MIEJSCE W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ BĄDŹ W PŁASZCZU ZIEMI, GDZIE W WYNIKU STOPIENIA SKAŁ TWORZY SIĘ MAGMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGNISKO MAGMOWE to:

miejsce w obrębie skorupy ziemskiej bądź w płaszczu Ziemi, gdzie w wyniku stopienia skał tworzy się magma (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ BĄDŹ W PŁASZCZU ZIEMI, GDZIE W WYNIKU STOPIENIA SKAŁ TWORZY SIĘ MAGMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.294

DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, GRUZEŁEK, MIGELITKA, KANCONA, GARNA, SHAKER, CANZONETTA, ZWIERZĘ KOPALNE, MASZYNA TURINGA, TEFILIN, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, KIEŁKOWNIK, PROGRAM, UNIWEREK, NIETOPERZE OWADOŻERNE, PALISANDER, BIEG PRZEŁAJOWY, BIOSELENOLOGIA, SIŁA, FLACHA, IMPOTENCJA, WŚCIK DUPY, BUDA, MAPA TOPOGRAFICZNA, TYLOZOID, TRUSIA, KAWALERIA POWIETRZNA, JAGIELLON, PRYNCYPIALISTKA, OFICYNA WYDAWNICZA, PROMIEŃ, LUZAK, KRYKIET, BASEN MODELOWY, EUTENIKA, DYFUZOR, AUTOSYFON, LICA, MAKAKOKSZTAŁTNE, WAGA SZALOWA, STROIK PODWÓJNY, POLANA, PIESZY, INCYDENTALNOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, KAZAMATA, KREDYT ZAUFANIA, KOZACY, KONIKI MORSKIE, PRZĘSŁO, MENISK, POKŁAD PANCERNY, STARÓWKA, KOŁEK, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, FORMIZM, ŻUPAN, ASZKENAZYJCZYK, STOŻEK ŚCIĘTY, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, GNIAZDO NASIENNE, CZYNNIK ONKOGENNY, NIEPOWODZENIE, ŻUKOWCE, ODMIANA HERBOWA, MODEL REDUKCYJNY, CEREMONIA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, KOCIEŁ, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, ANKSJOGENIK, SPACJA, MERZYK OBRZEŻONY, PÓŁTUSZA, DORADA, WORECZKOWY, MIASTO, KRĘG SZYJNY, LENIWCOWATE, ZACHŁYST, FAZA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, MLECZARZ, POMIOTŁO, STARA MALEŃKA, PEPTON, PUNKT, FRATERNIA, RZEZAK, GRZYB, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, MONTAŻYSTA, LOTNICTWO, KRÓLEWICZĄTKO, AUTOBUS SZYNOWY, PROCENT SKŁADANY, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, MŁODZIEŻÓWA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, BALANS, CZAPKA TEKTONICZNA, SEKANS, KOLOKACJA, SEITAN, KLUCZ NASADOWY, PLANETA DOLNA, ATM, KOŃ ARABSKI, NACZYNIA POŁĄCZONE, HALABARDA, KARAKUŁ, PRZESŁANIE, MASKA WSTYDU, ABNEGATKA, GEOMETRIA CZYSTA, KONSONANS, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ERICKSON, SŁUP OŚWIETLENIOWY, TRASZKA PIRENEJSKA, ZAWARTOŚĆ, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, DUK, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, TUKOTUKO, PLATAN, SKŁADNIA, CHOROBA PFEIFFERA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, JUDASZ, FUNT, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, RUCH EKUMENICZNY, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, FIGÓWKA ZMIENNA, ROZSZCZEP WARGI, CÓRKA ŚMIECIARZA, KURONIÓWKA, PÓJDŹKA ETIOPSKA, TEREN, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, FAETON, DRGANIE AKUSTYCZNE, WIELKI MISTRZ, RUCH, ŁOŻE BOLEŚCI, SYMBOLIZM, SKRĘCENIE STAWU, ALEURYT, NIEPRZYJACIÓŁKA, PRUSKI DRYL, SKURCZ, ROPUCHY STRUMIENIOWE, CHEMIA, SPĘKANIE, ZIMNE NÓŻKI, PODŁOŻE, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, STRZEMIĄCZKO, PARAPETÓWKA, INTERWENCJA HUMANITARNA, SKRĘCANIE, BASEN, NARZECZEŃSTWO, SOCZEWKA SCHODKOWA, EPIFIT, BOCZNOTRZONOWIEC, REGENERATOR, RULETKA, PROPORZEC, FARMACEUTA, SPONTANICZNOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, ELITA, PŁAST BRZOZOWIEC, GAZ WĘGLOWY, PARASZA, NOSACZ, ZŁOŻENIE URZĘDU, DROGI MOCZOWE, TOKARKA KŁOWA, BIEGUN CHŁODU, ORGIAZM, CHODZĄCA POWAGA, GARDEROBIANA, WYPALENISKO, PAŃSTWO UNITARNE, KLERK, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ŻOŁĘDNICA, ELDAR, DODAJNIK, EROZJA WSTECZNA, MIKROKONTYNENT, FRUWANIE, TRZPIEŃ, OSTROGA, AURORACERATOPS, LENIUCHOWANIE, HYDROFON, POŻARZYSKO, SZCZEP, CZERKIESKA, KOZIOŁ, ADRESAT NARRACYJNY, HEMOROID, NAMYSŁ, POSYŁKA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, NIEGOŚCINNOŚĆ, KCIUK NARCIARZA, CAŁUSEK, WYZNAWCA, HYDROFIL, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, KAKADU WYSPOWA, ODSŁONIĘCIE, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, ŻEGLARZ, MUTACJA NONSENSOWNA, ŻYCIE WIECZNE, KOŁOMYJKA, BRYŁA KORZENIOWA, CZARNA DZIURA, CIĄGNIK KOŁOWY, AFGAŃSKI, KASZTEL, KOREK TOPLIWY, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, WIKARYZM, CHOCHELKA, PALEONTOLOGIA, KOLOR, REST, ŚMIETNIK, WINIFIKACJA, WAPIENNIK, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ZDŻAR, KENIJSKI, PODODMIANA, ZASTÓJ, GROBEK, ŁAŃCUSZEK, RÓJ, NAGRZEW, MIEDZIORYTNIK, WIERNI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, OBRONA STREFOWA, PRACOWNIK LEŚNY, BŁONA SUROWICZA, INICJATYWNOŚĆ, PIÓRO, ŚMIGACZ, KAPRYŚNICA, AUKSYNA, OBRONA SYCYLIJSKA, OPARIN, ROMULAŃSKI, FECHTMISTRZ, SKRĘT, ZBIORNIK MAGMOWY, MIODOJAD, DYPTYK, CETOLOGIA, WYPUSTEK, HUŚTAWKA, WODA POZAKLASOWA, SAGGATY, ŁUG, GRUPA AZOWA, STAROSTA GRODOWY, STRZEMIENNY, KOŃCÓWKA, EKUMENA, NIEODPORNOŚĆ, WIR, TELESKOP, CZERPACZ, USZKO, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, STAN PODSTAWOWY, PRAOCEAN, WARSTWA GRANICZNA, PRAWO KARNE, KONFORMER, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SPAWACZ, DEFEKT, MINERAŁ AKCESORYCZNY, SEKRET, PRZYĆMIENIE, ?GRASICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.294 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ BĄDŹ W PŁASZCZU ZIEMI, GDZIE W WYNIKU STOPIENIA SKAŁ TWORZY SIĘ MAGMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ BĄDŹ W PŁASZCZU ZIEMI, GDZIE W WYNIKU STOPIENIA SKAŁ TWORZY SIĘ MAGMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGNISKO MAGMOWE miejsce w obrębie skorupy ziemskiej bądź w płaszczu Ziemi, gdzie w wyniku stopienia skał tworzy się magma (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGNISKO MAGMOWE
miejsce w obrębie skorupy ziemskiej bądź w płaszczu Ziemi, gdzie w wyniku stopienia skał tworzy się magma (na 14 lit.).

Oprócz MIEJSCE W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ BĄDŹ W PŁASZCZU ZIEMI, GDZIE W WYNIKU STOPIENIA SKAŁ TWORZY SIĘ MAGMA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - MIEJSCE W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ BĄDŹ W PŁASZCZU ZIEMI, GDZIE W WYNIKU STOPIENIA SKAŁ TWORZY SIĘ MAGMA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x