ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W ANGLII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE ANGLIKOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANGIELSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANGIELSKOŚĆ

ANGIELSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest angielskie, zwłaszcza: pochodzi z Anglii, należy do Anglii, przynależy do angielskiej kultury (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W ANGLII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE ANGLIKOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.103

JEZIORO LOBELIOWE, KOŁACZ, INFORMACJA, SZAŁWIA, ŻYWOTNOŚĆ, CYZELATORSTWO, DESKRYPTOR, KURIA, SKWARKI, SINIEC, WIEWIÓRKA RUDA, ZESKROBINA, OPAŁ, UCHWAŁA, KACZKA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, SINICE, LUZAK, FORMAT, LOFIKS, CHRZEST, ACETYLENEK MIEDZI, BRZEZINA, NIEOSTROŻNOŚĆ, CENA ADMINISTRACYJNA, KRYTYCZNOŚĆ, POSEŁ, POŚWIĘCENIE, GOŹDZIANKA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, PALATYNKA, MAŁŻONEK, CZAS FABULARNY, PODKAST, KOCZOWNIK, EKIPA, ELEKTROWNIA CIEPLNA, DALBA, WZÓR, KESON, KALWARIA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, TEMAT, KRAWAT, WODNICZKA, SIECZKA, POPELINA, NOWOŚĆ, WITACZ, REMINISCENCJA, ŚCIANA, SER, WZORZEC, BULAJ, INDYGO, SŁUŻBA ZDROWIA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ERAZMIANIZM, RUMUNKA, OWADZIARKI, PAŃSTWO, BRUKSELA, BLOKHAUZ, ULOT, KATHARSIS, GERMAŃSKI, ATRYBUCJA, KONCERN, FUNDUSZ AGRESYWNY, SYMETRIA, KONKURENCJA, MATOWOŚĆ, ODPRAWA CZASOWA, OBSERWATORIUM, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, OFIARA ZAKŁADZINOWA, CINKCIARZ, ROŚLINA BŁOTNA, ŻYŁKA, ASTRAGALOMANCJA, LUKA STRATYGRAFICZNA, KREDYT KASOWY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, FIZYKA SŁOŃCA, PLEZJOZAUR, SOFT PORNO, RYNEK NIEDOSKONAŁY, DWURÓG, KRAJOBRAZ, PLOMBOWIEC, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, RUMIANEK, WIDMO RENTGENOWSKIE, OBRAZICIEL, PIĘTKA, PALIWO SILNIKOWE, BOM, FARTUCH, DOM, ARCHAICZNOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, IZBA ROZLICZENIOWA, BARK, RAKIETKA, RECEPTA, PORCELANA STOŁOWA, LAMPA KSENONOWA, RAMY, MALUCH, PRZEKAZ, POKRZYWA, ODSTĘPCA, SZWABSKI, CENTRUM, DZIESIĘCIOLECIE, KALIBER, SER EDAMSKI, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, PRZEMYTNICTWO, AWANSE, BELWEDER, SZKIC TOPOGRAFICZNY, GOLF, OBIEG, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, OGROMNIASTOŚĆ, PUKLERZ, PASKUDA, GLIKOZYD FENOLOWY, RYNEK KAPITAŁOWY, STACJA, OBSZAR METROPOLITALNY, BIEGUNKA, LAMPERIA, IMPEDYMENTA, BRYFOK, METASTRONA, CEDZIDŁO, WIECZOREK POETYCKI, OKO OPATRZNOŚCI, PANCERKA, ROGER, MRÓWKA, CHRZEST, NUTRIETY, DOMICYL, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, EGZYSTENCJALIZM, CZASTUSZKA, KASZUBSKI, SKUNKS, ASYSTA GRAWITACYJNA, ODSTĘPSTWO, PARA 0, ORBITA POLARNA, SAMPEL, LIBERIA, LODY, BERET, SPRAWIEDLIWOŚĆ, WYDMUCHIWACZ, SENSUALIZM, GOTOWALNIA, WIR PYŁOWY, GEMULA, INSPIRATOR, CIOS, ZAWISAK, PATRON, BIAŁA DZIURA, ZAPORA WODNA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, MADISON, HULK, MIERZEJA, MINIATURKA, MENU, MASA, IKRA, DZIEWCZĘCOŚĆ, KRAKOWIACZEK, MARGINES, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, SAKI, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, SŁUGA BOŻY, UNDEAD, MIKROMIERZ, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, HASTATUS, GUMKA, MOZAIKA, KUC CONNEMARA, BAŚNIOWOŚĆ, GRÓDŹ, TRANSFER BUDŻETOWY, RATYSZCZE, KOLOKACJA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, PRZÓD, OBIEKT SPORTOWY, MANAT, KONWIKT, BIS, ZAŁOŻENIE, RYTMICZNOŚĆ, MIKROKROPKA, ULUBIENIEC, RYNSZTUNEK, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, TUBA, WYSTAWCA, ZGŁĘBNIK, UPADEK, ADIDASEK, KUSAK, AUTOCASCO, USZCZERBEK, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, KRĄG KAMIENNY, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, PRADEREK, KOPANINA, DRIAKIEW, TONAŻ, BŁYSZCZYK, DAWKA PROGOWA, RUMSZTYK, GIRLANDA, KOJEC, DEGRESJA, COŚ, PRZERYWACZ, NOTOWANIE CIĄGŁE, BUNT, NIEWZRUSZALNOŚĆ, JARZĄB, NAZWA PATRONIMICZNA, MIERNOŚĆ, IDIOTYZM, SPRZEDAWCA, OBROŻA, ANALIZA SPEKTRALNA, ROZMIAR, PITAGOREJCZYK, PRZYGOTOWANIE, BEZ LEKARSKI, ODSUWACZ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, JOŃSKI, KOMA, PUNKT, NACZYNIAK, SYSTEM ORGANÓW, ASTROGRAFIA, UBRANIE OCHRONNE, KULCZYBA, STROIK, KONURBACJA, ESENCJA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, MAGIERKA, KONTUR, WYMIANA, DEPESZA, CZŁON SKŁADNIOWY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, BANIA, KORNET, ŚWIT, ZATRUDNIENIE, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, DYSKRETKA, GOŁYSZEK, OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE, WELON, STROBILANT, REPOZYCJA, DYSZEL, KRĄG, SMOCZEK, KOŁACZYK, BABULINKA, POWÓD, NATOLIN, BAKŁAWA, ZABYTKOWOŚĆ, MINERALIZACJA, KUPIEC, ODCISK PALCA, MIKSER, ARCHEOLOGIA, ZROZUMIAŁOŚĆ, EMOCJA, DYSONANS, ?STAN NADZWYCZAJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.103 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W ANGLII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE ANGLIKOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W ANGLII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE ANGLIKOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANGIELSKOŚĆ zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANGIELSKOŚĆ
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W ANGLII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE ANGLIKOM sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W ANGLII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE ANGLIKOM. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast