MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREK to:

materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOREK

KOREK to:

zator na drodze (na 5 lit.)KOREK to:

zamknięcie butelki, szczególnie z winem (na 5 lit.)KOREK to:

tkanka drzewna (na 5 lit.)KOREK to:

plastikowa albo gumowa zatyczka do wanny, brodzika, umywalki, zlewu lub basenu, służąca do zatrzymania w nich wody (na 5 lit.)KOREK to:

zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu (na 5 lit.)KOREK to:

but, na podeszwie którego znajdują się nieostre, zazwyczaj gumowe kolce, używany do gry w piłkę nożną (na 5 lit.)KOREK to:

kształtka wodociągowa lub kanalizacyjna w postaci krótkiego walca stosowana do zamykania końcówek przewodów (na 5 lit.)KOREK to:

czop z materiału ogniotrwałego do zatykania otworu spustowego w piecach (na 5 lit.)KOREK to:

zatyczka butelki (na 5 lit.)KOREK to:

w butelce lub na ulicy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.542

ATREZJA ODBYTU, WITRYNA, MARK, UNDEAD, TRUD, TUMBA, KLIN, PIKA, CIĘŻKI SPRZĘT, PARAFIA, PLASTYKA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, FILM SCIENCE-FICTION, AMPUŁA, KAMIENNIK, DACH, OBIONE, AEDICULA, HYDROFON, KASECIAK, PODGŁÓWEK, HETERODYNA, GOTOWALNIA, CHOROBA EULENBURGA, SZCZEP, ŻABKA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, MIELIZNA, WĘGIER, ZBOCZENICA, NARD, KATZENJAMMER, DIVA, PEGMATYT, KOSMATOŚĆ, NIEDOKRWIENIE, BUTLA GAZOWA, IWAN, KREM, DIWA, KOLEC, SPADOCHRON HAMUJĄCY, PRZEZIERNIK, HEMOROID, EFEKT, GLORIETTA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, MOZART, WAFELEK, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, BRZEZINA, ZIEMIA ODNIESIENIA, ALPAKA, COKÓŁ, PRÓBA, STAROWINA, KOCIOŁ WIROWY, BROŃ JĄDROWA, RÓJKA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, MER, JEDNOSTKA, PRESKRYPTYWIZM, PERŁA, BUCZYNA NIŻOWA, PRAŻMO, FILM KATASTROFICZNY, NARTOW, SŁOWIAŃSKOŚĆ, LICZKO, EMFAZA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, MIESIĄC, SCHADOW, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, GRZYB NIEJADALNY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, KORAL, BOMBA TERMOJĄDROWA, STEMPEL, SZCZELINA BRZEŻNA, ESZEWERIA, ZNAK, RACHUNEK CAŁKOWY, LIST ZASTAWNY, POPRZEDNIK, POTENCJAŁ DZETA, TEST PASKOWY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, FISZUTKA, MORENA KOŃCOWA, PARMEZAN, FILM DOKUMENTALNY, KRĄŻNIK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, LINIA DEMARKACYJNA, DŁUGI WEEKEND, KOSZULKA, STOŻEK DZIOBOWY, BURT, TYTUŁ, PART, UNIWERSAŁ, GOŁOBORZE, FERRIMAGNETYK, KONTENER, SPIKER, SZTUKATERIA, ELEKTROLIT, UPGRADE, STANDARD EMISYJNY, CHOROBA STRÜMPLLA, CZASTUSZKA, HAZARD, PROTEKCJONIZM, MOST POWIETRZNY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SAMIKA, ROZZIEW, SIEĆ, COLA, REZYDENT, KORDYLINA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, BENZOIN SUMATRZAŃSKI, FROTKA, PIEROGI, AZJATYCKOŚĆ, DOCENT, WICEDZIEKAN, TROTYL, ZSYP, SENSUALIZM, INSTRUMENT, EKSPLANTAT, ŁACINA, MASKOTKA, PRZYTULIA, KAZAMATA, ANGARIA, DIABEŁEK, ZASADA, DRUGI, TKANKA, PORCELANA STOŁOWA, ZAŁATWIANIE, GNIAZDO, CIĄGI, FILTR OPTYCZNY, NAZWA KODOWA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, DEZABIL, FRAKCJA, FIŻON, PIDŻIN, DONOR, FEDRUNEK, MIESZANIEC, ASTRAGAL, PLAGIAT, KONDOTIER, SIERAK, MANDARYŃSKI, JEDNOŚĆ, FILTR, TRANSPOZYCJA, IMPLIKACJA MATERIALNA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, MEMORANDUM, SMORODINÓWKA, MUZYK, DANINA, MIÓD LEŚNY, RĄB, ĆWICZENIE, OKSYLIKWIT, PODPORA, MACH, IZOLACJA CIEPLNA, DUPEK ŻOŁĘDNY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KRAKOWIAK, RODZICIELSKOŚĆ, SIŁA AERODYNAMICZNA, UCZESTNIK, MACZUGA, SANKI, TELEKONWERTER, DEGRADACJA, FOLKSDOJCZ, PROSTOPADŁA, ROŚLINA PASTEWNA, HIPOTEZA, PAMPA, EKRAN AKUSTYCZNY, KONFIGURACJA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ULGA, KARABINIER, KOMBATANT, FILTR, METAL, METODA ODCHYLEŃ, POKŁAD, TEMBLAK, GLOSA, AZOLLA DROBNA, OKLUZJA, STATUS, INIEKCJA, ENAMINA, STRZAŁECZKA, PŁACHTA, PUKLERZ, SEKRECJA, AEROZOL SIARCZANOWY, ZBRODNIA STALINOWSKA, PRZEGUBOWIEC, KALETKA, BOLERO, HB, FRONT STACJONARNY, EPKA, FAŁSZERZ, POMÓR, WYSZUKIWARKA, WYCHODZTWO, EFEKT SNOBIZMU, PIEKŁO, PIKIETA, POLEWKA, LISTA STARTOWA, NABÓJ ĆWICZEBNY, MUCHA SUCHA, BOZA, ELANA, ŻÓŁW MALOWANY, WELON, AGROGAZ, PIEPRZYK, OBŁOK SREBRZYSTY, SZARSZA, KASJA, JALAPENO, MAKROPOLECENIE, NAKŁAD, ŁABĘDZI ŚPIEW, MENISK, ŻYDEK, BLOCZEK, TŁO, WYPĘDZENIE, PIERWSZY OFICER, ZAKON KLERYCKI, WULKAN EKSPLOZYWNY, KRAN, NEPER, BRIK, SOPEL, OWADOŻERNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, HOKEJ, KILOBAJT, DOZA, KÓŁKORODEK, KOŁEK, JASZCZURECZKA, ASFALTOGUMA, POLIGLOTA, TURZYCA, BRODZIK, SŁODKA BUŁKA, AGENT, CENZURA, FOTOTROPIZM DODATNI, AUDIOBOOK, STROP KLEINA, DZIECINNOŚĆ, SCENARIUSZ, PLEKTRON, LALKARSTWO, GRA LOGICZNA, SPARRING, PLEŚŃ, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WIĄZANIE, BORDER, PROCH, POGROM, OBRONA, PRZEKLEŃSTWO, FIGA, LINON, PIECZYWO, KIT, KONTUAR, ATTYKA, STANOWISKO, ?TOWARZYSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOREK materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREK
materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego (na 5 lit.).

Oprócz MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - MATERIAŁ WYTWARZANY Z KORY DĘBU KORKOWEGO LUB KORKOWCA AMURSKIEGO. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast