UZWOJENIE, Z KTÓREGO ODBIERA SIĘ NAPIĘCIE WYJŚCIOWE, ZWANE Z TEJ RACJI NAPIĘCIEM WTÓRNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UZWOJENIE WTÓRNE to:

uzwojenie, z którego odbiera się napięcie wyjściowe, zwane z tej racji napięciem wtórnym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UZWOJENIE, Z KTÓREGO ODBIERA SIĘ NAPIĘCIE WYJŚCIOWE, ZWANE Z TEJ RACJI NAPIĘCIEM WTÓRNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.321

DORSZE, WERSJA REŻYSERSKA, LUMP, SAMOOCZYSZCZANIE, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, KUCHNIA, KOSMOS, CHOROBA TAYA-SACHSA, INFLACJA, BLOK STARTOWY, PĄCZKOWCE, SAGAN, ŻOŁDAK, MAŁPKA, PROSZEK, WĘŻOJAD, NISZA NIWALNA, MAJÓWKA, TAJEMNICZOŚĆ, BETYL, PRZEKAŹNIK, KONSONANS, RAKI, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PROLIFERACJA, USZKO, MYJNIA SAMOCHODOWA, IZM, CHIRURGIA URAZOWA, SAMOCHWALCA, RURALISTYKA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, SŁOMIANY WDOWIEC, WIRTUALIZACJA, PIES NA BABY, ILUZORYCZNOŚĆ, GÓWNOJAD, MAMMOLOGIA, DOLOMIT, PRÓBA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, STROFANTYNA, WIELKOŚĆ, WZÓR, ABSOLUTYZACJA, RACJONALIZACJA, NASZYWKA, PLASTYKA, TYKWA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ŚRÓDKOŚCIE, ALGOLOGIA, KĘDZIERZAWKA, NUMIZMATYKA, SZTUKA KRETEŃSKA, PANTOMIMA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, CHARLESTON, JAMA OTRZEWNA, POPRZECZNICA, NABIEG KORZENIOWY, ROTUNDA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ERGONOMIKA, PRACUŚ, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, KRAJ, BANK, KONTYNGENT TARYFOWY, KICZUA, PONIEWIERKA, UDERZENIE, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, SILNIK RELUKTANCYJNY, ARCUS TANGENS, AKUMULATORY, PATRYCJAT, JAMA PACHOWA, HERBATA, WF, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, ŻABI SKOK, BIZNES WOMAN, IMPEDANCJA, WYPITEK, TYK, RĘCZNOŚĆ, WYCZYSTKA, LOBO, OKRĄGŁY STÓŁ, DEMOLUDY, HYDROFOB, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, DWUGŁOS, PRZEWLEKŁOŚĆ, CZASOPISMO, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, KRĄŻEK PRZESUWNY, WYGRZMOCENIE SIĘ, ŚMIESZKA, PASO PERUANO, PRZYGODA, SKRZYNKA, WÓDKA, ŁOŻE BOLEŚCI, DŻINGEL, LANGUR WSPANIAŁY, MERCURY, BUKOWIANKA, IZBA, BILTONG, LICA, WOREK REZONANSOWY, SEJM KONWOKACYJNY, RUSZT, ARPEDŻIO, KOŃ KARABACHSKI, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, JAPOK, PROMINENT, SKWAPLIWOŚĆ, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, KAMERDYNER, ŁOPATONOGI, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, SORABISTYKA, BETON ŻUŻLOWY, MASZT, SZAMANKO, PSOTA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, EUTEKTYKA, CHIŃSZCZYZNA, ISTOTA ZBITA, JAWNOGRZESZNIK, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, OWCA FRYZYJSKA, OBSERWACJA, TURANIZM, EFEKT FISHERA, KIERUNEK, PLUSY, MANIERY, PALUCH, STOIK, CIERNIOPLĄT, PISTOLET, MEDYCYNA SĄDOWA, MANDARYNKA, RYCERZ, POPARCIE, BUFONADA, LAMPAS, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KORONIARZ SERCATY, SPŁYW, BATERIA GALWANICZNA, KSIĄŻĄTKO, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KARCZMA PIWNA, WIESZCZBIARNIA, BETONKA, ELITARYSTA, OBŁOK OORTA, ZACHOWANIE, POŻEGNANIE, RÓŻOWA LANDRYNKA, SŁÓWKO, DRZWI PRZESUWNE, FIGÓWKA, OPÓR, MRÓWNIK, RYMARSTWO, SCHAB, TRANSFORMACJA FALKOWA, DARŃ, WYRWIZĄB, ICHNOLOGIA, KLIENT, EKLIPTYKA, KUPER, KISZKA STOLCOWA, USTERKOWOŚĆ, FIRMAMENT, DNA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ULEMOZAUR, ZASIEK, PAJACYK, NIEMĘSKOŚĆ, KOSZTORYS INWESTORSKI, KOŁOMYJEC, GRAMATYK, ZAPUSTY, JAWNOGRZESZNICA, ASYSTA, KOMPRESJA IMPULSÓW, BERGAMOTA, TURBOSŁOWIANIN, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, NAKRYCIE, ŻALUZJA PIONOWA, PĘCHERZYK, JAMA STAWOWA, DZWONY, MIKROPRZEŁĄCZNIK, PŁYTA GŁÓWNA, ORIENTACJA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, SZARMANT, RYGIEL, POMYWAK, DETERMINIZM, OPOZYCJA, TEMAZEPAM, ROBUSTA, GRZYB ATOMOWY, ALUMN, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, MAKARON, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, DYSTYCH, JARZĘBINA, BOCHENEK, GOMBROWICZ, PŁASKI TALERZ, RELIGIA, WODA PODSKÓRNA, CHOROBA SCHILDERA, JĘZYK SZTUCZNY, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, NIECKA, UZBECKI, DZWONY, AWANPORT, ODNIESIENIE, RADIESTETA, WĘZEŁ ZATOKOWY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, POTERNA, BŁYSKOTKA, OFIAKODONTY, MOHER, ZROST, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, KOSTKA BRUKOWA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, WIETRZENIE TERMICZNE, PRZEPOJKA, MONOGENIZM, BERGAMOTKA, MONOCHROMATYZM, FENICKI, SESJA, TV, NIEUCHWYTNOŚĆ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, JAKUBKA, GRANICA KULTUR, TRANSFORMATORNIA, MONOPTERES, PUŁAPKA KREDYTOWA, TEORIA GIER, REAKCYJNA PRAWICA, ŻARŁOK, BOROWIEC, RESYNTEZA, GENETYKA MOLEKULARNA, SEN, REALIZM NAIWNY, OKLUZJA, NARCYZ, TYP ORIENTALNY, BROMOLEJ, SEKRET, JĘCZMIEŃ OZIMY, JAZZÓWKA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ALARM SZALUPOWY, PSYCHIATRIA KLINICZNA, MOTYLEK, GORZELNICTWO, OKRASA, TRĘBACZE, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WŁOSEK, BLIŹNIAKI, WAŻNIAK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ZŁUDZENIE, WĘŻOWIDŁO, GIPS, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ORGANKI, TURMA, ?LALKARSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UZWOJENIE, Z KTÓREGO ODBIERA SIĘ NAPIĘCIE WYJŚCIOWE, ZWANE Z TEJ RACJI NAPIĘCIEM WTÓRNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UZWOJENIE, Z KTÓREGO ODBIERA SIĘ NAPIĘCIE WYJŚCIOWE, ZWANE Z TEJ RACJI NAPIĘCIEM WTÓRNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UZWOJENIE WTÓRNE uzwojenie, z którego odbiera się napięcie wyjściowe, zwane z tej racji napięciem wtórnym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UZWOJENIE WTÓRNE
uzwojenie, z którego odbiera się napięcie wyjściowe, zwane z tej racji napięciem wtórnym (na 15 lit.).

Oprócz UZWOJENIE, Z KTÓREGO ODBIERA SIĘ NAPIĘCIE WYJŚCIOWE, ZWANE Z TEJ RACJI NAPIĘCIEM WTÓRNYM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - UZWOJENIE, Z KTÓREGO ODBIERA SIĘ NAPIĘCIE WYJŚCIOWE, ZWANE Z TEJ RACJI NAPIĘCIEM WTÓRNYM. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast