CZĘŚĆ LOKALU GASTRONOMICZNEGO, NP. RESTAURACJI CZY PUBU, PRZY KTÓREJ SERWUJE SIĘ NAPOJE ALKOHOLOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAR to:

część lokalu gastronomicznego, np. restauracji czy pubu, przy której serwuje się napoje alkoholowe (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAR

BAR to:

lokal gastronomiczny, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.)BAR to:

pierwiastek z grupy II głównej układu okresowego pierwiastków, z okresu szóstego (na 3 lit.)BAR to:

jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako 10E+6 dyn/cm2 = 10E+6 b (na 3 lit.)BAR to:

miasto położone na Ukrainie, nad rzeką Rów, na Podolu, w obwodzie winnickim, siedziba władz rejonu barskiego (na 3 lit.)BAR to:

ludzie znajdujący się w barze - lokalu gastronomicznym, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.)BAR to:

miasto na Ukrainie nad rzeką Row (dopływ Bohu); konfederacja Barska (na 3 lit.)BAR to:

mleczny - z kopytkami (na 3 lit.)BAR to:

mleczny lub kawowy (na 3 lit.)BAR to:

lokal szybkiej obsługi (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ LOKALU GASTRONOMICZNEGO, NP. RESTAURACJI CZY PUBU, PRZY KTÓREJ SERWUJE SIĘ NAPOJE ALKOHOLOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.281

NOGALES, KRYZYS, CHMURA ŚREDNIA, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, GEODEZJA LEŚNA, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, AVIZO, ZWARCIE SZYKÓW, SOLEC, TOPIELICA, CENA ZAMKNIĘCIA, DELFIN CIEMNY, LUSTRO FENICKIE, BECZKA, INIA, FILEMON BLADY, ROŻEK BASETOWY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, SYNTETYK, REKIN CHOCHLIK, CHOCHELKA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KRYJÓWKA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, KANCONETA, SKRUPULANT, PONĘTA, GRAFITYZACJA, PIONEER, OPUSZKA, DAMULKA, WYSTRZAŁ, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, KANAPKA, RZUT OSOBISTY, WYZIEW, KADZIDŁO, FLET NOSOWY, DROBINA, KORONA SŁONECZNA, NOUMEN, HYDROFIT, OSADA, BENZYNÓWKA, ODNÓŻA, OSPA WIETRZNA, KRZYŻÓWKA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, INCYDENTALNOŚĆ, NAKŁADKA, KALIMBA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, TOWAROZNAWSTWO, KRYTERIUM HURWICZA, ZAPARZACZKA, JAPOK, NOC, INFORMATYKA KWANTOWA, KREOLKA, RZECZY OSTATNIE, LEGAR, ATONALNOŚĆ, PROWENIENCJA, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, ICHTIOBIOLOGIA, FASKA, PRZERWANIE, DIALEKTYKA, ORGANIZACJA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, BIOCZUJNIK, PARTIA KATALOŃSKA, LORETANKA, DOMINANTA, SYN MARNOTRAWNY, PALATOGRAM, SZYJA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, WOALKA, MISJOLOGIA, RYCZAŁT, DRAGA, SĄD GRODZKI, HIPERMETROPIA, AMONIT, BERET, KURTYNA ZERO, BAJT, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, REASORTACJA GENOWA, OBSESJA, BĘBEN, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, JAZDA, KUCHENKA, FRONT STACJONARNY, SŁAWIANIN, CHELAT, MOTYW, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, OPIEKA TERMINALNA, WĄŻ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NÓŻKA, SCRATCHING, CUKIER LODOWY, BIAŁE WINO, KOŚĆ CZOŁOWA, NIEUPRZEJMOŚĆ, BAT, PERKOZ DWUCZUBY, FIGURA, ALBEE, NERKA WĘDRUJĄCA, KONODONT, ŚCIĘCIE, POTAJNIK, CHOROBA PFEIFFERA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, SZUM, BUŁGARSKI, KOROWÓD, KOŁKOWNICA, BELGRAD, JĄDRO MIGDAŁOWATE, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, PLUSY, KREDYT PREFERENCYJNY, PERON, IMPREGNAT, MEGATSUNAMI, POJAZD KOŁOWY, LOTERIA FANTOWA, HALLOWEEN, MOTYLEK, HALLOTRON, DZIEŁO SZTUKI, KOMPRESJA IMPULSÓW, WROTA WĄTROBY, SZPANERSTWO, SKAUT, FAST FOOD, GUZ ZŁOŚLIWY, LEUMAFIT, PUNKT ASEKURACYJNY, SKLERYT, JĄDRO, BEZDNO, CIASTECZKO, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, PUNKT KOPULACYJNY, TAROCISTA, MŁOT, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, DNI OTWARTE, BĘCNIĘCIE, JEDNA CZWARTA, TĘŻYCZKA, POKAZ, SERM, KOLUMNA, PALCAT, ECHIN, SPAŁA, ZAD, SUW, PASZTETOWA, DRYBLING, NIEŻYCIOWOŚĆ, PRZEKONANIE, PLAZMA, CISOWCE, ADMINISTRATYWISTA, TURANIEC, GAZ ELEKTRONOWY, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, PARAFRAZA, REMISJA, TROLEJBUS, KRIOSFERA, KOMÓRKA KERRA, PASIBRZUCH, SKRZYDŁO, OMLET NORWESKI, KREOL, CERATOFILID, CZERWONKA, ZRZUTKA, TEKST REZULTATYWNY, FONDUE MIĘSNE, PRZEWÓD, OWADOŻERNOŚĆ, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, PERTYT, WAGA RZYMSKA, MRÓWKA PNIOWA, LATANINA, CIENKA SKÓRA, OPUSZKA WĘCHOWA, MINIMALIZM, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, SANIE, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, SROGOŚĆ, BLISKOŚĆ, KRYTERIUM CAŁKOWE, SWOJAK, WACHTA, PLIK DZIENNIKA, PALEC, REGENERAT, ZEWNĘTRZE, PIWO, GITARA HAWAJSKA, ODJEMNA, CZUWAK, UMOWA O PRACĘ, SAMOGŁOSKA NISKA, KRYSZNAIZM, PAKOWACZ, AOJDA, CZŁONEK, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, SZARMANTERIA, KORONA, JĄDRO CZERWIENNE, DRABINKA LINOWA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, HENNA, MITSUKURINA, TOPOS, LEJEK, SZPERACZ, NIEDYSKRETNOŚĆ, ZASTAWKA MITRALNA, BIEŻNIK, CHOROBA CYWILIZACYJNA, GYOR, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, OFICJEL, NAPIĘTNIK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, KĄT DEPRESJI, TERMOLOKATOR, ORDYNUS, TERCJA, KLARK, KLIENT, ŚWIĄTKI, PODIUM, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, POŚCIELÓWKA, FUZJA WERTYKALNA, ACID WESTERN, LWIA CZĘŚĆ, CZĘSTOKÓŁ, KONTUR MELODYCZNY, MAMUT KOLUMBIJSKI, WSPÓŁUCZEŃ, MAJDANIARZ, MANUFAKTURA, TANK, GESTALTYZM, PORTIERNIA, POWIERZCHNIA WALCOWA, GÓRA, ODSETEK, WYRAFINOWANIE, WARUNEK, KOLCZATKA, OKRYCIE, ZABUŻE, KAPSUŁA, FILOLOGIA, KULTURA KRETEŃSKA, OTRUPKA WESTWOODA, KULTURA OBRAZKOWA, LEJEK, ŻAL, WYPALANKA, NEUROPSYCHIATRIA, FRONT, CELULOZOWNIA, SPOWINOWACONY, TEZA, RAMIĘ, OLEJ TALOWY, KWAS HUMINOWY, DZIKÓW, SŁOBODA, HIPOSTYL, SERIA KWALIFIKACYJNA, TRZEŹWOŚĆ, CEPELIADA, SYSTEM AUTONOMICZNY, ŚWISTUŁA, ?OWODNIOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.281 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ LOKALU GASTRONOMICZNEGO, NP. RESTAURACJI CZY PUBU, PRZY KTÓREJ SERWUJE SIĘ NAPOJE ALKOHOLOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ LOKALU GASTRONOMICZNEGO, NP. RESTAURACJI CZY PUBU, PRZY KTÓREJ SERWUJE SIĘ NAPOJE ALKOHOLOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAR część lokalu gastronomicznego, np. restauracji czy pubu, przy której serwuje się napoje alkoholowe (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAR
część lokalu gastronomicznego, np. restauracji czy pubu, przy której serwuje się napoje alkoholowe (na 3 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ LOKALU GASTRONOMICZNEGO, NP. RESTAURACJI CZY PUBU, PRZY KTÓREJ SERWUJE SIĘ NAPOJE ALKOHOLOWE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZĘŚĆ LOKALU GASTRONOMICZNEGO, NP. RESTAURACJI CZY PUBU, PRZY KTÓREJ SERWUJE SIĘ NAPOJE ALKOHOLOWE. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x