W SPORCIE GRUPA ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH DRUŻYNĄ, ZAJMUJĄCYCH MIEJSCE W JEDNYM POJEŹDZIE NIEZBĘDNYM DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH - ŁODZI (W WIOŚLARSTWIE), BOBSLEJU, SANKACH LUB SAMOCHODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSADA to:

w sporcie grupa zawodników będących drużyną, zajmujących miejsce w jednym pojeździe niezbędnym do uczestnictwa w zawodach - łodzi (w wioślarstwie), bobsleju, sankach lub samochodzie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSADA

OSADA to:

mieszkańcy małej miescowości pozbawionej praw miejskich (na 5 lit.)OSADA to:

niewielka miejscowość, nieposiadająca praw miejskich (na 5 lit.)OSADA to:

coś, w czym coś jest osadzone; podstawa, trzonek, rękojeść (na 5 lit.)OSADA to:

główny pęd kwiatostanu (na 5 lit.)OSADA to:

rowek w tylnej części drzewca strzały dostosowany do grubości cięciwy w łuku (na 5 lit.)OSADA to:

forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.)OSADA to:

załoga, grupa wojowników odpowiedzialnych za ochronę np. zamku i jego mieszkańców lub okrętu (na 5 lit.)OSADA to:

Ósemka wioślarzy (na 5 lit.)OSADA to:

sioło, wioska (na 5 lit.)OSADA to:

wioślarska ósemka (na 5 lit.)OSADA to:

regatowa czwórka (na 5 lit.)OSADA to:

team wioślarski (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SPORCIE GRUPA ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH DRUŻYNĄ, ZAJMUJĄCYCH MIEJSCE W JEDNYM POJEŹDZIE NIEZBĘDNYM DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH - ŁODZI (W WIOŚLARSTWIE), BOBSLEJU, SANKACH LUB SAMOCHODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.102

WARIACJA, HELLEŃSKOŚĆ, GOLF, KOMBINEZON, JAJECZNICA, WAGA, TULEJA, WCIĄGARKA, ROZKŁAD, GRYBOSZ, EDYCJA, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, STRZAŁKA, SUWNICA BRAMOWA, TABU, LAPIS-LAZULI, BADACZ POLARNY, TŁUMIK, SILNIK INDUKCYJNY, MANIERYZM, OZIMINA, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, MYKOHETEROTROF, LAMPA LUTOWNICZA, IZOLATORIUM, ŚCIÓŁKOWANIE, ANGOL, CIEŃ, KLEDONISMANCJA, SER, CZABAN, SUBSTANCJA DODATKOWA, RUMSZTYK, ŁOTOK, ARESZT TYMCZASOWY, ZAPYTANIE OFERTOWE, ZWIJARKA, NOK, WIKARIUSZ, SERENADA, INWOLUCJA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SAKWA, UROBEK, PARAPECIK, ZNAK LEGITYMACYJNY, PROMIEŃ, PRZEKLEŃSTWO, WAGA PÓŁCIĘŻKA, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, BRUK, WAŁ, BYLINA, HALBA, HANTABA, MIESIĄC, NAJEM OKAZJONALNY, KARIN, PUNKT, PIELGRZYM, ADORACJA, GABINECIK, OBSERWATORKA, NACIĄG, PREMIA GÓRSKA, HIPOTEKA, PROLEK, PUNKT, KALIKO, POLIGON, DIABEŁEK, PUNKT WĘZŁOWY, ADRESAT, BUDYŃ, TWIST, KLOSZ, GRANAT, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KURHAN, MATECZNIK, WYLOT, UDAR, ODJAZD, MUZA, CZARNY PUNKT, PRZYKRYWKA, ANONEK, TRANSLACJA, PUNKT KATECHETYCZNY, KOTLET POŻARSKI, PRZYWÓZKA, JĘZYK, SĄD OSTATECZNY, NAWIERZCHNIA, PRZEPROST, WIDZOWNIA, KANOE, SŁUGA BOŻA, KAPELMAJSTER, KULE, NALEŚNIK, NOOBEK, OBIEKT KUBATUROWY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, CEL, KILOWAT, IVAN, KWAŚNICA, MOSKALIK, OPAŁ, EMAKI, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PAŹDZIERZ, HULK, PUNKT ZLEWNY, VOTUM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, DOWÓD REJESTRACYJNY, KWADRYGA, DIAGNOSTYKA, SIAD, DEMOSCENA, USZAK, TEMPERATURA ZAPŁONU, ZJAWISKO THOMSONA, PROTEZA, LAK, KONKURENCJA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, BANK SPÓŁDZIELCZY, DWUSTUZŁOTÓWKA, ZAŁOŻENIE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, RACICA, PERILLA ZWYCZAJNA, OSAD, SKAŁA WAPIENNA, CIĄGUTKA, OPASANIE, PIERDOLNIK, BIEGUN MAGNETYCZNY, JIM, RZEKOTKA DRZEWNA, SKWARKI, NALEŚNIK WIOSENNY, KULEBIAK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, JAN, EUCHARYSTIA, EGZEKUTYWA, SZAJKA, RAGLAN, ZEZWÓJ, STAROŚCIŃSKI, ŁAJBA, REGUŁA, PŁOW, USTNIK, KOŃ TORYJSKI, GRZYBY ANAMORFICZNE, ETYL, NIEDOKRWIENIE, TOP, RÓG, SATELITA, KOKTAJL KRABOWY, WIADRO, WĘZEŁ GORDYJSKI, CHOŁODEĆ, ZASTRZALIN, KAPITAN, SZEW, DZIRYT, KARTAN, POTWÓR, OGNIWO SREBROWE, PALEOZOOLOGIA, SATYRA, WSKAZÓWKA, AGENCJA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ZMORA, STANICA, KAMIEŃ SŁONECZNY, ŚLIWA, RADA, OCHRONNIK, BALERON, JĘZYK CHIŃSKI, ODTWARZANIE, AKORD, ZAPINKA, PRZEDRUK, BAT, TENOR, KRÓTKA KOŁDRA, ROZTWÓR STAŁY, OSĘK, DERYWACJA ALTERNACYJNA, WAGON TAROWY, ZNAK, DZIESIĄTKA, PEWNOŚĆ, POTOK, DANA, NERWICA SPOŁECZNA, KALETA, KOMENDA, RETENCJA, PRZELICZNIK, ŻYWY TRUP, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, TERAPIA, STACJA, SIŁA PŁYWOWA, OPERETKA, PAPROCIE, MEANDER, ALKIERZ, JĘZYKI CELTYCKIE, KISZKA PASZTETOWA, ŚMIECISKO, NEKTARNIK, ANTENA, ZIELENICE, DERESZ, OSTOJA, METYL, MINERAŁ ZABARWIONY, EWANIELIA, IZBICA, KNYSZ, KECZUOWIE, KONTEKST, ZAKONY, OBŁĘK, ESTAKADA, WPŁATA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, MODA, SYJON, MIEJSCOWNIK, SZPULKA, WARZYWO, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, SINICE, OCHRONA INDYWIDUALNA, WIDZOWNIA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, NEOPOGAŃSTWO, PŁATNIK, ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, SMYCZ, PASIERB, POSREBRZANIE, AFERA ROZPORKOWA, DENAT , BROŃ OBUCHOWA, REDAKTOR NACZELNA, SZEFEL, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, PODGATUNEK, TARNOWIANKA, SANDINISTA, KICAJ, RASOWOŚĆ, POSTOŁ, PRZYCHODNIA, EDAM, PARA, GODNOŚĆ, PUNKT OKOSTNOWY, ZNAJDA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, STRZELNICA, ŚMIECH, BŁONICA NOSA, KATAFOREZA, NIEBOŻĘ, MONSTRUM, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, ELEKTROLIT, PREPARAT, SKONIA, MONIZM, DANIEL DUBICKI, LICZEBNIK ZBIOROWY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PISZCZAŁKA, SUROWOŚĆ, OZONEK, POMÓR, EFEKT SNOBA, TAKSON MONOTYPOWY, ŚWIECA, SUPERNOWA TYPU IC, MELUZYNA, ?STARUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SPORCIE GRUPA ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH DRUŻYNĄ, ZAJMUJĄCYCH MIEJSCE W JEDNYM POJEŹDZIE NIEZBĘDNYM DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH - ŁODZI (W WIOŚLARSTWIE), BOBSLEJU, SANKACH LUB SAMOCHODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SPORCIE GRUPA ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH DRUŻYNĄ, ZAJMUJĄCYCH MIEJSCE W JEDNYM POJEŹDZIE NIEZBĘDNYM DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH - ŁODZI (W WIOŚLARSTWIE), BOBSLEJU, SANKACH LUB SAMOCHODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSADA w sporcie grupa zawodników będących drużyną, zajmujących miejsce w jednym pojeździe niezbędnym do uczestnictwa w zawodach - łodzi (w wioślarstwie), bobsleju, sankach lub samochodzie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSADA
w sporcie grupa zawodników będących drużyną, zajmujących miejsce w jednym pojeździe niezbędnym do uczestnictwa w zawodach - łodzi (w wioślarstwie), bobsleju, sankach lub samochodzie (na 5 lit.).

Oprócz W SPORCIE GRUPA ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH DRUŻYNĄ, ZAJMUJĄCYCH MIEJSCE W JEDNYM POJEŹDZIE NIEZBĘDNYM DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH - ŁODZI (W WIOŚLARSTWIE), BOBSLEJU, SANKACH LUB SAMOCHODZIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W SPORCIE GRUPA ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH DRUŻYNĄ, ZAJMUJĄCYCH MIEJSCE W JEDNYM POJEŹDZIE NIEZBĘDNYM DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH - ŁODZI (W WIOŚLARSTWIE), BOBSLEJU, SANKACH LUB SAMOCHODZIE. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x