Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREK to:

materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOREK

KOREK to:

zator na drodze (na 5 lit.)KOREK to:

zamknięcie butelki, szczególnie z winem (na 5 lit.)KOREK to:

tkanka drzewna (na 5 lit.)KOREK to:

plastikowa albo gumowa zatyczka do wanny, brodzika, umywalki, zlewu lub basenu, służąca do zatrzymania w nich wody (na 5 lit.)KOREK to:

zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu (na 5 lit.)KOREK to:

but, na podeszwie którego znajdują się nieostre, zazwyczaj gumowe kolce, używany do gry w piłkę nożną (na 5 lit.)KOREK to:

kształtka wodociągowa lub kanalizacyjna w postaci krótkiego walca stosowana do zamykania końcówek przewodów (na 5 lit.)KOREK to:

czop z materiału ogniotrwałego do zatykania otworu spustowego w piecach (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.899

WIESZAK, BUDOWA, MINERAŁ, NUMER TAKTYCZNY, KŁOPOTANIE SIĘ, PISMO IDEOGRAFICZNE, REJESTR, HULAKA, MAZUR, MAKARON, RETROGRADACJA, AKWEN, BAŃKA MYDLANA, EKSPRESJA GENU, SALWA, IRC, LEKKOZBROJNY, CIEMNOŚĆ, KRZYŻYK, PLIK GRAFICZNY, ANOMALIA UHLA, PUNKT OKOSTNOWY, PŁYTA, TERAPIA ODRUCHOWA, KONTYNGENT CELNY, BUDKA, SZCZELINA, GYMKHANA, PIDŻIN, ZBIORNIK, FLANELA, ZDANIE, MAMAŁYGA, NIEISTOTNOŚĆ, BYSTRZE, GŁADKOMÓZGOWIE, INTROMISJA, ANTENA RAMOWA, WISKOZA, GARDEROBA, CIASTO PIASKOWE, ZARZĄD, BON OŚWIATOWY, ZIELENICE, RZYGACZ, KOSZÓWKI, PIESZCZOCH, SZCZI, NEKROPOLIA, WINIAN, KIJ, WAŁ MORENOWY, SZKOCKOŚĆ, MAKAK, LENIWKA, KOŁO, KONSERWA, GAUGUIN, MASKARON, PAROWIEC, MADAPOLAM, AMONIT, POWIEŚĆ SCI-FI, PIĘTNASTKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, AMULET, MATERIAŁ, OSTEOTOMIA, RUBASZKA, ZASTRZAŁ, TROMPA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, RÓG, OVERCLOCKING, SZPETOTA, LODÓWKA, KOSMOGONIA, ARANŻACJA, TĘPAK, EGZONUKLEAZA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, CYGARNICA, PAMPUCH, ŁOŻE, UGRUPOWANIE, KONTRAKT TERMINOWY, TRÓJKĄT, PERILLA ZWYCZAJNA, PRZENOSICIEL, SPODECZEK, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, KLAUZULA UMOWNA, DUBELTÓWKA, SALAMI, ARALIA, KARMELEK, NAWIETRZNIK, WIERSZ, BOLA, AGENT, MANIFEST, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ODWAGA, KAUKAZ, BASEN PORTOWY, HAZARD, MIASTO STAROŻYTNE, WELON, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, EKRAN AKUSTYCZNY, AMERYKAŃSKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, JEDNOSTKA ALOKACJI, KORDIAŁ, COKÓŁ, WYDŁUŻALNIK, OKULARY, TERYTORIUM POWIERNICZE, NASTAWA, FOTEL OBROTOWY, WELUR, GENERALISSIMUS, FASOLA, DACH HEŁMOWY, KOPROFAGIA, STRZAŁKA, PRZYPOŁUDNIK, MARATON, MARKGRAF, KONTRABANDA, DEFILADA, GARKUCHNIA, DYWIZJA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, WARTOŚĆ MODALNA, ALFABET MUZYCZNY, ZAPORA OGNIOWA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, MINUCJA, PERYKARP, POSREBRZANIE, RACA, POBIAŁKA, BOCZNICA KOLEJOWA, BEZPIECZNY SEKS, LUGIER, DEZETKA, GEN SPRZĘŻONY, TRAGICZNOŚĆ, PORFIROBLAST, KOLOR LUKOWY, ROSYJSKI, KANONIERKA, GŁUPKOWATOŚĆ, KONWERSJA, POŁYSK, PRĄD INDUKCYJNY, TEMPERATURA MROZU, BULIONÓWKA, RACJONAŁ, UCZESTNIK, NAZWA PATRONIMICZNA, JEŻOWIEC, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, KAROTENOID, ISKIERNIK OCHRONNY, JĄKANIE, OLEJARSTWO, KARABIN PLAZMOWY, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, WŁOSIE, UBOŻENIE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PANEL ADMINISTRACYJNY, NAŁÓG, DZWONNICA, SZLAM, EMENTALER, DUCHOWY OJCIEC, OKARYNA, PRACE KONSERWACYJNE, KONTRAMARKA, PRZESTAWNIA, NIEZAMOŻNOŚĆ, ŹRÓDŁO POLA, POLONEZ, AGNOSTYCYZM, GŁĘBSZY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, MARBLIT, REWERSAŁ, CZAS ZIMOWY, JĘZYK, RECEPTYWNOŚĆ, RZECZY OSTATECZNE, KIERAT, WIDEOMANIAK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, DRESSING, RANWERSY, CHOROBA ZAWODOWA, UKONTENTOWANIE, STUZŁOTÓWKA, DYFTYK, MANES, UKRZYWDZONY, SZASZŁYK, SET, ABSYDA, WITRYNA, FETYSZYSTA, PROCES BUDOWLANY, KIERAT, RÓG, LISTWA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, FUTERKO, RESPIRATOR, KLISZKA, KRATKA WENTYLACYJNA, REKLAMANT, LUSTRO, KLUBOWIEC, DOMINIUM, RUCH, GLACE, SUBLIMATOR, DIRT, CHOWANIEC, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, OŁADKA, GRZECHOTKA, WOKALIZA, PROTEST SONG, REKWIZYCJA, ROZKŁAD, TELEWIZJA HD, LOKACJA ATELIEROWA, OKOROWANIE, ANTRYKOT, ZAKŁAD WZAJEMNY, EGZAMIN POPRAWKOWY, RODZINA ZASTĘPCZA, STARZĘŚLA, SIODZI, AEROZOL SIARCZANOWY, KOTYLION, ZAPORA WODNA, ANTIDOTUM, DWUDZIESTY CZWARTY, UWAGA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, LAPICIDA, KOLOR, TRANZYT, PĘDZLIK, ANTRYKOT, RESPONDENTKA, ODNIESIENIE, BARKAS, KLAWIATURA, KATAPLAZM, ROŚLINA OKRYWOWA, DRZEWCE, ALTERNATYWA, FIBRYL, SEPARACJA, NACIEK, ANALOG, RYPS, SOLIDARYZM, SZEZLONG, SUROWOŚĆ, HEBRAJSKI, SZYFON, GÓRNICA, DRUK AKCYDENSOWY, ŚMIERDZIUCH, BIG BAND, NONAJRON, LEPTOPLEURON, WCIĄGARKA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, SERPENTYNA, MONTAŻOWNIA, SINICA, ŚWIECA, ZAZNAJOMIENIE, OLIWKOWATE, GALWANOSTEGIA, KLEPISKO, OBLECH, SYLWETA, KORAL, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ZAKON MNISI, ANTAŁ, TELEKONWERTER, PISEMKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
korek, materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREK
materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x