ZJAWISKO W ATMOSFERZE Z GRUPY LITOMETEORÓW STANOWIĄCE ZBIÓR UNIESIONYCH Z POWIERZCHNI ZIEMI CZĄSTECZEK PYŁU LUB PIASKU (W PRZYPADKU WIRU PIASKOWEGO), NIEKIEDY WRAZ Z DROBNYMI PRZEDMIOTAMI, MAJĄCY KSZTAŁT WIRUJĄCEJ KOLUMNY O MAŁEJ ŚREDNICY (DO OKOŁO 10 M) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIR PIASKOWY to:

zjawisko w atmosferze z grupy litometeorów stanowiące zbiór uniesionych z powierzchni Ziemi cząsteczek pyłu lub piasku (w przypadku wiru piaskowego), niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami, mający kształt wirującej kolumny o małej średnicy (do około 10 m) (na 11 lit.)WIR PYŁOWY to:

zjawisko w atmosferze z grupy litometeorów stanowiące zbiór uniesionych z powierzchni Ziemi cząsteczek pyłu lub piasku (w przypadku wiru piaskowego), niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami, mający kształt wirującej kolumny o małej średnicy (do około 10 m) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO W ATMOSFERZE Z GRUPY LITOMETEORÓW STANOWIĄCE ZBIÓR UNIESIONYCH Z POWIERZCHNI ZIEMI CZĄSTECZEK PYŁU LUB PIASKU (W PRZYPADKU WIRU PIASKOWEGO), NIEKIEDY WRAZ Z DROBNYMI PRZEDMIOTAMI, MAJĄCY KSZTAŁT WIRUJĄCEJ KOLUMNY O MAŁEJ ŚREDNICY (DO OKOŁO 10 M)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.864

ŚLIZGAWICA, ANGAŻANT, SPÓŁKA POWIĄZANA, URSZULA, FILM SF, RADAR GEOLOGICZNY, FUNT ANGIELSKI, ASCEZA, WOLUTA, FROTKA, SEKULARYZACJA, SELENOGRAFIA, DROMONA, KERO, SKÓRZAK, FALANGA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, RYCERZYK, KIWI, BABOCHŁOP, LINIA WODNA, ZARYS, OŚ ŚWIATA, SMILEY, SUMA ZBIORÓW, CHLORAN(VII) POTASU, VIOLA DA SPALLA, INWERSJA, SZLACHCIURA, GRANITA, FUNT, ODCZYN, ZWARA, KOTLET, DIASYSTEM, ROBOCIK, ARTEFAKT, KOŹLAK, TROLLING, KORNWALIJSKI, ZOONOZA, SPIRYTUS, DRGANIE AKUSTYCZNE, RESORT SIŁOWY, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, FALC, NAPAŚĆ, KARON, BI, KUDŁACZ, TLEN, LESZCZYNA, MASZYNA ENERGETYCZNA, EKSPONENT, WZROK, NEDKOLBERTIA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, FERMENTOR, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, ALARM, PŁAWA, LEKCJA, MINY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, OKRĘT SZPITALNY, SYLWETA, CYBORG, DOZOROWIEC POGRANICZA, STYLO, KINKAN, ZROŚLAK, WĄSONÓG, IKONA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, SIOSTRZYCZKA, NADCHLORAN POTASU, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, NUMULIT, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, SZWEDZKOŚĆ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, DYWESTYCJA, TERCJA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KOMANDOR PODPORUCZNIK, RECEPTOR WĘCHOWY, NOGA, ANTENA TUBOWA, FLUORESCENCJA, MASKA, FALA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, SZOPEN, TRANSMISJA, TRAMONTANA, MUSZLA KLOZETOWA, ANHYDRYT, KC, PASTA CURRY, POŁYKACZ, GEST, TUŁACZ, LÓD MORSKI, DŁUGOUCH, ALGEBRA BANACHA, INICJATOR, RAMA, CIAŁO SZKLISTE, DZWONNICA, CURRY, FORMA, TURGOR, BLOK RYSUNKOWY, MAPA TEMATYCZNA, NOMOKANON, CZUJNIK OSNOWOWY, BIOCHEMIA, EMULSJA ASFALTOWA, INWIGILACJA, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, BARCHAN, CYKL JAJNIKOWY, GARDEROBA, PALMETA, WEDY, FLUOROWIEC, OSET KLAPOWATY, ROZSTĘP, GENERAŁ, GŁUCHY TELEFON, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, CENA NAIWNA, BEJCA, POWĄTPIEWANIE, PRÓBA GENERALNA, MAKATKA, BAZYLIA, KULT LUNARNY, SZKLANY SUFIT, MIĘSIEŃ ZĘBATY PRZEDNI, WRĘBNIK, SMYCZ, PARTIA, DYSTRYBUTOR, KARRUKA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, REMONT KAPITALNY, POJAW MASOWY, FALKA, ENTAZA, TRUD, KOTŁOWNIA, SFERA NIEBIESKA, REZUS, KONFIGURACJA, MIECZ OBOSIECZNY, KOMONDOR, PROPAGANDA, ECHO, BARCHAN, GERMAŃSKI, KOLCOROŚL, DOWÓD, LATARNIA UMARŁYCH, AZBEST SERPENTYNOWY, LARGO, PAWIĄZ, MIEJSCE, DRAGON, GRANT, GRAD, RURKA INTUBACYJNA, EGIDA, MODEL, ANORAK, ALBUMINOID, BAGGALA, GRABARZ, PENTAPTYK, OPERAT EWIDENCYJNY, BACIK, KILOWAT, ZAPRAWA, NIERUCHAWOŚĆ, FATALIZM, SYSTEM OBRONNY, IZOMER KONFORMACYJNY, WAKUOLA, BIEGUN MAGNETYCZNY, ABRAZJA, DOBA, TEBEK, RYKSZARZ, BOJKO, KRÓLEWIĘTA, LAND, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, TŁO, PTAK, STERNIK MORSKI, ZBROJA PEŁNA, KÓŁKORODEK, SĄSIEDZKOŚĆ, ZNAK, PILOT, ZABIEG FIZYKALNY, TYTOŃ, SET, DZIAŁANIE, OBWARZANEK KRAKOWSKI, FASZYNA, WRÓBEL MAZUREK, EGZORCYZM, PATOGENICZNOŚĆ, PAKLAK, PRZYCZEPNOŚĆ, PAROWANIEC, KONTRABAS, PCV, DYSKRECJONALNOŚĆ, PNEUMATOLIZA, SIERPIK, JĘZYK NAHUATL, DASZEK, ZACIĘCIE, OTUNIT, PIWNICA, EFEKT SZKLARNIOWY, REDUKTOR, HUMMUS, PIĘĆDZIESIĄTKA, HELOWIEC, ANTAŁEK, SKARB, BEZSENS, KOSZULKA, SPECYFIKACJA, RANA POSTRZAŁOWA, SZYSZKA, WSPÓŁKATEDRA, LEBERWURST, SYSTEM DEDUKCYJNY, ŁACINA, ARABIKA, DAO, TEORIA GIER, ZMORA, PARK TECHNOLOGICZNY, SÓL, LEPIARKA, SAGGATY, PLAMISTOŚĆ, WAROWANIE, EPILIT, DEZABIL, PLATON, ADRESAT, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, KARIN, ODCINEK, TRANSPOZYCJA, BODMERIA, GLUTAMINAZA, ATAK RAKIETOWY, KREOLKA, IKONOGRAFIA, SZPILKOWE, LANCETNIK, TELEKONWERTER, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, MADZIARKA, HULAJDUSZA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, KULTYSTA, PASSACAGLIA, STAN WZBUDZONY, MASKARON, ABIOGENEZA, MECENASKA, TEORBAN, PRZEŚLADOWANIE, BULLETIN BOARD SYSTEM, WĄTROBIANKA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ESKORTOWIEC, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, PASAŻ, FILM S-F, KRÓLIK FLORYDZKI, PODUSZKA, METEOR, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, OZIMINA, MORWA, SAMOGONKA, PLANETA TYPU JOWISZ, ?ALFA-BLOKER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.864 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO W ATMOSFERZE Z GRUPY LITOMETEORÓW STANOWIĄCE ZBIÓR UNIESIONYCH Z POWIERZCHNI ZIEMI CZĄSTECZEK PYŁU LUB PIASKU (W PRZYPADKU WIRU PIASKOWEGO), NIEKIEDY WRAZ Z DROBNYMI PRZEDMIOTAMI, MAJĄCY KSZTAŁT WIRUJĄCEJ KOLUMNY O MAŁEJ ŚREDNICY (DO OKOŁO 10 M) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO W ATMOSFERZE Z GRUPY LITOMETEORÓW STANOWIĄCE ZBIÓR UNIESIONYCH Z POWIERZCHNI ZIEMI CZĄSTECZEK PYŁU LUB PIASKU (W PRZYPADKU WIRU PIASKOWEGO), NIEKIEDY WRAZ Z DROBNYMI PRZEDMIOTAMI, MAJĄCY KSZTAŁT WIRUJĄCEJ KOLUMNY O MAŁEJ ŚREDNICY (DO OKOŁO 10 M)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIR PIASKOWY zjawisko w atmosferze z grupy litometeorów stanowiące zbiór uniesionych z powierzchni Ziemi cząsteczek pyłu lub piasku (w przypadku wiru piaskowego), niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami, mający kształt wirującej kolumny o małej średnicy (do około 10 m) (na 11 lit.)
WIR PYŁOWY zjawisko w atmosferze z grupy litometeorów stanowiące zbiór uniesionych z powierzchni Ziemi cząsteczek pyłu lub piasku (w przypadku wiru piaskowego), niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami, mający kształt wirującej kolumny o małej średnicy (do około 10 m) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIR PIASKOWY
zjawisko w atmosferze z grupy litometeorów stanowiące zbiór uniesionych z powierzchni Ziemi cząsteczek pyłu lub piasku (w przypadku wiru piaskowego), niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami, mający kształt wirującej kolumny o małej średnicy (do około 10 m) (na 11 lit.).
WIR PYŁOWY
zjawisko w atmosferze z grupy litometeorów stanowiące zbiór uniesionych z powierzchni Ziemi cząsteczek pyłu lub piasku (w przypadku wiru piaskowego), niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami, mający kształt wirującej kolumny o małej średnicy (do około 10 m) (na 9 lit.).

Oprócz ZJAWISKO W ATMOSFERZE Z GRUPY LITOMETEORÓW STANOWIĄCE ZBIÓR UNIESIONYCH Z POWIERZCHNI ZIEMI CZĄSTECZEK PYŁU LUB PIASKU (W PRZYPADKU WIRU PIASKOWEGO), NIEKIEDY WRAZ Z DROBNYMI PRZEDMIOTAMI, MAJĄCY KSZTAŁT WIRUJĄCEJ KOLUMNY O MAŁEJ ŚREDNICY (DO OKOŁO 10 M) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZJAWISKO W ATMOSFERZE Z GRUPY LITOMETEORÓW STANOWIĄCE ZBIÓR UNIESIONYCH Z POWIERZCHNI ZIEMI CZĄSTECZEK PYŁU LUB PIASKU (W PRZYPADKU WIRU PIASKOWEGO), NIEKIEDY WRAZ Z DROBNYMI PRZEDMIOTAMI, MAJĄCY KSZTAŁT WIRUJĄCEJ KOLUMNY O MAŁEJ ŚREDNICY (DO OKOŁO 10 M). Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x