RODZAJ NACZYNIA SŁUŻĄCEGO DO PICIA (GŁÓWNIE WINA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIELICH to:

rodzaj naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIELICH

KIELICH to:

najbardziej zewnętrzna część kwiatu, składająca się z okółka zielonych działek kielicha, które rozwinęły się głównie z normalnych liści podkwiatkowych (na 7 lit.)KIELICH to:

zawartość kielicha, naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)KIELICH to:

ozdobne naczynie do picia trunków, głównie wina (na 7 lit.)KIELICH to:

rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ NACZYNIA SŁUŻĄCEGO DO PICIA (GŁÓWNIE WINA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.384

MODRZEW, GLIZA, LEPIĘŻNIK, BUREK, HASHIMOTO, ANTENA YAGI-UDA, POKÓJ, BIELACZEK, ZAGĘSZCZARKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, PYZA, BIOTERAPIA, TUCERNA, WAŁCZATKA, LAWINA GRUZOWA, PAŁKA, MUZYKA PROGRAMOWA, CHWYTNICE, ANYŻ GWIAŹDZISTY, PODWOIK, PSZCZELNIK, FLAKON, PRAPŁETWIEC, PRESTOZUCH, PIŻAMA, BASZTA, KIGELIA, KILKA, INFLACJA UKRYTA, HARAS, NIECKA BASENOWA, MARYNATA, KUKURYDZA, KRAWĘŻNICA, HARLEQUIN, WOJSKO SPECJALNE, KOŁPACZEK, POSZYCIE KARAWELOWE, ROWER GÓRSKI, ADŻAPSANDALI, SKRYCIK, PLATFORMA PALEOZOICZNA, TAMARYNY, CIENISTKA, NARZAZ, BRYGANTYNA, GACIE, GRABEN, LECZO, PIŻMÓWKA MALAJSKA, EODICYNODON, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, CEROMANCJA, BAZYLEK, TALERZ, KRZYŻACZEK, JAŚMIN, OLSZA, NIT, ABERRACJA, HAMBURGER, TECHNOZAUR, MAJSTERSZTYK, ALBERTONYK, HIPEASTRUM, KILKA ZWYCZAJNA, WALUTA BAZOWA, ARCHEOWENATOR, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, TĘTNICA RZĘSKOWA, MILANEZ, SKAŁA WAPIENNA, LOTOS, ŚMIGŁOWCOWIEC DESANTOWY, KATALOG PRZEDMIOTOWY, KLON, INDOZUCH, KORA, GIMNASTYKA, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, WELWICZJA, MALAJKA, ZASTAWKA, MATE, RZEZALNIA, HEŁM KORYNCKI, GARNUSZEK, UMBRA, POKRZYWA, ŚWITEZIANKA, BABESZJA, MEKINTOSZ, MENISK WKLĘSŁY, NOTACJA, OSTROBOKI, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, KURZA STOPKA, AMBRA, DRAKOWENATOR, KUCHNIA GAZOWA, FRYS, AGATIS, EPOS HOMERYCKI, HALOGEN, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, KOŁNIERZYK BEBE, GIZARMA, BAŁAMUTKA, MODRZEWNIK, PAŁĘŻYNOWATE, FLASZA, BOMBONIERKA, SAMOLOT TORPEDOWY, GRUPA, DŁAWIK, MARKIZETA, TWARDE PORNO, KNOTNIK, PEONIA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, GASTONIA, BURZYK SZARY, BANDOLET, LEN, FAJKA WODNA, BĄK, WYANDOT, STEWIA, PAPROTKA, SZMACIAK, MIODOWNIK, AWIATYRAN, PALMICZKA, TUPANDAKTYL, CHALDEJSKI, DRAMATOPISARSTWO, KONDOR, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, TANIKOLAGREZ, GALOP, SODÓWKA, KRZEMIAN WYSPOWY, LODÓWKA, IGA, MIKROFILM, JABŁOŃ, SKALNIK POKREWNY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, LAMUS, NARD, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, BURGER, FOTEL, OPONA BALONOWA, PŁOCHACZE, DIADEMODON, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, LORINAZAUR, ŚCIANKA DZIAŁOWA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, NOTOHIPSYLOFODON, POWINOWACTWO OSIOWE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, BACZKI, ZACIĘCIE, ŚCIEG ŁODYŻKOWY, PERKOZ GRUBODZIOBY, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, PACHNOTKA, DRYFTER, BARWA HERALDYCZNA, IGŁAWA, SYROP ZŁOCISTY, PANTOMIMA, BIAŁA DIETA, WARSTWA GRANITOWA, KLAWIATURA EKRANOWA, FEERIA, RIGAUD, ROZRZUTKOWATE, ODRUCH BEZWARUNKOWY, BABKA, CASSAT, HAGRYF, OCHRA, MECHANIZM ŚRUBOWY, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, PIJAŃSTWO, REKTOSKOP, CHONDRYT, ZORBA, MIŁORZĄB, JEDNORÓG, PAWLACZ, GRANA PADANO, GRZESIEK, JINLONG, KIMA, OGNICE, LATOPISARZ, OBUCH, BUŁAWINKA, KAMIZELKA, KAWECAN, VERAIKON, OWOCARKA, OFERTORIUM, PODGRUPA NORMALNA, SZCZUR, ECHINODON, DOLICHOZUCH, EKWINOFILIA, ŻÓŁTAK, OLBRZYMKA, KLASER, SITNICZKA SZCZECINOWATA, SZOP, LODY WŁOSKIE, KLAWISZ, ZERWA KŁOSOWA, CYKLON, APOTROPAIZM, HURTOWNIA, TUKOTUKI, GLIBENKLAMID, TECZKA, ALEKTROZAUR, TERMOS, TROJEŚĆ, STULNIK, HIP-HOP, SKRZYNECZKA, NEDKOLBERTIA, HUBA, DZIENNIK URZĘDOWY, DYSTOPIA, KUKLIK, PLAFONIERA, SKRZYP, FREESTYLE, GARBARSTWO, MONTBRECJA, KRYPTOWOLANS, SZKLANKI, BAKI, CHOREA, DRAKOPELTA, IZOLACJA, BAR, KĄTOWNICA, DWUŚCIAN, REDUKCJA, KAWON, NOSZE, SOŚNICOWATE, PAWĘZA, KWAS HIALURONOWY, KAWALERIA POWIETRZNA, GLYPTODONTOPELTA, ŁUPEK ILASTY, RYNKONZAUR, GRAB, DYKTANDO, PUERTAZAUR, MORION, PIECZEŃ RZYMSKA, BERLINKA, HOT DOG, POZIOMKA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, PATERA, FIKUS, OZOREK, LAMPA BENZYNOWA, PODSADNIK, SIŁOWNIK, INTONACJA, FILIPINKA, AMBA, GABLE, EGZAMIN POPRAWKOWY, BROŃ KAPISZONOWA, ŻAGLIK, KONODONT, BAZUNA, KIT PSZCZELI, FALA ŚWIETLNA, TANIEC NOWOCZESNY, STEP IRLANDZKI, ŁUSZCZAK, ŁUK BLOCZKOWY, RAPTULARZ, PLACOWY, REPETYTOR, COLCANNON, FLAWIWIRUS, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, ORKIESTRION, ?ZĘBORÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.384 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ NACZYNIA SŁUŻĄCEGO DO PICIA (GŁÓWNIE WINA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ NACZYNIA SŁUŻĄCEGO DO PICIA (GŁÓWNIE WINA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIELICH rodzaj naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIELICH
rodzaj naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ NACZYNIA SŁUŻĄCEGO DO PICIA (GŁÓWNIE WINA) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - RODZAJ NACZYNIA SŁUŻĄCEGO DO PICIA (GŁÓWNIE WINA). Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast