CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZON to:

część kolumny między podstawą a głowicą (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZON

TRZON to:

główna, zasadnicza część czegoś, podstawa (na 5 lit.)TRZON to:

część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych, która przypomina nóżkę (na 5 lit.)TRZON to:

najważniejsza, długa i smukła, część kolumny (na 5 lit.)TRZON to:

najważniejszy element jakiegoś zespołu (na 5 lit.)TRZON to:

element konstrukcyjny w kształcie prostego pręta przenoszący siły wzdłużne (na 5 lit.)TRZON to:

(izolatorowy) pręt stalowy do osadzana izolatora (na 5 lit.)TRZON to:

(pieca) spodnia część pieca, na której spoczywa wsad (na 5 lit.)TRZON to:

na nim kapelusz maślaka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.219

CARTRIDGE, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, SUSEŁ LAMPARCI, PROSTNICA, LASZT, TRABANT, NIEBOSKŁON, TRZON, POMOC, WIBRATOR, PRZEWÓD, NIEJEDNOLITOŚĆ, GŁOWA, MIĘDZYŻEBRZE, SEKTOR, UDZIAŁ, BAWET, KOROZJA, NACZYNIA POŁĄCZONE, PODGŁÓWEK, NADTWARDÓWKA, OSIEDLE, SPÓJKA, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, PRZEWIESZKA, NAĆ, RUGBY, PĘTELKA, PIEŚŃ, POCHWA LIŚCIOWA, HAMULEC NAJAZDOWY, DZIKÓW, STROP, TYBINKI, ELEKTROINSTALACJA, TRZON, NAUSZNIK, PRZEWIĄZKA, RDZEŃ, KLAPKA, WIELKORUŚ, WIHAJSTER, KLUCZ, GUMA, STENGA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, PIRAMIDA NERKOWA, TORUS, ELEMENT, MONOPOLISTA, FOLA, BILANS PŁATNICZY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, ZWÓJ, ZROBY, DRUŻYNA, SKORUPA ZIEMSKA, SPOT, WTRYSKIWACZ, NARAMIENNIK, CIAŁO SZKLISTE, BOASZKOWATE, ŁOJÓWKA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, KOCIA KOŁYSKA, BLOK KONTYNENTALNY, ŁONO, TRENT, ARCHITRAW, PĄCZEK, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ARTYLERIA, KAPONIERA, POKŁAD, ZABUŻE, PODZAMCZE, LODOWIEC SIECIOWY, LIMBO, MUNDSZTUK, CZĘŚĆ MOWY, OKRĘŻNICA ESOWATA, CELOWNIK, ZADEK, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, NADDNIEPRZE, KATOLIT, PŁAT CZOŁOWY, ACETYLENEK, TRYSKAWKA, KOŁNIERZ, PORTFEL, SPÓD, DORĘCZNA, PODOBÓZ, MIEDNICA, JAPONKA, PONUR, ORZESZNICA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, NOS, HACZYK, NABIODRNIK, PUCKA, SEKTOR PRYWATNY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, PIEŃ, KAPLERZ, ZATOCZKA, SYSTEM DECYMALNY, CHOLEWKA, NACISK, NÓŻKA, ZMOWA, FUGA, ŹRENICA, UXMAL, PRZYMUREK, GRANICE, MINIMUM PROGRAMOWE, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, METODA ODCHYLEŃ, WIERSZ LEONIŃSKI, OKRES INTERGLACJALNY, PROTOKÓŁ, PALNIK GAZOWY, SHONEN-AI, GRAFOLOGIA, GWIAZDA, SKRZYDEŁKO, KLAMRA, SEKTORÓWKA, KONTAKCIK, KOMORA FERMENTACYJNA, SPLOT ODBYTNICZY, ICHTIOSTEGA, ŁĘK, PORZĄDEK KORYNCKI, MARZANA FARBIARSKA, PŁUŻKA, BANIECZKA, MULDA, WIDNOKRĄG, FUNKCJA MIERZALNA, SHONEN-AI, GÓRKA, KORPUS NAWOWY, KAFTAN, PROSCENIUM, JELEŃ BIAŁOWARGI, ELEMENT, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, POKRYWA, RECYTATYW, NARAMIENNIK, BIELIZNA POŚCIELOWA, PODREGION, TEMACIK, OPUSZKA, WIĘZADŁO, FILIERA, TRZON, GŁUSZYNA, ODCHYŁ, EKOLOGIA, LAMINAT, ROZETKA, POZYCJA, GRZBIET, PÓŁPIĘTRO, ŚLĄSK, PINGWINARIUM, KULTURA PIEŃKOWSKA, PLASTROM, OSAD, KORONA, MARS, BŁONA MIĘŚNIOWA, HAF, FENOTYP WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, LEVEL, ODCHYLENIE, DUPECZKA, WOLA, STEK, SUTERENA, KRAŃCÓWKA, PROLOG, DWUNASTA CZĘŚĆ, STELA, JĘZYK, ANOMALIA MAGNETYCZNA, LEJBIK, ABAKUS, GORSET, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, SPLOT, BOCZEK, KRIUKI, RÓWNINA ZALEWOWA, AZYMUT GEOGRAFICZNY, SZEREG HOMOLOGICZNY, BERNIKLA BIAŁOLICA, DEKOLT, PODMIOT GRAMATYCZNY, INTERMEZZO, ARTYLERIA LEKKA, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, BRODA, GRUNT, POPRZEDNIK, STOPA LĄDOLODU, SĘPNIK PSTROGŁOWY, HARAM, PINGWIN MAŁY, LUNACJA, UCHYB REGULACJI, LAGUNA, BĘBENEK, SYSTEM WIELOAGENTOWY, DŹWIG, GLORIA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, GONDWANA, ANGLOSASKI, KĄT TRÓJŚCIENNY, KĄT, KONTRABANDA, ONTOLOGIA, NÓŻKA, KANON, JANSENIZM, WYOBLAK, OCEAN, TEMPERATURA KRYTYCZNA, BŁĘKITNE HEŁMY, MENISK WKLĘSŁY, ZAWZGÓRZE, PRZEDMURZE, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, SUWACZEK, PÓŁSFERZE, ZWIERCIADŁO, PIOTROWO, TRZON, JIG, SZÓSTA CZĘŚĆ, BREW, ZGNIATACZ GŁOWY, KLAPA, RYCYK, RUDA PABIANICKA, ARYTMETYKA BINARNA, NAWALANKA, KĄT, RESZTÓWKA, WIEŻA KOŚCIELNA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, SKALA, ZAKŁADKA, DRUGIE ŚNIADANIE, KABINA, ISKIERNIK OCHRONNY, METROPOLIZACJA, PRZESUWNIK, CZESKI, ROZSZCZEPIENIE, KLOCEK, BLAT, KOŃ ZIMNOKRWISTY, JAKLA, KROKODYLEK, CECHOWNIA, SZLAK, ODDZIAŁYWANIE FUNDAMENTALNE, PILASTER, NAKARCZNIK, ŁAM, BĘBEN, MENISK WYPUKŁY, TON, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, STOPA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MAJAK, HIPOTELORYZM, TORRENT, ZESZYT, CHORĄŻY, KURTYNA, GLADIUS, ODPRĘŻENIE, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, KABOTAŻOWIEC, ?LOKATA PROGRESYWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZON część kolumny między podstawą a głowicą (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZON
część kolumny między podstawą a głowicą (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CZĘŚĆ KOLUMNY MIĘDZY PODSTAWĄ A GŁOWICĄ. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x