PĘCHERZ - RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĄBEL to:

pęcherz - rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĄBEL

BĄBEL to:

niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 5 lit.)BĄBEL to:

małe dziecko; słowo pieszczotliwe, żartobliwe, o pozytywnym zabarwieniu (na 5 lit.)BĄBEL to:

wada wewnętrzna odlewu w postaci pustki o większych wymiarach niż pęcherze gazowe (na 5 lit.)BĄBEL to:

(1894-1941), pisarz rosyjski; „Zmierzch”, „Armia konna”, „Opowiadania odeskie” (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘCHERZ - RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.922

SZALANDA, ZWŁOKI, SAŁATA DŁUGOLISTNA, SKANER, STULNIK, RECEPTARIUSZ, GLADIATORSTWO, ARABESKA, POWTÓRZENIE, STRZAŁ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, ZGŁAD, PRZĄDKOWATE, STRZĘPIAK, TEST NASKÓRKOWY, SYSTEM INFORMATYCZNY, ZDENERWOWANIE, OCZKO W GŁOWIE, PAMIĄTKOWOŚĆ, NEOPOZYTYWIZM, ODWODORNIENIE, REWOLTA, PODWÓJNOŚĆ, IZOTERMIA, KAMIENNE SŁOŃCE, OBSERWACJA, IZOLACJA, NURZANIEC, WŁOSIANKA, MAEWESTKA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ŻONGLERKA, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, TRANSPARENT, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, KONSULENT, SZMIZETKA, ALOKODON, WEŁNIAKOWE, ONDYNA, ANGIOLOGIA, LUDY TURAŃSKIE, REWALIDACJA, PIERÓG, MIĘDLARKA, LIKUALA, SIEDEMNASTY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, DOLABELLA, LAK, KLUBOWICZ, KAMIEŃ WĘGIELNY, KARTA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, STREFA BUFOROWA, KAPOK, WYTWÓRSTWO, TRIMUKRODON, BROŃ MIOTAJĄCA, APARAT DALMIERZOWY, LIRA KORBOWA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KOEGZYSTENCJA, PISZCZAŁKA WARGOWA, ŁUPEK ILASTY, FASOLA ZŁOTA, OSCYLACJA, DRYBLING, INTERWENCJA HUMANITARNA, GETRY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, SZMUGIEL, TEOKRACJA, CZASOPISMO NAUKOWE, CERAMIKA SANITARNA, MIARA SPEKTRALNA, PRZEJAW, AŻUR, BALOWNICA, NADGORLIWOŚĆ, CIS, PIĄTY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, KOMPOTIERKA, DRAGA, BIAŁY ZNAK, KLER, KAZALNICA, NAWA, MIKROWENTYLACJA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, WZORNIK, PEDAŁÓWKA, PRZETWORNIK, KOMBAJN, GRA, DEPUTAT WĘGLOWY, AKREDYTACJA, PIATNICKIZAUR, HASŁO, OKRĄG WPISANY, ROTA, KONTRAKT TERMINOWY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, TONAŻ, FUNKCJA BORELOWSKA, RZEŻUSZKA, ABLACJA, ELGINIA, KSIĘGA PARAFIALNA, OLSZYNA, PYZA, KOLONISTA, KORD, EMISJA, ABNEGATKA, DOCHODZĄCA KOBIETA, JAWNOGRZESZNICA, BUŁAWNIK, CHOMIK AZERSKI, KONSERWA, RYCERZYK, OBSŁUGA, SEPIA, ŁADNA HISTORIA, DUCH, IZBA, KORZONEK, GOLF, TRAGICZNOŚĆ, IDEAŁ MAKSYMALNY, RYNEK PRACY, JUJUBA, PORTFEL, ZBIÓR GĘSTY, BOGACTWO, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, UCHAL, BARK, TANIEC NOWOCZESNY, KABLOBETON, SYNTETYK, RURECZNIKOWATE, PIĘKNO, HERBATA BIAŁA, DUJKERY, MORENA CZOŁOWA, PRZESTRZELENIE, WINDSURFING, OBLEŚNOŚĆ, MEZOMORFIA, NAPŁYW KORZENIOWY, ŚCIĘCIE, UKOŚNIKOWATE, ABROZAUR, DZIEWIĄTKA, AMBITNOŚĆ, ANTAŁ, KOPARKA ZBIERAKOWA, ŁAPA, WYCZUWALNOŚĆ, JABŁKO, OPIJUS, KREDYT HIPOTECZNY, STWORZENIE, LIST POETYCKI, TAMARINY, ADIDAS, HUTNIK, BŁONA SUROWICZA, PALMA, GENDER, NIEOSTROŚĆ, SUPERRAKIETA, PRAWO HUBBLE'A, AMATOR, PAMIĘĆ RUCHOWA, PIELGRZYM, KIJEK, BOHATER POZYTYWNY, MEANDER, ZAKOP, TERYNA, NEUSTON, POPARZENIE, BARYŁKARZ, METABOLIT WTÓRNY, GRANDA, ŚWIDER, TRĄBA JERYCHOŃSKA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, CZTEROETYLOOŁÓW, KRAJKA, SIEKIERA, GARDENIA, GMT, MIĘKKIE SERCE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, MISTERIUM PASYJNE, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, DRASTYCZNOŚĆ, DYSZKANCISTA, ADIUTANT, DROBNICA, DIDŻEJ, ZOL, PIARG, KOLACJA, WIDŁOZĘBOWCE, NATURA, MAJDANIARZ, PIÓRO, JĘDZA, GALARETA WHARTONA, RYGIEL, BEZLITOSNOŚĆ, AMYLOID, TELEGRAF CHAPPE'A, DYWESTYCJA, PUNKT TONIZUJĄCY, MODRZEW, PACHNOTKA, MIEDZIOWIEC, TECHNICZNY NOKAUT, BISIOR, ADRES, STRES OKSYDACYJNY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, TONACJA, WABIK, OMIEG GÓRSKI, CIECIERZYCA, KRĄGLIK, DOBROWOLNOŚĆ, SER, TURECCZYZNA, KOSMOGONIA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, PUNKT DYMIENIA, ZWARCIE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KLAMRA, KRONSELKA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, CIEMNOTA, KONIUNKCJA, BALAST, ZDROWAŚKA, GOLKIPER, WIZYTÓWKA, WSZECHBYT, BEZCZUCIE, WIELORAK, KADASTER, OSTRY DYŻUR, USTERZENIE PŁYTOWE, PANCERZ, WANDAL, AVISOFILIA, KROWIENTA, ŻAKIET, DZIRYT, GAŁGAN, WIHAJSTER, AUTOKATALIZATOR, POWIEŚĆ MILICYJNA, POLNIK BURY, REALIZM, SEMINARZYSTA, BENEFICJANT, GOŁKA, REAKCJA ZAPALNA, CZUPRYNA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ALIENACJA RODZICIELSKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, WINA NIEUMYŚLNA, SYLABA OTWARTA, PIENIĄDZ TOWAROWY, PANIER, PARODIA, MANEWR PRINGLE’A, STOPIWO, SPRAWUNEK, MINÓG STRUMIENIOWY, CIASTO MAKARONIKOWE, CZERWOŃCZYK UROCZEK, MIERZENIE, VIOLA BASTARDA, CELKA, BOCZNOTRZONOWIEC, APARTAMENT, STELLARATOR, LACROSSE, BRAMKA, SPOIWO MALARSKIE, ZAGĘSTNIK, OBIEG PIENIĄDZA, ?CZECZOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.922 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘCHERZ - RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘCHERZ - RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĄBEL pęcherz - rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĄBEL
pęcherz - rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 5 lit.).

Oprócz PĘCHERZ - RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PĘCHERZ - RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA LUB INNEGO URAZU SKÓRY. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x