RZADKA ANOMALIA GENETYCZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ MAŁOPŁYTKOWOŚCIĄ, PŁYTKAMI OLBRZYMIMI I CIAŁKAMI DÖHLE'A W GRANULOCYTACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANOMALIA MAYA-HEGGLINA to:

rzadka anomalia genetyczna, objawiająca się małopłytkowością, płytkami olbrzymimi i ciałkami Döhle'a w granulocytach (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKA ANOMALIA GENETYCZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ MAŁOPŁYTKOWOŚCIĄ, PŁYTKAMI OLBRZYMIMI I CIAŁKAMI DÖHLE'A W GRANULOCYTACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.376

LEGWAN FRĘDZLASTY, QUICKSTEP, PLASTYKA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, TRANSWESTYTA, MAŁPKA, BLOK SOCJALISTYCZNY, TREPANGOWCE, MINERAŁ AUTOGENICZNY, TROJACZEK, GRUPA, FUNT, PISMO WĘZEŁKOWE, ZWIERANIE SZYKÓW, SKRZYNIA, DWUWIERSZ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, SYLWETA, ŁADOWACZ, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, WIGILIA, KOPERTA, NIEUDOLNOŚĆ, GOTOWOŚĆ BOJOWA, LANCRET, CRASHTEST, MEDYCYNA RATUNKOWA, TYTAN, KUKU NA MUNIU, ALKA, MALOWANIE, KOREK TOPLIWY, NERW MIĘDZYŻEBROWY, NUMULIT, WETERYNARIA, ASKOCHYTOZA, HETEROATOM, WENEROLOGIA, PTASZNIK GIGANT, WIRTUALIZACJA, FENICKI, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, WYMÓG, PIEC INDUKCYJNY, CHOROBA ZARAŹLIWA, KUNA, BALANSJER, KOŚĆ ŁZOWA, STARUNEK, DRABINOWIEC MROCZNY, WOK, PAWICOWATE, HARMONIJKA USTNA, DRAMA, WYROBNICA, KRIONIKA, DEPRECHA, OOLIT, DYNAMIKA, OBEDIENCJA, GIMBOPATRIOTYZM, KLAN, MONILOFITY, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, FILOLOGIA ORIENTALNA, OFIAKODONTY, WYPADEK, DRĄŻEK POGO, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KONCHYLIOLOGIA, HIPERTENSJOLOGIA, WYZIEW, CHART, WIKIPEDYSTKA, MAFIA PALIWOWA, KOLEJ ŻELAZNA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, FOSFATAZA ALKALICZNA, DEWOCJONALIA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, KOFFLER, WOW, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, REDUKCJA, LEGENDA, SIÓDEMKA, PIES, CHLOASMA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, KAKOFONIA, PRZEDMURZE, CYSTA BAKERA, KIELON, PRZYBYTEK, CHMURA WARSTWOWA, GRUPA ABELOWA WOLNA, PROBLEMISTYKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ODPLAMIACZ, WATÓWKA, PRZEGRANA, UCHWYT ZACISKOWY, DOWÓD POŚREDNI, TREPAK, IN MEDIAS RES, HIPOTEKA, BALANS, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, GALARETA WHARTONA, FILAMENT, LEUMAFIT, DROGA RZYMSKA, BURACTWO, CERTACJA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, REALIZM NAIWNY, OKRES, CYGARETKI, HEPATOLOGIA, CHONDRYT, FOTOGENICZNOŚĆ, OSKRZELE, UCHO ZEWNĘTRZNE, HISTORIA SZTUKI, ZATOKA, OSTRONOS WORKOWATY, JOGURT, STATYSTYKA OPISOWA, PROZODIA, WARSTWA PODSTAWNA, NIMFA, MIKROMIKRON, ADŻAPSANDAŁ, SETKA, NAKŁAD POŁOWOWY, ANALOGIA, ESSEŃCZYCY, SAMOWOLNOŚĆ, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, BANAT, SIEDZENIE, REAGINA, LABORATORIUM GALENOWE, SYMBOLIZM, PINGWIN BIAŁOOKI, GEOLOGIA STRUKTURALNA, MADERA, SEDES, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, AFTERPARTY, PONIEWIERKA, RECEPCJA, HOHENZOLLERNOWIE, ROZROST, CAYLEY, PROMIENNOŚĆ, BIURO PERSONALNE, PORFIRYNA, POROŚLE, PIEKARNIA, MIOPIA, DYSPLAZJA WŁÓKNISTA, KANCEROGEN, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, ETERYCZNOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, NIEPOKALANEK, BROGSY, NIEKONSEKWENCJA, WARSTWA GRANICZNA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, TOWARZYSZ PANCERNY, LITEWSZCZYZNA, DEZERCJA, KOLCZAKOWATE, GARDEROBIANA, COOL JAZZ, SFERA, SŁOWACYSTYKA, FANFARZYSTA, KENOZOIK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, UNIWERSYTUTKA, ZACHŁYST, KROWA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, NAWROTOWOŚĆ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, OSOWIAŁOŚĆ, CZARTER, DOJŚCIE, SZKLIWO, FILOLOGIA SERBSKA, REKIN, DYSKRECJA, USZKO, WEBDESIGNER, MYJNIA, RENTIER, RYBY ŁAWICOWE, HARD CORE, DYSZA WYLOTOWA, GEN RECESYWNY, EKSPERTKA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, ZAPALENIEC, OBWAŁ, KUC DARTMOOR, TENOR DRAMATYCZNY, NUMER TAKTYCZNY, WELUR, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, NAKŁADKA, POLICJA OBYCZAJOWA, GODZINA POLICYJNA, ROCZNIK, IMMUNOGLOBINA E, SMAR MASZYNOWY, WAMPIR, SZALE, DOLOT, KNAJPA, WIECHA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, WŚCIEK DUPY, WEKA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, DRAPIEŻCA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, PIPA, POGO, DIU, WOŁOCH, SUMA ZEROWA, DAMULA, OBSUWA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, KLASTER DYSKOWY, ŚMIGŁO, POGROBOWISKO, PANNA, ŁUK BLOCZKOWY, KRAWIECZYZNA, RYBA AKWARIOWA, TRZEPACZ, PANIER, SZTOLNIA WODNA, GARNITUR, NIEWOLA EGIPSKA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PATRON, NIEBOGA, KRYSZTAŁ MIESZANY, IBISOWATE, REKOMBINACJA GENETYCZNA, CHA-CHA, NEOKLASYCYZM, SAMOURZECZYWISTNIANIE, STABILIZACJA, SYLWETKA, MAIL, MIŁOŚĆ, FILM WOJENNY, CHŁODNICOWIEC, APLIKACJA ADWOKACKA, PRZEWÓD, TERRARYSTA, WIELKOGŁOWOWATE, BRYZA, MONOPOL, WYSPA KUCHENNA, JĘZYK ISLANDZKI, OSADY DENNE, GŁOWNIA, OPRYSZCZKA WARGOWA, KĘDZIERZAWKA, SSAK ŻYWORODNY, SUCHA IGŁA, ZGNICIE, ŚPIĄCZKA, MONTAŻYSTA, OGIEŃ I WODA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KUWERTURA, NOWICJAT, KOTWICA, KAPANINA, REHABILITANT, CHŁONIAK BURKITTA, POSTERUNEK, TRASZKA PIRENEJSKA, FRANCUZ, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, KROATYSTYKA, WODA PO KISIELU, BIZNESWOMAN, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ?PRÓG WYBORCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKA ANOMALIA GENETYCZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ MAŁOPŁYTKOWOŚCIĄ, PŁYTKAMI OLBRZYMIMI I CIAŁKAMI DÖHLE'A W GRANULOCYTACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKA ANOMALIA GENETYCZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ MAŁOPŁYTKOWOŚCIĄ, PŁYTKAMI OLBRZYMIMI I CIAŁKAMI DÖHLE'A W GRANULOCYTACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANOMALIA MAYA-HEGGLINA rzadka anomalia genetyczna, objawiająca się małopłytkowością, płytkami olbrzymimi i ciałkami Döhle'a w granulocytach (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANOMALIA MAYA-HEGGLINA
rzadka anomalia genetyczna, objawiająca się małopłytkowością, płytkami olbrzymimi i ciałkami Döhle'a w granulocytach (na 21 lit.).

Oprócz RZADKA ANOMALIA GENETYCZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ MAŁOPŁYTKOWOŚCIĄ, PŁYTKAMI OLBRZYMIMI I CIAŁKAMI DÖHLE'A W GRANULOCYTACH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RZADKA ANOMALIA GENETYCZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ MAŁOPŁYTKOWOŚCIĄ, PŁYTKAMI OLBRZYMIMI I CIAŁKAMI DÖHLE'A W GRANULOCYTACH. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x