SPECJALNIE PRZYGOTOWANY, WYMODELOWANY KAWAŁEK GĄBKI ALBO INNEGO MATERIAŁU, KTÓRY WSZYWA SIĘ W WEWNĘTRZNĄ STRONĘ UBRANIA W OKOLICACH RAMION, BY NADAĆ IM POŻĄDANY KSZTAŁT, NP. OPTYCZNIE JE POWIĘKSZYĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODUSZKA to:

specjalnie przygotowany, wymodelowany kawałek gąbki albo innego materiału, który wszywa się w wewnętrzną stronę ubrania w okolicach ramion, by nadać im pożądany kształt, np. optycznie je powiększyć (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODUSZKA

PODUSZKA to:

miękkie podparcie dla głowy, rodzaj worka wypchanego czymś miękkim (np. pierzem, włosiem) używanego jako element pościeli (na 8 lit.)PODUSZKA to:

spodnia i miękka część palca, dłoni, łapy lub stopy (na 8 lit.)PODUSZKA to:

siedzisko lub oparcie mebla (np. kanapy, fotela), które może być zdejmowane (na 8 lit.)PODUSZKA to:

małe pudełko, w którym jest wkładka nasączona tuszem do robienia pieczątek (na 8 lit.)PODUSZKA to:

część mózgu; największe, tylne jądro wzgórza (na 8 lit.)PODUSZKA to:

podpora architektoniczna, stanowiąca oparcie dla innej części konstrukcji, stosowana np. w budowie mostów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALNIE PRZYGOTOWANY, WYMODELOWANY KAWAŁEK GĄBKI ALBO INNEGO MATERIAŁU, KTÓRY WSZYWA SIĘ W WEWNĘTRZNĄ STRONĘ UBRANIA W OKOLICACH RAMION, BY NADAĆ IM POŻĄDANY KSZTAŁT, NP. OPTYCZNIE JE POWIĘKSZYĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.786

ENERGIA WIATROWA, LAMPA NAFTOWA, LARP, SKANER, HOBBISTA, SĄD OGÓLNY, WYPIÓR, SZCZĘT, PRZYGARŚĆ, ZESTAW, PODTRZYMKA, SEZON REGULARNY, DZIECIĘCOŚĆ, CYTYDYNA, FALA, METEOROLOGIA ROLNICZA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, WOLNY ZAWÓD, HIPERMEDIA, MIASTECZKO ROWEROWE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, OWEROL, WIOSNA, WYZIEWY, GŁAGOLICA, HAMSUN, CYTRONELLA, KRZYWA ŁAŃCUCHOWA, WAGA RZYMSKA, KIJ, EGOCENTRYCZNOŚĆ, JEŻ MORSKI, SOMATYZACJA, ŁUP, PRZEWÓD, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PROFESOR, MOGILAMBDACYZM, PAŁĄK, MUZYCZNOŚĆ, CEREMONIA HERBACIANA, ANDROGINIA, GŁOS WARGOWY, ROŚLINA NASIENNA, DRAG, WSPARCIE, KOPROFIL, GAMBIT PRZYJĘTY, LEKTOR, SCHLUTER, ŁYKACZ, MIKROSOCZEWKA, CELEBRACJA, PRZYPŁYW, PLANKTON WIRÓWKOWY, KANCIASTOŚĆ, METRYKA, WYCINEK, KURTYNA POWIETRZNA, GONIEC CZARNOPOLOWY, CHONDRYT, OPOZYCJONISTKA, UBOŻENIE, OTWORZENIE SERCA, WIDZĄCY, EKSPEDYCJA, WIRUS, PODKÓWKA, MIRA, MLECZARKA, NIUCHACZ, MONTAŻYSTA, TANK, LOKACJA, NERKÓWKA, SAMIEC, HAZUKA, PODKÓWKA, DIALOG OBYWATELSKI, REUMATYZM, POŻYTECZNY IDIOTA, HUBA PACHNĄCA, SYMBOL NIETERMINALNY, PERSPEKTYWA, PASKUDNIK, SAVE, KURDUPLOWATOŚĆ, ZARZEWIE, GORZKOŚĆ, PASEK, ŻĄDŁÓWKI, STRZEMIĄCZKO, PLAMIEC AGREŚCIAK, USZKO, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, DOJŚCIE, KITAJKA, RANEK, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, NEURON RUCHOWY, TELEMARK, IMPRODUKTYW, SALAMI, SIEDZISKO, INDUSTRIALIZACJA, CYKL AZOTOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PRZEPITKA, KRÓTKOWIDZTWO, ŹRÓDŁO, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, RESPONSORIUM, BRUDNA BOMBA, ABORDAŻ, ZYGOTARIANIN, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KONDENSATOR DOSTROJCZY, PODEJRZLIWIEC, SYSTEM AUTONOMICZNY, WOK, GILOTYNA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, EFEKT LENSE-THIRRINGA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, OBROTOWY, FILOLOGIA ANGIELSKA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, MÓZG, LEŃ, PRZYKRYCIE, GINEKOMASTIA, SERWITUT, PONCZOWNICA, GROTESKA, PALATOGRAM, GMINNOŚĆ, CHLEB PSZCZELI, METEORYTYKA, PRZYJEZDNY, PRZELICZNIKOWY, ZAKRYSTIA, MIELINA, SPAMER, PAPILOTKA, WITRYNA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, SEMESTR LETNI, TACIERZYŃSKI, OBSZAR NIEOGRANICZONY, SĘDZIA KALOSZ, SŁUCH ABSOLUTNY, ZSYPISKO, NOTOWANIE CIĄGŁE, GOŁĘBICA, LATARNIK, POWAGA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, BUDYŃ, RUSYCYSTYKA, CUDOTWÓRCA, SILNIK RAKIETOWY, KONIUSZEK SERCA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, BANIAK, TEMPERATURA ZAPALENIA, OTWÓR DRZWIOWY, ADBLOCK, DINKS, CELULOZOWNIA, KREPA, BAZYLISZEK, ZAWARTOŚĆ, SIDLISZ PIWNICZNY, KONWENT, DELAWIRDYNA, MIANOWANIEC, SŁOWIANIN, HISTORYZM MASKI, PCHLI TARG, CHŁOPIEC, CHWILÓWKA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, BLEJTRAM, ŻYD, NEKTARNIK, AŁMATY, NIEBOGA, ZAKWASKA, KŁOSEK, WOLTYŻER, PŁAST BRZOZOWIEC, PARASOLNIK, ŁUK WYSP, WECK, SEKTOR PUBLICZNY, NERWOWOŚĆ, KOŃ ARABSKI, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, MIEJSCE, KROK, ULM, STYKÓWKA, KOŃ LEJCOWY, ASTROCYT, DIAPSYDY, CHIPPENDALE, WĄŻ, CHŁONIAK BURKITTA, BIELIŹNIARSTWO, JON HYDROKSYLOWY, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, BALANTIDIOZA, KONTYNGENT, BAŁYK, POMPA POŻARNICZA, HIPPIS, BIOLOGIA SYSTEMOWA, OWCZA WEŁNA, KARP PEŁNOŁUSKI, WIDŁOGONEK, RUCHLIWOŚĆ, STARA, MATMA, KOŻUSZEK, BĘBEN WIELKI, PASMO, PRZEPRÓCH, PARCELANT, NASIENNIK, OBSZAR WIEJSKI, ORBITA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, LIST PASTERSKI, MOST, KOMUNA, GAPA, SOS MUŚLINOWY, PRZYWODZICIEL WIELKI, POPRAWNOŚĆ, SPLENDID ISOLATION, NOWOBOGACKI, OKLUZJA, CHEMIA FIZYCZNA, LICA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, DAMSKI KRAWIEC, CHASERKA, JUNAK, KOŻUSZYSKO, ANION HYDROKSYLOWY, CEWA, CZUWANIE, WIZAŻYSTA, USTNOŚĆ, ODPROMIENNIK, PODUSZKA, METEORYT, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, FERROELEKTRYK, ZDRADA, DWUSTRONNOŚĆ, KOCIOŁ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, CHOROBA GOODPASTURE'A, KIERZANKA, STÓŁ MONTAŻOWY, KOMFORT CIEPLNY, RYZYKO NIEWYGASŁE, AFISZOWANIE SIĘ, MUR, NAMYSŁ, SAMOWOLNOŚĆ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, PODKŁAD, BEZPIECZNIK, PIEPRZ MNISI, KĄPIEL, GRA KARCIANA, PSZENICA DURUM, PROTOHISTORIA, KNEDLE, FILIŻANKA, SIEDLISKO, JAZZ, CANON, POLECANKA, EPISTOLOGRAFIA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, FILOGENETYKA, DOGI, OWOC SZUPINKOWY, PODSIEĆ, KIJANKA, BEZPARDONOWOŚĆ, PRZYPAŁOWIEC, MRÓWNIK, MISTRZ PROSTEJ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, DIETA, ?MANDARYŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALNIE PRZYGOTOWANY, WYMODELOWANY KAWAŁEK GĄBKI ALBO INNEGO MATERIAŁU, KTÓRY WSZYWA SIĘ W WEWNĘTRZNĄ STRONĘ UBRANIA W OKOLICACH RAMION, BY NADAĆ IM POŻĄDANY KSZTAŁT, NP. OPTYCZNIE JE POWIĘKSZYĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALNIE PRZYGOTOWANY, WYMODELOWANY KAWAŁEK GĄBKI ALBO INNEGO MATERIAŁU, KTÓRY WSZYWA SIĘ W WEWNĘTRZNĄ STRONĘ UBRANIA W OKOLICACH RAMION, BY NADAĆ IM POŻĄDANY KSZTAŁT, NP. OPTYCZNIE JE POWIĘKSZYĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODUSZKA specjalnie przygotowany, wymodelowany kawałek gąbki albo innego materiału, który wszywa się w wewnętrzną stronę ubrania w okolicach ramion, by nadać im pożądany kształt, np. optycznie je powiększyć (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODUSZKA
specjalnie przygotowany, wymodelowany kawałek gąbki albo innego materiału, który wszywa się w wewnętrzną stronę ubrania w okolicach ramion, by nadać im pożądany kształt, np. optycznie je powiększyć (na 8 lit.).

Oprócz SPECJALNIE PRZYGOTOWANY, WYMODELOWANY KAWAŁEK GĄBKI ALBO INNEGO MATERIAŁU, KTÓRY WSZYWA SIĘ W WEWNĘTRZNĄ STRONĘ UBRANIA W OKOLICACH RAMION, BY NADAĆ IM POŻĄDANY KSZTAŁT, NP. OPTYCZNIE JE POWIĘKSZYĆ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - SPECJALNIE PRZYGOTOWANY, WYMODELOWANY KAWAŁEK GĄBKI ALBO INNEGO MATERIAŁU, KTÓRY WSZYWA SIĘ W WEWNĘTRZNĄ STRONĘ UBRANIA W OKOLICACH RAMION, BY NADAĆ IM POŻĄDANY KSZTAŁT, NP. OPTYCZNIE JE POWIĘKSZYĆ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x