DZIAŁ STOMATOLOGII POŚWIĘCONY ODTWARZANIU PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH PO UTRACIE ZĘBÓW NATURALNYCH, LUB PO ICH MASYWNYM USZKODZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTETYKA to:

dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 9 lit.)PROTETYKA STOMATOLOGICZNA to:

dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 24 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROTETYKA

PROTETYKA to:

dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy) (na 9 lit.)PROTETYKA to:

dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 9 lit.)PROTETYKA to:

dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ STOMATOLOGII POŚWIĘCONY ODTWARZANIU PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH PO UTRACIE ZĘBÓW NATURALNYCH, LUB PO ICH MASYWNYM USZKODZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.704

TARCZA, KRATER, ZRĘBICA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ODGAŁĘZIACZ, SZEZLONG, COLCANNON, IZOLACJA, LIMAKOLOGIA, ZAKOPCENIE, DOROBEK, MALIMO, CZEBUREK, ZDANIE, PODZIEMIE, SPODECZEK, ŚWIĘTOKRADCZYNI, KOMPARYCJA, AUTSAJDER, INSTYTUCJA PRAWNA, FESTON, UKŁAD INERCJALNY, STOŁÓWKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KALIPSO, ISTOTA ZBITA, PEŁZAK, WIZYTOWNIK, UMOWA, DAKTYLOGRAFIA, SENSOMOTORYKA, HELIOFIZYKA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PAMIĘĆ BUFOROWA, GUMA ARABSKA, SYGNAŁ, MECENAS, ŚLEPA PRÓBA, ASEKURANT, NUDZIARZ, MADAME, HARACZ, NIEMOŻLIWOŚĆ, OBRĘCZ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, OZONEK, GAŁĘZATKA, KRĘPACZKI, SKRYTKA, KET, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, BUTLA, ZŁOTOKAP, UPUST, KRAKOWIAK, MASZKARON, KRYSTALIZACJA, PINGWIN MASKOWY, AKOMPANIAMENT, OKULARY, ORDYNACJA WYBORCZA, NIEDOTYKALNOŚĆ, ETEZJA, CIEK, HUBA SINIAK, KOMISARZ, SZKOŁA RODZENIA, ABFARAD, KWAŚNICA, HALO, SYGNALIZATOR, AMPUTACJA, MISJONARZ, ZAINTERESOWANIE, PERSONA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, POCHODZENIE, EUTEKTYKA, SŁUŻBA, LOŻA, EKONOMIK, PLOTER GRAWERUJĄCY, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, TOLERANCJA, ORGANIZM, IZOMER KONFORMACYJNY, HEBRAJSKI, SERYJNY MORDERCA, OBRONA, NIEISTOTNOŚĆ, TYTOŃ, ROZGAŁĘZIACZ, SIŁY POKOJOWE, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, ELEKTROLIT, KANAŁ ŻEGLOWNY, PAPRYKARZ, ROPUCHA BLOMBERGA, DUŃSKI, DOBRY WUJASZEK, AKRECJA, KULTYWAR, TWIST, WYKLUCZENIE, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KLAKA, NAGOŚĆ, ŁAŹNIA, DEFERENT, SAMOWOLA, PLUS, KOMBINATORYKA, LAMPAS, FILTR, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, CZOŁÓWKA, KASA, BAŻANT, SKRÓT, MYKOLOGIA, SKUP, JACK, PŁUCZKA, EGZEMPCJA, HOMARY, CHROBOTEK, TYFTYK, NIEDOKRWIENIE, OPAŁ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, TRĄBKA, LOBOTOMIA, UDAR, PASZPORTYZACJA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, NIECZUŁOŚĆ, LAWABO, ŚCIEŻKA, CONCEPT ART, DOZA, KOCIOŁ EWORSYJNY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ZNAJDA, JAŁOWIEC, NASZYWKA, ŻYWY TRUP, PRZECZULICA SKÓRNA, BOMBARDA, DRĄGAL, KLIMAKS, PEDOFILSTWO, STATEK TRANSPORTOWY, ZAPITA, DOMICYL, KANU, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, MIKSER, HYDROBUS, DODATEK RODZINNY, ELANA, RURA, ELEKTRYCZNOŚĆ, DANE SENSYTYWNE, ROZŁÓG, OMLET, NIETOLERANCYJNOŚĆ, PUNKTUALNOŚĆ, MAŹNICA, SEGMENTACJA, PELAGIAL, ELIMINACJA, ZAPORA WODNA, HEJT, ZAKON SZPITALNY, KARL, DYSZA, LIGATURKA, AFERKA, KABESTAN, GUMA, WULWODYNIA, OBIEKT, WYCZARTEROWANIE, ZEBROID, STACJA, BATERIA, LUZAK, BASENIK, STRONA INTERNETOWA, POEMAT HEROICZNY, WŁÓKNO SZTUCZNE, LIGATURA, GALETA, KLAUZURA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, TARTINKA, RÓŻA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, JUBILEUSZ, BAJADERA, KOZŁEK LEKARSKI, TAUTOLOGICZNOŚĆ, WIEŃCE, HASŁO, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, CYBERPUNK, CYGAN, ODCZYNNIK CHEMICZNY, OBIEG PIENIĄDZA, KRZYŻÓWKA, WYZIEW, ZASADA REAFERENCJI, CZARNA LISTA, MAŁA GASTRONOMIA, PRZEDROŚLE, KOMPLIKACJA, PRZEKUPSTWO, KLAPAK, IZOLATORIUM, ONKOLOGIA, DWÓJKA, POBRATYMSTWO, KOKTAJL MOŁOTOWA, ALAIN, PĄK, WĄŻ, KATAPLAZM, SZPATUŁKA, FORMACJA, WYŻYNKA, FLASZOWIEC, KOCZ, MIÓD, JAWNOGRZESZNICA, DWUDZIESTY PIĄTY, LOKACJA, EMFAZA, ODŁAM, MATERIAŁ BUDOWLANY, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, ZABYTEK NIERUCHOMY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, WSTĘŻNICE, BERLACZ, ŁOM, KONDYCJONALIZM, ALASKA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, SITKO, KASETOFON, NASTAWA, STYL, PĘCHERZ, ŻAŁOBA, GEOMETRIA RZUTOWA, WĘGAREK, GLORIA, KNYSZ, DZIEGCIARZ, ARABIKA, ANTAGONISTA, MINUCJA, LĘDŹWIE, OCENA, BIAŁY ŚPIEW, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, LEK PRZECIWBÓLOWY, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, DYWIZJON RAKIETOWY, ANALOG, KUKIEŁKA LESSOWA, POLEPA, KORYTKO, PRZODOWNIK, DROGA, BIBLIOTEKA GENOWA, ŁUPIEŻ PSTRY, KONTRAMARKA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, SĄD PODKOMORSKI, KOMPLET, PARTNERKA, PIĄTY, FERMATA, STARZEC, RAWA, DERP, ZAKRĘTKA, TYTULATURA, KANTAR, KARPLE, PRZEBÓJ, GNOMON, PRZEPROST, ODROBEK, LIMFOBLAST, SKRZYDLATE SŁOWO, PODKŁAD, GUTAPERKOWIEC, ?LOCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.704 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ STOMATOLOGII POŚWIĘCONY ODTWARZANIU PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH PO UTRACIE ZĘBÓW NATURALNYCH, LUB PO ICH MASYWNYM USZKODZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ STOMATOLOGII POŚWIĘCONY ODTWARZANIU PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH PO UTRACIE ZĘBÓW NATURALNYCH, LUB PO ICH MASYWNYM USZKODZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTETYKA dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 9 lit.)
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTETYKA
dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 9 lit.).
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 24 lit.).

Oprócz DZIAŁ STOMATOLOGII POŚWIĘCONY ODTWARZANIU PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH PO UTRACIE ZĘBÓW NATURALNYCH, LUB PO ICH MASYWNYM USZKODZENIU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DZIAŁ STOMATOLOGII POŚWIĘCONY ODTWARZANIU PIERWOTNYCH WARUNKÓW ZGRYZOWYCH PO UTRACIE ZĘBÓW NATURALNYCH, LUB PO ICH MASYWNYM USZKODZENIU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x