SPHAGNUM MAGELLANICUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY TORFOWCOWATYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE NA TORFOWISKACH WYSOKICH (NA SZCZYTACH KĘPEK, KTÓRYCH JEST PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM), NIEKIEDY TAKŻE NA MOKRYCH WRZOSOWISKACH ATLANTYCKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TORFOWIEC MAGELLAŃSKI to:

Sphagnum magellanicum - gatunek mchu z rodziny torfowcowatych; występuje głównie na torfowiskach wysokich (na szczytach kępek, których jest podstawowym składnikiem), niekiedy także na mokrych wrzosowiskach atlantyckich (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPHAGNUM MAGELLANICUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY TORFOWCOWATYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE NA TORFOWISKACH WYSOKICH (NA SZCZYTACH KĘPEK, KTÓRYCH JEST PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM), NIEKIEDY TAKŻE NA MOKRYCH WRZOSOWISKACH ATLANTYCKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.980

ZASTAW REJESTROWY, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, POLANO, IRGA POZIOMA, POSZKODOWANA, PERKOZ DWUCZUBY, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, SECESJONISTA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, PONIKŁO AUSTRIACKIE, CZEPIAK CZARNY, LISICA, WAZONKOWCE, RYNEK NIEFORMALNY, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, UROSTOMIA, RĄCZAK DWUOBROŻNY, IDIAKANTY, MAKI ZŁOTY, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, RZEKOTKA ZIELONOLIŚCIOWA, ŻOŁNA WIELKA, MAKAK ARUNACHALSKI, PORCELIT, PISARZ, POWIEŚĆ POETYCKA, KWAS HIALURONOWY, PIJUS, JASZCZURKA PIERŚCIENIOWATA KALIFORNIJSKA, PROLETARIUSZ, SIEWNIK RZUTOWY, KOŁO SEGNERA, NOŚNIK NARZĘDZI, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, ŻUBR STEPOWY, WOJSKO, GURAMI, WSPÓLNOŚĆ, DORYCKI, TRZYSZCZ, WIETRZENIE FIZYCZNE, ŚLEPOWRON ŻÓŁTOCZELNY, EPKA, TUREK, BOŻA TRAWKA, ESPARTO, DZIERZYK ŻAŁOBNY, GARDEROBA, HYPOSTYL, PALCZATKOWE, WIDŁOZĄB, RZĘSOREK, GLISTNIK WIĘKSZY, PODATEK WYRÓWNAWCZY, BATALION RADIOTECHNICZNY, SZAFIREK ZŁOTOSTERNY, TRZMIEL GRZBIETOPLAMY, KOPARION, KOLCZAK, OGONOPIÓR USZASTY, KULCZAK OBCIĘTY, BRUZDOWNICA PĘDÓWKA, BANANA SPLIT, BÓBR AMERYKAŃSKI, SZCZEROŚĆ, PAŁKA WYSMUKŁA, MINÓG TRÓJZĘBNY, INWESTYCJA PORTFELOWA, WILGA KAPTUROWA, MAŚLANKA, BOA ARGENTYŃSKI, PIECZEŃ, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, BAR, UPALNOŚĆ, SROKATNIK, RELIGIA MOJŻESZOWA, BAJKA, ZAJOB, SOSNA ALEPSKA, BLEKOT, STYNKA, WYNIOSŁOŚĆ, MHOR, BIOTA WSCHODNIA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, BOROWINA, PERKOZ WIELKI, MIEJSCÓWKA, WSIOK, ŚMIECIOWISKO, RUBASZNOŚĆ, SEDNO, MODRZEW DAHURSKI, BALANSJER, LELEK, KRĘPOWNIK CZARNOGRZBIETY, DIUGONIE, POKOJOWOŚĆ, OPAD, KRASNOLICA, GLIBENKLAMID, SYMULACJONIZM, LASÓWKA SZKARŁATNA, PTASZYNIEC, GRZYB ZIARNISTY, KOSMATOŚĆ, TREN, DYSTRYKT, KRASNOGONKA KRÓTKODZIOBA, WAŁEK, ŚWIĘTE KOLEGIUM, HYDROŻEL, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, SKRZYDLIK GRZEBIENIASTY, DZIWOOK DŁUGOBRODY, WDÓWKA, FANTAZJA, ROKFOR, RYDZ, DŁUGOSZPAROWATE, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, ZAUROPLIT, COSINUS, TRASZKA SARDYŃSKA, CHRZAN, BRĄZÓWKA, CZESKI, SYSTEM KOMPUTEROWY, STEPNIARKA OCZKOWANA, JAGODZIAK CIEMNY, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, CYKLARA, LOTOPAŁANKA KRÓTKOGŁOWA, OMOMIŁEK, PANTERKA, SKALNIK TĘPY, PRĄTNIK KRĘGIELKOWATY, TRASZKA HELWECKA, GRUSZA KAUKASKA, PRZEKRASEK, LOTNICZEK LINIOWANY, CYPRZYK, KRUCZYNA MODRA, GRYZETKA, FEMINIZM, CZOP, WERKMISTRZ, SYNKLINA FAŁSZYWA, JĘZYK PASZTO, POLIEN, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, SOK, VALYRIA, ŻURAWIEC FALISTY, WRÓBEL SUAHILIJSKI, GEKON PASKOWANY, MAMUTOWIEC, SITNIK PŁYWAJĄCY, LEPIĘŻNIK, NUMER, POŚWIĘCENIE, TRASZKA ZAGROSAŃSKA, ZROSTNICA, OPOSIK RUDY, BRĄZACZEK BIAŁOUCHY, RAK PRĘGOWATY, TRÓJLIST KLINOWATY, ŻABA NATALSKA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, AKSAMITKA LEMONNA, TOPORNICA MARMURKOWA, BEZPODSTAWNOŚĆ, TRÓJSKLEPKA OWŁOSIONA, OWSICA, SZELINIAK, ROZKŁAD DWUMIANOWY, OSTRYŻYCA, URDZIK, CZOSNEK ZŁOCISTY, JASKINNICA ŻÓŁTA, BYLICA WEŁNISTA, AMINEK EGIPSKI, SZARY SOS, SZCZAWIOWA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, LIŚCIONOS, HELIOFIZYKA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, CZAIK JESIENNY, PSOTA, HETERODONTOZAUR, CZERWONKA, ŻÓŁTODZIÓB GÓRSKI, ŚNIEGUŁA BIAŁA, GŁUPTAK PRZYLĄDKOWY, STONÓG SZORSTKI, KRZYŻODZIÓB, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, PRONATALIZM, DIAPSYDY, BAR, DRAMAT WOJENNY, PASZTETOWA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, TEATR MUZYCZNY, ŻYWOTNOŚĆ, MIODALEK PRĄŻKOWANY, GŁUPTAK GALAPAGOSKI, PUCHACZYK GRZYWIASTY, SZURPEK ROGERA, KROKODYL, ARGONAUTA, STOKŁOSA MIESZAŃCOWA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, TEINA, DŻUNGLA, CHŁOPEK ROZTROPEK, GLISTEWNIK, SOS NEAPOLITAŃSKI, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, WIDŁOZĄBEK NASTROSZONY, POPRZEWRACANIE, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, ASTER SOLNY, GRZYB KOŹLARZ, TRÓJLIST OGONKOWY, ZWROTNOŚĆ, POEMAT OPISOWY, SZPRINGBOK, SKRZYDLIK TĘGOSZCZECINOWY, IPHONE, NIEŚWIADOMOŚĆ, WANIENKA, KORMORAN SZORSTKODZIOBY, MARZANA FARBIARSKA, WYŚCIG, ANEMOMETR, RACHUNEK KOSZTÓW, KORMORAN ŻAŁOBNY, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, PŁATNIK SKŁADEK, PRZYSADZISTOŚĆ, KOMPLEKS PSZENNY, TAMANDUA, ETAP, GRAMATYKA GENERATYWNA, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, NAPĘD TAŚMY, SROKACZ CZARNOGARDŁY, TOALETA, GORZKOŚĆ, TRZCINNIK SZUWAROWY, TRÓJLIST ZWISŁY, PLANISFERA, GOLKIPER, OTOCZENIE, SALSEFIA, STANOWISKO, AMBYSTOMA PLAMISTA, DIKDIK, ŚWISTEK ŻÓŁTOSMUGI, KUCHNIA WOJSKOWA, CZAPLA STROJNA, MODRASZEK KORYDON, PROCES POLITROPOWY, RYDZ SMACZNY, PUCHÓWKA ORIENTALNA, ALNIKO, ŻÓŁW MADAGASKARSKI, TAJFUNNIK GRUBODZIOBY, SSAK, NERECZNICA GÓRSKA, SÓJKA, TRZCINOPALMA ROTANG, SZYSZKOWIEC, NIEPRZYSTOSOWANIE, OTRUPKA WESTWOODA, CYRANECZKA ŻÓŁTODZIOBA, DZIERZBOWRON, WĘŻOJAD BLADY, KRUSZARNIA, JEDNOLITOŚĆ, ZASADA MACHA, HOMARZEC, WĘŻOJAD KRÓTKOSTERNY, KOLCZATKOWATE, POWIEŚĆ SENSACYJNA, SKOCZEK PUSTYNNY, CZARNA WDOWA, OSIOWCE, BRZANKA RÓŻOWA, KULTURA, POLĘDWICA SOPOCKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, MAKABRYCZNOŚĆ, KRUCHOŚĆ, ?MYSZOŁÓW SZEROKOSKRZYDŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.980 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPHAGNUM MAGELLANICUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY TORFOWCOWATYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE NA TORFOWISKACH WYSOKICH (NA SZCZYTACH KĘPEK, KTÓRYCH JEST PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM), NIEKIEDY TAKŻE NA MOKRYCH WRZOSOWISKACH ATLANTYCKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPHAGNUM MAGELLANICUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY TORFOWCOWATYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE NA TORFOWISKACH WYSOKICH (NA SZCZYTACH KĘPEK, KTÓRYCH JEST PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM), NIEKIEDY TAKŻE NA MOKRYCH WRZOSOWISKACH ATLANTYCKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TORFOWIEC MAGELLAŃSKI Sphagnum magellanicum - gatunek mchu z rodziny torfowcowatych; występuje głównie na torfowiskach wysokich (na szczytach kępek, których jest podstawowym składnikiem), niekiedy także na mokrych wrzosowiskach atlantyckich (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TORFOWIEC MAGELLAŃSKI
Sphagnum magellanicum - gatunek mchu z rodziny torfowcowatych; występuje głównie na torfowiskach wysokich (na szczytach kępek, których jest podstawowym składnikiem), niekiedy także na mokrych wrzosowiskach atlantyckich (na 20 lit.).

Oprócz SPHAGNUM MAGELLANICUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY TORFOWCOWATYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE NA TORFOWISKACH WYSOKICH (NA SZCZYTACH KĘPEK, KTÓRYCH JEST PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM), NIEKIEDY TAKŻE NA MOKRYCH WRZOSOWISKACH ATLANTYCKICH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SPHAGNUM MAGELLANICUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY TORFOWCOWATYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE NA TORFOWISKACH WYSOKICH (NA SZCZYTACH KĘPEK, KTÓRYCH JEST PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM), NIEKIEDY TAKŻE NA MOKRYCH WRZOSOWISKACH ATLANTYCKICH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast