NOCEK ALCATHOE, MYOTIS ALCATHOE - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, WYSTĘPUJĄCY NA OBSZARZE POŁUDNIOWEJ, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY; OPISANO GO JAKO NOWY DLA NAUKI GATUNEK Z PÓŁNOCNEJ GRECJI, NASTĘPNIE STWIERDZONO GO NA TERENIE WĘGIER, FRANCJI, SZWAJCARII, HISZPANII (PIRENEJE), SŁOWACJI, ALBANII, BUŁGARII I NIEMIEC, W POLSCE ODNALEZIONO GO DOTĄD JEDYNIE W BESKIDACH I TATRACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOCEK ALKATOE to:

nocek Alcathoe, Myotis alcathoe - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, występujący na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy; opisano go jako nowy dla nauki gatunek z północnej Grecji, następnie stwierdzono go na terenie Węgier, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii (Pireneje), Słowacji, Albanii, Bułgarii i Niemiec, w Polsce odnaleziono go dotąd jedynie w Beskidach i Tatrach (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOCEK ALCATHOE, MYOTIS ALCATHOE - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, WYSTĘPUJĄCY NA OBSZARZE POŁUDNIOWEJ, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY; OPISANO GO JAKO NOWY DLA NAUKI GATUNEK Z PÓŁNOCNEJ GRECJI, NASTĘPNIE STWIERDZONO GO NA TERENIE WĘGIER, FRANCJI, SZWAJCARII, HISZPANII (PIRENEJE), SŁOWACJI, ALBANII, BUŁGARII I NIEMIEC, W POLSCE ODNALEZIONO GO DOTĄD JEDYNIE W BESKIDACH I TATRACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.334

GNU PASIASTE, MISKA SOCZEWICY, HEKATOMBA, SNAPSHOT, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, DZIERZBIK CZARNOCZELNY, TERIODONTY, MAKI RUDY, RUDBEKIA OKAZAŁA, IKONOGRAFIA, GINEKOLOGIA, MIRKÓW, GEOGRAFIA FIZYCZNA, ŻABKA OZDOBNA, RYBA ŁAWICOWA, GYMNARCHUS NILOWY, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, OTCHŁAŃ, TRAGANEK DŁUGOKWIATOWY, RZECZOWNIK ZBIOROWY, REKIN BRĄZOWY, BUGENAZAURA, GĘSI, KRZYWA ELIPTYCZNA, DIMETRODON, ŻARARAKA WYSPOWA, KOPER OGRODOWY, MARSYLIA CZTEROLISTNA, SZERSZEŃ KSIĄŻĘCY, MOA OLBRZYMI, ZERWA KŁOSOWA, SZYSZAKI, MINÓG GRECKI, FUNKCJANA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, ŚLĄSK, ALIGATOR MISSISIPSKI, NABATEJCZYK, FIOŁEK ALPEJSKI, CZAPLA SROKATA, POPOVER, ANTYPSYCHOLOGIZM, WĘGIERKA, ŻÓŁTOZIEM, WCIORNASTEK TYTONIOWIEC, BISKAJSKA, ERGASTULUM, SOSNA DŁUGOIGIELNA, DZIEWANNA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, ŚWINIA DOMOWA, KOSZATKA, RZĘSA PURPUROWA, PUCHACZYK MASKOWY, KOKORYCZ SYBERYJSKA, CYRANECZKA ANDAMAŃSKA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, WARNA, SKAŁOTOCZOWATE, OKRĘT-BAZA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, TRĄBOWIEC, GALERIA BOJOWA, KISIEL, ŚWISTAK AŁTAJSKI, RUMPUĆ, WKŁAD DEWIZOWY, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, MIODOJAD SMUGOWANY, JODŁA BUŁGARSKA, ALMIKI, GALARETKA, SPRAWOWANIE, PETREL ŚNIEŻNY, FIZJOLOGIA, PATYK, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, HALIBUT ATLANTYCKI, CYPRYSIK GROSZKOWY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, PODWÓJ, TRYBUNA, DZIĘCIOŁ JARZĘBATY, SOSNA GIĘTKA, CIEMNA JAGODA, BEZ CZARNY, SKORPION CZARNY, KABINA, DALOA, KWAS CHLEBOWY, DROZD OLIWKOWY, GŁUCHOWO, WILK WORKOWATY, RZĘSOREK MNIEJSZY, TRZMIEL KAMIENNIK, DYMNICA, WÓLKA, ŻARARAKA PASKOWANA, TAPIR GÓRSKI, GŁUPTAKOWE, DZIERZYK SENEGALSKI, SZKARŁATKA KRÓLEWSKA, ŻÓŁW OSTROPYSKI, SKAZA WYSIĘKOWA, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, STAND, TERYTORIUM ZAMORSKIE, AUSTRALORZEKOTKA DELIKATNA, CYFOMANDRA, SZLACHAR, WARUGA, HERMLIN, DRONT, ANGLOSASKI, KARLIK MALUTKI, ARENDA, OWOCNICA JASNA, HOMERYDA, SIERMIĘGA, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, GORAL ZWYCZAJNY, SZCZYDLAK, BYLICA SZTYWNA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, SORT, FALANGA, ZADANIE, NALEŹLINOWATE, GŁUPKOWATOŚĆ, KORMORAN SROKATY, WOLWI, MIODÓWKA PRZEPASANA, ZBÓR, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ŚWIERZBOWIEC USZNY KRÓLIKÓW, CHLEB PYTLOWY, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, BLOK WSCHODNI, ŚLIWA, GŁUSZEC, ŻÓŁW IRWINA, CZEPOTA GAMBIR, MELASA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PIEPRZ GWINEJSKI, KONTRDEMONSTRACJA, PANTY, WARGA SROMOWA, PASO PERUWIAŃSKI, WRÓBEL PUSTYNNY, KOSODRZEWINA, PAPINEK, PASTOFORIUM, GADY SSAKOZĘBNE, GRANICA FUNKCJI, ONTO, TRZMIEL POLNY, KLAMOTY, OKAP, PUSTKOWIK SKALNY, KONIAR, ROYAN, KORALÓWKA CZARNOPASA, TORREJA KALIFORNIJSKA, OWCA GRZYWIASTA, TATARAKOWATE, KUSACZ KRZYWODZIOBY, ŚWIERK BIAŁY, CZĄSTKA ALFA, SZERPA, SŁUŻKA, LEGENDA, ŻÓŁTLICA, PODWIELOKROTNOŚĆ, MINIMUM SOCJALNE, NEON CZERWONY, JODŁA HISZPAŃSKA, TALIB, ŻUWINA, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, MIŁORZĘBOWCE, SALSEFIA, ZANOKCICA MUROWA, PRZĘŚL OSTRA, RAJA PIASKOWA, KANCZYL INDYJSKI, PETRELEK CIENKODZIOBY, ŻOŁĘDNICA, JAŚMINOWIEC JAPOŃSKI, NACZYNIAK, TEREBINT, DRYL, ŻABUTI LEŚNY, GRZEBIUSZKA GIBRALTARSKA, GERANOZAUR, DOMINO, PULPIT, OGONOPIÓROWATE, KUANDU, ZIELONKA, WETTER, FAWORYT, ALBATROS BRUNATNY, PETREL OBROŻNY, ŚWIERZBOWIEC USZNY, ARAU MADAGASKARSKI, GAZ ŁUPKOWY, DŁUGI RÓG, ŻABA KATOLICKA, JAEN, TENDRZAK, ROGATNIK BIAŁOGARDŁY, BYLICA DWULETNIA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, BILBIL RUBINOWY, CELTYJKA, BOZA, CZAKUELA, KOŁEK, PODWOIK ZACHODNI, HURYCKI, CIASTO TRZECH KRÓLI, FILOLOGIA KLASYCZNA, RUSIŃSKI, RYNEK RÓWNOLEGŁY, DRAMAT GROTESKOWY, NIBYPRĄTNIK TORFOWY, OMIEG KOZŁOWIEC, PTASZYCA, SOPLICA KAURI, KULTURA MUSTIERSKA, SEWEL, TARANTULA APULIJSKA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, KOLEŃ KOLCOBRODY, WOJDAT, WIĄZ DROBNOLISTNY, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, JEDWABNICA SZARA, TŁUSZCZ, FRANKONIA, LEMURKA CIEMNA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, AGRAFA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, KULON, ATRYBUCJA GLOBALNA, TRAWA KANARYJSKA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ŚWIERK HIMALAJSKI, KUNINGAMIA LANCETOWATA, ROZKOJARZENIE, BERAT, KSZYK, WIERZBOWNICA DROBNOLISTNA, LIST POLECONY, LISTKOWIEC CYTRYNEK, ANYŻEK, RURKI, KONGOWCZYK BIAŁOGARDŁY, WERIA, THRILLER, MRÓWKOJAD WIELKI, SKACZELE, BARCICE, AFGANIEC, TRAWNIKOWIEC POSPOLITY, PODWOIKOWATE, SKRZYDŁOSZPONY, PRAPŁETWIEC CZARNY, BOROWIACZEK, ZŁOTOUCH ZMIENNY, HANDEL WEWNĘTRZNY, MUSZLA PIELGRZYMIA, KARAKUŁ, MIŁKA GRZEBIENIASTA, AMAZONKA, WIDŁOZĄBEK NASTROSZONY, OSETIA, KAPTURNIK, PSZCZOŁA OLBRZYMIA, CZERWONIAK, TIOMERSAL, PETREL RELIKTOWY, DRĄŻEK POGO, ISSOUDUN, CZEPIGI, PĄSOGŁÓWKA, BARWIENIEC CZARNY, GUJANA FRANCUSKA, ALLEL WIELOKROTNY, KOB, ŁUK GRECKI, WARANOPS, BURZYK CIEMNY, GORYCZAK, SHONEN-MANGA, ?SIKORY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.334 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOCEK ALCATHOE, MYOTIS ALCATHOE - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, WYSTĘPUJĄCY NA OBSZARZE POŁUDNIOWEJ, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY; OPISANO GO JAKO NOWY DLA NAUKI GATUNEK Z PÓŁNOCNEJ GRECJI, NASTĘPNIE STWIERDZONO GO NA TERENIE WĘGIER, FRANCJI, SZWAJCARII, HISZPANII (PIRENEJE), SŁOWACJI, ALBANII, BUŁGARII I NIEMIEC, W POLSCE ODNALEZIONO GO DOTĄD JEDYNIE W BESKIDACH I TATRACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOCEK ALCATHOE, MYOTIS ALCATHOE - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, WYSTĘPUJĄCY NA OBSZARZE POŁUDNIOWEJ, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY; OPISANO GO JAKO NOWY DLA NAUKI GATUNEK Z PÓŁNOCNEJ GRECJI, NASTĘPNIE STWIERDZONO GO NA TERENIE WĘGIER, FRANCJI, SZWAJCARII, HISZPANII (PIRENEJE), SŁOWACJI, ALBANII, BUŁGARII I NIEMIEC, W POLSCE ODNALEZIONO GO DOTĄD JEDYNIE W BESKIDACH I TATRACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOCEK ALKATOE nocek Alcathoe, Myotis alcathoe - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, występujący na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy; opisano go jako nowy dla nauki gatunek z północnej Grecji, następnie stwierdzono go na terenie Węgier, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii (Pireneje), Słowacji, Albanii, Bułgarii i Niemiec, w Polsce odnaleziono go dotąd jedynie w Beskidach i Tatrach (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOCEK ALKATOE
nocek Alcathoe, Myotis alcathoe - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, występujący na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy; opisano go jako nowy dla nauki gatunek z północnej Grecji, następnie stwierdzono go na terenie Węgier, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii (Pireneje), Słowacji, Albanii, Bułgarii i Niemiec, w Polsce odnaleziono go dotąd jedynie w Beskidach i Tatrach (na 12 lit.).

Oprócz NOCEK ALCATHOE, MYOTIS ALCATHOE - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, WYSTĘPUJĄCY NA OBSZARZE POŁUDNIOWEJ, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY; OPISANO GO JAKO NOWY DLA NAUKI GATUNEK Z PÓŁNOCNEJ GRECJI, NASTĘPNIE STWIERDZONO GO NA TERENIE WĘGIER, FRANCJI, SZWAJCARII, HISZPANII (PIRENEJE), SŁOWACJI, ALBANII, BUŁGARII I NIEMIEC, W POLSCE ODNALEZIONO GO DOTĄD JEDYNIE W BESKIDACH I TATRACH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - NOCEK ALCATHOE, MYOTIS ALCATHOE - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, WYSTĘPUJĄCY NA OBSZARZE POŁUDNIOWEJ, ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY; OPISANO GO JAKO NOWY DLA NAUKI GATUNEK Z PÓŁNOCNEJ GRECJI, NASTĘPNIE STWIERDZONO GO NA TERENIE WĘGIER, FRANCJI, SZWAJCARII, HISZPANII (PIRENEJE), SŁOWACJI, ALBANII, BUŁGARII I NIEMIEC, W POLSCE ODNALEZIONO GO DOTĄD JEDYNIE W BESKIDACH I TATRACH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x