CZĘŚĆ UKŁADU POKARMOWEGO NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, DO KTÓREJ TRAFIA POKARM ODDZIELONY W ŻWACZU I PRZEZNACZONY DO DALSZEGO METABOLIZOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMORA FERMENTACYJNA to:

część układu pokarmowego niektórych zwierząt, do której trafia pokarm oddzielony w żwaczu i przeznaczony do dalszego metabolizowania (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UKŁADU POKARMOWEGO NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, DO KTÓREJ TRAFIA POKARM ODDZIELONY W ŻWACZU I PRZEZNACZONY DO DALSZEGO METABOLIZOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.626

PIĘTKA, TURKIESTAN, CIUCIUBABKA, KIESZEŃ, PISZCZAŁKA WARGOWA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, PRĘGA, AMINOTRANSFERAZA, BIOGRAFIZM, TYSIĘCZNIK, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, DĘTKA, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, WOSK MONTANOWY, KOMIN PŁACOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, RAMIĘ, MINUTA, GIROSKOP, WETERYNARKA, BIOSFERA, KOMORA GAZOWA, WORECZEK ŁZOWY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, FUNKCJA TOTALNA, RYSOWNICA, WĄS, INSTAGRAMER, GODZ, ZMROK, WLAN, KRYZA, GMINA GÓRNICZA, GRZBIET, WIĄD RDZENIA, CENTRALNE OGRZEWANIE, BIODOSTĘPNOŚĆ, ORZESZNICA, KORDEGARDA, DWÓJKA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, WILKES, ROZMNOŻA, OSTOJA, KOŃ LOKAJSKI, ARCYKSIĄŻĘ, MINUTA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, PRESJA PŁACOWA, ZŁOM, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, OSPA WIETRZNA, ODZIOM, ANALIZA, PRZODOMÓZGOWIE, METAMERIA, KARMIK, GAŚNICA PROSZKOWA, TYTANOZAURY, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, FUNKCJA LAGRANGE'A, FARMA, ORDYNAT, DIAMAGNETYK, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, PĘTLA HENLEGO, OPŁATA PRODUKTOWA, WETKA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, HALKA, LUFA, ZAJADY, TEZA, PRZĄŚNICA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, KAPITEL, PAREO, PIRAMIDA NERKOWA, RDZA ZBOŻOWA, OSŁONA, MOTOR, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, CYKL MENSTRUACYJNY, DECHA, HOMOFONIA, CHOROBA PLUMMERA, CZERWONA STREFA, PRZECIĄGANIE LINY, BIOTRANSFORMACJA, OŚMIORAK, KRYL PÓŁNOCNY, ŻELAZOWIEC, ZIMOWISKO, PATRYSTYKA, BEZSZPARKOWCE, KŁĘBUSZEK NERKOWY, ŁUPEK MIKOWY, DZIELNICA, TRUPOŻERCA, SUW, ŚWISTUŁA, SZARPAK, PRZEPROST, EUTANAZJA, CHOROBA PERTHESA, NASZELNIK, OWCA WIELOROGA, FINAŁ, NIEBIOSY, CHAMEFIT, PUSZKA MÓZGOWA, TRANSMITANCJA, AMALAKA, FUTRO, LIPICAN, KAPELUSZ, MASZYNA TŁOKOWA, SZANKIER MIĘKKI, WSTĘŻNIAK, GRAPTOLITY, ADRESAT, KISZKA STOLCOWA, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, SKORUPA, OLIGOPOL, PRODUKCJA PIERWOTNA, CENA WYWOŁAWCZA, ANOLIT, GRUNWALD, KATEGORIA OPEN, PENTIMENTO, OBDZIERACZ, ZESPÓŁ TURCOTA, PRZEJAZD KOLEJOWY, KOPARKA POPRZECZNA, OBRZEŻE, GINEKOLOGIA, LEŻE, MIKROFON CEWKOWY, SET, MACIERZ STOCHASTYCZNA, PRZESŁONA MIGAWKOWA, POWRÓT, MONOCHROMATYZM, PRÓG RENTOWNOŚCI, FORMA PRENEKSOWA, PIĘTA, ANTROPOSFERA, PRZEDPIERSIE, PROMOCJA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, PORTKI, LASONOGOWATE, ELIMINACJA, MARTWIAK, WIRNIK, NEGATYWNA SELEKCJA, GRZYBICA, SUBSTYTUCJA, GŁOS WARGOWY, KURTYNA, CZERWONA NOC, HYPOSTYL, JER TWARDY, NAGOLENNIK, JER TYLNY, ŚRODEK MASY, CIĄG, PAMIĘĆ RUCHOWA, ZAKOLE, NAWŁOĆ, CONCERTO GROSSO, NIEZDARA, LANIE, LINIE PAPILARNE, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, SPRZĄGLE, BACIK, PRINSEPIA CHIŃSKA, KOTNIK, SPIS POWSZECHNY, SEKSTET, BAK, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, MAJTKI, PIKA, CHOROBA ZAKAŹNA, ANAPSYDY, KLOCEK, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, POIDŁO, ODCINEK, SKRZYDŁO, CENTRUM URAZOWE, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, TŁUSZCZ, PRECYPITAT, PIERWSZA KOMUNIA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, KULTURA LATEŃSKA, BĘBEN, OBUDOWA, KŁADKA, BIAŁY TRĄD, HIPERTONIA, TARCZA NUMEROWA, STOPIEŃ CELSJUSZA, SWOSZOWICE, TEST PASKOWY, WGŁOBIENIE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, SABOT, GATUNEK POGRANICZNY, DZIANINA, CORONET, KAMIKAZE, KURZA PAMIĘĆ, GICZ, OBSADA, GARDA, HARMONIA SAMOGŁOSEK, SETKA, MASKA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, GŁOWNIA, ZBÓJNICKI, POLITYKA DYSKONTOWA, MAKROFAUNA, JAJO, OBSZCZINA, SIWERT, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ENDODERMA, KRYTERIUM WALDA, BABINIEC, UBÓJ, INDIE WSCHODNIE, KAZIMIERZ, PUCHACZ ZWYCZAJNY, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, HORMON STEROIDOWY, PAS MIEDNICZNY, PĘTLA, IZBA DEPUTOWANYCH, KWARTAŁ, WODZE, KOMORA WILSONA, ESPRESSO, KRÓLOWA MATKA, AORTA BRZUSZNA, FILOLOGIA SERBSKA, ZWIERZYNA DROBNA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, KOSIARKA ROTACYJNA, REZONANS STOCHASTYCZNY, LATANIE PRECYZYJNE, NAPIERŚNIK, PŁOZA, POLICJA SĄDOWA, IGIEŁKA, OBUDOWA, PALEC, ANGLIA, MRÓWKOWANIE, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PIÓRO, NACZELNIK, WKŁADKA, CUDOWNY OWOC, ŁOŻYSKO, BRAHA, UKŁAD FAGOCYTARNY, SUBWOOFER PASYWNY, STOPKA, GZY, POZYCJA, LIMFOCYT, REGULACJA KASKADOWA, REGRESJA PROBITOWA, ANALIZA PORTFELOWA, PROTISTY, USŁUGA KONSUMPCYJNA, PIRAMIDA, PRACA SEZONOWA, UCINKA, ŻŁÓB LODOWCOWY, TRAMPOLINA, MEDYCYNA PRACY, BOBIK PASZOWY, WALCOWNIA GORĄCA, WARIACJE, FILTRAT, PRYSKAWKA, MECHOWCE, ŁADOWNIA PUBLICZNA, KONWOJER, WYRYWEK, ?ŻÓŁTACZKA POKARMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.626 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UKŁADU POKARMOWEGO NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, DO KTÓREJ TRAFIA POKARM ODDZIELONY W ŻWACZU I PRZEZNACZONY DO DALSZEGO METABOLIZOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UKŁADU POKARMOWEGO NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, DO KTÓREJ TRAFIA POKARM ODDZIELONY W ŻWACZU I PRZEZNACZONY DO DALSZEGO METABOLIZOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMORA FERMENTACYJNA część układu pokarmowego niektórych zwierząt, do której trafia pokarm oddzielony w żwaczu i przeznaczony do dalszego metabolizowania (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMORA FERMENTACYJNA
część układu pokarmowego niektórych zwierząt, do której trafia pokarm oddzielony w żwaczu i przeznaczony do dalszego metabolizowania (na 19 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UKŁADU POKARMOWEGO NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, DO KTÓREJ TRAFIA POKARM ODDZIELONY W ŻWACZU I PRZEZNACZONY DO DALSZEGO METABOLIZOWANIA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CZĘŚĆ UKŁADU POKARMOWEGO NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, DO KTÓREJ TRAFIA POKARM ODDZIELONY W ŻWACZU I PRZEZNACZONY DO DALSZEGO METABOLIZOWANIA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x