PRZENOŚNIE: OPIEKA, NADZÓR ZE STRONY KOGOŚ LUB CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDŁA to:

przenośnie: opieka, nadzór ze strony kogoś lub czegoś (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: OPIEKA, NADZÓR ZE STRONY KOGOŚ LUB CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.766

OSOBA, MORWA, ADAPTACYJNOŚĆ, ZAKON MNISI, LIPODYSTROFIA, WZÓR, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, HALBA, MANIFESTACJA, ORGAN, KARTA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, KOMERCJALIZACJA, FERRYT, CZAS ZIMOWY, WOREK, SKANDYNAWSKOŚĆ, PAMIĘĆ GÓRNA, TRAUMATYCZNOŚĆ, FORLANA, RÓŻOWA LANDRYNKA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, WYNIK, KOMPLEKS ŻYTNI, STOS, KONDENSACJA, OWOC, KÓZKI, POWIERNIK, MARGINES, PAGINATOR, ZAKAZ, KRZTA, SYNTETYK, BARWY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, HAFCIARSTWO, KREDKA, MASOWOŚĆ, PLUJKA, BIS, LEJ, KOŁNIERZ, OSPAŁOŚĆ, PRĄTNIKOWCE, SZKLISTOŚĆ, ASYSTA, KONTROLA, WADA WZROKU, WAHADŁO, ZMIERZCH, SYN, PASTERZ, SLOT, DIETA, TINGEL-TANGEL, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TRYTON, WERYSTA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, BLUZG, ANTOLOGIA, INTROIT, OSZCZERCA, POEMAT HEROICZNY, DRŻĄCZKA, PREZYDENCJA, ŚRUBOWIEC, LANE KLUSKI, APORT, RÓŻE, RZYGACZ, WOLUNTARYZM, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, KARAFECZKA, KAZAMATA, ODROŚL, KIFOZA, CHRANCUSKI, BON UWŁASZCZENIOWY, DŹWIGNIA, NASZELNIK, SŁONINA, ROMANTYZM, DRZEWO IGLASTE, ABSORPCJA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, PAL, KOMUNIKATOR, SZCZĄTEK, BĘBEN, GODŁO PROMOCYJNE, RZEMYK, DYL, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, LENIUSZEK, ZAUWAŻALNOŚĆ, OSZOŁOM, PROLIFERACJA, UKŁAD NIEINERCJALNY, WIELOETAPOWOŚĆ, ŻYWOTOPIS, ALGA, NIEWYRAŹNOŚĆ, BOMBA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, TOKSEMIA, ŻEBRO, STROP KLEINA, GAPA, CZŁOWIEK, KAND, SKRZYDŁO, MARYNARCZYNA, BLIŹNIACZOŚĆ, NAGOŚĆ, WĘGAREK, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ZNAK TOWAROWY, ZAOPATRZENIE, KAPOTAŻ, GERYLASI, WŁAŚCIWOŚĆ, KRWIŚCIĄG, SZCZELINA BRZEŻNA, IRENA, SZYNOBUS, ŁEBEK, SPEKTROSKOPIA, KASZYCA, BIRET, PTASZYNA, OBOZOWISKO, INTERMEZZO, DEPUTAT WĘGLOWY, ALIENACJA, AGNAT, MUZYK, MUSZLA KLOZETOWA, BIRIANI, SUCHORYT, OSTANIEC DEFLACYJNY, NIEDOTYKALNOŚĆ, NAZWA RODOWA, POMOC, DOLARÓWKA, NEOPOGAŃSTWO, HODOWLA PIERWOTNA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PAUPER, CYFRA, PROCES BIOLOGICZNY, WIEŻA SZYBOWA, PUCH KIELICHOWY, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SEK, METALICZNOŚĆ, NORDYCKOŚĆ, ZWARCIE, KLIKOWOŚĆ, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, TRAWERS, OPŁATA SANKCYJNA, FLUID, NORMATYWIZACJA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, ZAKWAS, SALADA, NIEPRZYJACIEL, WIGOŃ, KACOWE, ZASILANIE, WIR PYŁOWY, CZTEROKROTNOŚĆ, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, MIESZACZ, WOLT, RODZICIELSKOŚĆ, KEM, ZEWŁOK, PŁACA ZASADNICZA, WARTOŚĆ NOMINALNA, METYLOTROFIA, POLER, FROTTE, SKRYBA, HIPOTEZA ZEROWA, PLACÓWKA NAUKOWA, GUZDRALSTWO, PASZCZA, DIZAJN, PIERWSZA DAMA, KRAWAT, ZMARTWIENIE, POKŁAD STATKU, TUBA, PLASTYCZNOŚĆ, ZDANIE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, REZYDENT, POSEŁ, OBMUROWANIE, SPRAWUNEK, SKRYTKA, KONSOLA STEROWNICZA, LENIUCH, GRA LOGICZNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, DERYWACJA ALTERNACYJNA, PIANA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ROPA, KRATER PASOŻYTNICZY, EMBOLIZACJA, KRYZA, MIERNOŚĆ, GRZYB PIASKOWY, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SUKIENKO, AUTOMAT, DRUGA POŁOWA, AROMAT, ZASZCZYTNOŚĆ, STOPIEŃ, NIEWYPARZONA MORDA, MYRMEKOFIL, CHRZEST, DEFERENT, SKALAR, APOGEUM, KONSOLIDACJA, BERET, TOTEM, TWARDE LĄDOWANIE, ROTA, PÓŁOKRĄG, TRAGICZNOŚĆ, NABÓJ ĆWICZEBNY, DEZERCJA, RUCH BEZWIZOWY, EMOTIKON, STANOWISKO PRACY, OGŁOSZENIE, BLOKHAUZ, LUCERNA, KONFIGURACJA, KLASZTOR, POLSKOŚĆ, POSŁANIEC, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, MENISK, EDYKUŁA, UZALEŻNIONY, MAKAGIGA, BASEN, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KOBIETON, INCYDENTALNOŚĆ, PODTYP, JABŁKO, ROZBÓJNICTWO, REWERENCJA, JĘZYK, GRYPS, TERAKOTA, ZIARNECZKO, POLONIZATOR, NIEPOKOJENIE SIĘ, KOLORYSTYKA, POPRAWA, MARSKOŚĆ, BIAŁKA WIERZBÓWKA, ZESTAW, ĆWICZENIA, SZKOŁA PODWYDZIAŁOWA, SCHEDA, INDYK, LIGAND, PLASTYKA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, PRZYKRYCIE, GRA HAZARDOWA, PATENA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, NAZWA PATRONIMICZNA, LAKIER, KASZA KUKURYDZIANA, ETERYCZNOŚĆ, KONFORMER, MIKROSTRUKTURA, KOMBINATORYKA, OSIEMDZIESIĄTKA, KULEBIAK, ŻEGLUGA, TELESKOP, STOPA NARZUTU, SITO, TUBA, ?PRZEDŁUŻACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.766 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: OPIEKA, NADZÓR ZE STRONY KOGOŚ LUB CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: OPIEKA, NADZÓR ZE STRONY KOGOŚ LUB CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDŁA przenośnie: opieka, nadzór ze strony kogoś lub czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDŁA
przenośnie: opieka, nadzór ze strony kogoś lub czegoś (na 8 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: OPIEKA, NADZÓR ZE STRONY KOGOŚ LUB CZEGOŚ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZENOŚNIE: OPIEKA, NADZÓR ZE STRONY KOGOŚ LUB CZEGOŚ. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast