ENZYM KATALIZUJĄCY PRZENOSZENIE WODORU NA TLEN, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE WODA LUB NADTLENEK WODORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKSYDAZA to:

enzym katalizujący przenoszenie wodoru na tlen, w wyniku czego powstaje woda lub nadtlenek wodoru (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ENZYM KATALIZUJĄCY PRZENOSZENIE WODORU NA TLEN, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE WODA LUB NADTLENEK WODORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.072

DYPTYK KONSULARNY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, GRUPA ALKILOWA, NIEWYPAŁ, KOREAŃSKI, ANAMORFOZA, PIEC GRZEWCZY, SZKIC TOPOGRAFICZNY, OCZOJEBKA, ZWARCIE, BOLA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, FANTOM, PATRON, BIOLIT, OŁTARZYK, MORDOKLEJKA, ŁUSKA, POPLECZNICTWO, KIJEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, BIEG, FILTR, ŁOTEWSKI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PION ŻYROSKOPOWY, BRZYDULA, SSAK, KOBIETON, ANTYMONARCHISTA, LIMETA, HUBA SIARKOWA, BUTLA, NAMIESTNICZKA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, PODZIEMIE, RÓW, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, KROKANT, SER ŻÓŁTY, WYSTARCZALNOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, ŻYDOWSKOŚĆ, FUJARKA, ANOMALIA UHLA, BEZCZYNNOŚĆ, GRA WYŚCIGOWA, SAKWA, PLUSKWIAK WODNY, EKSTRUZJA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, TLEN, RÓŻNOWICIOWCE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, HYBRYDA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, MEDIANTA, WIESZAK, NABRZEŻE, STRONA INTERNETOWA, ŁOM, UNIA PERSONALNA, RYBONUKLEAZA, POTWÓR, BŁYSK HELOWY, SEZONOWIEC, KROPIELNICA, BUTERSZNYT, PRZEDNÓWEK, ZABYTEK RUCHOMY, CIOS, WSKAZ, OFICER FLAGOWY, KOLORY NARODOWE, MIKSTURA, KALIKO, SMOCZA KREW, RZEKOTKA KRZYŻOWA, SKŁADAK, PASTYŁA, KONFISKACJA, LABORATORIUM, ŚLIWA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, REGUŁA, DYSONANS, ALIANT ZACHODNI, NOK, NOWOŚĆ, ODKUP, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KAMIEŃ WĘGIELNY, PRZEZIERNOŚĆ, RESET, CHOROBA PLUMMERA, PARAPECIK, AGENT, BUZIA, IZBA ROZLICZENIOWA, KNYSZ, OPONA PNEUMATYCZNA, KONEW, WIZYTÓWKA, REOFILE, JEDNOSTKA METRYCZNA, GRANDA, ORSZADA, PROMIENNIK, REGULATOR KWASOWOŚCI, MANDARYŃSKI, RESTRYKCJA, AKOMPANIAMENT, CHABANINA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ROMANTYZM, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, OBRAZ POZORNY, GUZ, WINDA, LINA, TROJACZEK, BOZA, MÓR, DŹWIGACZ DACHOWY, UPIĘKSZENIE, KONKURS, GWIAZDKA, DEPILACJA, JĘZYK, LALKARSTWO, ŻABOT, NERKÓWKA, WŁOSY TETYDY, MIMETYZM FORMALNY, MASWERK, JACK, LUNETA, RAJDER, AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA, SZYLKRET, REAKCJA SPRAWCZA, PRZERYWACZ, RELIKT, ZAPITA, MECENASKA, OSTOJA, MAJSTERSTWO, KLASER, PRZECIWIEŃSTWO, LATARNIA UMARŁYCH, MRÓWKA, SOLISTA, KRYMINALISTYKA, WRĄB, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, SUBSTANCJA DODATKOWA, PARMEZAN, KONSTYTUCJA, HASZTAG, ALBUM, SEPTET, KONFISKATA, ANTABA, EKSPOZYCJA, FORMA, ORGAN, WYZIEWY, OBRÓBKA, KOREKTOR, POTENCJAŁ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DEMENTI, RATYSZCZ, DELFINOWATE, CIĘGNO KOTWICZNE, STRATYFIKACJA, NIEWYDOLNOŚĆ, CIĄG, TOST FRANCUSKI, SKRZYDEŁKO, GLORIA, INWAZJA, WAPNO, BARK, SIATKA, ZAPRAWA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, LISTA TRANSFEROWA, PIES OGRODNIKA, RZEMIOSŁO, PAWĘŻ, OBRONA, TRANSLACJA, ENDOPROTEZA, TRANSEKT, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, DNO, ZREKOMPENSOWANIE, MATERIAŁ SKALNY, RONDEL, ŻEGLARZ, KANONIERKA, SERIA, CZARTER, BROŃ TERMOJĄDROWA, WYSEPKA, ZARAZA, POPRAWIACZ, KORYTARZYK, CHIMEROKSZTAŁTNE, KRATER METEORYTOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PLAFON, MÓŻDŻEK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, PROTETYKA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZAŚWIATY, TURBULENCJA, WYDERKA, BARSZCZ, METRYKA, KALATOS, BASEN ARTEZYJSKI, TREPANACJA, BALON, MYKOHETEROTROF, BIEG DYSTANSOWY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ZAKONY, ZABURZENIE UROJENIOWE, METYLEN, RÓW, ŻURAW, ELEMENT, ZBOCZENIEC, OBROŻA, AMBASADORKA, ALASKA, RICOTTA, ZAPORA WODNA, HUK, KOŃ CUGOWY, FISTUŁA, PERŁA, PĘTLA, MOBILE, GLORIA, DŻEMIK, FEERIA, ROPUCHA BLOMBERGA, SZARPIE, PRZETWÓR, ZAPINKA, SUKCESJA, EDYKUŁ, BULION, OSTRZE TRZONECZKOWATE, BALDACHIM, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, TRESKA, AEROBIOZA, KALIBER, KOSMOS, RAMPA, ELASTOMER, MUZYK, ASD, OPŁATA KONCESYJNA, GODZINA PRAWDY, DYMKA, KAPAR, KEM, KURACJA, GOŁĄBKI, RESKRYPT, EMANACJA, BUDKA, KRZYŻÓWKA, PODIUM, GOŁĄBECZEK, SIEDEMNASTKA, ZAKOP, SYSTEM, EMIGRACJA, HASŁO, SŁUŻBA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KWASJA, CHARAKTERYSTYKA, LEŃ, HARDTOP, DIABEŁEK, CEMENT, KRÓLEWIĘTA, WIELOKĄT, KOPARKA, SWÓJ, ?WYCIĄG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ENZYM KATALIZUJĄCY PRZENOSZENIE WODORU NA TLEN, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE WODA LUB NADTLENEK WODORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ENZYM KATALIZUJĄCY PRZENOSZENIE WODORU NA TLEN, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE WODA LUB NADTLENEK WODORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKSYDAZA enzym katalizujący przenoszenie wodoru na tlen, w wyniku czego powstaje woda lub nadtlenek wodoru (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKSYDAZA
enzym katalizujący przenoszenie wodoru na tlen, w wyniku czego powstaje woda lub nadtlenek wodoru (na 8 lit.).

Oprócz ENZYM KATALIZUJĄCY PRZENOSZENIE WODORU NA TLEN, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE WODA LUB NADTLENEK WODORU sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - ENZYM KATALIZUJĄCY PRZENOSZENIE WODORU NA TLEN, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE WODA LUB NADTLENEK WODORU. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast