RODZAJ BRONI PODWODNEJ, POCISK PORUSZAJĄCY SIĘ POD WODĄ ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU, SŁUŻĄCY DO NISZCZENIA JEDNOSTEK NAWODNYCH LUB PODWODNYCH PRZECIWNIKA ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO ŁADUNKU WYBUCHOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TORPEDA to:

rodzaj broni podwodnej, pocisk poruszający się pod wodą za pomocą własnego napędu, służący do niszczenia jednostek nawodnych lub podwodnych przeciwnika za pomocą wbudowanego ładunku wybuchowego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TORPEDA

TORPEDA to:

ładunek wybuchowy używany przy odwiertach ropy naftowej i gazu (na 7 lit.)TORPEDA to:

samobieżny pocisk podwodny służący do rażenia podwodnej części okrętu nieprzyjacielskiego (na 7 lit.)TORPEDA to:

samobieżny pocisk podwodny służący do rażenia podwodnej części okrętu (na 7 lit.)TORPEDA to:

podwodny pocisk z napędem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI PODWODNEJ, POCISK PORUSZAJĄCY SIĘ POD WODĄ ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU, SŁUŻĄCY DO NISZCZENIA JEDNOSTEK NAWODNYCH LUB PODWODNYCH PRZECIWNIKA ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO ŁADUNKU WYBUCHOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.013

OSADY DENNE, KLIPER, RYBI OGON, HALO, OSŁONOWOŚĆ, TEORIA KOLEJEK, NIEJEDNOLITOŚĆ, KICZ, MEANDER, PAWIMENT, MIESZALNIK, SŁUPEK, NASKALNIK, AZYL, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, OBROTÓWKA, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, STRZELBA NA KACZKI, EMFAZA, PANTOMIMA, DZ, PAWIAN, ÓSEMKA, HELIOTROP, TAUTOCHRONA, ÓSEMKA, LIŚCIEŃ, NIELEGAL, GOSPODARKA NATURALNA, PARKA, HASŁO, UDERZENIE, STYMULACJA, BRAZILOZAUR, RÓŻA BARYTOWA, AVOCADO, CLELANDINA, ARAUKARIA, UROCZYSKO, CZARNA KSIĘGA, PATCHWORKOWIEC, PIENIĄDZ LOKALNY, HADAL, KOSZYKARSTWO, ANATOMIA, DOCHÓD WŁASNY, SAGA, UNAJZAUR, SZESNASTKA, AKUMULATOR ZASADOWY, GUFFA, KOD ALFANUMERYCZNY, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, BURMISTRZYNA, PŁUG KOLEŚNY, OKNO, TELEFON, PALUCH KOŚLAWY, WSTRZYMANIE, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, GOTÓWKA, DRYBLING, CECHOWNIA, MOSHING, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, LOTNIK, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, PÓŁOKRĄG, UBOGI, PIERÓG, POWIEŚĆ SCI-FI, KINKAN, PODKATALOG, HELIKAZA, HYDROMETRIA, ŚWIATŁO CZERWONE, ANALIZATOR, ZAAWANSOWANIE, KAROWNIK, WORECZEK, STOLIK, GOLONKA, SKLEP ZOOLOGICZNY, PARAMAGNETYK, GIGATONA, WARKOCZ, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, CZYŚCIOCHA, RYTUAŁ, SÓWKA, USTNIK, STYL, REFLEKTOR, BIURO ŁĄCZNIKOWE, WYROBNIK, WALIDACJA KRZYŻOWA, MIKROKROPKA, AKCELERATOR KOŁOWY, ADAPTOR, KOMIZM SYTUACYJNY, CZASTUSZKA, ABECEDARIUSZ, KANTORIA, TUSZKA, LUGIER, RÓŻA BAZALTOWA, ROZKŁADOWOŚĆ, PODKORA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, MŁYNOWNIA, PUSZKA, TORPEDA CIĘŻKA, AKCEPTOR, ANTYCYPACJA, OMDLAŁOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, GĘSTOŚĆ PLANCKA, PATRON, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, SUBSKRYBENTKA, KONIUNKCJA, HALON, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, SZARMANTERIA, KANALIZACJA SANITARNA, LICZBA HIPERZESPOLONA, PODWÓJNOŚĆ, MANELE, SÓL, PĘDRAK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, KAMIENIARZ, LOCJA, NAKRYWKA, AFEKTYWNOŚĆ, FUNKCJA ZDANIOWA, PRZECHOWALNIK, ZATOR, SINGEL, PEREŁKA, BRZĘKACZ, KOLOR OCHRONNY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, UMOWA SPONSORSKA, SYSTEM, OKAP, KREOLKA, HURON, RUCH, MAK OPIUMOWY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, GENERAŁ MACZEK, ARCHAISTA, DŁUGOGŁOWIE, MAPA SZTABOWA, TOSKAŃSKI, STACJA TRANSFORMATOROWA, SYR, GRABARZ, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PRZÓD, GIERKA, ABOLICJONISTA, GOLGOTA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, RELING, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, CHAŁTURSZCZYK, PIĘTRO, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, FRAKCJA, RACA, POZYCJA, CZOŁÓWKA, ANTYGWAŁTY, KARYKATURALNOŚĆ, PROLEK, TOKARKA KŁOWA, KOTWICA, TONAŻ, BUKACIARNIA, PREFIKS, MASZYNA TŁOKOWA, AKRECJA, WOREK TRZEWIOWY, OBELGA, LEJEK, REGRESJA LODOWCA, KANU, TAG, ASOCJACJA GWIAZD, WSZOŁY, FLASZECZKA, NIUTOSEKUNDA, ECHOSONDA, ELEMENT, KAPKAN, WERDIURA, SZALET, CZEREP, PRZENOŚNIK, WYPADEK JĄDROWY, DZIEWANNA, AMERYKAŃSKOŚĆ, PODYPLOMÓWKA, DRAPACZ, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, LANGUSTA POSPOLITA, MANDRYL, REOGRAF, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SEKS, LINIA, LUSTRO, GROTBRAMREJA, DZIEWCZĘCOŚĆ, CHOKER, OPASANIE, SZYSZKOJAGODA, TEKST JAWNY, OLEJ SOJOWY, LAMERSTWO, BETON TROCINOWY, SEJNER, PUNKT, MINORKA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, PARA MINIMALNA, INTRATA, PALEOTERIOLOGIA, DOCENT, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ARKUSZ DRUKARSKI, OWAD, DYSZKANCIK, PIGULARZ, TRANSGEN, GALAKTYKA, EKSPOZYCJA, STAN NADZWYCZAJNY, KABOWROT, MOLINO, WŁÓCZYKIJ, WIEK ROZRODCZY, AGORA, ŻYDEK, SZCZEGÓLNOŚĆ, KALATOS, SŁABIAK, S/Y, LEPIARKOWATE, CUDZOŁOŻNICA, SAMOTKA, KROKODYL, KORKOWIEC, CZARNY RYNEK, KUDŁACZ, NOSACZ SUNDAJSKI, LAWINA PIROKLASTYCZNA, HAK, PINCZER, PANEL STEROWNICZY, MAŁY FIAT, WAMPIR, STRÓJ PLAŻOWY, TRÓJSKOK, WALTER SCOTT, SYGNALIZATOR, ŁOTOK, DAGOBA, KATAR KISZEK, KOPALINA STAŁA, WYDZIELINA ORGANIZMU, WIELOFAZOWOŚĆ, BOOGIE-WOOGIE, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, BRUSTASZA, DZIERŻAWCA, PRZEGLĄDACZ, ŁADUNEK, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, PŁYTA KORKOWA, GNEJS OCZKOWY, ZAPASY, ZNAMIENITOŚĆ, OBRZYD, OCIOS, AWARIA, TORBA, ATOL, PERYSELENIUM, GEODEZJA LEŚNA, RYGORYSTKA, SY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ?RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.013 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI PODWODNEJ, POCISK PORUSZAJĄCY SIĘ POD WODĄ ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU, SŁUŻĄCY DO NISZCZENIA JEDNOSTEK NAWODNYCH LUB PODWODNYCH PRZECIWNIKA ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO ŁADUNKU WYBUCHOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI PODWODNEJ, POCISK PORUSZAJĄCY SIĘ POD WODĄ ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU, SŁUŻĄCY DO NISZCZENIA JEDNOSTEK NAWODNYCH LUB PODWODNYCH PRZECIWNIKA ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TORPEDA rodzaj broni podwodnej, pocisk poruszający się pod wodą za pomocą własnego napędu, służący do niszczenia jednostek nawodnych lub podwodnych przeciwnika za pomocą wbudowanego ładunku wybuchowego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TORPEDA
rodzaj broni podwodnej, pocisk poruszający się pod wodą za pomocą własnego napędu, służący do niszczenia jednostek nawodnych lub podwodnych przeciwnika za pomocą wbudowanego ładunku wybuchowego (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI PODWODNEJ, POCISK PORUSZAJĄCY SIĘ POD WODĄ ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU, SŁUŻĄCY DO NISZCZENIA JEDNOSTEK NAWODNYCH LUB PODWODNYCH PRZECIWNIKA ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO ŁADUNKU WYBUCHOWEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RODZAJ BRONI PODWODNEJ, POCISK PORUSZAJĄCY SIĘ POD WODĄ ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU, SŁUŻĄCY DO NISZCZENIA JEDNOSTEK NAWODNYCH LUB PODWODNYCH PRZECIWNIKA ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO ŁADUNKU WYBUCHOWEGO. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast