KACZKA PIŻMOWA, CAIRINA MOSCHATA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OD ZACHODNICH WYBRZEŻY MEKSYKU, POPRZEZ AMERYKĘ ŚRODKOWĄ PO EKWADOR NAD PACYFIKIEM ORAZ WYBRZEŻA URUGWAJU I PÓŁNOCNEJ ARGENTYNY NAD ATLANTYKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA to:

kaczka piżmowa, Cairina moschata - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący od zachodnich wybrzeży Meksyku, poprzez Amerykę Środkową po Ekwador nad Pacyfikiem oraz wybrzeża Urugwaju i północnej Argentyny nad Atlantykiem (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KACZKA PIŻMOWA, CAIRINA MOSCHATA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OD ZACHODNICH WYBRZEŻY MEKSYKU, POPRZEZ AMERYKĘ ŚRODKOWĄ PO EKWADOR NAD PACYFIKIEM ORAZ WYBRZEŻA URUGWAJU I PÓŁNOCNEJ ARGENTYNY NAD ATLANTYKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.256

NAWAŁNIK AZORSKI, PĘCZCA, PĘPAWA MIĘKKA, RUDAWKA MARIAŃSKA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ŻARŁACZ MIEDZIANY, KLATKOWIEC, NEWELSK, KOSACIEC RÓŻNOBARWNY, CZŁOWIEK ROZUMNY, SZATANISTA, DRZEWOŁAZ LAZUROWY, KLIMAT KONTYNENTALNY, PAWIAN, WIDŁOZĄBEK SCHREBERA, ZĘBORÓG PURPUROWY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, RIAZAŃ, ŻÓŁW TORNIERA, OKTANT, LENIWIEC PSTRY, BMW, KANGUR, BREAKDANCE, PIZANG, NADINTENDENT, LOMMA, SPŁATA BALONOWA, SOBACZA LILIJA, DEREŃ, AMFIPRION, ICHTIOZAUR, TAMARYNA CESARSKA, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, ZAŚWIATY, WSCHÓD, HILDENBRANDIA RZECZNA, NAWAŁNIK OBROŻNY, ŚWINIA RZECZNA, ORKISZ, TEORIA DECYZJI, SARDYNKA, EKONOMIA POLITYCZNA, GATUNEK INWAZYJNY, LEWIZUCH, NAWAŁNIK CZARNY, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, HONDA, STADIONIK, BŁYSKOLOTKA BIAŁOGŁOWA, ŻYWOTNIK KOREAŃSKI, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, EKSPOZYCJA, JODŁA GÓRSKA, ŻABA ĆWIERKAJĄCA, DYSKURSYWNOŚĆ, GEREZA KRÓLEWSKA, NIECKA BASENOWA, JAŁOWIEC PESTKOWATY, PISTACJA TERPENTYNOWA, BAWÓŁ, MIŁORZĄB, TRZPIENNIK SOSNOWIEC, ŚMIESZKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, GALIARDA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, CYPRYSOWIEC LEYLANDA, TEORIA INFORMACJI, PASTERZ, SZKLARKA, WIEWIÓRKA PRZYLĄDKOWA, ŁUSKODRWAL BIAŁOSZYI, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ODDZIELANIE, DELFIN CIEMNY, ASTARTA, ŻYTOMIERZ, LUGOJ, GRUBOSZ WIDŁAKOWATY, JĘZYK TAMILSKI, JĘZYK AMBA, POCZWARÓWKA, FILM MUZYCZNY, PORODÓWKA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KACZKA CHIŃSKA, KIEROWNICA, JELONEK BŁOTNY, WIDŁOZĄB BŁOTNY, ŁABĘDŹ TRĄBIĄCY, ELGINIA, MOTYLEK WISETOŃSKI, KRĘPACZEK RUBINOBREWY, PADWAN, BADYLARKA, INWENTURA, ZWOJEK, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, MIESIERKA LUCERNÓWKA, WYRAKOWATE, MRÓWKA FARAONA, BŹDZIĄGWA, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, SUWNICA STRYPEROWA, DERYWACJA SUFIKSALNA, ŁZAWNICA, PARALIPSA, JANTAZAUR, PRODUCENTKA, ŚLEDŹ PATAGOŃSKI, MARSYLIOWATE, PACHUCA, RASA PANÓW, FIŃSKI, MLECZNIK, TONUS MIĘŚNIOWY, WYBUCH, KANGUR ANTYLOPI, DAHRA, ZWYCIĘSTWO, GĄSKA, KARŁÓWKA BRĄZOWOLICA, ORLICJA, SZAUNIS, BOCIAN BIAŁY, HAJSTRA, BOA PACYFICZNY, PĘPAWA CUCHNĄCA, SUM, ÓSMAK, GEKON KONCERTOWY, EKRANOPLAN, NURZANIEC KAUKASKI, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, ARLES, SOSNA KOLCZASTA, PRACA ORGANICZNA, GRZYB STROJNY, LAZARET, KAZARKA SZAROGŁOWA, STATUS MATERIALNY, ŚNIEŻYCZKA KEMULARII-NATHADZE, KADYKSY, NORMANDZKI COB, ALKMAAR, INDYJSKI BIZON, OCZERET, CHAŁWA, KOŹLAK PSZENICZNY, PRAWO PRACY, TRZMIEL, HARMONIA, ROKIET ŁĄKOWY, INSPEKTOR SZKOLNY, KIEŁŻ JEZIORNY, EGIROZAUR, TĘPOLISTKA WODNA, QUETZAL, STARZĘŚLA, SOSNA JEDNOIGIELNA, BANACHIEWICZ, JASZCZUR Z EL HIERRO, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, PERM, SOLANA, MOROZOW, LIRYKA CHÓRALNA, KRUCZYNA, BERNIKLA KANADYJSKA, NEKTARYNKA MAŁA, ABAKAN, SZKOCKA, SOSNA WIOTKA, ŻÓŁW CHILIJSKI, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, FILEMON BIAŁOSZYI, ZEBRA GRANTA, SZLAROGŁÓWKA POŁUDNIOWA, KIROWSK, TORBAN, KONGO, MSZAR NASTROSZONY, SZAŁWIA OMSZONA, ŻOŁNA PURPUROWOGŁOWA, LEMURKA CIEMNA, MEAUX, KUSACZ CIEMNOGŁOWY, ASTER KICHAWCOWATY, CZOSNEK NEAPOLITAŃSKI, SREBRZANKA MODRODZIOBA, TYTANOZAUR, ONAGER, KARLISTA, GŁÓG WŁOSKI, PERKOZ Z ALAOTRA, DAKTYL, FALKARIUS, PĘTCA, SUSEŁ RICHARDSONA, SARDYNKA EUROPEJSKA, LICEUM PLASTYCZNE, MODRZACZEK, GUNDIE, DALMACJA, BĄKOJAD, KRZYŻÓWKA BIAŁOOKA, KRĘPNIK PUSZYSTY, VITORIA, ZANOKCICA, MODROPLAMEK, KACZKI NURKUJĄCE, UKOŚNIK WSPANIAŁY, GARIBALDI, EKONOM, BIAŁOCZÓŁKA OBROŻNA, PINIA, BORODZIEJ, NIPA, MYSZORYJKI, JAGODNIK BIAŁOBREWY, IWA, ŻÓŁTOOK DUŻY, KRYPTOPS, MARKIZA, SREBRZYK, ŚMIETKA KAPUŚCIANA, GĄSKA, PIĄTAK, TAZOUDAZAUR, ANTOFAGASTA, BARCZATKA CASTRENSIS, BAJKA MAGICZNA, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, ARBUZ, KORNUTKA, KRÓTKOWĄS CHMIELOWY, ŻEGADŁO TERMICZNE, UŁANKA, KAPPACYZM, AMARYLEK, LIROGON, CZAPLA, TRYTON, TATARAK, KLESZCZ, STENOPTERYG, CZERNILEC, KECALKOATL, NOAZAUR, ŻEGLARZ, FILTR KALMANA, SKALIRZĘS, ŚPIEWACZKA ŻÓŁTOGŁOWA, ROGATEK, CEDRZYK, CZOSNEK DZIWNY, OZDOBNICA WIĘKSZA, DZIERZBIK ŻÓŁTOGARDŁY, RAWKA WIESZCZKA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, BRANDON, CYPRYŚNIK BŁOTNY, SIEWECZKA RZECZNA, UŻHOROD, PTASZYCA, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, ĆAKRAM, AKUCZI, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, RYJÓWKA ETRUSKA, GOSZYZM, BĄK PRZYLĄDKOWY, KARLIK, JASNOTA GAJOWIEC, WRÓBEL, TARENCKA, DIABEŁ BŁOTNY, MIRIM, JELEŃ BAWEAŃSKI, NOWINY, SELEKTOR, WANGA RDZAWA, SIKORA UBOGA, MEA, JAŁOWIEC SABIŃSKI, SASI, SOSNA DROBNOKWIATOWA, SALETRA, GNIAZDO SŁOWOTWÓRCZE, OSNUWIK ZAROŚLOWY, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, KREW NATLENOWANA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, NASTROSZEK REHMANA, FIOLETEK, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, DEATH METAL, KUSACZ PERUWIAŃSKI, ?SSAK KRĘTOROGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.256 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KACZKA PIŻMOWA, CAIRINA MOSCHATA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OD ZACHODNICH WYBRZEŻY MEKSYKU, POPRZEZ AMERYKĘ ŚRODKOWĄ PO EKWADOR NAD PACYFIKIEM ORAZ WYBRZEŻA URUGWAJU I PÓŁNOCNEJ ARGENTYNY NAD ATLANTYKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KACZKA PIŻMOWA, CAIRINA MOSCHATA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OD ZACHODNICH WYBRZEŻY MEKSYKU, POPRZEZ AMERYKĘ ŚRODKOWĄ PO EKWADOR NAD PACYFIKIEM ORAZ WYBRZEŻA URUGWAJU I PÓŁNOCNEJ ARGENTYNY NAD ATLANTYKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA kaczka piżmowa, Cairina moschata - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący od zachodnich wybrzeży Meksyku, poprzez Amerykę Środkową po Ekwador nad Pacyfikiem oraz wybrzeża Urugwaju i północnej Argentyny nad Atlantykiem (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA
kaczka piżmowa, Cairina moschata - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący od zachodnich wybrzeży Meksyku, poprzez Amerykę Środkową po Ekwador nad Pacyfikiem oraz wybrzeża Urugwaju i północnej Argentyny nad Atlantykiem (na 19 lit.).

Oprócz KACZKA PIŻMOWA, CAIRINA MOSCHATA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OD ZACHODNICH WYBRZEŻY MEKSYKU, POPRZEZ AMERYKĘ ŚRODKOWĄ PO EKWADOR NAD PACYFIKIEM ORAZ WYBRZEŻA URUGWAJU I PÓŁNOCNEJ ARGENTYNY NAD ATLANTYKIEM sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KACZKA PIŻMOWA, CAIRINA MOSCHATA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OD ZACHODNICH WYBRZEŻY MEKSYKU, POPRZEZ AMERYKĘ ŚRODKOWĄ PO EKWADOR NAD PACYFIKIEM ORAZ WYBRZEŻA URUGWAJU I PÓŁNOCNEJ ARGENTYNY NAD ATLANTYKIEM. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x