SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUSTRO FENICKIE to:

szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.)LUSTRO WENECKIE to:

szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.269

ASYRYJSKI, PUCHAR, SĘPNIK PSTROGŁOWY, SZPIGIEL, FIRMA WYDMUSZKA, ZATOKA, RESZTA, TECZKA, BUTELKA, ASESOR, GŁADŹ, MENSA, ZAĆMA POURAZOWA, MLEKO, COUNTRY, EKSPOZYCJA, RAMIĘ, WSPÓŁZAWODNICZKA, PODCZYSZCZALNIA, BAŚNIOWOŚĆ, CZARNA ROBOTA, POCZĄTKUJĄCA, LAGUNA, PĘCZEK, NANOŚNIK, KARP KRÓLEWSKI, USZY SZTRAMBERSKIE, PRAŻAK, MONITOR, KĄT BRYŁOWY, WOREK TRZEWIOWY, WSTĘPNICA, GRABIEŻCA, BLANK, OKRUTNOŚĆ, LUBASZKA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, POŻYTECZNY IDIOTA, FIRMA-WYDMUSZKA, DZIANINA, DIU, REMONT BIEŻĄCY, MIEDŹ, MILONGA, OSTATNIA, STANIK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, DWUKĄT SFERYCZNY, SIKA, APOKALIPSA, MASOWY MORDERCA, TYKA, DENNICA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, AGRAFA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ĆMA, DIAFANOSKOPIA, ZWIERCIADŁO, DELTA KRONECKERA, KNOWIE, STACZ, SEMIWEGETARIANIN, AKCJA GOTÓWKOWA, NÓŻKA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, SOLARKA, LICZBA PIERWSZA, EPOPEJA HEROICZNA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, RAJFURKA, ODDZIAŁ, KOMISJA SELEKCYJNA, ZUPA, KLAPKA, APOLLIN, DŻAGA, DZIELNICA, AGAT, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, PROLETARIUSZ, ŁUK MONGOLSKI, MAGIA ADDYTYWNA, APOLIŃSKOŚĆ, PROSPEKT, SZABLON, ZNACZENIE, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, OZONOSFERA, KOMITENT, SOCJOLEKT, BRYJKA, GORSET ORTOPEDYCZNY, CHWALCA, CZARCZAF, PASYWIZM, DROGA ZBIORCZA, PODZAMCZE, PUCHACZ ZWYCZAJNY, LEKARZ WETERYNARII, ROTUNDA, POETKA, ŚLIZGACZ, BANKRUT, KONTRDEMONSTRACJA, PARANOJA, KWATERA, NASTOLATKA, CAIPI BLACK, RACA, ZABYTEK NIERUCHOMY, SAGAJ, AKSAMITNA REWOLUCJA, STREFA ZGNIOTU, BAWARSKI, GŁOWICA, FRESNEL, RYBITWA OKOPCONA, SYNKOPA, DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA, JAMESA, LATAWICA, OKRUCH SKALNY, BULWA PĘDOWA, ŁUPEK SAPROPELOWY, MANIKIURZYSTKA, NOWOWIERCA, LORIA, JĘZYK, BUDA, NAPIERŚNIK, POTASZ, MEDIUM, PODREGION, GIDIA, SUPERNOWA TYPU IB, KANEFORA, KWASORYT, LINA NOŚNA, SKŁAD, NABIEGUNNIK, SYLWETKA, TAŚMA KLEJĄCA, TO COŚ, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, ŁUSKA, BADACZ, ZIELONE, KONSUMENT, HODOWCA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, COKÓŁ, KOCIOŁ WIROWY, ŚPIĄCA, MODRA KAPUSTA, DRUGA CZĘŚĆ, PAPIER PERGAMINOWY, GNIAZDO, KLAUZURA, GOSPODARKA MIESZANA, ZWYRODNIALEC, PASSE-PARTOUT, ŚMIECIARZ, MODULACJA SKROŚNA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PODRYWKA, FLĄDRA, ARCHITRAW, CYJANOŻELAZIAN(II), OSTROŚĆ, CIAŁO STAŁE, BARIERA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KOPULA, STOPIEŃ, PRELUDIUM, SPOŻYWCA, SKRZYDŁO, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, JONAGOLD, IKEBANA, PLAZMA, LAMA, RYBA WĘDROWNA, ZAINTERESOWANA, PÓŁSFERA, SKŁADOWA, WIEJSKI FILOZOF, ANTENKA, DUROPLAST, KARPIEL, KOMPLEKS ARENOWY, DOLAR ANTARKTYKI, APTEKARZ, MORGANIT, DOPPELGANGER, SCENA, SZNUR TYLNY, EGRETA, ZABUŻE, GICZ, BIELIZNA POŚCIELOWA, PALEC, REJESTR, INTERESOWNOŚĆ, INTENSJONALNOŚĆ, RODZINA KATYŃSKA, PÓŁBASTION, PŁYWACZKA, GOŁODUPIEC, ELASTYK, BURDON, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, POLEGŁA, SŁODKA IDIOTKA, KABINA, SAMOCHODZIARZ, DIRT, LOPOLIT, PALNIK GAZOWY, MASKA, RUBIN, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, SZCZEPIONKA WŁASNA, WZGÓRZE, SŁONIARNIA, MAZAMA RUDA, RZODKIEW BIAŁA, BADANY, KOMITET KOORDYNACYJNY, GÓRALKI, SPÓD, GROCHÓWKA, SŁOWO, DZIKÓW, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, ARANŻER, BENEFICJENT, KARAMBOL, SERIA, CELOWNIK KOLIMATOROWY, RIPPER, POTRZEBUJĄCA, NAZWA JEDNOSTKOWA, DRZEWCE, OKULAR, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, FILECIK, KOLOSTOMIA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, SUBSTANCJA CZYNNA, APOLLIŃSKOŚĆ, EKSKLAWA, WERYZM, TUŁÓW, MERSYTEMA, PRODUCENTKA, KASETA PRIBNOWA, ŁAŃCUCH, STARA PANNA, CELOWNICA, ZAUSZNIK, FAZA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PANŚWINIZM, WACHTA, GODZINA WYCHOWAWCZA, RELIEF WYPUKŁY, GŁOWICA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, OJCZYZNA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, MIĘKISZ WIELORAMIENNY, BAK, ŹRENICA, WIDZĄCA, ENTEROBAKTERIA, KULTURA KRETEŃSKA, TRANSCENDENCJA, UNDEAD, RDZEŃ KRĘGOWY, RADCA PRAWNY, BOLOŃCZYK, BĄK ZWYCZAJNY, DISIARCZEK, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, GONDOLA, UKŁAD SYMPATYCZNY, PODSŁUCHIWACZ, KSIĘŻYC, BRYNÓW, ODKAŻACZ, MACZUGA, STOPA, NASTĘP, RATA, PRZYSPOSABIAJĄCY, ?SEKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.269 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUSTRO FENICKIE szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.)
LUSTRO WENECKIE szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUSTRO FENICKIE
szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.).
LUSTRO WENECKIE
szyba pokryta cienką warstwą metalu; odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza (pomijając światło pochłonięte) (na 14 lit.).

Oprócz SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE) sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - SZYBA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ METALU; ODMIANA LUSTRA, KTÓRA ODBIJA CZĘŚĆ ŚWIATŁA, A CZĘŚĆ PRZEPUSZCZA (POMIJAJĄC ŚWIATŁO POCHŁONIĘTE). Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast