Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SKŁADNIK EPIDERMY ROŚLIN, SZPARKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ KOMÓREK I OTWORU (POR)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APARAT SZPARKOWY to:

składnik epidermy roślin, szparka składająca się z dwóch lub więcej komórek i otworu (por) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKŁADNIK EPIDERMY ROŚLIN, SZPARKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ KOMÓREK I OTWORU (POR)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.605

ZAŁOŻENIE PARKOWE, PŁYWACZ, MIKROFON LASEROWY, SZTYFT, TRIATLON, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, GODZ, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, ODKRYCIE, WIECZNE NIEODDANIE, HIPERTENSJOLOGIA, CHAŁTURA, PANGSZURA INDYJSKA, ŚWIETLICA, ZŁOTLIN, WZORZEC RUCHOWY, ZOOFAGIA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, RERECORDING, WIKTYMOLOGIA, PARTNERKA, CHASER, KORONKA, ŹREBAK, MIĘDZYŻEBRZE, SPOCZYNEK, WIR, KUNDMAN, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, EDYKUŁA, ZRYWKA, NIEWIERNOŚĆ, KRYPTOGRAFIA, RATING, MANICURZYSTKA, LICHWA, PSEUDOMORFIZM, PIK, BALECIK, SAMOCHODZIARZ, STAGNACJA GOSPODARCZA, BIEG PRZEŁAJOWY, TEKSASY, ZDRADLIWOŚĆ, SOŁTYSOSTWO, LIST POLECONY, WYBITNOŚĆ, TENISISTA STOŁOWY, SALATERKA, TRZYDZIESTKA, ŁOŻYSKO, CHRANCUSKI, PODKASTING, TOLERANCJA, KAPOK, KŁUSAK ROSYJSKI, MORALIZACJA, KASJERKA, MENNICA, SHAKER, LODÓWKA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, APPEL, OPASANIE, ŁUK JARZMOWY, SYNERGETYKA, NAGOŚĆ, OGNIWO, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, LITEWSZCZYZNA, ZWIĄZ HUNTERA, INSTALATOR, BUTERSZNIT, CHONDRYT, WODNIAK, PALEOBOTANIKA, WIRUS, SZTYLPA, LIRNIK, KIERAT, LAK, OTWORZENIE DUSZY, MARTWOTA, ASOCJACJA ROŚLIN, DELIRKA, PARKAN, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, MISZCZU, RAMFORYNCHUSY, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, KONURBACJA, INTELEKTUALIZM, ODSKOK, ŚMICHY CHICHY, KOŃ LOKAJSKI, KAPUŚNIAK, WARUNEK, LISTEK, BIAŁY ŚPIEW, EMIGRACYJNOŚĆ, BEZA, PAGINATOR, DZIAŁANIE, KRAINA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ZWIERCIADŁO, KRYSZNAIZM, REKOMENDACJA, GARNITUR, DENATURACJA BIAŁKA, KANIKUŁA, BENTO, REDA, FERETRON, LEPIDOZAURY, RYJEC, DYMKA, BIOKOMINEK, POSTOŁ, FUNT-SIŁA, BASZTAN, SINIEC, KUKU NA MUNIU, KILOFEK, JAPOK, TEST ATOMOWY, SNOBISTYCZNOŚĆ, CIASTO MAKARONIKOWE, ZACZEPNOŚĆ, NOWOGWINEJKA, RAKSOLOTY, GUMKA, PRZYMIOTNO OGRODOWE, MEDIALNOŚĆ, PRASOŁ, PRZYTUŁEK, EOZYNOFIL, CZŁON POŚREDNI, OBRONA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ZNACZENIE, WADA DREWNA, NASIONNICE, PRZESZUKANIE, MEZOTERAPIA, WROTKARSTWO FIGUROWE, SPLENDID ISOLATION, CERTACJA, KOŚĆ KULSZOWA, ŻUPA, NIEGOŚCINNOŚĆ, FEMTOCHEMIA, GRUSZKA, PRZYSTRÓJ, PRZEPLOTNIA, DEPESZA, CHRUPKOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, RDZA ZBOŻOWA, CYNODONTY, GOSPODARKA RABUNKOWA, FREZARKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, GANGSTER, MUR OPOROWY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ŁONO ABRAHAMA, CIĄŻA, CUKIER ZŁOŻONY, PAWĘŻ, ZASYP, MEDYCYNA NUKLEARNA, DZIEŃ, SZKOŁA PODSTAWOWA, SŁODKA BUŁKA, BLUZA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, TRIMER, REPLIKA, PRZEZNACZENIE, PROFIL, AFERKA, GRIEKOW, PENITENCJA, WSPÓŁWŁADCA, GRANDA, KINO DOMOWE, ROZPRUWACZ, PRZEDMIOT, BAWEŁNICA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, OSKARŻENIE, RAMIENICOWE, PONĘTA, CZTEROKROTNOŚĆ, KIBOLSTWO, MATKA-POLKA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, EMPORA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, KARDYNAŁ, MASZYNKA, EKRAN, NASIONO, KALANDER, DRZEWO IGLASTE, SKAŁA PLUTONICZNA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, RADIO TRANZYSTOROWE, PASAŻ, POJAZD GĄSIENICOWY, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KIEŁ, AREA, MEGATSUNAMI, KASJER, SAŁATA MORSKA, PUSTY DŹWIĘK, BUZIA, BEK, MŁODZIEŻOWIEC, POWŁOKA, WINA KWALIFIKOWANA, PRESKRYPTYWIZM, ELANA, INERT, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, NARZĘDZIE, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, KRIS, SIEDLISKO, EPIDEMIOLOG, SYSTEM KONSORCYJNY, GŁOWOCIS, REJON, TRĄBKA, BRZOZA, MRÓWKA, DILPAK, NET, ROZDŹWIĘK, CIĄŻA MNOGA, AZYL, KOŻUSZYSKO, ŚWIADEK KORONNY, WZÓR, IDIOMAT, SYSTEMIK, PRZEMYTNICTWO, BARCZATKA, CYNAMON, NASKALNIK, SIŁA LORENTZA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, RAKOWATOŚĆ, SIDLISZ PIWNICZNY, SKRZYDŁO, CZARNA LISTA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, OKRĘT LINIOWY, UJŚCIE, KARTA, LAWINA GRUZOWA, PRZYPADŁOŚĆ, DYMKA, DEKLINACJA NIJAKA, STACJA KOPULACYJNA, CHEERLEADERKA, BIBLIOTEKA, SZABAŚNIK, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KRĘG OBROTOWY, BAJOS, DERMATOGLIFIKA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, PARK MIEJSKI, NAGONASIENNE WIELKOLISTNE, NIEDOTYKALSKI, POCHODNIK, WATA CELULOZOWA, KUTER TORPEDOWY, MIAZGA, OBSZAR WIEJSKI, POWINOWACTWO CHEMICZNE, WYBIEG, GŁĘBSZE UCZUCIE, OBUCH, TURBINA GAZOWA, LEZIWO, CYZELATORSTWO, ILUMINACJA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, JAŁOWNIK, SIEĆ, TALIB, PRZYĆMIENIE, FITONCYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.605 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: składnik epidermy roślin, szparka składająca się z dwóch lub więcej komórek i otworu (por), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKŁADNIK EPIDERMY ROŚLIN, SZPARKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ KOMÓREK I OTWORU (POR) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
aparat szparkowy, składnik epidermy roślin, szparka składająca się z dwóch lub więcej komórek i otworu (por) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APARAT SZPARKOWY
składnik epidermy roślin, szparka składająca się z dwóch lub więcej komórek i otworu (por) (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x