Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WNĘKA W ŚCIANIE; NAJCZĘŚCIEJ WSTAWIA SIĘ W NIĄ OKNA LUB DRZWI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAMUGA to:

wnęka w ścianie; najczęściej wstawia się w nią okna lub drzwi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRAMUGA

FRAMUGA to:

rama w otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.)FRAMUGA to:

zewnętrzna rama okienna wprawiona w mur (na 7 lit.)FRAMUGA to:

wnęka w murze, w której osadzone jest okno (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WNĘKA W ŚCIANIE; NAJCZĘŚCIEJ WSTAWIA SIĘ W NIĄ OKNA LUB DRZWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.793

OBORNIK, MECHANIK SAMOCHODOWY, BOTULIZM DZIECIĘCY, GOŁOLEDŹ, LESZCZYNA, POŻAREK, SIEDLISKO, WILK, CNOTLIWA ZUZANNA, CABAN, GRAFOSKOP, KISZKA WĄTROBIANA, SZEŚĆSETKA, ELEGIA, OBRONA HOLENDERSKA, GATUNEK INWAZYJNY, LESZCZYNA, OSTANIEC DEFLACYJNY, BASEN, WÓZKOWY, TYLOZOID, ANTROPOCENTRYZM, SZNUR, BIG BAND, PASAŻ, KOLORY PAŃSTWOWE, GLIKOZYD FENOLOWY, LEN, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, EKRAN, TRIFORIUM, BLOK LINOWY, POSADZKA, ŁADUNEK, DUCHOWY OJCIEC, MORESKA, KARABINIER, WUEF, WARSTWA ABLACYJNA, ŻMIJA, FISZ, DZIUPLA, FECHMISTRZ, ALLEGRETTO, IKONA, DELUWIUM, ZAPRAWA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, TRANSPORTER, OKRES PRZEDRZYMSKI, WARSTWA PERYDOTYTOWA, CZUSZKA, CIEŚŃ NADGARSTKA, LOKAL SOCJALNY, BATERIA, ATRAKCJA, SKARB, MUTACJA ZMIANY SENSU, RENESANSOWOŚĆ, ERA AFITYCZNA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, SEJSMOGRAF, IDENTYFIKACJA, SZCZOTKA, TYP, WIDLICZKA, ORBITA, PATENA, PROCES POSZLAKOWY, FUNKCJA OKRESOWA, DRUK SENACKI, WNĘKA, KOŁTRYNA, CYKL JAJNIKOWY, KONFESJONAŁ, IMPOTENCJA, BARCIAK, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, CUDACTWO, ROZWÓJ ZARODKOWY, WARTKOŚĆ, BARCZATKA ŚLIWIENICA, FAJKA, POŻYWIENIE, PAMPA, TRASA WYLOTOWA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, WYŻERACZ, ODRUCH RZEPKOWY, NOK, DRÓŻKA, BIAŁA FLAGA, SAVE, SZTUKA KRETEŃSKA, SER, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, PASZTECIK, ADDYCJA, ZOO, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, BYLICA POSPOLITA, EGZOTYK, KORUPCJA, ZNOS, TURECKI, MOŻLIWOŚĆ, AKORD, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, ROZGAŁĘŹNIK, PEPIK, ORDYNACJA, WIGILIA, SZYFON, MADA, KURTYNA, POSTING, SKRĘCANIE, ELEKTROMEDYCYNA, LAMUCKI, CHORAŁ, DNA MOCZANOWA, OBMUROWANIE, ZRZUT Z EKRANU, ODNIESIENIE, SSAKI WŁAŚCIWE, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, SZWARCCHARAKTER, DEMOT, MARKETING RELACYJNY, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, WULKAN BŁOTNY, TINGEL-TANGEL, HELIOFIZYKA, LIGOWIEC, SAMOCHWALCA, CZĘSTOKÓŁ, STARY KOŃ, JĘZYKI TURAŃSKIE, PAREMIOGRAFIA, AERAL, OBSADA, OSTATECZNOŚĆ, KUM, GLORIA, SZWEDY, KASETON, KOMISUROTOMIA, TARANTELA, ŁASICA, LOS, WINNICKI, PODPORA, BIEDACZKA, KORNIK, ŚWIR, BERBEĆ, POWTÓRZENIE, KONCERN, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PŁUŻEK, TACZKA, BRYCZKA, IKOS, PRZENOŚNIK, WSPINACZKA SPORTOWA, SŁUP, PALEOKLIMATOLOG, FOCH, ESKONTO, FALA, ROTA, NOTKA, PLEMIĘ, USZYSKO, POŚLIZGI, PROMINENT, DONOR, KTOŚ, NALEPKA, FETYSZYZM, DEISTA, HARUSPIK, PASIECZNIK, KARTAN, BLOK, AMPUŁKA, NIERUCHLIWOŚĆ, PARAPECIK, BIAŁY KRUK, BAGGALA, CYSTOLIT, ZABYTEK NIERUCHOMY, SZCZUDŁO, SOSNOWICZANIN, CHALDEJSKI, POGOTOWIE TECHNICZNE, KERATOPLASTYKA, TRYBUT, GERIATRIA, RĄB, ŚWIATŁO ZIELONE, ZAWIKŁANIE, BOTTOMLESS, KRZYŻ PAPIESKI, PAPIER FOTOGRAFICZNY, OBSERWATORKA, FILOZOFIA, BUGAJ, DEFICYT BUDŻETOWY, DZIEWUSZKA, WYRÓB CUKIERNICZY, KERO, CYKL MENSTRUACYJNY, SŁUŻBA, WYKONAWCA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PRĄTNIKOWCOWE, SCHABOSZCZAK, KLOAKA, SUBSTANTYWNOŚĆ, PREZYDENCJA, ŚWIDER, NASTAWA, SNIFTER, ZAPOJA, ROZSZCZEP, DOJŚCIE, JEZIORO KOSMICZNE, INFORMACJA POUFNA, PRZESTWORZE, KOLUMNADA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, GOŹDZIENIEC, ACHAJA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KULCZYBA, KOK, ETANERCEPT, PTASZEK, DRAMATYZM, KAMIKAZE, NAGRANIE WIDEO, WAŁKOŃ, DRZEWO IGLASTE, WDOWI GROSZ, ZAMIENIALNOŚĆ, FIGURA, POKREWIEŃSTWO, GHEE, AREOGRAFIA, GNIAZDO, TRYCYKL, NOOBEK, DUBELTÓWKA, DOSTĘP, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, FILTR CYFROWY, MEDALION, BIEGANINA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, RECESJA LODOWCA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, TANGO, WADA DREWNA, STOŻEK NAPŁYWOWY, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, NASTAWA OŁTARZOWA, PROCES BIOLOGICZNY, PROTETYKA, EDUKATORKA, ZŁOŻENIE UKŁONU, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, ABLACJA, TRUFLA, KUCIE, OPIEKUN FAKTYCZNY, SAMOGRAJ, ŚPIĄCZKA, APOSELENIUM, PROCESOWICZ, AIDEOLOGICZNOŚĆ, WALC, ARCHEOLOGIA PODWODNA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, RYBIE OKO, ALLOMETRIA, RADIOTA, SKRZYDLATE SŁOWO, UFNOŚĆ, STRUKTURA DRAMATYCZNA, STAN ŚREDNI, TEMAT FLEKSYJNY, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, AMPUŁKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, POŚREDNIK, HEKTOPASKAL, TOLERANCJA, KOŻUCH, LAPILLI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wnęka w ścianie; najczęściej wstawia się w nią okna lub drzwi, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WNĘKA W ŚCIANIE; NAJCZĘŚCIEJ WSTAWIA SIĘ W NIĄ OKNA LUB DRZWI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
framuga, wnęka w ścianie; najczęściej wstawia się w nią okna lub drzwi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAMUGA
wnęka w ścianie; najczęściej wstawia się w nią okna lub drzwi (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x