KOBIETA, KTÓRA PASIE LUB HODUJE ŚWINIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWINIARKA to:

kobieta, która pasie lub hoduje świnie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWINIARKA

ŚWINIARKA to:

rasa owcy domowej, głównie kożuchowej (na 9 lit.)ŚWINIARKA to:

Lactarius trivialis - gatunek grzyba z rodziny gołąbkowatych; grzyb jadalny, spożywany w krajach Europy Wschodniej, po wcześniejszym ukiszeniu lub zasoleniu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA PASIE LUB HODUJE ŚWINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.528

IMMUNOGEN, NERCZYŁUSK, METODA FEULGENA, RÓŻOWA LANDRYNKA, ABLUCJA, BIURO TECHNICZNE, UWODZICIELKA, SZORY, STEP, PODGARDLE, TONAŻ, CZARNA MAGIA, GŁOWA RODZINY, ŁADOWARKA, AZERBEJDŻANKA, TECHNIKA ANALOGOWA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, HYDROFIL, SAMOLUBNY DNA, MISIAK, DELEGACJA, POLISYNDETON, OBLECH, PAŁKA, POLITYKA BUDŻETOWA, TELEKS, ZAJĄKNIĘCIE, KAPSUŁA POWROTNA, CIĄGNIK BALASTOWY, BLOKADA, DIABEŁ, BEZAN MASZT, KASATA, ŚCIANKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, BAT, PRAKTYKANT, PODSTAWA, PAKOWNOŚĆ, DWUDZIESTKA, LINIA, WAWRZYN, SŁAWA, CIĄG, STOPA REDYSKONTOWA, IMPEDYMENTA, ANOMALIA, WIECZNE PIÓRO, SZYSZKA, PAPROĆ WODNA, RUG, ROZTRUCHAN, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, MASZTÓWKA, KOLEKCJONERKA, SEMAFOR, NEGACJONISTKA, KASTANIETY, CYZELATORSTWO, MISIEK, RELACJA LOGICZNA, KASOWNIK, BLISKIE SPOTKANIE, ROMUALD, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, AGROWŁÓKNINA, BROSZURA, LIPA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, PŁONINA, OKRAJKA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, NOS, MAJORAT, NIEMIASZEK, EMPORA, PĘTLICA, KONSEKRACJA, POJAZD KOLEJOWY, PIERDOŁA SASKA, APLIKACJA, POLIGYNANDRIA, GÓRNICA, TANA, KONTRMANIFESTACJA, BARWA DŹWIĘKU, SIEROTA ZUPEŁNY, ELEMENT ODSTAJĄCY, OSIEMNASTKA, OMAM, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KIRYS, TRAGIZM, MAŁPI GAJ, INTEGRACJA POZIOMA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, ORBITER, ORGAN, RĄCZNIK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZATRZYMANA, DAWCA, PSEUDOPAŁANKOWATE, ADŻARKA, OBWÓD REZONANSOWY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, BRYZOL, UZDROWICIEL, STACCATO, NIEWYDOLNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ŚWIADECTWO, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PŁACA ZASADNICZA, ANTYDOGMATYZM, KOREKTOR, WĄSONÓG, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DWUDZIESTY, OSTATNIE NAMASZCZENIE, TERAPIA REINKARNACYJNA, WIERZBINA, DZIEŁO, TOM, RÓŻE, PRZYWODZICIEL, KRATER METEORYTOWY, ZASADA, WARTOŚĆ BILANSOWA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, WPRAWKA, ZAKOPCENIE, PRZEBUDOWA, PRAGMATYKA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, MAPA SZTABOWA, CERAMIKA SZNUROWA, KOMPILACJA, NAGOLENNIK, POMAZANIEC BOŻY, CHOROBA BRUGADÓW, SUCHA IGŁA, KONTRAPUNKT, PIEPRZ GWINEJSKI, REZEDA, PODZIAŁ, KOJARZENIE, SPÓŁKA, DAMA, OBSERWATORKA, KARDAMON, BARANEK WIELKANOCNY, DYSZKANCIK, CIECZ WYCZERPANA, ŚLIWA, KONTYNGENT, AKUMULATORY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, EPIDEMIOLOG, BEAN, ANDANTINO, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KAZAMATA, LITOBENTOS, DODATEK KOMPENSACYJNY, JARZMO, TOWARZYSZ PANCERNY, PIÓRKO, KRATER, ORGAN, SKARB, FORMACJA, ORLĘ, PORTRECISTKA, SUROWOŚĆ, PIERÓG, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, POCIĄG DROGOWY, CZERWONA KSIĘGA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, KWAS, KAMIEŃ, PRZEKAZ, NADZIEMNOŚĆ, CZARNA, TEMPO, KWATERODAWCA, ŚLIWKA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ŚCIĘCIE, TYTANKA, MIKSTURA, REKONWERSJA, BURŁAK, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, TKANKA, DEROGACJA, POWIEŚĆ SCI-FI, ABLACJA, PROGRAM, WASZA WYSOKOŚĆ, KLON, POJAZD SILNIKOWY, WAŻNIK, MIMETYZM FORMALNY, OPARY, SEROKONWERSJA, ANATOMIA, PLIK DŹWIĘKOWY, WOLNA SŁUCHACZKA, MACZANKA, JAMAJKA, LATEKS, DOKUMENTALISTA, OPIEKUN, GRZYB SIARKOWY, KONSYSTORZ, DETAL, DYFUZJA KULTUROWA, RÓW IRYGACYJNY, ROWER, MISTERIUM PASYJNE, SONIFIKACJA, PESTO, PRADZIAD, KILOMETRAŻ, MARKETING RELACYJNY, KSIĘŻUNIO, MBIRA, MAGIERKA, KOKPIT, MISJA WERYFIKACYJNA, SATELITA, PASZTET, ZROŚLAK, KACZKA, AMBASADOR, INDEKS RZECZOWY, MIĘSO, MAŹNICA, REPOZYCJA, DONIESIENIE, KRWIŚCIĄG, CICHODAJKA, KARP PO POLSKU, OSTRZAŁ, PAPILOT, KATAFRAKTA, WIĆ, SAMICA, NACIEK JASKINIOWY, WYZWISKO, ZAPYLACZ, TEST ATOMOWY, WIR PYŁOWY, WYRACHOWANIE, SENTYMENT, NAWIETRZNIK, DRAMATOPISARSTWO, MOBBING, TRASZKA GRZEBIENIASTA, CYFRA, INTERIOR, DYWDYK, RABAT, KOMBATANTKA, NIEDORÓBKA, KONFISKATA, ZAPŁOTKI, HIPOREFLEKSJA, GRECZYNKA, STOPIEŃ ETATOWY, KAPSLA, RÓG, RAMA, MASTYKS, IRRADIACJA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, PENTAPTYK, PRZEMYTNICTWO, BUZIA, KANADYJKA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ADAGIO, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, LICZARKA BANKNOTÓW, INEZ, KRÓLIKARNIA, ZEŚWIECCZENIE, PÓŁŚWIATEK, ABONAMENT, PRĄD BŁĄDZĄCY, DRAJREP, PANNA NA WYDANIU, FAZOWOŚĆ, ?SZWEDZKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.528 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA PASIE LUB HODUJE ŚWINIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA PASIE LUB HODUJE ŚWINIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWINIARKA kobieta, która pasie lub hoduje świnie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWINIARKA
kobieta, która pasie lub hoduje świnie (na 9 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA PASIE LUB HODUJE ŚWINIE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA PASIE LUB HODUJE ŚWINIE. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast