CAŁOŚĆ MATERIAŁU SKALNEGO NIESIONEGO WEWNĄTRZ LODU LODOWCOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORENA WEWNĘTRZNA to:

całość materiału skalnego niesionego wewnątrz lodu lodowcowego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOŚĆ MATERIAŁU SKALNEGO NIESIONEGO WEWNĄTRZ LODU LODOWCOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 844

TRÓJKA, DYFUZJA KULTUROWA, KRYNOLINA, ENDOPSAMMON, WIĄZKA, ŚLAD, CZASZA LODOWA, LAMÓWKA, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, KONCHOWANIE, NORMA PRAWNA, KAPILARNOŚĆ, BRYŁA LODU, GRUPA, ERUPCJA, ZAPARZACZKA, SKANER, KASETA, POWIERZCHNIA NOŚNA, OWOC ZBIOROWY, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SZTUCZNY LÓD, MAGNETYZM ZIEMSKI, ŚLIZGAWICA, OBROŻA, KONWEKTOR, ZEGAR ŚCIENNY, KOROZJA BIOLOGICZNA, PASEK, DEKALKOMANIA, MEDYCYNA SPORTOWA, SZKAPLERZ, RZODKIEW SOPEL LODU, KRA, SZKLANKA, LODOŁAM, LÓD, KANCEROGEN, AZJA, PROCES TECHNOLOGICZNY, KARCYNOGEN, POWTÓRKA, DOŁEK, INTERKALACJA, SZCZELINA BRZEŻNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, IZBICA, PRÓBA REPREZENTATYWNA, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, MIKROEWOLUCJA, CYTAT, MELODIA, KOŁNIERZ, ŚLIZGAWKA, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, MIKROSKOP SKANINGOWY, RZEMYK, PŁYTKA, NOSIŁKI, CZYNNIK ONKOGENNY, PUGILARES, KRYNOLINA, SZADŹ, PŁATEK, CZOŁÓWKA, RÓŻA BAZALTOWA, WARSTWA SKALNA, DIAKRYT, PŁATEK ŚNIEGU, PRZEWÓD OPONOWY, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, LAPILLI, ZAPALNOŚĆ, CIURKADEŁKO, CZARA GŁOSOWA, PILARZ, PRÓBKA, WSPORNIK, ABLACJA, PEŁNOŚĆ, REDAKTOR NACZELNA, TRANSPORTEREK, GENETYKA KLINICZNA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, UŁAWICENIE, SERCE, IMACZ, KIESZEŃ, ŁAMACZ LODU, MALARSTWO TABLICOWE, BONDI, PODUSZKA, NADDATEK, PŁYTKA DRUKOWANA, GRAD, TYGIEL, GRABKI, ROTACJA WEWNĘTRZNA, PASIAK, DROGA WEWNĘTRZNA, BUŁAT, GRUCZOŁ MEIBOMA, KRUCHOŚĆ, MIKSER, POLIMORFIZM, MORENA ŚRODKOWA, ŻONOBIJKA, OBRĘB, MUCHA, ŚWIECZKA, KRAWAT, POŚCIEL, KĄPIEL FARBIARSKA, ENDODERMA, TRANSPARENCJA, NAWĘGLANIE, NADZIENIE, MASA PERŁOWA, OKUCIE, MORA, STOŁP, KOSTKARKA, TYLOZOID, SMUGA KONDENSACYJNA, KOPUŁA LODOWA, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, ZLEWNIA, OTWÓR KOLCOWY, TARCIE, HARMONIJNOŚĆ, TĘTNICA JAJNIKOWA, GRUPA, ŁACHMAN, BURT, ŚNIEŻYNKA, SYNTEZA, KOLUMNA, LAPILLE, KLIN, PŁACHTA, NARAMIENNIK, RDZEŃ LODOWY, TRZON MACICY, SKRAWALNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ, OBSIEW, FAJKA, PAS, GRANULACJA, ŁOPATA, KRAJANKA, THARSIS, RESORTACJA GENOWA, MENTALNOŚĆ, ROZKRUSZ, MERYSTEM BOCZNY, DYMÓWKA, DRAPERIA NACIEKOWA, OBRZĄDEK, METODA FEULGENA, TANK, TARLICA, PLIK MULTIMEDIALNY, CIĄŻA WIELORAKA, BRANDZEL, ZASIEW, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, MURZYSKO, KOMPLEKS, LODOWIEC, FLOTA, OKLUZJA, TKANKA PODSKÓRNA, EROZJA GLACJALNA, RYGIEL, POLE GEOMAGNETYCZNE, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, CHMURA PIERZASTA, SETKA, GOŁĄB DOMOWY, WSCHÓD, ŚLIZGAWKA, LODOWIEC KONTYNENTALNY, RYM WEWNĘTRZNY, SARI, ALTERNACJA JAKOŚCIOWA, TRAWERS, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, ZGŁAD, KUPA, IGIEŁKA, WYDAWNICTWO ZWARTE, CERES, TYNK, ORGANIZM, SIEW, WYLEW, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ANTELAMI, RYBI OGON, GLOBALNOŚĆ, PARAMETR, LĘK, WODY INGLACJALNE, REASORTACJA GENOWA, GRODŹ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, FOSA, BRONA, ZBIÓR, ABRAZJA GLACJALNA, APRETUROWANIE, LINGAM, PLASTER, LODOWICA, BIOCENOZA, PLISA, STYLIZACJA, PROTESTANTYZM, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, GŁOS WARGOWY, EROZJA LODOWCOWA, RAGLAN, ANEUPLOIDALNOŚĆ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, OCZKO POLODOWCOWE, SPAWALNOŚĆ, OBWIĄZKA, ARAFATKA, WOAL, KRA, GOŁĄB, PACZKA, BŁONA DOPOCHWOWA, FASUNEK, BAKTEROID, CIERLICA, POTNIK, RDZEŃ MAGNETYCZNY, VALYRIA, ŻYŁA SZYJNA WEWNĘTRZNA, MIEDNICZKA, WODA ROZTOPOWA, SIATECZKA, DESZCZOCHRON, ENTOBLAST, KRAJKA, MACERACJA, INSTRUMENT DĘTY, ODSTRZAŁ, CYKL POETYCKI, KAPSYD, PRZECINEK, FARTUCH, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, ABLACJA, MATURA, POWIEŚĆ W ODCINKACH, ALMADEN, SKAFANDER, ENDOPELON, MORENA, SOCZEWKA, TWARDZIEL, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, CIRROCUMULUS, PRZEBARWIENIE, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, TUK, ŻAGIEL, IMPERIUM GHISCARI, TERMOMETR LABORATORYJNY, NAPĘD, MUFKA, GÓRA LODOWA, UZBROJENIE, MORENA KOŃCOWA, WZIERNIK, PANOPTIKON, UNIFIKACJA, APRETURA, ŁONO, PROPRIORECEPTOR, PARAGRAF, KAMERTON STROIKOWY, PAKIET, GOŁOLEDŹ, PRZĘDNOŚĆ, KRATOWNICA, FILTR POLARYZACYJNY, MATURKA, POCISK PODKALIBROWY, KAUSZA, SKORUPA, ŚLEPY PUŁAP, DOPEŁNIENIE, PIARG, DĘTKA, WTOP, ?SKLEPIENIE PALMOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOŚĆ MATERIAŁU SKALNEGO NIESIONEGO WEWNĄTRZ LODU LODOWCOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOŚĆ MATERIAŁU SKALNEGO NIESIONEGO WEWNĄTRZ LODU LODOWCOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORENA WEWNĘTRZNA całość materiału skalnego niesionego wewnątrz lodu lodowcowego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORENA WEWNĘTRZNA
całość materiału skalnego niesionego wewnątrz lodu lodowcowego (na 16 lit.).

Oprócz CAŁOŚĆ MATERIAŁU SKALNEGO NIESIONEGO WEWNĄTRZ LODU LODOWCOWEGO sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CAŁOŚĆ MATERIAŁU SKALNEGO NIESIONEGO WEWNĄTRZ LODU LODOWCOWEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x