GMACHÓWKA DRZEWOŻERNA, CAMPONOTUS LIGNIPERDUS - NAJWIĘKSZA POLSKA I EUROPEJSKA MRÓWKA ZAMIESZKUJĄCĄ LASY, JAK RÓWNIEŻ TERENY OTWARTE POROŚNIĘTE KRZEWAMI; BUDUJE GNIAZDA W PRÓCHNIEJĄCYCH PNIACH DRZEW I DUŻYCH DRZEWACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ; WŚRÓD TYCH MRÓWEK ISTNIEJE KILKA KAST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA to:

gmachówka drzewożerna, Camponotus ligniperdus - największa polska i europejska mrówka zamieszkującą lasy, jak również tereny otwarte porośnięte krzewami; buduje gniazda w próchniejących pniach drzew i dużych drzewach znajdujących się częściowo pod ziemią; wśród tych mrówek istnieje kilka kast (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GMACHÓWKA DRZEWOŻERNA, CAMPONOTUS LIGNIPERDUS - NAJWIĘKSZA POLSKA I EUROPEJSKA MRÓWKA ZAMIESZKUJĄCĄ LASY, JAK RÓWNIEŻ TERENY OTWARTE POROŚNIĘTE KRZEWAMI; BUDUJE GNIAZDA W PRÓCHNIEJĄCYCH PNIACH DRZEW I DUŻYCH DRZEWACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ; WŚRÓD TYCH MRÓWEK ISTNIEJE KILKA KAST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.079

JANKESKO, CHRZEST PRAGNIENIA, SZPULA, WESOŁE MIASTECZKO, STAGONOLEPIS, SFIGMOMANOMETR, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, KOMISANT, OSŁONKA, OTWARCIE SERCA, OWRZODZENIE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, KANGUR, INŻYNIERIA CHEMICZNA, MASZT, OLCHA, KRUPADA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, WIEDŹMA, CALABAZA, STRATEG, AKREDYTOWANIE SIĘ, ALFABET FONETYCZNY, MILOWY KROK, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, FIGA, LORETANKA, KONCENTRACJA, TRZMIEL DRZEWNY, SEN ZIMOWY, FARMACEUTA, RZUT OSZCZEPEM, KONTEMPLATOR, KOZA SAANEŃSKA, JEDWABNIK, CIENKA SKÓRA, OMNIBUS, KOŁEK, TUMBA, ZAWÓD, KUC BASKIJSKI, DELIKATNOŚĆ, ŻELE, CUKIER ZŁOŻONY, MANDRYL, LIBRA, CHOROBA BOSTOŃSKA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, BŁONA PODŚLUZOWA, SIODŁO DAMSKIE, POMYŁKA, DENDRODOA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ELEGIJNOŚĆ, BAZA, KRUCHOŚĆ, PRODUKCJA PIERWOTNA, BATON, ŚWIĄTYNIA, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, BEARS, TARLICA, ŁYŻKA, SZUM, UNIK, AGUTIOWATE, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, RADIOELEKTRYKA, OMLET, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, NORMALIZATOR, NIWELIZM, ŁAWICA SKALNA, MORGAN, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, LINIA ŚRUBOWA, PRZECIĘTNIACTWO, CHOROBA CAFFEYA, STACJA HYDROLOKACYJNA, GUIGNOL, JĘZYK WEHIKULARNY, ŁAMANIEC, WIDDRINGTONIA, CAŁY TON, BAS CYFROWANY, ZĘBY NOWORODKOWE, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, KĄT PEŁNY, JUGOSŁOWIAŃSKI, NAUKI PENALNE, ZAPOJA, KRUCHTA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, SUBSYSTENCJA, CHORIJAMB, LORNETA NOŻYCOWA, SZCZUR PACYFICZNY, WRÓBEL, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, KOMITET, KULCZYBA, TOLERASTIA, ZAUROZUCH, MACZANKA KRAKOWSKA, METEORYTYKA, MERCURY, PANNA, IDEAŁ MAKSYMALNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, REST, KŁUSAK FRANCUSKI, BAKTERIA, ŁACIŃSKI, LEM, CHONDRYT WĘGLISTY, OGNISKO, PACHOLĘ, TŁOCZARNIA, TEJU KROKODYLOWY, SAMOZAPŁON, PRZYLEPNOŚĆ, SYJON, BŁONA NACZYNIOWA, TORREJA ORZECHOWA, SZWABIA, KREDYT INWESTYCYJNY, POCZĄTEK, FILOLOGIA POLSKA, LIOTARD, SZWADRON ŚMIERCI, SYLWETA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ROZKŁAD, ŁÓDŹ LATAJĄCA, SUBSTANCJA SZARA, POJAZD KOŁOWY, BIAŁA NIEDZIELA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, HIADY, STOPA DYSKONTOWA, ODPYLNIA, OCZKO, MIESZACZ, JAK, PIŁA, MOHORYCZ, RUSKI, ZAPAS, DETEKTYW, PRESTISSIMO, BOCIAN, LAWINA DESKOWA, DIAK, KESON, KOŃ JOMUDZKI, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, KRAINA, ALBULOKSZTAŁTNE, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, SZOTRING, WIOSNA, WYWIAD, BASENIK, CZARNOKSIĘŻNIK, GLONY, EDYKUŁA, ŁAMAGA, KICZUA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, SZCZEPIENIE, SĄD PODKOMORSKI, ŁOWCA TALENTÓW, INTEGRACJA HORYZONTALNA, CHROMATYNA PŁCIOWA, OLEJ MIGDAŁOWY, DŻA, KOROWÓD, GRAF PLANARNY, JASŁO, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PIEZOELEKTRYK, BOLA, SZCZUDLARSTWO, WEZWANIE, KOMAR, CHOPINISTKA, POPŁÓD, WATÓWKA, PAŁANKA MIODOJAD, ŚWIST KRTANIOWY, PŁATKONOS OGNISTY, KAPITULACJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PTERANODONY, ZASADA D'ALEMBERTA, BŁĄD, MAKADAMIA, RACHUNEK WEKTOROWY, KOKSIAK, LASKOWANIE, RAKSLOT, PARKINGOWY, RÓŻNICOWANIE SIĘ, GAJÓWKA, BECZKARNIA, MANICURZYSTKA, KNOCKDOWN KARATE, RESYNTEZA, COUNTRY ALTERNATYWNE, KATECHUMEN, ODCIEŃ, ANALOG, STAROBIAŁORUSKI, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, OKRUSZYNKA, FARMAKOEKONOMIKA, OBRONA SYCYLIJSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, REALNOŚĆ, BOŚNIA, JEDLICA, KOLCZATKA, PENITENCJARYSTYKA, SERIA WYDAWNICZA, MIODÓWKA, LAJKONIK, WIDELEC, ORGANIZM WYŻSZY, ANDROID, NA PIESKA, JODŁA BIAŁA, ZROBIENIE RUCHU, MONTANISTA, KUROPATWA, CHARLESTON, PARAPETÓWKA, ORKA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, STREFA PODMIEJSKA, JEDLICA SINA, TRANSAKCJA PAKIETOWA, PROWINCJA, OWCA MERYNOSOWA, WOJOWNICZOŚĆ, FULAR, JĘZYKI TURAŃSKIE, DIVA, UŻYTEK, PRZESUWNIK, KWAŚNICA, SUCHORYT, ŁAGODNOŚĆ, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, KILKA, TURANIE, SKAŁA METAMORFICZNA, ASTRONOMETRIA, SOBÓR, PAMIĘĆ BUFOROWA, OPERA, KONNICA, LAZANIE, MOST, JAZDA BEZ TRZYMANKI, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PŁUG TALERZOWY, DYWIZJON RAKIETOWY, POWTÓRZENIE, TEORIA DESKRYPCJI, BIDET, JAWAJSKI, KANGUROSZCZUR, EDUKATORKA, KORONKA, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, KOKSOCHEMIA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, KATAR KISZEK, SZKŁO Z MURANO, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, WIZJER, KNAJPA, SIODŁO, TYP, LAUDA, PODATEK EKOLOGICZNY, CYSTERS, MORGANUKODONTY, DEWALUACJA, STENBOK, TYPOGRAFIA, FLEGMATYK, BASZTAN, STAROGERMAŃSKI, CZUWAK, HINDUSKI, ĆWIERTNIA, KORONKA, ?DOLMAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.079 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GMACHÓWKA DRZEWOŻERNA, CAMPONOTUS LIGNIPERDUS - NAJWIĘKSZA POLSKA I EUROPEJSKA MRÓWKA ZAMIESZKUJĄCĄ LASY, JAK RÓWNIEŻ TERENY OTWARTE POROŚNIĘTE KRZEWAMI; BUDUJE GNIAZDA W PRÓCHNIEJĄCYCH PNIACH DRZEW I DUŻYCH DRZEWACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ; WŚRÓD TYCH MRÓWEK ISTNIEJE KILKA KAST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GMACHÓWKA DRZEWOŻERNA, CAMPONOTUS LIGNIPERDUS - NAJWIĘKSZA POLSKA I EUROPEJSKA MRÓWKA ZAMIESZKUJĄCĄ LASY, JAK RÓWNIEŻ TERENY OTWARTE POROŚNIĘTE KRZEWAMI; BUDUJE GNIAZDA W PRÓCHNIEJĄCYCH PNIACH DRZEW I DUŻYCH DRZEWACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ; WŚRÓD TYCH MRÓWEK ISTNIEJE KILKA KAST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA gmachówka drzewożerna, Camponotus ligniperdus - największa polska i europejska mrówka zamieszkującą lasy, jak również tereny otwarte porośnięte krzewami; buduje gniazda w próchniejących pniach drzew i dużych drzewach znajdujących się częściowo pod ziemią; wśród tych mrówek istnieje kilka kast (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA
gmachówka drzewożerna, Camponotus ligniperdus - największa polska i europejska mrówka zamieszkującą lasy, jak również tereny otwarte porośnięte krzewami; buduje gniazda w próchniejących pniach drzew i dużych drzewach znajdujących się częściowo pod ziemią; wśród tych mrówek istnieje kilka kast (na 21 lit.).

Oprócz GMACHÓWKA DRZEWOŻERNA, CAMPONOTUS LIGNIPERDUS - NAJWIĘKSZA POLSKA I EUROPEJSKA MRÓWKA ZAMIESZKUJĄCĄ LASY, JAK RÓWNIEŻ TERENY OTWARTE POROŚNIĘTE KRZEWAMI; BUDUJE GNIAZDA W PRÓCHNIEJĄCYCH PNIACH DRZEW I DUŻYCH DRZEWACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ; WŚRÓD TYCH MRÓWEK ISTNIEJE KILKA KAST sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GMACHÓWKA DRZEWOŻERNA, CAMPONOTUS LIGNIPERDUS - NAJWIĘKSZA POLSKA I EUROPEJSKA MRÓWKA ZAMIESZKUJĄCĄ LASY, JAK RÓWNIEŻ TERENY OTWARTE POROŚNIĘTE KRZEWAMI; BUDUJE GNIAZDA W PRÓCHNIEJĄCYCH PNIACH DRZEW I DUŻYCH DRZEWACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ; WŚRÓD TYCH MRÓWEK ISTNIEJE KILKA KAST. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x