RODZAJ ZAMKNIĘCIA, OSŁONY OTWORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKRYWA to:

rodzaj zamknięcia, osłony otworu (na 7 lit.)PRZYKRYWA to:

rodzaj zamknięcia, osłony otworu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POKRYWA

POKRYWA to:

rodzaj zamknięcia, osłony otworu (na 7 lit.)POKRYWA to:

warstwa materii przykrywająca płaszczyznę (na 7 lit.)POKRYWA to:

chitynowe skrzydło składające się na pierwszą parę skrzydeł niektórych owadów (na 7 lit.)POKRYWA to:

u ptaków - rodzaj pióra przykrywającego inne grupy upierzenia lub otwór uszny (na 7 lit.)POKRYWA to:

część śródmózgowia (na 7 lit.)POKRYWA to:

odejmowana lub odchylana część obudowy maszyny (na 7 lit.)POKRYWA to:

wieko, dekiel (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZAMKNIĘCIA, OSŁONY OTWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.189

BANDONEON, MACZANKA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, KRZEMIAN WARSTWOWY, KOŁO ŁOPATKOWE, BARANEK, POPŁOCH, MARSZ, PEGMATYT, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, OŚCIEC, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, PULARES, PRINCESKA, SERDUSZKA OKAZAŁE, PIEPRZYCA, DRZEWO SAGOWE, RHIZOBIUM, RUTIODON, KANKAN, BIAŁE WINO, MORENA KOŃCOWA, ALOKODON, STRZAŁKA, MŁYNEK, MAŚLAK, HIKORA, SZKŁO SPINOWE, SORGO ALEPSKIE, TANIKOLAGREZ, PLAGIOZAUR, GWIAZDA ZARANNA, ZERÓWKI, ZARZUCAJKA, NOCNICÓWKA, RZEKOTKA, KNYSZ, MIĘTA, PLAN PEŁNY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GNOCCHI, BAŁAGUŁA, EMBLEMAT, BAZUNA, MOŚCIK, CZERMIEŃ, BAGNICA, BOKOBRODY, GORZELNIA ROLNICZA, KROAZA, MISIURKA, OSTROGA REGULACYJNA, EKSTRUZJA, CZARA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, TOINA, GROTBRAMPADUNA, KRAJKA, IGLICA, BENZYNA SYNTETYCZNA, DODATEK BRANŻOWY, HEŁM KORYNCKI, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PALCÓWKA, SZAROTA, WROŚNIAK, GACIE, SAMOSTRZAŁ, CENA ZAMKNIĘCIA, NAGOŚĆ, ZWARCIE DRZEWOSTANU, KIGELIA, PATRON, LAGER, BROŃ MASZYNOWA, NOPCSASPONDYL, PRĄTNIK, MASŁOSZ, WIELOPESTKOWIEC, DOKRĘTKA, TICINOZUCH, SIT ŻABI, CHLAJNA, ŁUSKWIAK, PSEUDOLAGOZUCH, ŚCIANA DZIAŁOWA, PERŁÓWKA, KARONGAZAUR, WIETLICA, ALMAWIWA, SILNIK PRZELOTOWY, KABAT, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, PIENIĄŻEK, LODY AMERYKAŃSKIE, LAGOZUCH, PLEUROCEL, PRZESIĄKRA, RZĘSA, KOALICJA, TWARDZIOSZEK, GLINA LODOWCOWA, ATLAZAUR, KRUSZYNA, FETYSZYZM TRANSWESTYCYJNY, KLUCZ SZWEDZKI, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, HAMULEC TARCZOWY, BIAŁACZKA SZPIKOWA, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, WIĄZANIE ATOMOWE, BOTULIZM PRZYRANNY, INSTRUMENT POCHODNY, ZMAGANIA, NASIADÓWKA, MURENOZAUR, GLINA BAZALNA, TEATR, MITRA, CIĘGNO, BASEN, PIÓROPUSZNIK, DROŻDŻE, RODZAJ, EMPORA, CZEPIGA, FAJITA, PODUSZKA BERLIŃSKA, SZLIF WYPUKŁY, ODPYLACZ CYKLONOWY, RELIEF PŁASKI, KURS, MUR PRUSKI, SORGO, ORZECH WŁOSKI, PALLASYT, PROCA KATAPULTA, POMOCNIK, WYCIĄG, SYJAMOTYRAN, MINA, PĘTÓWKA, WEZWANIE DO ZAPŁATY, DZIKIE WINO, AŻUR, ALBUM, PASTERSTWO, SIEĆ, ZDROJEK, LAMINAT, ASTRACHAN, ŚRUTA SOJOWA, GLEWIA, LĄDZIEŃ, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, PSZENICA, KOSMOS, PISMO OKÓLNE, SZALET, ALASKACEFAL, SZTAMBUCH, DRABINKA LINOWA, SOS MUŚLINOWY, TAWUŁA ŁĄKOWA, ZADZIERZGNIĘCIE, KOMÓRKA NERWOWA, GLINA MORENOWA, MODRAK, ORBIWIRUS, TOBOŁKI, TROJEŚĆ, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, POJEMNIK, DETEKTOR AKTYWACYJNY, TATIZAUR, PUNKT ODNIESIENIA, MARCHEW, PRZYWODZICIEL WIELKI, INFORMACJA, TORFOWISKO NISKIE, GOŹDZIK, DIODORUS, AFROWENATOR, GROTESKA, GAŁĘZIAK, JUTA, KOLCZUGA, SZANIEC, JASION, IMELMAN, SKRZYDŁOLIST, EPACHTOZAUR, CZEK PODRÓŻNY, ZLECENIE GIEŁDOWE, GRANA PADANO, TABAKIERA, BORZEŚLAD, BONITAZAURA, WIZAWA, SKIAGRAFIA, GALECHIRUS, PARNIK, RAJA MADERSKA, KODOWANIE PREFIKSOWE, TANIEC NOWOCZESNY, PRZYKRYWADŁO, GAZ, PIETRUSZKA, ZAWAŁ, JEZIORO KAROWE, KOPUŁA LODOWA, CLIPART, PODOKARP, WOJSKO FEDERALNE, PYRY, PODGRUPA NORMALNA, KLEPSYDROPS, SOPLICA, KONWERSATORIUM, PARANTODON, FLAKONIK, WALDORAPTOR, AFLATOKSYNA, PŁASKORYT, FALOWNICA, ZAJĄC, ŁYCZOGA, FLUWIOGLACJAŁ, RURA GŁOSOWA, ZRASZARKA, ORTALION, GLAZURA, HOT DOG, KORD, DYMORFIZM PŁCIOWY, OPUNCJA, BUMER, SZEFELIN, SZORY, KREDKA WOSKOWA, KOŁACZ, TURECZNIA, CZOSNEK, BAZYLISZEK, BAZYLISZEK, MIKROBIOTA, SZORY, BIKORN, TERRINA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, PIEPRZNIK, FUTALOGNKOZAUR, KUZYNKA, MSZAŁ, GRA SIECIOWA, IRRADIACJA, CIĄG POLIGONOWY, AMEBA, BARIERA, SMACZLIWKA, CZOPIK, CYNOBRÓWKA, NEMES, GORGONA, ORLICZKA, KET, HAK HOLOWNICZY, PODKÓWKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, KONDORRAPTOR, KOŁPACZEK, RYCERZYK, AGAPANT, KAWA Z MLEKIEM, STRZĘPIAK, BŁYSTKA WAHADŁOWA, KOŁACZYK, ANIKSOZAUR, EDMARKA, TAMA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, TRADESKANCJA, TRZCINA, HEŁM WIELKI, WĘŻÓWKA, NOROSZ, GAMBANG, FIRN, OTWÓR WIERTNICZY, FOKBRAMREJA, GŁÓG, GOŁĄBEK, PAJĄK, KARTOFLE, PASTERNAK, SIÓDEMKA, ?JAJOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.189 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZAMKNIĘCIA, OSŁONY OTWORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZAMKNIĘCIA, OSŁONY OTWORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKRYWA rodzaj zamknięcia, osłony otworu (na 7 lit.)
PRZYKRYWA rodzaj zamknięcia, osłony otworu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKRYWA
rodzaj zamknięcia, osłony otworu (na 7 lit.).
PRZYKRYWA
rodzaj zamknięcia, osłony otworu (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ ZAMKNIĘCIA, OSŁONY OTWORU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - RODZAJ ZAMKNIĘCIA, OSŁONY OTWORU. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast