SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUSTRO FENICKIE to:

szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.)LUSTRO WENECKIE to:

szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.269

OPERATOR LOGISTYCZNY, MAZAMA RUDA, SOPEL, GORSET, KUCZBAJA, GRZEBIEŃ, ŁOPATKA, KURATORKA, AFLASTON, STROBOSKOP, TORBIEL SKÓRZASTA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, ALLEGROWICZKA, RÓŻANKA, ZAKOLE, APEKS, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SOŁECTWO, GŁĄBIK, HAFTARZ, HALIZNA, DIAMAGNETYK, TŁO, KĄT BRYŁOWY, MUSTEL GWIAŹDZISTY, CZASZA, JUNIORKA MŁODSZA, GŁOWNIA PYLĄCA, KOŚĆ KULSZOWA, CZYSTKA ETNICZNA, MARCHEW, KABINA, ZEN, CEMENTACJA, KOMITET KOORDYNACYJNY, SYMETRYCZNOŚĆ, POEMAT DYGRESYJNY, DORĘCZNA, TRANSMITANCJA, PRZEKŁADKA, PREDYKAT, NIMB, ROZBUDOWA, MASAJ, BABA-CHŁOP, CZASZA, ZBOWID, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, MĄDRA GŁOWA, TYBINKI, WŁOSY TETYDY, HOLOCEN, MIRAŻ, DWUSETKA, NACIĄG, ZJAWA, ŁAPA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, KOŁYSKA, KRZEŚCIJAŃSTWO, ONYKS, ODTWÓRCA, KATEDRA, WYSYPKA, DETEKTOR KRYSZTAŁKOWY, GORS, DUPAL, ZDROWY, REPRYZA, AFERZYSTA, SEKSTET, DZIEŃ, DZIEKANAT, GALA, ŁAŃCUCH EULERA, WĘZINA TARCZYCY, CZŁONECZEK, ZABAWOWICZ, MANIERYSTA, RAK, ŚRUTA SOJOWA, UPŁYWNOŚĆ, MIĘKISZ POWIETRZNY, SADYSTA, ENEOLIT, MIEDZIORYT, SAMORZĄDCA, LAMPA NAFTOWA, ĆMA, DOLAR ANTARKTYKI, GROCH ZWYCZAJNY TYPOWY, GRZEBIEŃ BIODROWY, NADZIAŁ, POTAŻ, KOBIETON, KANTALUPA, PLIOZAUR, ZWÓJ, FOOTVOLLEY, CHLOREK HEMATYNY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, SIATKA DYFRAKCYJNA, ODZIERCA, ŚLUNSK, ZAPRAWA, STRUGACZ, KRZYŻ, ZABÓJCA, REFORMATOR, CZEREP, PIECHUR, NERWOWOŚĆ, BELKOWANIE, OWIJARKA, WYROBNICA, SZELF KONTYNENTALNY, OBRĘCZ, BAJER, WINYLEUM, BUDYNEK, KONFORMISTA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, BRÓDKA, PRZĘSŁO, KACZKA HEŁMIASTA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, NAŚWIETLENIE, UKŁAD ADRENERGICZNY, INICJATYWA PRYWATNA, FOTOSFERA, GODZINA PRAWDY, SZTORMLINA, MANKIET, PODMIOT GRAMATYCZNY, PODSADKA, POLEGŁA, PIGMALIONIZM, PARTNERKA, WYROSTEK BARKOWY, WIERZCHNICA, ZAINTERESOWANA, SKARGOWOŚĆ, BĘBEN MAGNETYCZNY, MEGAPOZYTYW, BURTA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, WŁÓKNIAK MIĘKKI, ŻARŁOK, GRADUAŁ, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, SZKODNIK, WĘGIEL KENNELSKI, LEJ KONDENSACYJNY, ŚWIATŁO, STYK, LĘDŹWIE, CUKINIA, WIEJSKI FILOZOF, GATUNEK, FLEKSJA, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, GORSET ORTOPEDYCZNY, WIERZCHNICA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, ROŚLINA OKOPOWA, PIĘĆSETKA, PAŁANKA WĘDROWNA, CEROWACZKA, RODZINA KATYŃSKA, EKSŻONA, ZAWODOWIEC, INFOGRAFIKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, SOS MONACHIJSKI, DIAFANOSKOPIA, KORPUS NAWOWY, DETEKTORYSTKA, ORGANISTKA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, ODMIANA, NIEPIŚMIENNY, ŚCIANA PRZEWIESZONA, ŁUK PLAZMOWY, ZALEWKA, SIŁA, MIGAWKA, ŁĄCZNIK, CYMBAŁ, ODMIANA HERBOWA, WALC WIEDEŃSKI, KONSTRUKCJA, KOMORNICA, SOLARKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, WIERCIPIĘTKA, OKAP, WALABIA DAMA, RYWALKA, PROLEK, OBSADKA, MARCHEWKA, CRIOLLO, SAMOOBRONA, POSZKODOWANA, KROKIET, CUKRÓWKA, ZWYRODNIALEC, NAPIERŚNIK, NAGANIACZ, TRACZKA, WITTE, GŁÓWNY KSIĘGOWY, SYBERIA, RAFLA, DRUH, GARDZIEL, DOBRA STRONA, PRZEDPIERSIE, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, PRZYBYSZKA, WÓZEK, PTASZĘ, SAMOA ZACHODNIE, OBSIEW, CZĘŚĆ MOWY, SZCZYT, KONDYGNACJA, DUSZA, PODUSZKA, ŚWINKA MORSKA, HURYSA, RETUSZ, KAPITULANT, STELA, SZESNASTKA, IKEBANA, KAROB, BABA, GNIAZDO WTYCZKOWE, DWUKĄT SFERYCZNY, FORSZLAK, WAŁEK, LOT, KWATERA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POMPA OBIEGOWA, BRYTYJSKI, ROZSIEWCA, MERYSTEM, LEŚNICTWO, JUNIORKA STARSZA, MAJĄTEK RUCHOMY, RODZAJ GRAMATYCZNY, APOLLO, DZIAŁKA ROBOCZA, OBSERWATORKA, OPUSZKA, ROPOWICA KŁĘBU, MARTWIAK, ŁAŃCUCH, COUNTRY, PIĘTA, DROGA ZBIORCZA, POZYCJA TRENDELENBURGA, MYSZ LEŚNA, PRZYZWOITKA, BOJNICZANKA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, IDENTYCZNOŚĆ, SAMOGRAJ, PROTEZA WOKALICZNA, PIĘKNY JAŚ, STARA, OAZA, TYNIEC, FENICKI, OTRUPKA WESTWOODA, AGREGAT EKONOMICZNY, PRZEDSCENIE, MISJONARZ, PŁYWACZKA, STRÓŻÓWKA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, ROBAK, ŻYŁA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, NAKARCZEK, CEROWACZKA, WARP, KADR, FETYSZYSTA, ARYJCZYK, DAMAN, ZATAR, UGIER, PAPIER PERGAMINOWY, ?KATERING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.269 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUSTRO FENICKIE szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.)
LUSTRO WENECKIE szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUSTRO FENICKIE
szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.).
LUSTRO WENECKIE
szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.).

Oprócz SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x