KRATA ZŁOŻONA Z PODGRUP DANEJ GRUPY UPORZĄDKOWANA ZA POMOCĄ ZAWIERANIA; KRESAMI DOLNYM I GÓRNYM SĄ ODPOWIEDNIO ILOCZYN MNOGOŚCIOWY ORAZ GRUPA GENEROWANA PRZEZ SUMĘ MNOGOŚCIOWĄ PODGRUP (W PRZYPADKU GRUP ABELOWYCH ZA KRES GÓRNY PRZYJMUJE SIĘ ILOCZYN KOMPLEKSOWY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATA PODGRUP to:

krata złożona z podgrup danej grupy uporządkowana za pomocą zawierania; kresami dolnym i górnym są odpowiednio iloczyn mnogościowy oraz grupa generowana przez sumę mnogościową podgrup (w przypadku grup abelowych za kres górny przyjmuje się iloczyn kompleksowy) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRATA ZŁOŻONA Z PODGRUP DANEJ GRUPY UPORZĄDKOWANA ZA POMOCĄ ZAWIERANIA; KRESAMI DOLNYM I GÓRNYM SĄ ODPOWIEDNIO ILOCZYN MNOGOŚCIOWY ORAZ GRUPA GENEROWANA PRZEZ SUMĘ MNOGOŚCIOWĄ PODGRUP (W PRZYPADKU GRUP ABELOWYCH ZA KRES GÓRNY PRZYJMUJE SIĘ ILOCZYN KOMPLEKSOWY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.444

WIGURA, TORSJE, BEMBA, IMMUNOCHEMIA, PIOTR, SUBDOMENA, MARIONETKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, HISTOPATOLOGIA, WAPIENNIK, MIEŚCINA, POGOTOWIE GAZOWE, ZATYCZKA DO USZU, OSET KĘDZIERZAWY, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, WSZOŁY, ŚWIAT, GOSPODARSTWO DOMOWE, TRAWERS, ZASTAWKA MITRALNA, POWIEŚĆ GOTYCKA, SIŁACZ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ROZKŁAD MAXWELLA, NOŚNA, DZIELNICA, GILOSZ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, DZIAŁ OSOBOWY, FILIPINKA, RÓJ, URETAN, KONWIKCJA, WSPÓŁBRZMIENIE, SIKA, TEKTONIKA, REALNY SOCJALIZM, NUKLEOTYD, MINER, RAJD, ANTYKOAGULANT, KOSZULKA WODNA, ISTAR, PSYCHODELIK, ZAŚCIANEK, EUCHARYSTIA, SEITAN, WATÓWKA, KANTON, FIGURA, GRUPA WAROWNA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, ZARZĄD, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, KOŃ KABARDYŃSKI, PROSTNICA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, BOMBA BURZĄCA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, SŁUCH ABSOLUTNY, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, SAPONINA, ARABESKA, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, CEKOTROFIA, WYPALANKA, TRANSGRESJA, BRUDNA BOMBA, GODZINA REKTORSKA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, FILOLOGIA ANGIELSKA, KWAS BURSZTYNOWY, UKŁADARKA RUR, GATUNEK SYNCHRONICZNY, MANAT AFRYKAŃSKI, NIERUCHOMOŚĆ, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, GAMBIR, HORDA, WĘZEŁ DROGOWY, KAPODZIÓB, HARMONIA, KOLOKACJA, ART DECO, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, AŁMA ATA, TERENOZNAWCA, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, INTERMEZZO, PROLEK, OKRĄGŁY STÓŁ, WIELKOGŁOWOWATE, FAMA, SERDUSZKA OKAZAŁA, STONKA, PROCES CHEMICZNY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, TUBA, GIPS, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, WSPÓŁZAWODNICTWO, STACJE ZLEWNE, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, PECORINO, ŁUT SZCZĘŚCIA, MYCKA, BĘBEN SZCZELINOWY, CHLOREK POTASOWY, DEIZM, SZLUFKA, FEBRA, BIOTA WSCHODNIA, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, TRÓJKĄT, MAZOWSZANIN, KOMISJA BUDŻETOWA, PORAŻENIE MÓZGOWE, SĄD WOJSKOWY, MAFIJNOŚĆ, CZUJKA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, MISJA STABILIZACYJNA, LASOWIAK, ZŁOŻE GRUNTOWE, IZBA, JEDYNY, WÓDKA, CHOKER, KWIZ, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, INTRYGA, ŚWIECIDEŁKO, BLU-RAY, SONDA, SSAK, WODOCIĄGOWNIA, ALGIERSKI, ZAPŁODNIENIE, PĘTLA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, WIERSZ, DESOCJALIZACJA, SADYSTA, NIEPRZYJACIEL, MIĘKKIE SERCE, ZJAWISKO KURZAWKOWE, PRZEWÓD FAZOWY, GRUPA BIOLOGICZNA, KOPERCZAKI, ALDEHYD GLICERYNOWY, BUTA, BROŃ, GALASY, MECHOWCE, TYGIEL, DOM GRY, ZŁOŻENIE POKŁONU, FORMA PRZESTRZENNA, PERKOZ ROGATY, WSKAŹNIK, KULT PRZODKÓW, ZAĆMIENIE, TURANOWIE, KOŁO STEROWE, BLASZKA, LICZBA NIEPARZYSTA, TYFUS PLAMISTY, KRYSTALOFIZYKA, SEJSMOMETRIA, GARNUSZECZEK, WILAMOWIANKA, ZACHMURZENIE, HIGIENISTKA, PIES TERAPEUTYCZNY, TELEMARK, TON, KLESZCZOWATE, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, APORT, FIRMA ZWROTOWA, GRAFIK, ŚWIT CYWILNY, DRABINIAK, POWIERZCHNIA WALCOWA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, REDYNGOT, KOCIOŁ, ŁUT, KONTAKT, KRONIKARZ, GMERK, ANALIZA FUNDAMENTALNA, MORDWIN, MONDRIAN, KRZYŻYK, PIŁKARZ, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, HIPPIS, ROSA, LONKOZAUR, MEKSYKANKA, BIEG, MONTANISTA, ANARCHISTKA, NAGRODA, SEJSMOAKUSTYKA, HEROS, MATEMATYKA, WYZNANIE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ŚMIETANKA, RAK PRĘGOWATY, MUSSET, REMONT BIEŻĄCY, PUDŁO, MASA, MAJÓWKA, KORMOFITY, POTAJNIK, KOMEDIA DELL'ARTE, ŚRYŻ, BUJANIE, FILOLOGIA ROSYJSKA, SEKCJA, AKT MOWY, EKSPEKTORACJA, CYKL, SŁUPEK STARTOWY, RAEBURN, MATEMA, FLASZKA, TEUTOŃSKI, TRZON MACICY, MORULA, KOŁPAK, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, HALMA, ŚMIGŁO, FONIATRIA, PODUSZKA, KLINOLIST, KASYNO, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, FRIK, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, NERWICA, ODBITKA, DAMA, BIELIK, AMFORA, CLEARING, SZYMON PIOTR, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, STYL TOSKAŃSKI, NARYS KLESZCZOWY, RYBACZKA, STRYJOSTWO, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, AFEKT, PACHOŁ, SUCHORYT, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, GESTALTYZM, PATRON, PLANTAN, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, WOREK, GOTHMOG, SAMBENITO, PALEC CYNKOWY, LYNCH, PŁAWIK, KULTURA ŁUŻYCKA, DAR POMORZA, KOCIA WIARA, BURAK STOŁOWY, SEJM KONWOKACYJNY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, WAPIEŃ MUSZLOWY, KOK, SYFON, KICHA, JEZIORO SUBGLACJALNE, LUDEK, HUYGENS, ZIELE, BACH, ESPERANTYSTA, ROŚLINA NACZYNIOWA, ARMILA, PILARZ, DROGA KROPELKOWA, TYGIEL, NIENOWOCZESNOŚĆ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, POSTĘPAK, ?REAKCJA NIEODWRACALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.444 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRATA ZŁOŻONA Z PODGRUP DANEJ GRUPY UPORZĄDKOWANA ZA POMOCĄ ZAWIERANIA; KRESAMI DOLNYM I GÓRNYM SĄ ODPOWIEDNIO ILOCZYN MNOGOŚCIOWY ORAZ GRUPA GENEROWANA PRZEZ SUMĘ MNOGOŚCIOWĄ PODGRUP (W PRZYPADKU GRUP ABELOWYCH ZA KRES GÓRNY PRZYJMUJE SIĘ ILOCZYN KOMPLEKSOWY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRATA ZŁOŻONA Z PODGRUP DANEJ GRUPY UPORZĄDKOWANA ZA POMOCĄ ZAWIERANIA; KRESAMI DOLNYM I GÓRNYM SĄ ODPOWIEDNIO ILOCZYN MNOGOŚCIOWY ORAZ GRUPA GENEROWANA PRZEZ SUMĘ MNOGOŚCIOWĄ PODGRUP (W PRZYPADKU GRUP ABELOWYCH ZA KRES GÓRNY PRZYJMUJE SIĘ ILOCZYN KOMPLEKSOWY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRATA PODGRUP krata złożona z podgrup danej grupy uporządkowana za pomocą zawierania; kresami dolnym i górnym są odpowiednio iloczyn mnogościowy oraz grupa generowana przez sumę mnogościową podgrup (w przypadku grup abelowych za kres górny przyjmuje się iloczyn kompleksowy) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATA PODGRUP
krata złożona z podgrup danej grupy uporządkowana za pomocą zawierania; kresami dolnym i górnym są odpowiednio iloczyn mnogościowy oraz grupa generowana przez sumę mnogościową podgrup (w przypadku grup abelowych za kres górny przyjmuje się iloczyn kompleksowy) (na 12 lit.).

Oprócz KRATA ZŁOŻONA Z PODGRUP DANEJ GRUPY UPORZĄDKOWANA ZA POMOCĄ ZAWIERANIA; KRESAMI DOLNYM I GÓRNYM SĄ ODPOWIEDNIO ILOCZYN MNOGOŚCIOWY ORAZ GRUPA GENEROWANA PRZEZ SUMĘ MNOGOŚCIOWĄ PODGRUP (W PRZYPADKU GRUP ABELOWYCH ZA KRES GÓRNY PRZYJMUJE SIĘ ILOCZYN KOMPLEKSOWY) sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - KRATA ZŁOŻONA Z PODGRUP DANEJ GRUPY UPORZĄDKOWANA ZA POMOCĄ ZAWIERANIA; KRESAMI DOLNYM I GÓRNYM SĄ ODPOWIEDNIO ILOCZYN MNOGOŚCIOWY ORAZ GRUPA GENEROWANA PRZEZ SUMĘ MNOGOŚCIOWĄ PODGRUP (W PRZYPADKU GRUP ABELOWYCH ZA KRES GÓRNY PRZYJMUJE SIĘ ILOCZYN KOMPLEKSOWY). Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast