CZĘŚĆ SERCA ODDZIELAJĄCA KOMORĘ PRAWĄ OD LEWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA to:

część serca oddzielająca komorę prawą od lewej (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SERCA ODDZIELAJĄCA KOMORĘ PRAWĄ OD LEWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.381

BIEGNIK, DUPECZKA, LWIA CZĘŚĆ, NADBUDOWA, BIJAK, KLAPKA, ZAKOŃCZENIE, URUBU PSTROGŁOWY, DŁAWICA PRINZMETALA, LUNETA, HOLTER EKG, ODCINEK KOŁA, ZATOKA, MŁOTEK, POCHWA LIŚCIOWA, WARSTWA KULISTA, PUSZKA MÓZGOWA, FOTOSFERA, SZKLISTKA, IGŁA, ZADEK, TABLICA ROZDZIELCZA, WYSZYWANKA, PONTICELLO, GWIAZDKA, SIŁA ROBOCZA, TRZONEK, PAWILON, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, GNIAZDO NASIENNE, MIĘSIEŃ SERCOWY, POPRZECZNICA, BIDŁO, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, POŁUDNIE, KNOWIE, SACZEK, KOLBA, HALKA, ROZBRATEL, DOMY, SKLERYT, NIEBIOSA, MENSA, BRYLANT, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, WĘZEŁ SA, COMBER, SAMOA ZACHODNIE, ŁOŻYSKO, SPAŁA, KOMORA FERMENTACYJNA, BECZKA, FOSA, CIĘCIWA, ZWÓJ, IROKEZKA, LICO, KAMIZELA, ŁOPATA, CZĘŚĆ, WOŁYNIAK, AGENCJA, PAŁANKA WĘDROWNA, TOPIK, TĘTNICA SKRONIOWA, PRZESTRON, ZALĄŻNIA, LENIOWATE, PIERSICZKA, KLUCZ, PODNIEBIENIE WTÓRNE, TRZECIA CZĘŚĆ, SPÓD, WĘZINA, RAMIENISKO, MASKA, PŁAT POTYLICZNY, SEKCJA, GAŁKA BLADA, ULAŻ, LIST APOSTOLSKI, GICZ, NAGRZBIETNIK, JĄDRO ZIEMI, DNO OCEANICZNE, NIKAB, UKŁAD PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, KARDIOTOKOGRAF, IZOFONA, WIELKA ROSJA, AKTYWA TRWAŁE, PODODDZIAŁ, STOPIEŃ TURBINY, WPUST, ZAOLZIE, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, KOMISUROTOMIA, PERKOZ OLBRZYMI, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, DAMAN, ARYTMOMETR, SPODNIE, GAZELA, SUMATOR, TRIESTEŃSKA, WKŁADA, KANAŁ, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, CEBULKA, MIEDNICA, WARZYWO, PRZEDSIONEK, OKRYCIE, GORS, PALIUSZ, ERA PALEOFITYCZNA, ŚWIATŁA DROGOWE, ELEKTROINSTALACJA, OCEAN, OKTANT, KORPUS, AORTA BRZUSZNA, BIEŻNIK, FILET, WELON, LIDKA, KĄT PŁASKI, ŚRÓDSIERDZIE, LEJEK, SZPONDER BRZEŻNY, JARZMO, UZDA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, CHORRERA, CECHOWNIA, SZPILKA, GRADUAŁ, MORZE AZOWSKIE, EUROPA, DIAFRAGMA, OGON, CACHE, KUPER, BETA-BLOKER, LEMIESZ, CENTYMETR SZEŚCIENNY, KUFA, KOLCZYK, CIĄG DALSZY, IGIEŁECZKA, SŁOWO, LEK ANTYARYTMICZNY, OGRÓDEK LETNI, CZUB, MŁOTECZEK, FALSZKIL, SŁOWO POSIŁKOWE, OPUSZKA, GRODZA, RAMKA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, PÓŁGOLF, PASZTETNIK, GRZEBIEŃ, STELA, KLAPKA, NASZELNIK, UKOŚNIKOWATE, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, PIRAMIDA, KOMUNIA, SKRAJNIK DZIOBOWY, RDZEŃ, DŁOŃ, ORZESZNICA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, KINESKOP, OSET KĘDZIERZAWY, STRUNNIK, STRZEMIĘ, KORZEŃ, EGZEKWIE, WIHAJSTER, NAWAŁNIK POPIELATY, ANEKS KUCHENNY, KLOCEK, MANTYLA, WIERZCHOŁEK, SAMOOBRONA, MIESZAK, SIODŁO, CEWA, NONA, CZAPLA ŁUPKOWATA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, PĘCZEK HISA, WARZYWO KORZENIOWE, GŁOS, HEŁMIATKA, GUTKOWO, BYLICA POSPOLITA, LEŚNICTWO, REPUBLIKA JAKUCKA, RĘCZNOŚĆ, CZEREP, DZIEKANAT, CHOLEWA, NIEBOSKŁON, FRYZ, OPARCIE, NEONTOLOGIA, TRYSKAWKA, MONOPOL, KLAUZURA, ACHTERPIK, WAPER, BIELIZNA POŚCIELOWA, MIKRONEZJA, PRZODOMÓŻDŻE, CIAŁKO SZKLISTE, ISKIERNIK OCHRONNY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PLECÓWKA, ABAKUS, SUFIT, RDZEŃ KRĘGOWY, ROZWÓRKA, UCHO WEWNĘTRZNE, POLITYKA MIESZKANIOWA, ŁONO, LITOSFERA, GRANICA PAŃSTWA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, OFERTORIUM, SZTANDAR, GÓRALKI, GAR, BRZUCHORZĘSKA, KAWAŁEK, PELERYNA, GŁOWICA, ŁUSKA, GŁOWICA, PERKOZ ROGATY, PIÓRO, ZROBY, PRZEDPIERSIE, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, PALNIK GAZOWY, MŁOTECZEK, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, WIDOWNIA, PRZEGRODA NOSOWA, SKŁADNIK, GOLF, OPONA, ALTERNAT, ZRAZOWA, KRYZA, BRYNÓW, ROZWORA, AKT, PARODOS, GÓRALEK ZAROŚLOWY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, MOHER, OSTROGA, WIEŚ, RDZEŃ, LIMBUS, KARAPAKS, KOŃCÓWKA, URLOP TACIERZYŃSKI, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, UCHO ZEWNĘTRZNE, WYJEC PŁASZCZOWY, KRUPON, GNIAZDO WTYKOWE, LINIA SERCA, KORONA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, KĄPIEL GAZOWA, WIEK MŁODZIEŃCZY, ŁAPA, GŁOWICA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ROŚLINY NASIENNE, ZACHYŁEK ŁONOWY, ZWROTKA, OPONA PNEUMATYCZNA, KABINA, CZWARTA CZĘŚĆ, PERISTOM, CIAŁO DOSKONALE SZARE, PEKTORAŁ, PRZEGRODA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, ?ŁOŻE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SERCA ODDZIELAJĄCA KOMORĘ PRAWĄ OD LEWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SERCA ODDZIELAJĄCA KOMORĘ PRAWĄ OD LEWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA część serca oddzielająca komorę prawą od lewej (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA
część serca oddzielająca komorę prawą od lewej (na 23 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SERCA ODDZIELAJĄCA KOMORĘ PRAWĄ OD LEWEJ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZĘŚĆ SERCA ODDZIELAJĄCA KOMORĘ PRAWĄ OD LEWEJ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x