PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ NOWE GENOTYPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REKOMBINACJA GENETYCZNA to:

proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ NOWE GENOTYPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.335

NUGAT, DEKALKOMANIA, GEN REPORTEROWY, MINIMALIZM, MORZE, IDEAŁ PIERWSZY, SŁONOLUB, TERAPIA ZAJĘCIOWA, MALARZ, SYSTEM METRYCZNY, GURKHA, JONOGRAM, FETYSZYZM, ZAMRÓZ, KAPLIN, PIERWORYS MAPY, KOMPLEMENTACJA GENETYCZNA, MUFKA, SALEP, KATYŃ, PRZEMIANA IZOENTROPOWA, BURGER, EROZYJNOŚĆ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, BIURO, KORBACZ, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, ZACHODNI GORYL NIZINNY, DZWONY, POTNIK, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PORFIROBLAST, CEMENTACJA, PRZYSTANEK WIEDEŃSKI, WĘGIEL KOPALNY, SENSYTOMETR, BROKER UBEZPIECZENIOWY, OBSERWACJA, KLOCEK HAMULCOWY, USYPIACZ, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, GRAF DWUDZIELNY, LAS DZIEWICZY, ZAKON CZYNNY, DZIUPLA, ŁUPEK CHLORYTOWY, POCISK NADKALIBROWY, AUTO SUBKOMPAKTOWE, WYBORY, SWOISTOŚĆ, UŁOM, GRUPA, LODOWIEC GÓRSKI, ERYTROCYT, KOŃ DOŃSKI, GAŚNIK, DRYFT GENETYCZNY, TEREN ZAMKNIĘTY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ZAPŁON, SPEKULACJA, OKULARY SŁONECZNE, BUTYL, NAKAZ, HARMONIJKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, SKORUPA, ZAPALENIE, OSTROSŁUP FOREMNY, FILM S-F, OPERATOR ARYTMETYCZNY, TURBAN, KRYTERIUM HURWICZA, ASYMILACJA, PLECHOWIEC, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, IMAGO, POSIADY GÓRALSKIE, BALANTIDIOZA, ARCYDZIEŁO, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, GHUL, TYLOZOID, PROSUMPCJA, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, KAMERTON, ADWOKAT, ZAKON ŻEBRZĄCY, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, INWERSJA CUKRU, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, TEATYN, WYGRANA, KRAJCZY KORONNY, NASZYWKA, OKRĘT RAKIETOWY, FEDRUNEK, MAHDI, HASZYMIDZI, ZAWIS, EKLIPTYKA, MRÓWNIKI, KAWA MIELONA, GROMADA GALAKTYK, DEPORTOWANY, TRYGONOMETRIA, NIEOBLICZALNOŚĆ, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, ATMOSFERA, LIPOLIZA, TYP GOSPODARKI, KOREK, PASIAK, NARZĄD ROZRODCZY, STAN WYJĄTKOWY, PSOTA, DEZINSTALACJA, KARAMBOL, KURATELA, MINÓG STRUMIENIOWY, ORGANIZM WYŻSZY, PROCES KARNY, KUPON, SPAWALNOŚĆ, PRZECIWUTLENIACZ, DIPLODOK, ANTYNATURALIZM, TYLCZAK ŁUKOWY, RĘKOSKRZYDŁE, UOGÓLNIENIE MAPY, RDZEŃ, NIEUMARŁY, SPŁYW GRAWITACYJNY, PAS, GUJOT, KOTONINA, MEGATSUNAMI, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, ZADANIE KONIUNKTYWNE, MIKROFON NERKOWY, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, PATRON, KLATKA PIERSIOWA, KARCYNOGEN, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KOKILKA, KOLONIA, MATURA, SUMA KONTROLNA, MYJKA, WIKTYMIZACJA, AURORA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, KONWENT, MUNSZTUK, AEROZOL, REWALIDACJA, KARKAS, SYNTEZA WZROKOWA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, SEMIOZA, CHOROBA GAMSTORP, ELEKTORAT, PRECYPITACJA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, POLIPEPTYD, AGREGACJA, DERYWACJA WSTECZNA, PUGILARES, LIKORIN, CIEŃ AKUSTYCZNY, GATUNEK CELOWY, MAKATKA, PROCES ENDOGENICZNY, ARMAGNAC, ŁAPACZ, NEGOCJACJE AKCESYJNE, PAŃSTWO POLICYJNE, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, HEAD HUNTER, WYGŁAD TEKTONICZNY, KONIK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, ZASADA HUYGENSA, ODLEWACZ, KOMPANIA WARTOWNICZA, REKONWERSJA, ZADRAPANIE, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, PERYMETR, ROZBUDOWA, PTOMAINA, NIEWIERNOŚĆ, OSKARŻONY, SYDERYT, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, SEN, ROKOKO, KOMUNIA ŚWIĘTA, PRUSY, REHABILITACJA, DENAZYFIKACJA, TSUNAMI, LOTNIK, ZDANIE EGZAMINU, WYSPA BARIEROWA, KLASÓWKA, SYNTEZA, NEUTRALIZACJA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, KROJCZYNI, PIKIETA, SZKŁO AKRYLOWE, WYLEW, GORĄCZKA, ŻUŁAWA, PULSACJA, INNSBRUCK, SZARY RYNEK, PIERNIK, TERMOREGULACJA, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, PROCES STOCHASTYCZNY, WOŁYNOW, HUBA, GOTYCYZM, FOTOCHROMY, KAMERTON, OSTRACYZM, POGOTOWIE, MARTYNGAŁ, SYRENA OKRĘTOWA, PRZEWÓD OPONOWY, JĘZYK PRASEMICKI, ANONIMIZACJA, METKA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ZJAWISKO FIZYCZNE, ROZPRYSK, WARSTWA KOLCZYSTA, REIFIKACJA, MASKOTA, STRONA POWODOWA, FAZA GÓROTWÓRCZA, KAMIEŃ BUDOWLANY, OKUCIE, CZWÓRNIAK, HOLLEY, WIERZCHNICA, SKRAWALNOŚĆ, KOMÓRKA SERTOLEGO, SCAN, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, HEMATOFAGIA, KOMPRESJA DYNAMIKI, FUNKCJONALIZM, DEFENSOR, ŻEBRO, ZABURZENIE LĘKOWE, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, OJCIEC KOŚCIOŁA, IZM, POLAN, DWUPRZODOZĘBOWCE, BOOT, SEDACJA, WIELOMIAN UNORMOWANY, SZARY KONIEC, TERCJARZ, GRUCA, SYROPEK, EINSIEDLER, PUNKT UCISKOWY, MIEDZIOWNIK, BELKA STARTOWA, BRODAWKA WENERYCZNA, ZWIERZĘ FUTERKOWE, PLIK MULTIMEDIALNY, GOŁĄBEK, SIARKOSÓL, ZAWAŁ BLADY, REKRUTACJA, CIAŁO SZTYWNE, PODATEK MAJĄTKOWY, MAKROCZĄSTECZKA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, PODZIAŁ, NASIENNIK, SŁOMIANY WDOWIEC, BRODAWKA PŁCIOWA, ABSORPCJA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, WEKTOR LOSOWY, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, POGOTOWIE, SYFON, INSPEKTOR SZKOLNY, ?EPONIM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.335 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ NOWE GENOTYPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ NOWE GENOTYPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REKOMBINACJA GENETYCZNA proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REKOMBINACJA GENETYCZNA
proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy (na 22 lit.).

Oprócz PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ NOWE GENOTYPY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ NOWE GENOTYPY. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x