DUŻY TEREN PRZEZNACZONY POD WIELOLETNIĄ UPRAWĘ JEDNEJ ROŚLINY O ZNACZENIU HANDLOWYM LUB PRZEMYSŁOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLANTACJA to:

duży teren przeznaczony pod wieloletnią uprawę jednej rośliny o znaczeniu handlowym lub przemysłowym (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻY TEREN PRZEZNACZONY POD WIELOLETNIĄ UPRAWĘ JEDNEJ ROŚLINY O ZNACZENIU HANDLOWYM LUB PRZEMYSŁOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.456

KOMPENSACJA, SKORZONERA, PAŃSZCZYZNA, NADBUDÓWKA, GÓRALSKI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, DRENAŻ, SPEAKER, DEFERENT, KLIENT, CIOS, DRUGIE DNO, KABINA, SUTERENA, MARK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PACHCIARKA, AHISTORYZM, MEGATSUNAMI, PROCES FIZYCZNY, PODATEK GRUNTOWY, ARTEFAKT, DZIAŁKA, RESPIRATOR, WOBŁA, CZAPRAK, SALANGANA, ZAWŁOKI, JAZDA, KONKLUZJA, PIDŻIN, ARMATKA, SEKRECJA, CYTRYNA, STOŁP, POCIĄG METRA, RĄCZNIK POSPOLITY, POMIAR, WEŁNA, BANDAŻ, UZDATNIACZ, DOMINIUM, GRZĘDA, OBLIGACJA ZAMIENNA, BOMBIARZ, MUSLI, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ŚCISKACZ, WAMPIR, OSPAŁOŚĆ, TACA, STEK, DEOKSYRYBONUKLEAZA, CYNGLE, MAKRO, ZAPIS, BADYL, NADPROŻE, SIDLISZ PIWNICZNY, KONSYSTORZ, DOM AKADEMICKI, WYCIĄG TALERZYKOWY, BIRET, NALEŚNIK WIOSENNY, OŚWIECICIEL, PAŹDZIOR, LOBELIA, WYTRZESZCZ, KOMISJA SKRUTACYJNA, KOSZ, FORMA, SIŁA NOŚNA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, JELEŃ DAVIDA, STYL DWORKOWY, SILNIK SZEREGOWY, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, USZAK, DZIÓB, DZWONECZNIK BULLEYA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ROZPADLISKO, SEANS, NIEBIOSA, KOGA, WAGON POCZTOWY, WROTOWISKO, BAPTYSTERIUM, POLIMORFIZM, KADŹ, TANIEC, CZASOWNIK WIELOKROTNY, ŚLIWA, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, KRAWĘDŹ, ZGRZEBŁO, DYMISJA, GITARA, TROP, SZLAUF, KAWA ZBOŻOWA, ZSZYWARKA, USTAWKA, OFIARA, RANWERSY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DWÓJECZKA, SKRZYDLIK, SNAJPER WYBOROWY, PEPICZKA, BEZPIECZNE ZAPASY, MALINNIK, PLEŚNIAK, KUREŃ, KOMPRADOR, ASTROWCE, TROPIK, ŁUPEK PARAFINOWY, TYKA, UKŁAD WIELOKROTNY, RUDBEKIA LŚNIĄCA, PSZENICA DURUM, DESKARZ, BABULA, PRZEPLOTNIA, HUBA SIARKOWA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, KRZYŻYK, BŁOTNICA SITOWA, MALUCH, KURATELA, KASZTELAN DRĄŻKOWY, PALATYNKA, PINANG, WINIETA, ZAKOP, MATKA NATURA, ASTER SERCOWATY, OFICER PRASOWY, AKSAMITKA LEMONNA, IBERYSTA, KORSARZ, KOŁNIERZ, KROTON, EGZORCYZM, LATARNIOWIEC, DELIKT KONSTYTUCYJNY, BRUDAS, KARTOTEKA, ROLNIK INDYWIDUALNY, DŁUGOSZPAR, PŁOMYCZEK, PHOENIX, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ŁUG, WIZA WYJAZDOWA, PRZYCZYNKARZ, BACIK, TRÓJNÓG, PŁOMIEŃ, PODRODZAJ, SZYPUŁA, LINIA, PTASZYSKO, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, PISTOLET, BLOKHAUZ, RÓW PRZECIWPANCERNY, DEGRADACJA, STEROWNIK URZĄDZENIA, SILNIK CZTEROSUWOWY, ROPUCHA BLOMBERGA, AMERYKANIZM, OSPA, KONSOLA STEROWNICZA, WYCHODŹSTWO, KONSULTANT, MINY, KUKLIK MIĘKKI, EKOLOGIA POPULACYJNA, LARGHETTO, JARZĘBINA, ŁAŃCUSZEK, GRANATOWA POLICJA, SZESNASTKA, KLASTER, IZBA, BEŁT, BUNKIER, SOŁTYSTWO, GRAFA, PSYLOTY, FLET PROSTY, POLER, PRZEZIERNIK, BASEN ARTEZYJSKI, KRUPA, MROZIWO, DRUHNA, HALO, ARCHIKONFRATERNIA, PRZETWÓRCZOŚĆ, PAMPUCH, MOSTEK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, APLA, DODATEK STOPOWY, PURUSZA, STREFA POŻAROWA, WYKOP, ASTER WIERZBOLISTNY, FALA, WERDIURA, OPŁATA STOSUNKOWA, FRAGMENTARYZACJA, TELEGRAM, KONSOLA, FOTOGENICZNOŚĆ, TOM, EGZONUKLEAZA, MASZKARON, ZAMIANA, KAWLATA, GOŁĄBECZEK, HOŁDOWNIK, MORWIN, HOLOWNIK, KONTAKCIK, OGNIWO, PRZEPSZCZELENIE, FASTRYGA, CZŁON OKREŚLANY, KARŁOWICZ, NADŻERKA, TORT, FILIGRAN, GALARETA WHARTONA, USŁUGI SPOŁECZNE, KRUCHAWECZKA, ZIELENICA, SILNIK UNIWERSALNY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BERET, STEROWANIE ADAPTACYJNE, PRZECHOWANIE, EMBRIOGENEZA, GALISYJKA, BABA-CHŁOP, STOPIEŃ ETATOWY, BARIERA, TRAWA MORSKA, HOSTIA, MOSTOWNICA, BYDLĘ, TRÓJLIST ŻÓŁTY, ULOT, BREWIARZ, TARCZA, STYMULATOR, KOREK, OKLUZJA, RENÓWKA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PRAWO, PIWNICA, REPETYTYWNOŚĆ, STRASZAKOWATE, HALSOWANIE, SERECZNIK, IN MEDIAS RES, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, CHŁOPOWINA, CENTRUM, MEMBRANOFON, WIZERUNEK, LINIA BRZEGOWA, GEMISTA, RZEMIEŚLNICZEK, GLORIA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, SERYCYTYZACJA, AMPLA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, LIFTING, WZGÓRZE, OKRES INTERGLACJALNY, GÓRA, TIUL, AZYDEK, NADAWCA SPOŁECZNY, FORMA, GLORIA, PANKREATYNA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, NIMFA, STOKŁOSA OBIEDKOWATA, ANTYMONARCHISTA, ?OWAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.456 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻY TEREN PRZEZNACZONY POD WIELOLETNIĄ UPRAWĘ JEDNEJ ROŚLINY O ZNACZENIU HANDLOWYM LUB PRZEMYSŁOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻY TEREN PRZEZNACZONY POD WIELOLETNIĄ UPRAWĘ JEDNEJ ROŚLINY O ZNACZENIU HANDLOWYM LUB PRZEMYSŁOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLANTACJA duży teren przeznaczony pod wieloletnią uprawę jednej rośliny o znaczeniu handlowym lub przemysłowym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLANTACJA
duży teren przeznaczony pod wieloletnią uprawę jednej rośliny o znaczeniu handlowym lub przemysłowym (na 9 lit.).

Oprócz DUŻY TEREN PRZEZNACZONY POD WIELOLETNIĄ UPRAWĘ JEDNEJ ROŚLINY O ZNACZENIU HANDLOWYM LUB PRZEMYSŁOWYM sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - DUŻY TEREN PRZEZNACZONY POD WIELOLETNIĄ UPRAWĘ JEDNEJ ROŚLINY O ZNACZENIU HANDLOWYM LUB PRZEMYSŁOWYM. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast