ELEKTRONOWOLT - JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EV to:

elektronowolt - jednostka energii stosowana w fizyce, opisująca energię, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEKTRONOWOLT - JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.266

SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ZATRUCIE SIĘ, TORBA, MAMUT CESARSKI, MÓZG MATRIOSZKA, TOPIK, KOMFORT CIEPLNY, GRZYB SKALNY, POCIĄG OSOBOWY, ERGOTERAPIA, RUCH, KAFLARZ, UWAGA, DZIENNIK OKRĘTOWY, WYWÓZ, PRAWO GAUSSA, FILOLOGIA ANGIELSKA, MEM, PARTYJNY, BIERNY OPÓR, GILBERT, KOŃ GORĄCOKRWISTY, MOZARAB, WIELKA CHOROBA, POLICJA OBYCZAJOWA, NIECHLUJA, PANDAN, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, ZAPAŁKA, DRĘTWOTA, POMIDOR, INDUKCJA MAGNETYCZNA, PARSEK, STERADIAN, KSYLOFON, TEORIA ESTYMACJI, ZDZIERSTWO, FREDRO, ANTYROMANTYZM, OTWÓR KIERUNKOWY, JĘZYK ŁACIŃSKI, FORUM, NAPĘD ELEKTRYCZNY, KABARET, SILNIK PRZEPŁYWOWY, REPERTUAR, CZAS, WĘZEŁ, WKŁAD DEWIZOWY, LABORKA, CHOROBA KUFSA, KONKURS ŚWIADECTW, ATU, MAGISTERIUM, POWÓDZTWO WZAJEMNE, KWARTALNIK, LEŚNIK, OBOJNACTWO, EKLIPTYKA, WINNY, PIĄTOLIGOWIEC, MILIBAR, PŁASZCZYZNA S, ROTOR, KLASA, WERSJA REŻYSERSKA, SOKOLNIK, PUDER BRĄZUJĄCY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, OSTROGA, STRATEG, WYPŁYW, BULWA, AZDARCHY, ARABESKA, MIKROCHEMIA, WAGA SZALOWA, NIECHLUJNOŚĆ, URLOP OJCOWSKI, JAZZÓWKA, FOXTROT, OBLAK, GRUCZOŁ COWPERA, KWIAT SIARCZANY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, DORADA, BEZPIECZNIK, CZARODZIEJ, ALFABET FONETYCZNY, ŚWIĘTÓWKA, INŻYNIER DUSZY, BEZGRANICZNOŚĆ, IGŁY, OPIEKUN, WICEHRABIA, GRZYB TWARDZIOSZEK, GLEBA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, WPŁYWOWOŚĆ, CHEERLEADERKA, GASTROLOG, ROZMIARÓWKA, ZATYKANIE USZU, WODNIAK, FREEGANIN, GRAF EULEROWSKI, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, BIODOSTĘPNOŚĆ, BUTA, MAGNEŚNICA, GONG, KORKOWE, ZEFIR, BEZDEŃ, ODCZYN ZAPALNY, DRYFTER, PALCE, AGENEZJA, ZRAZIK, PRAWO BERNOULLIEGO, HERTZ, CZĘŚĆ ZDANIA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ORLĘ, SFERA DYSONA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, NEUROGERIATRIA, BANDEROLA, INTROJEKCJA, WRZAWA, POCIĄG POSPIESZNY, BIEG ALPEJSKI, ARCHEOLOGIA, HAŁASOWNIK, PAMIĘTNIK, RYBA DRAPIEŻNA, OKSOKWAS, MAZUREK, PICOWNIK, DECYBEL, PĘDRAK, MILTON ERICKSON, UMIEJSCOWIENIE, EWANIELIA, OENEROWIEC, SMOLUCH, FAHRENHEIT, ALLEL RECESYWNY, BRACIA POLSCY, DWUKOŁOWIEC, WIECZNY ŚNIEG, MECHANIZM ŚRUBOWY, DELIKATNOŚĆ, WYCHOWAWCZYNI, MARKETINGOWIEC, REMINISCENCJA, MINI-ALBUM, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KOLEJ GONDOLOWA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, LOGOGRAF, BOOT, PRZESTRZEGACZ, PODJAZD, ŻYWY, WYŻYNKA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, EKSKREMENTY, CHYTROŚĆ, RÓŻNICA, CUKIER WANILINOWY, CZĘŚĆ, SEANS, PLAMISTOŚĆ, ESKADRA, NIETYPOWOŚĆ, SKARBNIK, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, SCENOPIS, JAŁOWNIK, KREDYT ZAUFANIA, PRALUDZIE, ZIÓŁKO, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, BEZROLNY, ODKŁACZACZ, PODSKARBI NADWORNY, KOLEJKA METRA, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, HELIOSKOP, OBSERWATORKA, BIOGERONTOLOGIA, ZLEW, STEREOIZOMER, ANGIELSKA FLEGMA, NACHALNOŚĆ, ROZSTRZAŁ, SB, PRĘDKOŚĆ FALOWA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, WTYCZKA, STACJA ZBORNA, MAJOWY PRACOWNIK, NIEUKONTENTOWANIE, OKRĘŻNOŚĆ, SYN MARNOTRAWNY, JUTRZYNA, BARTNIK, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, BOCZNIAK, RUBEL TRANSFEROWY, RĘCZYCIEL, CHART, SARKOFAG, DRZEWO, POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO, GRUPA NILPOTENTNA, DOM LETNISKOWY, JAPOŃSKI, GNETOWE, SOCJOPATOLOGIA, NOSACZ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PISMO, POCISK NIEPENETRUJĄCY, ŁOWCZY, PRZEGLĄDACZ, MACHANIE RĘKĄ, SŁUCHAWECZKA, ZAKŁADKA, HALLOTRON, GRUPOWOŚĆ, SPRAWDZIAN, GALWANOSTEGIA, OPÓR, PALUDAMENT, DOMINIUM BRYTYJSKIE, LITR, ANONEK, PERYFERYJNOŚĆ, RANDKA W CIEMNO, OBRAZICIEL, ZJADLIWOŚĆ, ZASTÓJ, MAGNETON JĄDROWY, ORTOCENTRUM, UMOWA O PRACĘ, MISTRZOSTWO, SZLACHCIĄTKO, OSTRONÓG, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, ŻABKA, MACEDONIA, POIMEK, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ESKORTA, STADION, PROTEZA DENTYSTYCZNA, ROZBRATEL, CERKIEWNY, STATEK POWIETRZNY, MONOTELETA, WYŁOŻENIE SIĘ, SPŁYW GRAWITACYJNY, MONIT, WOAL, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, POKER DOBIERANY, ZAPARZACZKA, DEPTAK, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, PSI GRZYB, AEROBIONT, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, JANUSZ, ZIELONY SZLAK, IMADŁO ŚLUSARSKIE, PREPPER, KOLIZJA, LEŚNY DZIADEK, BOOROOLA, OBŻARTUCH, AKTYNOWIEC, BĘBEN, MILA LĄDOWA, DŻINGIEL, BYSTROŚĆ, FUTURYSTYCZNOŚĆ, GRAMATYKA OPISOWA, EUROCZEK, POLIMORFIZM, KONTO, RYM PARZYSTY, HYLOFIL, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ?SŁOMIANY ZAPAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.266 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEKTRONOWOLT - JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEKTRONOWOLT - JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EV elektronowolt - jednostka energii stosowana w fizyce, opisująca energię, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EV
elektronowolt - jednostka energii stosowana w fizyce, opisująca energię, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi (na 2 lit.).

Oprócz ELEKTRONOWOLT - JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - ELEKTRONOWOLT - JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x