ZORGANIZOWANA GRUPA LUDZI PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ CZEMUŚ (NP. PANUJĄCEJ WŁADZY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPOZYCJA to:

zorganizowana grupa ludzi przeciwstawiających się czemuś (np. panującej władzy) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPOZYCJA

OPOZYCJA to:

sprzeciw wyrażany wobec czegoś, stanowisko przeciwne innemu, przeciwnemu (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w językoznawstwie - zestawienie przeciwstawnych sobie elementów języka, np. głoski dźwięcznej i bezdźwięcznej (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w szachach - takie ułożenie króli, w którym stoją one naprzeciwko siebie oddzielone o jedno pole, w tej samej linii lub po przekątnej (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

coś, co jest przeciwstawne wobec czegoś innego, stanowi kontrast (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w szermierce; zabezpieczenie ręki gardą przed końcem szpady przeciwnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZORGANIZOWANA GRUPA LUDZI PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ CZEMUŚ (NP. PANUJĄCEJ WŁADZY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.503

MODELARSTWO LOTNICZE, IZBA, WOLNOMULARSTWO, DZIEDZICZNE NEUROPATIE CZUCIOWE I AUTONOMICZNE, DOWÓD WPROST, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, PIĘTRO, GEODEZJA WYŻSZA, TAKTYKA, RADIOWIEC, RUDERA, SZAMOTANINA, MRÓWKA PNIOWA, KONTAKCIK, KLESZCZE, GUANO, WIELOCUKIER, NARCIARSTWO NORWESKIE, MONILOFITY, DZIEWCZĘCOŚĆ, NEOKLASYCYZM, WDROŻENIOWIEC, START, DWUWIERSZ, SAMOLOT, STADIUM ANALNE, FACH, ODRUCH KOLANOWY, KUKU NA MUNIU, AWANS LODOWCA, PODKARMIACZKA, JĘZYK INDIAŃSKI, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, INTERPOZYCJA, SECESJONISTA, ODPŁYW, SYZYGIA, KATAPULTOWANIE, MILITARYZM, GRABARZ, MRÓWKA SMĘTNICA, TWARDZINA, FUTURE PROGRESSIVE, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KOMEDIANT, RAJZA, FILOLOGIA, WYNURT, FOSFATAZA KWAŚNA, ARAKAŃCZYK, RYWALIZACYJNOŚĆ, APEL, SAWANTERIA, DZIURKA, TUNIKA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, ALBAŃSKI, PATOMORFOLOGIA, LUSTRO, SYNERGETYKA, BUNT, FANEROFIT, KATEDRA, LEJNIA, ARKA, DOMINACJA NIEPEŁNA, BIOZA, SOŁECTWO, SKAŁA OSADOWA, BALANSJER, ANTARKTYKA, ÚLAIRI, PRZYGOTOWALNIA, RÓG, ZWIERANIE SZYKÓW, SOCJOLOGIA MIASTA, SZEREG HARMONICZNY, RADYKALNA PRAWICA, PISANKA, KREOL, CZERWONOKRZEW, DYM, PREPPERS, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PRZEKŁADACZ, CHŁODNICOWIEC, ODDANIE, SEKSUOLOGIA, NEPALSKI, TARCZA KONTYNENTALNA, ESENCJALIZM, PÓŁROZKROK, ZODIAK, MOHORYCZ, LAICYZACJA, NIEZISZCZALNOŚĆ, CHUTLIWOŚĆ, BALSAM KANADYJSKI, USPOKOJENIE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KLATKA BŁAZNÓW, HARTOWNOŚĆ, ELEKTORAT, ALFABET MUZYCZNY, LAWA PODUSZKOWA, ROZPIERACZ, SHOUNENAI, NEGACJONISTA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, ONOMASTYKA, APOSELENIUM, MOTYLEK, LIBRA, GARŚĆ, RURALISTYKA, MELISA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, REZERWA, CMENTARZ GRZEBALNY, REPREZENTACJA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, WĘŻOJAD, DRAŃSTWO, ZMYWACZ, ZŁOM, CENA ZAMKNIĘCIA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, POMOC, AMORFICZNOŚĆ, AUTOMAT, ODDZIAŁ, HOBBISTA, GRUPA FOKUSOWA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, GRUPA CZWÓRKOWA KLEINA, ELITARYSTA, ELEGIA, ELF, SZKŁO Z MURANO, AMFIUMY, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SINGEL, AMFIPRION, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, UKRAINISTYKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SEJSMOAKUSTYKA, PIERSI, LOJALIZM, CHOROBA DAVIDSONA, PRZYRODOZNAWCA, RAFIA, PĘDZARNIA, GRUPA, BEZDNO, KLASA, HISTERYK, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KOMEDIANTKA, BRUDNICA MNISZKA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, KURS, SAPKA, IZBA, ZATYKANIE USZU, UROJENIE KSOBNE, JASNOWIDZ, SEKULARYZACJA, CLARINO, CZARNY CHARAKTER, FEBRA, FIZYKA MATEMATYCZNA, MISIO, CIĄGUTEK, ZDRADA, LOG, GAŁKA OCZNA, ŁONO ABRAHAMA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OPIEKA TERMINALNA, CMOKIERSTWO, WOW, MAGELANKA SIWOGŁOWA, KAZUISTA, WIATRACZEK, MATKA NATURA, MAZUT, OSAD, PODGARDLE, HIGHLAND, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KONWENT, FILOZOFIA MATEMATYKI, SINICA, HAMULEC NAJAZDOWY, CHIŃSKI, EMIGRACJA, PIEKARNIA, SEGMENTACJA, SZANIEC, KAMELEON, CHIRURGIA OGÓLNA, CEWA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, STRZAŁECZKA, DEMOSCENA, IZOMER OPTYCZNY, RZEŹ, PŁAZY OGONIASTE, GĘSIARZ, ZIMNO, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, KAMERALNOŚĆ, KŁOSEK, PŁOMYKÓWKA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, ORGANIZACJA, ŻABA MARMURKOWANA, CHOROBA SEITELBERGERA, KABARET, CZĘSTOKÓŁ, TRZECIE OKO, FURAŻER, JĘZYK POLSKI, PANTOFAG, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, FILM MUZYCZNY, PRZEŻYCIE, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, F, OSNUJA, POKÓJ, HELIOFIZYKA, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, KOŻUSZYSKO, CZARNE KINO, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, STRATYFIKACJA, RODZINA KATYŃSKA, ŻÓŁTODZIÓB, PISMO WĘZEŁKOWE, STOPNICA, KATSUDON, ŻMIJA, PYRA, SILNOŚĆ, WCHŁANIANIE ZWROTNE, DRUŻYNA SPORTOWA, ROSA, STROIK, NAROŻNICA, PIASKOWY DZIADEK, TWIERDZENIE PASCALA, MUNSZTUK, MISJA STABILIZACYJNA, GMINNOŚĆ, LINIA HODOWLANA, PIASTUN, TAŚMA, SZARMANT, PRAWO MOORE'A, AKADEMIA, RZEKOTKA, POLE MAGNETYCZNE, WIRUSY ONKOGENNE, DŻAGA, WETERYNARIA, KAMIEŃ, NOTORYCZNOŚĆ, BIOSELENOLOGIA, WOLNY RODNIK, SKARBNICA, FARMAZONIA, ŚLIZGAWKA, PRZERABIACZ, DOMEK NA DRZEWIE, POWRÓT, PARK MIEJSKI, LINA PORĘCZOWA, TEORIA PIERŚCIENI, BEZUCZUCIOWOŚĆ, IRONIA ROMANTYCZNA, DETEKTYW, KOMBAJN ŚCIANOWY, HAJDUK, ŁAMAGA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, DRYBLAS, ZADRAPANIE, BIOMETRIA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, JĘZYKOZNAWCA, ?BEZKRĘGOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZORGANIZOWANA GRUPA LUDZI PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ CZEMUŚ (NP. PANUJĄCEJ WŁADZY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZORGANIZOWANA GRUPA LUDZI PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ CZEMUŚ (NP. PANUJĄCEJ WŁADZY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPOZYCJA zorganizowana grupa ludzi przeciwstawiających się czemuś (np. panującej władzy) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPOZYCJA
zorganizowana grupa ludzi przeciwstawiających się czemuś (np. panującej władzy) (na 8 lit.).

Oprócz ZORGANIZOWANA GRUPA LUDZI PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ CZEMUŚ (NP. PANUJĄCEJ WŁADZY) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZORGANIZOWANA GRUPA LUDZI PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ CZEMUŚ (NP. PANUJĄCEJ WŁADZY). Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast