DUŻA LUB CIĘŻKA KSIĄŻKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSIĘGA to:

duża lub ciężka książka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KSIĘGA

KSIĘGA to:

dokument urzędowy w postaci księgi, obszernego, uzupełnianego rejestru (na 6 lit.)KSIĘGA to:

fragment większej całości literackiej, rozdział jakiegoś dzieła (na 6 lit.)KSIĘGA to:

dokument lub książka o bardzo wielkiej wadze lub znaczeniu, używany do ważnych celów lub edytowany w bardzo doniosłych momentach (na 6 lit.)KSIĘGA to:

ostatni z trzech przedżołądków krowy (na 6 lit.)KSIĘGA to:

ostatni z trzech przedżołądków przeżuwaczy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA LUB CIĘŻKA KSIĄŻKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.554

WŚCIBSKOŚĆ, TROCINÓWKA, DZIEWCZYNKA, BESZBARMAK, SZESNASTY, KOLEC, SZUBIENICA, ŚWIDEREK, RURA GŁOSOWA, GRADUAŁ, KONTROLA, DYPTYK, ANTYFONARZ, ZDRADA, SER PODPUSZCZKOWY, PRZERWANIE CIĄŻY, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, HABANERA, BRAK, RELACJA, SONAR, BERCEUSE, NASZELNIK, SZWABSKI, CZYNNOŚCI DOWODOWE, WIERSZ, WSZARZ, SZYPUŁA, ROZPRUWACZ, KONNICA, BLISKIE SPOTKANIE, CYRK LODOWCOWY, ŚWIATŁO ZIELONE, BEZLIK, KONFIGURACJA, DROGI RODNE, SZMATA, TRAWA PASTEWNA, BARETKA, KOCIE OKO, KASETOFON, PŁYN ETYLOWY, MOSTEK, SERENADA, NOS, MISZPELNIK, WYRAZ, ARCHIKONFRATERNIA, POSUW, ZLEWNIA, POTWÓR, EPIGRAF, AKCENT OSTRY, MAMAŁYGA, DOBA, JEZIORO PODLODOWCOWE, GEKONEK, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KINO DROGI, GRUSZECZKA, AMARANTOWOŚĆ, POMPA INFUZYJNA, LANE KLUSKI, BOMBARDA, SIŁA PŁYWOWA, ILUZJA PIENIĄDZA, ZATOKA, ABLUCJA, MAJĄTEK, PIŁA, ŁADOWANIE, MUSZKA, OCULUS, HELIOFIT, TROLL, ALBUMIK, DUROMER, KOMPATYBILNOŚĆ, SANDINISTA, GORĄCZKA, QUEBECKI, OSADA, KULTYWAR, PRZYJEZDNA, PIERÓG KARELSKI, PROPORZEC, KELT, OKUPACJA, TUSZKA, CHAŁWA, IMMUNIZACJA CZYNNA, DŻINSY, SIECZKA, KARIN, DAKTYLOGRAFIA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ZAPONA, WILCZE STADO, KONTYNGENT TARYFOWY, UCIOS, KARZEŁEK, ZAKON SZPITALNY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, AKROBATYKA SPORTOWA, DWUZŁOTÓWKA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ŁUPEK ROPNY, KACZKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, SOWIECKOŚĆ, ANTURAŻ, STAND-UP, KSIĘGA AKCYJNA, WYNAGRODZENIE, TRUD, TWÓR, ADRES WZGLĘDNY, PLAN ZDJĘCIOWY, PRZECIWNIK, WILK, ALPAKA, ANTYKADENCJA, MENZURKA, ECCHI, KOLCZAKOWATE, OSTANIEC DEFLACYJNY, PRZEMYTNICTWO, NOSICIEL, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, POLSKI, KRK, HOKEJ, PRZECHYŁKA, ADIDAS, POGROMCA, CUKIER WANILIOWY, OKA, POSREBRZANIE, TABLOIDYZACJA, OLIWA, MANIOK, NUROGĘŚ, CACKO, POKRYWA, BRODAWKA STÓP, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, DOBRA STRONA, ODMIANKA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ABOLICJONISTA, BIEGUN, GOŹDZIK, FUTERKO, ZESPÓŁ CHOROBOWY, GŁOWNIA, KIEŁ, WĘZEŁ KOLEJOWY, FIGA, PALINGENEZA, GRÓDŹ, POPRĘG, OCET, KSIĄŻKA DOTYKOWA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, POJAZD ZABYTKOWY, OPONKA, ALLELOPATIA, GALASÓWKA, IMPREZA TURYSTYCZNA, TRYTON, LOKATOR, ALAIN, LEJEK, RUMIEŃ LOMBARDZKI, PRZEWRÓT, BEZAN, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ŻARTOWNIŚ, NIEBO, TRUD, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, TETRAMER, NABIERACZ, PÓŁOKRĄG, CZARNA KARTKA, ZMIANA WSTECZNA, INGUSZKA, ODPŁYW, JUDASZOWIEC, SZKIC TOPOGRAFICZNY, WIELOKROTNOŚĆ, METAMERIA, KWASJA, ŁOŻE, SUBRETKA, KŁOSEK, ROZMODLENIE, DOBÓR GENETYCZNY, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ZAGROŻENIE, KUMA, DOLARÓWKA, PULPA, JABŁKO, PASTA, JAZDA, SZKŁA, POŚWIST, MŁAKA, KORTYNA, BASEN, PUŁK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, POCZWARA, NIECHLUJA, TROPIK, BECZKA PROCHU, RAKIETKA, NIEPOKOJENIE SIĘ, MATECZNIK, KOŻUSZYSKO, HACJENDER, ATTYKA, DYWERSJA, OSIEMNASTKA, GDERACTWO, OFIARA, SZCZOTECZKA, PRZEDZIAŁ, ZBIOROWISKO, HANOWER, UNIWERSAŁ, GID, WÓZ STRAŻACKI, JAŁOWIEC, OGÓR, ŁĄG, TYP DZIKI, HANDEL NARĘCZNY, ARGENTYŃSKOŚĆ, TARGI, EFEKT MAJĄTKOWY, SIŁA, ROZGRZEWACZ, DUKLA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, RUCH, KOLEŚ, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ASD, TENDER, KARRUKA, DOJRZAŁOŚĆ, GODŁO PROMOCYJNE, MARTYROLOGIUM, ZAWORA, ASYNCHRONIZM, SZCZEP, NACZYNIE, PRYMULA, INKORPORACJA, GILOTYNA, BLOKADA, PRZYSTOSOWANIE, ÓSMY, CIS POSPOLITY, SAMOGRAJ, CZWORONÓG, MALIMO, OLEJEK ABSOLUTNY, BILLBOARD, PELAGIAL, MINERAŁ ZABARWIONY, KSIĘGA LITURGICZNA, ALABAMA, GALASÓWKA, CZYŚCIOSZKA, KOPALINA STAŁA, WYNIK, WICEDZIEKAN, POLEWKA, BAZA LOTNICZA, STRATEGIA, PERYPATETYK, STAROSTA GENERALNY, RADIOMAGNETOFON, KULT, WYŻYNA, SAMOPOMOC, CENOTWÓRCA, PARSZYWOŚĆ, BEŁT, NERWICA SPOŁECZNA, KAKAO, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, YORKSHIRE PUDDING, OCZKO, SURFINGOWIEC, ?GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA LUB CIĘŻKA KSIĄŻKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻA LUB CIĘŻKA KSIĄŻKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSIĘGA duża lub ciężka książka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSIĘGA
duża lub ciężka książka (na 6 lit.).

Oprócz DUŻA LUB CIĘŻKA KSIĄŻKA sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - DUŻA LUB CIĘŻKA KSIĄŻKA. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast