TALPIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU SORICOMORPHA PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA POD ZIEMIĄ; WYSTĘPUJĄ NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - W EUROPIE, AZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ, A JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZINY WYSTĘPUJĄCYM WSPÓŁCZEŚNIE NA TERENIE POLSKI JEST KRET EUROPEJSKI (TALPA EUROPAEA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRETOWATE to:

Talpidae - rodzina ssaków z rzędu Soricomorpha przystosowanych do życia pod ziemią; występują na półkuli północnej - w Europie, Azji i Ameryce Północnej, a jedynym przedstawicielem rodziny występującym współcześnie na terenie Polski jest kret europejski (Talpa europaea) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TALPIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU SORICOMORPHA PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA POD ZIEMIĄ; WYSTĘPUJĄ NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - W EUROPIE, AZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ, A JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZINY WYSTĘPUJĄCYM WSPÓŁCZEŚNIE NA TERENIE POLSKI JEST KRET EUROPEJSKI (TALPA EUROPAEA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.404

ZWINNIK JARZENIEC, GWIAZDNICA BAGNOWA, VALENCIA, WALABIA DAMA, KORMORAN BIAŁOSZYI, ZGROMADZENIE, PUPILEK, ŚWIERZBOWCE, DERKACZ, KAJMAN KARŁOWATY, BODAK, AMAZONKA, DELFINY OCEANICZNE, POMPA TŁOKOWA, CYNKOTYPIA, OWERSZTAG, DELFIN BIAŁONOSY, CZWÓRCZAK, MIEDZIACZEK, TEREN ZAKRYTY, WEKTOR ZACZEPIONY, CYPRYS WIECZNIE ZIELONY, KRAKWA, MAKAK MAGOT, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KOMANDYTARIUM, FUNKCJA CELOWA, NIECZUŁOŚĆ, DEASEMBLER, ODŚRODKOWOŚĆ, POLITYKA SPÓJNOŚCI, PILATES, FINGERABDRUCK, PROBLEMATYZACJA, TEREN OTWARTY, WYPŁAWEK, MAMUCIA SKOCZNIA, KARŁATKA, JĘZYK BERBERYJSKI, STRZĘPLICA POLSKA, RACHUNEK KOSZTÓW, WORECZKOWY, CYWILKI, PASTA, CHUDOŚĆ, SKRZYDLIK ARNOLDA, JAŚMINOWIEC OMSZONY, SYNOGARLICA, POLAŃSKI, JEŻYNA PACHNĄCA, ŚLĄSK, KUBAŃCZYK, OUTSIDER, MASOWOŚĆ, PETRYFIKACJA, PAPA MOBILE, MIÓD SZTUCZNY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KARP KRÓLEWSKI, BER, LORA, GRUSZA ŚNIEŻNA, SUTENERSTWO, POŚWIERKA PRERIOWA, TARPAN, SADYSTYCZNOŚĆ, ROŚLINY NACZYNIOWE, SZAKAL, MIODÓWKA KRASNORZYTNA, PRZYSŁÓWEK, MANAT, BIOPOLIMER, KOLOKOLO, PŁAZAKOWATE, PONT, MASKA, FIGA INDYJSKA, AMIOWATE, SUPERRAKIETA, LITOSFERA OCEANICZNA, POLSKI, OBRÓT PODATKOWY, CZOP, NURZANIEC BŁOTNY, JANKES, POSŁUSZNIK, TALERZE, JĘZYKI IROKESKIE, NERW BŁĘDNY, ODPAD POUŻYTKOWY, ZIOŁOMIREK, STAROŚĆ, BIERZMOWANIE, CZŁONKA PSIA, CZAPLA WIELKA, ŻWAWIK, ŻUBR AMERYKAŃSKI, ZAJĄC WIELKOUCHY, SPECJALNY, CZAPLOWATE, TRASZKA GRZEBIENIASTA, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, GWATEMALA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, SZPICAK, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, PLISZKA GÓRSKA, SZYNSZYLOWATE, MILET, ŁAJDACKOŚĆ, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, CO, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, EOBRONTOZAUR, KRWAWNIK SZCZECINKOLISTNY, SUMER, NIECHLUBNOŚĆ, SYMETRALNA, PARANTODON, LILIA AFRYKAŃSKA, ANDRZEJEWSKI, ANTENA FERRYTOWA, MIECZODZIÓB, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, SZUNOZAUR, SKOCZ GRZEBIENIASTY, BASS, KONCEPTUALIZM, BACA, KONDOR KALIFORNIJSKI, STEPNIARKA SIATKOWANA, LEPIĘŻNIK KUTNEROWATY, TRZYSZCZ, SCYNTYLATOR, TAKAHE, NOROSZ, BIBLIA TYSIĄCLECIA, WSTRZĄS POURAZOWY, DELFIN SKOŚNOZĘBY, SPŁACALNOŚĆ, WANGA RDZAWA, JĘZYK KANANEJSKI, BYTOMKOWIEC, BRODACZ ŻÓŁTOGARDŁY, HEDIN, LOBELIOWATE, KUBEK, GABLOTA, POZIOMICA, RACICA, ULEGŁOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, MALAJSKI, ŻAGIEL SKOŚNY, SZURPEK WYSMUKŁY, ŻÓŁW SZYLKRETOWY, LENIWOŚĆ, ODSŁONIĘCIE, CZAS TERAŹNIEJSZY, BILBIL ŻÓŁTOGŁOWY, ONR-OWIEC, HIPOPOTAMOWATE, CHIŃSKI, ANDOTUKAN NIEBIESKI, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ROZKRUSZKI, KOŃ DOŃSKI, BAGNICA, ZŁOTOKRET, PROSTNICA, JESIEŃ ŻYCIA, OSZCZĘDNOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO, ŻAGIEW ŻÓŁTAWA, ZGIEŁK, WIEWIÓRECZNIK SUDECKI, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, CZERWONA LANGUSTA, KORMORAN, ŚWISTEK SELWOWY, DELFINOWATE, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, WĘŻÓWKI, MAJOWIE, BABKA, KOŃ FIORDZKI, HB, GLISTNIK WIĘKSZY, KORALICOWIEC ŻÓŁTY, ROŚLINA SOLNISKOWA, RANIUSZEK, BEZDUSZNOŚĆ, SIWERNIAK, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, FARBOWANY LIS, ZUPA Z GWOŹDZIA, DŹWIGACZ DACHOWY, SŁONACZEK, WĄTLIK, CZERWONA KRWINKA, SĘPNIK RÓŻOWOGŁOWY, KRZAKÓWKA OKAZAŁA, ZABÓR, PRZYNALEŻNOŚĆ, MEGAPASKAL, KOPEINA, PETRELEC OLBRZYMI, TASIEMNICA MORSKA, FELSUMA STANDINGA, GARNELA POSPOLITA, ŻOŁNA BRODATA, HYDROMEDUZA ARGENTYŃSKA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, CERAPOD, SMÓŁKA, DRZEWO MONTEZUMY, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, PLISZKOWATE, LEJKOWIEC LABIRYNTOWY, OSIOŁ DZIKI, MODRZEWIOWE, JODŁA ARNOLDA, MAŁOSTKOWOŚĆ, PODKASAŁKA ZŁOCISTA, BOROWIK, KILKAKROTNOŚĆ, DUNNART GRUBOOGONOWY, LUGER, DZIĘCIOŁ OGNISTY, ŻÓŁW KILOWATY, IMPLEMENTACJA, KRZAKÓWKA WYSPOWA, FIORD, LEW GÓRSKI, KONSTRUKTYWNOŚĆ, ENIGMOZAUR, NESTOR, PEKARI WAGNERA, LEMURKA CIEMNA, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, WITAMINA B6, POKOLENIE KANAPKOWE, BORÓWKA BAGIENNA, GHATY, LAMA, HELMIATKA, ŁASKAWCA, MANTELLA ZŁOTA, KREWETKA WIŚLANA, WILHELMKA, PRYSZCZAREK, UPIERDLIWOŚĆ, RZEKOTKA ŻABIA, GRZEBIUSZKA SYRYJSKA, STEPÓWKOWATE, ŻYWOTNIKOWIEC, WARANOPS, PAKIETOWIEC, TOINA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, CZOSNEK, KOIKS ŁZY HIOBA, JĘZYK FORMALNY, EGZEMPLARZ SYGNALNY, PAGI, INOSTRANCEWIA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, EFEKT MNOŻNIKOWY, MOTYLEK GRAHAMA, JEŻOZWIERZE, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, SEKODONTOZAUR, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, MOLOS EUROPEJSKI, PRZYMIOTNO NAGIE, GOLAS, PUSTKOWIK RDZAWORZYTNY, DOMENA PUBLICZNA, IBIS PLAMISTY, SOJA, UPRAWA, PROPAGANDA, MIECZYK PIGMEJOWATY, PASZCZAK, CZERNICZKA AMERYKAŃSKA, GRZEGORZEWSKI, WIERTNICZY, TRZMIEL PARKOWY, PRZETWÓRCZOŚĆ, STROJNIKOWATE, KRĘŻNIK, MELFALAN, TEJU WODNY, RADA PRACOWNICZA, DRĘTWA PAWIK, STOKŁOSA KOSTRZEBA, AEROFON, ?GŁUPKOWATOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TALPIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU SORICOMORPHA PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA POD ZIEMIĄ; WYSTĘPUJĄ NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - W EUROPIE, AZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ, A JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZINY WYSTĘPUJĄCYM WSPÓŁCZEŚNIE NA TERENIE POLSKI JEST KRET EUROPEJSKI (TALPA EUROPAEA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TALPIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU SORICOMORPHA PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA POD ZIEMIĄ; WYSTĘPUJĄ NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - W EUROPIE, AZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ, A JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZINY WYSTĘPUJĄCYM WSPÓŁCZEŚNIE NA TERENIE POLSKI JEST KRET EUROPEJSKI (TALPA EUROPAEA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRETOWATE Talpidae - rodzina ssaków z rzędu Soricomorpha przystosowanych do życia pod ziemią; występują na półkuli północnej - w Europie, Azji i Ameryce Północnej, a jedynym przedstawicielem rodziny występującym współcześnie na terenie Polski jest kret europejski (Talpa europaea) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRETOWATE
Talpidae - rodzina ssaków z rzędu Soricomorpha przystosowanych do życia pod ziemią; występują na półkuli północnej - w Europie, Azji i Ameryce Północnej, a jedynym przedstawicielem rodziny występującym współcześnie na terenie Polski jest kret europejski (Talpa europaea) (na 9 lit.).

Oprócz TALPIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU SORICOMORPHA PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA POD ZIEMIĄ; WYSTĘPUJĄ NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - W EUROPIE, AZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ, A JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZINY WYSTĘPUJĄCYM WSPÓŁCZEŚNIE NA TERENIE POLSKI JEST KRET EUROPEJSKI (TALPA EUROPAEA) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TALPIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU SORICOMORPHA PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA POD ZIEMIĄ; WYSTĘPUJĄ NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - W EUROPIE, AZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ, A JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZINY WYSTĘPUJĄCYM WSPÓŁCZEŚNIE NA TERENIE POLSKI JEST KRET EUROPEJSKI (TALPA EUROPAEA). Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x