CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZON to:

część kolumny między podstawą a głowicą (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZON

TRZON to:

główna, zasadnicza część czegoś, podstawa (na 5 lit.)TRZON to:

część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych, która przypomina nóżkę (na 5 lit.)TRZON to:

najważniejsza, długa i smukła, część kolumny (na 5 lit.)TRZON to:

najważniejszy element jakiegoś zespołu (na 5 lit.)TRZON to:

element konstrukcyjny w kształcie prostego pręta przenoszący siły wzdłużne (na 5 lit.)TRZON to:

(izolatorowy) pręt stalowy do osadzana izolatora (na 5 lit.)TRZON to:

(pieca) spodnia część pieca, na której spoczywa wsad (na 5 lit.)TRZON to:

na nim kapelusz maślaka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.219

IMPLEMENTACJA, ZAD, KŁĘBUSZEK, HAMULEC SZCZĘKOWY, DIEN, KONTAKT, NIEDOPASOWANIE, PIOTROWO, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, CYPR, STRUKTURA SIECIOWA, PRZESMYK, PIONEK, NABIEGUNNIK, ŁAMY, POLE, RĘKAW, TRZÓSŁO, PAMPANGA, PODODDZIAŁ, PIEŚŃ, ANTYNOMIA, TAKSON PARAFILETYCZNY, REKINEK PLAMISTY, PŁOZ, ODCINEK, EKSDYWIZJA, TELOM, PRZEMYTNICTWO, EPINICJON, AKT, SZCZYT, MIĘDZYPOKŁADZIE, DEKOLT, ŁUSKA, MIŁOŚĆ, TRABANT, TARAS, JĘZYK POZYCYJNY, PLINTA, SYNKOPA, UKŁAD ADRENERGICZNY, WALOŃSKI, AZYMUT, KLIRING, CHORWACKI, POMOC, DWUKĄT SFERYCZNY, ŚLIZGACZ, GICZ, SIÓDMA CZĘŚĆ, CRO-MAGNON, OCEAN, AWANSCENA, ANGLOSASKI, HELIOMETR, SOCJOPOLITYKA, OPASANIE, KAPITEL, PRZEDZAMCZE, DOCISK, KOLUMNA, NERW OBWODOWY, BRODA, HELIOMETR, ARYTMOMETR, MIĘDZYŻEBRZE, OKULARY, PIĘTA, KĄT KURSOWY, TEMPERATURA KRYTYCZNA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, UCHYB REGULACJI, APEREA, BLASTODERMA, ŁUK KLASYCZNY, TABLICA ROZDZIELCZA, ARCHITRAW, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, PODSEKTOR, EPEISODION, ANIOŁ, NOWA HUTA, KORONA, ŻABA TRAWNA, ŁAM, LUFA, PANTOFLE, ANDANTINO, , GRAF, LATARNIA UMARŁYCH, SWING, MASA SPADKOWA, BIOTOP, BIODROWA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, TUŁÓW, WIECZÓR, JARZYNA, MARKETING AFILIACYJNY, KNAGA, CZASZA, SYSTEM DECYMALNY, WYROSTEK BARKOWY, NAPIĘTNIK, ŁASKOTKI, PRÓBA REPREZENTATYWNA, GAZIK, WIERSZ, SZEREG NEPTUNOWY, ŁEBEK, HOMO ERECTUS, PRZEJAZD KOLEJOWY, KWIATOWA, GRZBIET, PŁATOWIEC, URLOP TACIERZYŃSKI, SŁAWONIA, DIU, PODGARDLE, LÓD, TRANSEPT, KACZKA KRZYŻÓWKA, KOMISJA ROZJEMCZA, WAŁECZEK, CHRAPA, PROPORZEC, MIESZADŁO, KARK, ORZECZENIE, DAMAN, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, TERMINATOR, ROBAK, MIDI, KROS, PÓŁWYSEP, REJ, MAGAZYN, OBSŁUGA, BOKS, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ŹRENICA, REAKCJA OSCYLACYJNA, ANALOGIA, GRZYWA, BYLICA PONTYJSKA, NADLEW, OSIEDLE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, PONTICELLO, WERS, SWOSZOWICE, ESCHATOLOGIA, STANDING FINANSOWY, INTERSTYCJAL, TRIANGULACJA, WYCIĄG, AORTA BRZUSZNA, RZUT, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, DOBUDOWA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, POTAJNIK, RĘKA, POKRYWA, BECZKA, DOMY, KIESZEŃ, ODLEWARKA, MURZYSKO, KOLEC, KLAMRA, NAGŁOWIE, CHMURA KŁĘBIASTA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, CIEKŁY KRYSZTAŁ, FENOTYP WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, KRIUKI, OSTOJA, RELACJA DWUCZŁONOWA, WYJEC PŁASZCZOWY, WIR PYŁOWY, RELACJA DWUARGUMENTOWA, NATKA, PIERSICZKA, MENZURA, WOLE, SIRO, NARZUT, RURA, METODA ODCHYLEŃ, KOPULA, IROKEZKA, SKRZYDEŁKO, WIATROWNICA, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, STYLIKÓWKI, JEZIORO MEZOTROFICZNE, FIZYKA WIELKICH ENERGII, IBIS BIAŁY, PAMIĘĆ, KAPIBARA, DEKANAT, POKŁAD, ALLEGRETTO, MUR, PAUZA, KĄT POZIOMY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, WOJNA SUKCESYJNA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, PĘD, ZSTĘPNICA, CORO, WKŁADA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, KADR, INFOBOKS, SKRZYDŁO, MŁOTEK, WIHAJSTER, ZALĄŻNIA, KORONA, WARZYWNIK, ELEMENT, PODRZĘDNIK, KOLUMNA, STROP, HIPOTEZA POMOSTOWA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, SZKAPLERZ, BULWA PĘDOWA, WIERTŁO, OKADIA PRĘGOWANA, JĘZYK ROMAŃSKI, PIEŃ PŁUCNY, SERUM, RAMIĘ, OKTAWA, DUWAJHIN, MENISK WKLĘSŁY, STOMIA, PRZEDNÓŻEK, RELACJA BINARNA, NIEZGODA, BIBLIA HEBRAJSKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, KURTYNA, LICO, INTERWENCJA PROCESOWA, PODSTAWY, PANNA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, STRYCH, FILOZOFIA POZNANIA, MODULACJA DELTA, WYROŚLE, BABINIEC, ŁAŃCUCH, SETECZKA, WIELKI KSIĄŻĘ, ROZSZCZEP, AZYMUT, NADTWARDÓWKA, DZIEDZICZENIE, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, KROK, ETAP, RDZEŃ KRĘGOWY, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, OBSADKA, KREDYT PREFERENCYJNY, KONTYNGENCJA, SZCZUR DRZEWNY, FONOLOGIA LEKSYKALNA, WIERZCHOŁ, KAZARKA RDZAWA, KĄT PŁASKI, STOPA, KORBKA, DRĘTWA, HAMAK, SPISZ, EPOKA MIEDZI, KROKODYLEK, REFLEKTOR, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, PAKLAK, LANGLEY, SPACJA, BERNIKLA BIAŁOLICA, MECZ TOWARZYSKI, KONTRABANDA, REZONATOR, ZASIEK, ?GONIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZON część kolumny między podstawą a głowicą (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZON
część kolumny między podstawą a głowicą (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast