KORBOWY LUB PRZECIWPOWODZIOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAŁ to:

korbowy lub przeciwpowodziowy (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAŁ

WAŁ to:

ziemia lub kamienie usypane w podłużny nasyp, służące np. do powstrzymania wylewów rzek (wał przeciwpowodziowy) albo do celów obronnych (wał obronny, obwałowanie) (na 3 lit.)WAŁ to:

obraźliwy gest który, polega na zgięciu jednej ręki w łokciu i złapaniu jej ramienia drugą ręką (na 3 lit.)WAŁ to:

maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, używana do ugniatania i wyrównywania podłoża (na 3 lit.)WAŁ to:

część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego (na 3 lit.)WAŁ to:

frajer, głupek (na 3 lit.)WAŁ to:

narzędzie uprawowe, którego zadaniem jest ugniatanie gleby, prowadzące do rozkruszenia brył i zmniejszenia stopnia jej porowatości (na 3 lit.)WAŁ to:

zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem (na 3 lit.)WAŁ to:

element maszyny o znacznej długości w porównaniu z wymiarami poprzecznymi, obracający się wokół swej osi i przenoszący moment obrotowy (na 3 lit.)WAŁ to:

przeciwpowodziowy (na 3 lit.)WAŁ to:

korbowy lub ziemny (na 3 lit.)WAŁ to:

nasyp (na 3 lit.)WAŁ to:

nasyp przeciw powodziom (na 3 lit.)WAŁ to:

usypywany wzdłuż rzeki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KORBOWY LUB PRZECIWPOWODZIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.203

LEPSZA POŁOWA, NAROŻNIK, ZATOKI, FRASZKA, TEATR, PREFIKS, IMPLEMENTACJA, PAPILOT, DANA, BIBLIOTEKA, SZCZAW, EDYKUŁ, NOTOWANIA, DZIAŁKA, HANTABA, LOKATOR, PROJEKT, WIKARIUSZ, NIEBOSKŁON, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ESTER, PUSZYSTOŚĆ, KULTURA MATERIALNA, KLERK, GRZYB NIEJADALNY, PATRON, KOSZYK, PASSACAGLIA, ROZBRATEL, ZAKWAS, SKORUPA, GŁOSKA NOSOWA, RZEMYK, ANTYCYPACJA, ZWŁOKI, OBRONA, WOLANT, HACZYK, KROKIET, BABCIA CIOTECZNA, GLOBUS, TAPETA, KOCHAŚ, SILNIK, SKUTEK PRAWNY, KARTKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, SILNIK PNEUMATYCZNY, KREACJA, FASOLA, GALÓWKA, KOTŁOWNIA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KAMELIA, HIPOREFLEKSJA, ŚLIZG, PROROCTWO, APARAT REGENERACYJNY, PRAWO WEWNĘTRZNE, POWAGA, SZABER, NIEDOROZWÓJ, PĘTLICA, NAGRODZENIE, ROZŁOGI, HIPODROM, ORBITA BIEGUNOWA, MŁAKA, PIANKA, MONITORING, MĘTNIAK, KLERK, ALFABET MORSE'A, ZASILANIE SIECIOWE, JEZIORO ZASTOISKOWE, CYGANECZKA, AURA, WĄTROBIANKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, REWIR, CENZUS MAJĄTKOWY, WIDELEC, DIAGNOSTYKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ANOMALIA UHLA, AKCENT, WYBIEG, ORBITA POLARNA, KOREGENT, TURGOR, STACJE ZLEWNE, KOD DWÓJKOWY, INTELEKTUALISTA, WAŁ, OTTO, ASTEROIDA, SYTA, ABFARAD, PAROBEK, WIŚNIÓWKA, FESTON, OSŁONOWOŚĆ, KRUSZNICA, WZÓR, PALCÓWKA, SSANIE, TEST, WIWAT, FALC, FRONTON, CENTRALA, TARANOWANIE, GUMA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SUW, WSPÓŁWŁADCA, IGLICA, MATOWOŚĆ, ABSOLUTYZACJA, JACHT ŻAGLOWY, WYSEPKA, AKSAMIT, WSPÓŁKATEDRA, SIOSTRZYCZKA, UTAGAWA, CYTRYNIAN, PRZEWŁOKA, MULTIKULTURALIZM, AKROBATYKA, JARZYNA, PRZĘSŁO, MUZYK, SKARANIE BOSKIE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, MADONNA, KAROTENOID, SALAMI, PERSYFLAŻ, BYSTRZE, PRZODOWNIK, KAZACZOK, ŚWIERSZCZYK, TARADAJKA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, FRONTALE, POJAZD KOLEJOWY, KACZKA DZIENNIKARSKA, KULFONIK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PÓŁWYSEP, BIAŁA ŚMIERĆ, WYWROTKA, ZGRED, NASTAWA, SALADA, KASZKIET, ESENCJA, TŁUMACZ, KONKURENCJA, ZAPONA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ASTRAGAL, ODSYŁACZ, PŁOW, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, PLATYKLADUS, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, ANTRYKOT, TAŚMOWY, STROP KLEINA, NACIĄG, FILECIK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, POCHODNA, COASTER, CIARKI, NUMER TAKTYCZNY, FOTOTROPIZM DODATNI, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, PLENNOŚĆ, ŚWIATŁOCIEŃ, ZASUWA, IGOR, SOLO, LASKOWANIE, POWINOWACTWO, OKALECZENIE, BAŁAMUTNICA, GETTO ŁAWKOWE, PÓŁKREW, KĄT PEŁNY, KONGREGACJA, DYMISJA, LAKSACJA, WARKOCZ, PIANA, CZĘŚĆ ZDANIA, TWIST, NERW, CZAPRAK, PIEROGI, OTWÓR, BRZOZA, DŁUGI WEEKEND, ATAWIZM, DZIUPLA, KABINA, BOMBARDON, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, SIUR, ATRAMENT SYMPATYCZNY, STATEK POWIETRZNY, CZĄBER, REWERSAŁ, REZEDA, SEPARACJA, DYWESTYCJA, ANKUS, KACOWE, PUSZCZA, FUCHA, KOLCOROŚL, GRANDA, GLORIA, KILOMETRAŻ, OPAŁ, GERONTOKRACJA, CHOROBA GENETYCZNA, ŁBISKO, RAMA, BOCZEK, WIECZÓR POETYCKI, SIEDZIBA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, ANTENA YAGI, ELKI, GIMNASTYKA MÓZGU, PIDGIN, PLAMKA FORDYCE'A, DOMEK DLA LALEK, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, GRYLAŻ, KASZA JĘCZMIENNA, MOC CZYNNA, PUDDING, ŁUPACZKA, LABORATORIUM, POWTÓRZENIE, PISZCZAŁKA, TŁUMIK, PASJA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, ZDARZENIE PRAWNE, PRZYLEPNOŚĆ, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, BETON ŻUŻLOWY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, LEWOSKRZYDŁOWY, PRAWDA, PAZUR, KANAŁ TEMATYCZNY, PRZECHÓW, BYCZEK, NIECHLUBNOŚĆ, FOTOJONIZACJA, SZATAN, ROBOTY PRZYMUSOWE, ADIUSTACJA, BĘBEN, FINAŁ, MOTOR, OPODATKOWANIE, TUNIKA, MAŁŻEŃSTWO, AUDYT, SMOCZEK, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, NAPPA, ODEZWA, SZTUCZNE SERCE, REŻIM, ARABESKA, ZAŚWIATY, CHÓR, OKRĘT TRANSPORTOWY, TABLICA, DYWERSJA, HANOWER, FLACHA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, PARTIA, GIERASIMOW, ANSAMBL, UDAR, POMPA POŻARNICZA, KALINA, ?ALIENACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.203 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KORBOWY LUB PRZECIWPOWODZIOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KORBOWY LUB PRZECIWPOWODZIOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAŁ korbowy lub przeciwpowodziowy (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAŁ
korbowy lub przeciwpowodziowy (na 3 lit.).

Oprócz KORBOWY LUB PRZECIWPOWODZIOWY sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - KORBOWY LUB PRZECIWPOWODZIOWY. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast