RODZAJ PROCHU BEZDYMNEGO, STOSOWANY JAKO MATERIAŁ MIOTAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NITROCELULOZY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AZOTU ORAZ NITROGLICERYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORDYT to:

rodzaj prochu bezdymnego, stosowany jako materiał miotający, składający się z nitrocelulozy o wysokiej zawartości azotu oraz nitrogliceryny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORDYT

KORDYT to:

bezdymny proch (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PROCHU BEZDYMNEGO, STOSOWANY JAKO MATERIAŁ MIOTAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NITROCELULOZY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AZOTU ORAZ NITROGLICERYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.161

STARY KOŃ, USTNIK, METAMORFIZM DYNAMICZNY, MACH, PĘCHERZYCA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, NEKROFAG, BUCHALTERIA, JAZDA FIGUROWA, CHOLEWKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, PREPPER, FILOLOGIA GERMAŃSKA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, SNUTKA GOLIŃSKA, HETEROTIS, PRAWO BANKOWE, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, CHÓD, TOSTOWNICA, PATOLOG, GNIAZDO PROCESOROWE, DNI STUDENTA, LITERATURA PIĘKNA, CECHA POŚREDNIA, SEMITOLOG, KECZUOWIE, OBROSTKA MURÓWKA, PYZA, ŁASKAWCA, MUZYKA KONKRETNA, REKIN CHOCHLIK, SKULICE, KALCYFIKACJA, WOLTYŻER, UKŁAD NIEINERCJALNY, OSTROKÓŁ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KANAŁ RODNY, ŚWIERK CZERWONY, ZABIEG AGROTECHNICZNY, FALKON, GAELICKI, LIZAK LOGOPEDYCZNY, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, CEDARPELTA, HASZTAG, NIEZNAJOMY, CEWKA PUPINOWSKA, LESS, SUSZARKA, KANTAR, JASŁO, LARWA, KALENDARZ KOŚCIELNY, WALECZNOŚĆ, MEANDER, GEOTECHNIKA, KŁOCHTUN, FIŃSKI, PATYK, WERSOLOGIA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, RÓŻDŻKARZ, PENITENCJA, BAWOLEC, KORMORAN ŻAŁOBNY, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, FURIOSO, KLARK, KUCZKI, TUŁACZKA, PÓŁOWCA, FALA, OKRĘT SZPITALNY, WIELOCUKIER, ROZPAD SKAŁ, MATERIAŁ GENETYCZNY, CZAMBON, KOMAR, SEDAN, PRZEDMURZE, QUIZ, ZDRADA, POMPA WYPOROWA, POŻAREK, PRINSEPIA CHIŃSKA, RECEPTA PUNKTOWA, KALENDARZ, SŁONIOWATOŚĆ, MONOGENIZM, NAKO, SPIKER, MAKROKIERUNEK, PRZEDSZKOLE, PODBICIE, TAMBOREK, ZMIANA PATOLOGICZNA, SUBRETKA, KLUCZ, HUBA, KLOZET, OSTOJA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, GRABBE, DWURURKA, BOCZNIA, EUKALIPTUS, SUTERYNA, AMFOTERYCYNA B, ŚWIĄTYNIA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PIENIĄŻEK, SATO-KAGURA, TAKT, METRUM, DWA ŚWIATY, UKŁAD WIELOKROTNY, ZIMOWISKO, PONTICELLO, UMOWA O DZIEŁO, UFNOŚĆ, ZWIĄZKOWIEC, FLAKONIK, COCKTAIL, MAŚLANKA, FIKSATUAR, WIESZCZBIARNIA, LUNETA, ZAPRZĄG, ZAKUP, JEJMOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, POJAZD KOŁOWY, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, SARDYNA KAPSKA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, ŚCISKACZ, SUPERMOCARSTWO, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, MIĘTA, HUBKA, PIANKA, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, IMIĘ, CHOROBA GAMSTORP, ZŁOTLIN, SZAROTA HOPPEGO, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, MONOPAK, KAROLINGOWIE, ASYRYJSKI, GEOCHEMIA ORGANICZNA, ŁUG, AKLIMATYZACJA, HIPNOTERAPIA, STOCZNIA ZŁOMOWA, NEOGAULLIZM, PAPILOTKA, NURY, KANCONETTA, KIR, RELACJA LOGICZNA, RADYKALNA PRAWICA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, NIEPOKALANEK MNISI, SŁAWOJKA, BOLERO, WSPÓŁBRZMIENIE, NIEODPORNOŚĆ, GEN PLEJOTROPOWY, ZADYCHRA POSPOLITA, BATON, ZIEMSKI, NIPA, WIERZCHNICA, ARARAT, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, AGRAFA, TAŚMA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, DAGA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, MONOFAGI, TYTANOZAUR, OFERTA WARIANTOWA, SZTUKA LUDOWA, PROTEID, DIPLOPIA, STEKOWCE, ŁĄCZEŃ, POKER ROZBIERANY, WODZIREJ, KAPELUSZ PANAMSKI, PERLICZKA, CZYSTE RĘCE, WYKONANIE, BALOTADA, SZKARŁAT, DZIWONOS SZAROBOCZNY, ODPYLNIA, GOŹDZIK, BAMBUSOWCE, TARCZA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, MOTOR, KARTAN, FOKMASZT, MUSZTARDÓWKA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, ŚMIGŁOWCOWIEC DESANTOWY, SITARSTWO, DEPRECHA, OKULISTYKA, TOPOLOGIA DYSKRETNA, OBŁĄK, DIODORUS, DRZWI HARMONIJKOWE, BANK, ŚMIETANKA, KORTYKOSTEROID, WYNIOSŁOŚĆ, TENOR DRAMATYCZNY, ZASTANOWIENIE, BEZDNIA, DRESIARZ, ŻAL, SALADA, MUZYKA CERKIEWNA, RADIOMECHANIK, SEMINARIUM, PALCAT, WEŁENKA, TOP, INFLACJA JAWNA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, RENTGENOLOGIA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, DRAMAT HISTORYCZNY, GŁOWNIA, BIELIŹNIARSTWO, OTĘPIAŁOŚĆ, LÓD WŁÓKNISTY, BALDACH ZŁOŻONY, BOCK, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WULKAN, PRZEKUPKA, RAPPEN, DYSTYCH, KABLOOPERATOR, SUBDOMENA, KORPUS, ŻEBERKA, TRAKEN, JEDENASTKA, CHROMOSOM BAKTERYJNY, EKRANOPLAN, PODKATALOG, SKUFIA, ZALEW, TATIZAUR, NADLOTKA, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, SURMIA, WIEWIÓRKA SZARA, SEJM PACYFIKACYJNY, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, OKRES, ALUMINOGRAFIA, INTERTYP, HRABIĄTKO, PRZEŻYCIE, CEWA, SIŁA SPOKOJU, HIALINA, DENUNCJANT, JĘZYK PIKTYJSKI, BĄK, MYŚLIWY, RAKSLOT, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, PARAZYTOFIT, TOLERANCJA, POCZĄTEK, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, SZYNA, DAANOZAUR, INSTALATOR, PLEŚNIAK, ŚMIGŁO, SISTRUM, BROŃ GŁADKOLUFOWA, METR, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, ?WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.161 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PROCHU BEZDYMNEGO, STOSOWANY JAKO MATERIAŁ MIOTAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NITROCELULOZY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AZOTU ORAZ NITROGLICERYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PROCHU BEZDYMNEGO, STOSOWANY JAKO MATERIAŁ MIOTAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NITROCELULOZY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AZOTU ORAZ NITROGLICERYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORDYT rodzaj prochu bezdymnego, stosowany jako materiał miotający, składający się z nitrocelulozy o wysokiej zawartości azotu oraz nitrogliceryny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORDYT
rodzaj prochu bezdymnego, stosowany jako materiał miotający, składający się z nitrocelulozy o wysokiej zawartości azotu oraz nitrogliceryny (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ PROCHU BEZDYMNEGO, STOSOWANY JAKO MATERIAŁ MIOTAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NITROCELULOZY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AZOTU ORAZ NITROGLICERYNY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ PROCHU BEZDYMNEGO, STOSOWANY JAKO MATERIAŁ MIOTAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NITROCELULOZY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AZOTU ORAZ NITROGLICERYNY. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x