MATERIALNY LUB NIEMATERIALNY ZASÓB NIEZBĘDNY DO WYTWARZANIA DÓBR W POSTACI TOWARÓW LUB USŁUG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNIK PRODUKCJI to:

materialny lub niematerialny zasób niezbędny do wytwarzania dóbr w postaci towarów lub usług (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIALNY LUB NIEMATERIALNY ZASÓB NIEZBĘDNY DO WYTWARZANIA DÓBR W POSTACI TOWARÓW LUB USŁUG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.451

WYNAGRODZENIE, SER, KRYTERIUM SYLVESTERA, SYMILOGRAFIA, SYGNAŁ, GOL, ŁEBEK, DIASYSTEM, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, CZOSNEK, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, LIBELLA, GRA LOGICZNA, AKT NORMATYWNY, KAPTUR, CELKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, MASKA, KIEŁBAŚNICA, GAMA, PATRZAŁKI, BADANIA, DNO KWIATOWE, KOSZTORYS INWESTORSKI, LAMPAS, BĄK, MOZZARELLA, SKRZYNIA BIEGÓW, ŁUSZCZAK, DOCHODZĄCA KOBIETA, KOLEBKA, KLATKA, OKLUZJA, CYZELATORSTWO, STROIK, WOŁOSZKA, HAYDN, DEWALUACJA, SZMATA, WELUR, DAN, CIENNIK, KUWETA, CZESKI BŁĄD, LAWATERZ, OBRZMIENIE, NOKAUT TECHNICZNY, OBAWA, LODOWIEC FIELDOWY, FOTEL KLUBOWY, IMIENNICTWO, CYRK, OGRANICZNIK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, OCZAROWIEC, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, TECHNOKRACJA, ANTYKOAGULANT, KRWIOŻERCZOŚĆ, POWIERNICTWO, PRZEWROTKA, REN, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, MATURZYSTA, KIERUNEK, EGZOTYK, OBIONE, MATRYLINEARNOŚĆ, PUNKT ROSY, RÓŻOWA LANDRYNKA, KONIEC ŚWIATA, PRZEPITKA, MAGMA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KATEGORIA, TATAR, KOŻUCH, FUTURE, ZAKŁAD WZAJEMNY, CZERNINA, PRZYJEZDNY, PAJACYK, EMAKIMONO, KORPUS, CIĘGNO NAPĘDOWE, ZIELENICE, SYFON, CACKO, POJAZD, POR, CIOS, ANTENA SATELITARNA, SZCZUDŁO, EŁK, PARKAN, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ARCHEOLOGIA, TINGEL, OPINIOTWÓRCA, SUPERRAKIETA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, FARA, BAKAS, DOBA, OBRZEŻE, RYGIEL, KAJMAKAM, BASEN, SCHABOWY, SĘKACZ, UNIZM, KRYNOLINA, POTĘPICIEL, KATALPA, CHRANCUSKI, MAKATA, OBUSTRONNOŚĆ, ABAJA, MUSZKA, ODKRYCIE, GNIOT, WOSK, SALWA, GRAFIKA WEKTOROWA, KSIĘŻNICZKA, LIGATURA, KLEJNOT HERBOWY, MUNICYPIUM, KONSOLA STEROWNICZA, PRZĘSŁO, STAN PSYCHICZNY, ROZSZCZEP WARGI, MATKA, KUCHENKA, MIĘKISZ DRZEWNY, OBŁĄKANY, RAPTULARZ, MEM, KLATKA SCHODOWA, REDUKTOR, CHOROBA ALPERSA, DOBRA STRONA, OBIEKTYWNOŚĆ, PIKA, SUBLIMATOR, DRABIK DRZEWKOWATY, INTERGLACJAŁ, GWAJAKOWIEC, UKRAIŃSKI, MŁOTOWNIA, ARANŻACJA, SAUNA, PRZYKASÓWKA, DROGA BEZPRZETARGOWA, TENISISTA STOŁOWY, OPAŁ, POŻYCZKA, ANGIELSKA FLEGMA, OZIMINA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, OSTROGA PIĘTOWA, ZAKUP, PRASOWANIE, CZERNINA, TURYSTYKA SEKSUALNA, OBRÓT HANDLOWY, STARY MALUTKI, EWOLUCJA KASKADERSKA, PANNICA, STAL, NOTOWANIE CIĄGŁE, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WYŁĄCZNIK, KLERODENDRON, POLE GOLFOWE, MUSZLA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, KARDAMON, ZIEMIA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, MAJĄTEK NARODOWY, GWAŁT, KLON AFRYKI, ZASILANIE SIECIOWE, KONTUAR, EFEKT SNOBA, ADHD, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KLASA, ICHTIOFAUNA, LINIA KOLEJOWA, SZMER, ANALIZA WARIANCYJNA, KARP PO KRÓLEWSKU, PLURALIZM, PŁÓD, BAZA ODSETKOWA, KOZIA NÓŻKA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, CHCIWOŚĆ, FASCYNATOR, ŁAŃCUSZEK, ROZTOCZE, KASZA MANNA, TOWARZYSZKA BRONI, KINO DOMOWE, DRUK ULOTNY, ASNYKOWIEC, AKSAMIT, OMDLAŁOŚĆ, GEEK, WYCHODŹTWO, PIERDOLENIE O SZOPENIE, CZAS GRAMATYCZNY, BURAK CUKROWY, KOSZT RACHUNKOWY, PUNKT WITALNY, STATEK, KUDŁACZ, PYLICA ALUMINIOWA, KURATOR, ŻYCIE, SOPEL, POTENTAT, ZDENERWOWANIE, ODPŁYW, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DEZAKTYWACJA, ASYGNACJA, KAJAK, PROMIENNOŚĆ, OPIS, FLISAK, PODAŻ AGREGATOWA, RATOWNICTWO, STAWKA, PIEC, RÓŻANKA, ZBIORKOM, TWIERDZENIE KRULLA, OPTIMUM EKONOMICZNE, PALEOBOTANIKA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, WIECZOREK POETYCKI, ARABESKA, BROŃ JĄDROWA, KINDŻAŁ, NUMER TAKTYCZNY, PTASZEK, SŁOWNIK, SUPERNOWA, KOSMATOŚĆ, ZAWORA, PLANISTYKA, BOJKA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, RANA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, LIBERIA, ROBOTY BUDOWLANE, KANOE, KONSYSTORZ, SZRON, KRECIK, WYBIEG, SZCZYTÓWKA, KONOTACJA, OSTATNIE PODRYGI, OMEGA, BATORÓWKA, KARAKUŁY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PRZEDROŚLE, DOROBKOWICZ, POWSTANIE, TONAŻ, RABARBAR, KLEIK, DOBRO INWESTYCYJNE, ZREKOMPENSOWANIE, KORYTKO, MIASTO, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ZANZA, DOBRO FINALNE, BUTWA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, TWÓR, KŁADKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, METODA PORÓWNAŃ, LITEWSKOŚĆ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, BATERIA, TAKSON MONOFILETYCZNY, SZUM, DENDRYT, MIERNIK, ?ILOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATERIALNY LUB NIEMATERIALNY ZASÓB NIEZBĘDNY DO WYTWARZANIA DÓBR W POSTACI TOWARÓW LUB USŁUG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATERIALNY LUB NIEMATERIALNY ZASÓB NIEZBĘDNY DO WYTWARZANIA DÓBR W POSTACI TOWARÓW LUB USŁUG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNNIK PRODUKCJI materialny lub niematerialny zasób niezbędny do wytwarzania dóbr w postaci towarów lub usług (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNIK PRODUKCJI
materialny lub niematerialny zasób niezbędny do wytwarzania dóbr w postaci towarów lub usług (na 16 lit.).

Oprócz MATERIALNY LUB NIEMATERIALNY ZASÓB NIEZBĘDNY DO WYTWARZANIA DÓBR W POSTACI TOWARÓW LUB USŁUG sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - MATERIALNY LUB NIEMATERIALNY ZASÓB NIEZBĘDNY DO WYTWARZANIA DÓBR W POSTACI TOWARÓW LUB USŁUG. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x