RYBONUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z RYBOZY I CYTOZYNY, WCHODZĄCY W SKŁAD RNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYTYDYNA to:

rybonukleozyd składający się z rybozy i cytozyny, wchodzący w skład RNA (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RYBONUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z RYBOZY I CYTOZYNY, WCHODZĄCY W SKŁAD RNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.552

TŁO, KONTRAPUNKT, TRZEPACZ, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, KULTURA PIEŃKOWSKA, ROBEREK, IMIĘ, SZWEDY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, SEZONOWIEC, BLISKOŚĆ, POLSKI, DZIECKO ULICY, BYSTROŚĆ, MOLOSOWATE, POTENCJAŁ DZETA, KARAFINKA, ZMARTWIENIE, OBEREK, SARABANDA, ODROŚL, NAJDUCH, GRUCHOT, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PRAKOLCZATKA, ZLEPNOŚĆ, NIEJEDNOLITOŚĆ, KRĄŻEK PRZESUWNY, OSSUARIUM, ZASIŁEK CHOROBOWY, MARKIZA, SZYP, POKRYWA, PARTIA HISZPAŃSKA, ŚWINKA MORSKA, JASZCZUR, TYRANIA, KRUSZYNKOWATE, RADIESTETA, UZBECKI, SAWANTERIA, RYZYKO INWESTYCYJNE, REPERTUAR, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, URUK-HAI, WODA POZAKLASOWA, HOBBISTA, UDAR SŁONECZNY, KUC KASPIJSKI, SEJMIK RELACYJNY, KULANKA, PIÓRO, ŻYWIOŁOWOŚĆ, MAKIJAŻYSTKA, PRZÓD, AUTOMAT KOMÓRKOWY, WYWALENIE SIĘ, ORBITA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, SEMESTR ZIMOWY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, CYPRYŚNIK BŁOTNY, ORZEŁ, INKA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SKWAPLIWOŚĆ, KRYSZNAIZM, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, KATAKUMBY, KIERZANKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, KUMOSZKA, POSTĘPOWANIE, KOPALNIA OTWOROWA, ASCETA, ULTRAPRAWICA, ZBIEŻNOŚĆ, BASZTAN, DESPOTYZM, PANCERNIK WŁOCHATY, FUNT ANGIELSKI, AHISTORYZM, NIEDYSKRETNOŚĆ, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, PŁYTA, EWANGELICYZM, ELEKTRON WALENCYJNY, DEKLARACJA, GNIAZDO PROCESOROWE, CZYRAK MNOGI, DOGADZANIE SOBIE, GARNEK, KICHLARZ, KLIKOWOŚĆ, LEGISLATYWA, CUDACTWO, MAGICZNA GÓRKA, PLAMKA FORDYCE'A, KAMIEŃ KOTŁOWY, GONIEC BIAŁOPOLOWY, ANTROPOLOG KULTUROWY, MŁAK, ZDRADA, BRANLE, KORDON SANITARNY, WYSPIARSKOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, ETERYCZNOŚĆ, MEKSYKAŃSKA FALA, KOMEDIA DELL'ARTE, NAŚLADOWCZOŚĆ, UKRES, BOBIK, LATAWIEC, CAKE-WALK, UBOŻENIE, EKSFOLIACJA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, SZYBKI PANCERNIK, ABORCJONISTKA, DOMEK NA DRZEWIE, SZCZUDLARZ, SZCZUR, BATERIA AKUMULATOROWA, WALECZNOŚĆ, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PIĘCIOBÓJ, OBELGA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, GZA, NAOS, HOWARDYT, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, SERBISTYKA, EKSKREMENTY, SKORUPIAKI, GROMADA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, HEKSAPTYK, OBRAZEK, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BIBIMBAP, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, SETNIK, MŁYN, STAROŻYTNICTWO, SZPECIELE, KRZYŻMO, STOLIK, PLACÓWKA RODZINNA, TAFTA, RĘKA OPADAJĄCA, SMYCZ, MATEMATYK, SPACJA, AUTOMAT, ANTYIMPERIALISTA, SSAKI ŻYWORODNE, KABOTYŃSTWO, WYKONANIE, ELITA, JEŁOP, WIEDENKI, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, TRANCE, GALWANOSTEGIA, KADŹ ZALEWNA, GEN PLEJOTROPOWY, SZEW STRZAŁKOWY, REDOWA, CHOROBA BOSTOŃSKA, NARZĄD ROZRODCZY, INFILTRACJA, PASAŻ, ALIENISTA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, KĄPIEL, SKŁAD SĘDZIOWSKI, CIĄŻA JAJOWODOWA, ORCZYK, KARCIANE DOMINO, KLĘSKA URODZAJU, POBIAŁKA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, EURYTMIA, PERŁOZ, GRUNCIK, BRUTAL, PRZEPRAWA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, CHRONICZNOŚĆ, KROK, AMYLOFAGIA, KWARTALNIK, MOTYWIK, DAMULA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, TERRANIE, E-LIQUID, NIERZĄDNICA, BREK, CHOROBA CAFFEYA, ZAWÓD, BACHATA, KOŻUCH, MIRAŻ, ZAKAZ STADIONOWY, NIESTRAWNOŚĆ, TASIEMIEC UZBROJONY, KOŚĆ ZĘBOWA, PODRÓŻ, SMAR MASZYNOWY, APARAT SZPARKOWY, KUMOSTWO, KUKICHA, AERODYNAMIK, OSTRA REAKCJA NA STRES, MIGLANC, WOLNY, KWADRYPTYK, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, POJAW MASOWY, TRIADA, FOREMKA, SZCZUR PACYFICZNY, PALUCH, INTROJEKCJA, PISMO GRECKIE, METAMORFIZM, RUMIAN RZYMSKI, LODOWICA, PLANETA WEWNĘTRZNA, PRĄD ZWARCIOWY, ŻABI SKOK, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, PALATOGRAM, ALEURON, NIEŻYT, BILTONG, AŁMA ATA, BEZGRANICZNOŚĆ, BARIATRIA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, TYTAN, KOŁO SEGNERA, MINISTERSTWO, BRANDMUR, PERIODYK, GOSPODARKA PLANOWA, KULTURA MINOJSKA, TRAWA PASTEWNA, KONFERENCJA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, WIOSKA DZIECIĘCA, SPACJA, EROZJA WSTECZNA, FILIŻANKA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, NAJEM, MAFIJNOŚĆ, DWUCUKIER, SZTUKA PERFORMATYWNA, OSTREK, KOBIETA SPOD LATARNI, MIRAŻ, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, SZCZOTECZKA, BIOMETRIA, TANATOPSYCHOLOGIA, POBLISKOŚĆ, RYBIE OKO, BOKÓWKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, OSTRYGOJAD, WSZOŁY, GRZYB NADRZEWNY, CHAŁTURZYSTA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, DYPTYK, TARAS WIDOKOWY, PAPILOT, MILICJA, TRANSSEKSUALISTKA, WIZJER, MATEMA, ŚREDNIA KWADRATOWA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, ERYTROZUCH, PRZYGARŚĆ, KACZUSZKA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, FILOLOGIA KLASYCZNA, GRAFIK, PLASTYKA, ?HELIOFIZYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.552 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RYBONUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z RYBOZY I CYTOZYNY, WCHODZĄCY W SKŁAD RNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RYBONUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z RYBOZY I CYTOZYNY, WCHODZĄCY W SKŁAD RNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYTYDYNA rybonukleozyd składający się z rybozy i cytozyny, wchodzący w skład RNA (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYTYDYNA
rybonukleozyd składający się z rybozy i cytozyny, wchodzący w skład RNA (na 8 lit.).

Oprócz RYBONUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z RYBOZY I CYTOZYNY, WCHODZĄCY W SKŁAD RNA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - RYBONUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z RYBOZY I CYTOZYNY, WCHODZĄCY W SKŁAD RNA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast