BOMBA, KTÓREJ CELEM JEST ROZSIANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO, A PRZEZ TO DOPROWADZENIE DO PROMIENIOTWÓRCZEGO SKAŻENIA TERENU, NA MOŻLIWIE DUŻYM TERENIE PRZY WYKORZYSTANIU WYBUCHU KLASYCZNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRUDNA BOMBA to:

bomba, której celem jest rozsianie materiału radioaktywnego, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu, na możliwie dużym terenie przy wykorzystaniu wybuchu klasycznego materiału wybuchowego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOMBA, KTÓREJ CELEM JEST ROZSIANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO, A PRZEZ TO DOPROWADZENIE DO PROMIENIOTWÓRCZEGO SKAŻENIA TERENU, NA MOŻLIWIE DUŻYM TERENIE PRZY WYKORZYSTANIU WYBUCHU KLASYCZNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.591

WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PALCAT, USŁUGA KONSUMPCYJNA, PIONIER, DIKSONIOWATE, ALTERNATYWA, GRZYBICA CZARNA, PRYNCYPAŁ, DUSZNICA, OSOBOGODZINA, GETTO PRZEJŚCIOWE, WZW G, KIPI KASZA, KRAJKA, SIŁY POWIETRZNE, ARCUS SINUS, IDEAŁ GŁÓWNY, ŚWIADOMOŚĆ, NEUTRALIZACJA, LARYNGOLOGIA, KLER, BON OŚWIATOWY, WIELKOŚĆ, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, MITYCZNOŚĆ, CHŁÓD, ORYGINALNOŚĆ, DZO, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, BIAŁKO, ODSTRZAŁ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, SILNIK ASYNCHRONICZNY, METYLOTROFIA, TABLICA, FEREZJA, SPRAWA, MNICH, CIRROCUMULUS, ZASADA KOMPOZYCYJNA, DOLINA RYNNOWA, ŻER, SMURF, ALFABET MIGANY, USŁUGA INTERNETOWA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, GRA NA ZWŁOKĘ, MONILIOZA, SZTUKA ZIEMI, SERWETKA, SZLAK BOJOWY, WALIDACJA, SUBTELNOŚĆ, KATAR KISZEK, SOLNICA, AEROFON, PANASONIC, EKSPERYMENT KLINICZNY, TERMOGRAM, INTENSJA, ŁUSZCZARNIA, SAMOWYLECZENIE, STABILIZATOR, CIAPATY, REFORMACJA, DOSIEBNOŚĆ, SZPETNOŚĆ, CUKRZYCA, REFLEX, PŁYN ETYLOWY, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, KĄŚLIWOŚĆ, ŁUK KLASYCZNY, BANDAŻ, KONTRAMARKA, SIODŁO, STORCZYKARNIA, EKS-KOMUNISTKA, MYRMEKOFIL, PARSZYWOŚĆ, WZROK BAZYLISZKA, MIKRODOKUMENT, SALMONELLA, SZCZAWIOWA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ALLOSTERIA, SARONG, KLEMA, TOPIK, SKAFANDER, BARANI ŁEB, NERKOWIEC, FIGIEL, CIASTECZKO, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, PALMA, PÓŁSKÓREK, WIĄZANIE POJEDYNCZE, NIALA GÓRSKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, WICHROWATOŚĆ, OKRZOS, LEKCJA POGLĄDOWA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, SZYNSZYLA MAŁA, NIESTOSOWNOŚĆ, CHARLES, KROSNA, STOLIK TOPOGRAFICZNY, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, FEDRUNEK, WYSTAWNOŚĆ, ZASTAW SKARBOWY, ARBA, AWANTURNICA, LEGATARIUSZ, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, NIEREALNOŚĆ, SINGIEL, INSTRUMENT DŁUŻNY, KLIMAT STEPOWY, USŁUGI SPOŁECZNE, SPAWĘKI, MALUCZKOŚĆ, SUBSTYTUCJA, OSPA WIETRZNA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, CIŚNIENIE ŻYLNE, LINIA ŚRUBOWA, CANZONA, ORDYNANS, GADY, ZAKŁADKA, TOPIK, STYGOKSEN, LOGAN, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, KOPYTO, TRANSPARENCJA, ENUMERACJA, MUSZKIETON, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, CZARODZIEJSKI KRĄG, ZNAK, KOZIOŁEK MATOŁEK, KARTOFLARZ, OŚ LICZBOWA, KARTKA, WIZA IMIGRACYJNA, ZAMSZ, OPODATKOWANIE, EN GRISAILLE, FANDANGO, RELATYWIZM MORALNY, WEKTOR EKSPRESYJNY, PUNKT WĘZŁOWY, TICINO, KILOTONA TROTYLU, CZARNA ROBOTA, ODSADKA, BIEG, GARDZIEL, HOMAGIUM, POKOJOWOŚĆ, IZBA NIŻSZA, REZEDA, SUTEK, SKRZYPŁOCZE, PACHOLĘ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, ARCHAICZNOŚĆ, STENWANTA, NANOHENR, METAL NIEŻELAZNY, ŻŁÓB, DOROBEK, SABAUDIA, TRACICIEL, LISTEK, PISZCZAŁKA, NORBERTANIA, HURTNICA WSTYDLIWA, PORA, HEADHUNTER, SPŁYW GRAWITACYJNY, BLASK, KRWIOBIEG PŁUCNY, BEFKA, KOMORA FERMENTACYJNA, SZAFA GRAJĄCA, GAL, GRZECHOT, NIEKOMERCYJNOŚĆ, KWAS ŻOŁĄDKOWY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, SEKUNDA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, HAKATA, EUROBAROMETR, BOMBA LOTNICZA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, ŁOPATA, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, WIRTUOZOSTWO, OBRAZ, WIENIEC, KWARCÓWKA, REAKTOR GAZOWY, KOLUMNA, AKT PŁCIOWY, PSALMOGRAF, ANGIOTENSYNA, KISZONKA, ZARZĄDZENIE, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, SUPERBOMBOWIEC, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, OSNUJKA, FUNKCJA JEDNORODNA, GOOGLE, KONSULAT, KONWOJER, KLASYFIKACJA, ATM, KUKLIK SZKARŁATNY, ZAPASY, CZARNA, DWUSTRONNOŚĆ, STRONA, PODWIELOKROTNOŚĆ, ORNAT, KOLOS, WIELOBARWNOŚĆ, HAMULEC NOŻNY, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, ADMINISTRACJA, JĘZYKI DARDYJSKIE, STACJA POSTOJOWA, CZUBATOŚĆ, ZUCHWAŁOŚĆ, HOMOGENIZACJA, SIŁY POWIETRZNE, GONITWA PŁOTOWA, HAIN, HAFT ATŁASKOWY, PRZEZORNOŚĆ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, KOLUR, OKRĘT LOTNICZY, CYJANOŻELAZIAN, MIKROFON KONTAKTOWY, POWŁOKA KONWERSYJNA, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, CHINON, OSIEDLE, PRZYZWOITOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, HIMATION, METODA AGLOMERACYJNA, KARCZMA, NATRYSK, BARWICA DREWNA, JURYSDYKCJA, NAPASTNICZKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PALIUSZ, EOMAMENCHIZAUR, ORCZYK, GMT, HORMON, PODNOSKA, OPASKA BRZEGOWA, RODZINA ADOPCYJNA, KARBOKSYLAZA, BANDEROLA, GENTELMAN, WIEK PROKREACYJNY, MANGABA ZWYCZAJNA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, PARTYKUŁA, BREAKDANCE, TRABANT, WSZECHŚWIAT, DROGA ŻELAZNA, KATEGORIA URZĘDNICZA, LAPAROSKOPIA, KASZLAK, ATUT, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, WELWET, GOLE, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, WALOR, KOSZT KOMPARATYWNY, ?PAPIRUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOMBA, KTÓREJ CELEM JEST ROZSIANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO, A PRZEZ TO DOPROWADZENIE DO PROMIENIOTWÓRCZEGO SKAŻENIA TERENU, NA MOŻLIWIE DUŻYM TERENIE PRZY WYKORZYSTANIU WYBUCHU KLASYCZNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOMBA, KTÓREJ CELEM JEST ROZSIANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO, A PRZEZ TO DOPROWADZENIE DO PROMIENIOTWÓRCZEGO SKAŻENIA TERENU, NA MOŻLIWIE DUŻYM TERENIE PRZY WYKORZYSTANIU WYBUCHU KLASYCZNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRUDNA BOMBA bomba, której celem jest rozsianie materiału radioaktywnego, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu, na możliwie dużym terenie przy wykorzystaniu wybuchu klasycznego materiału wybuchowego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRUDNA BOMBA
bomba, której celem jest rozsianie materiału radioaktywnego, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu, na możliwie dużym terenie przy wykorzystaniu wybuchu klasycznego materiału wybuchowego (na 11 lit.).

Oprócz BOMBA, KTÓREJ CELEM JEST ROZSIANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO, A PRZEZ TO DOPROWADZENIE DO PROMIENIOTWÓRCZEGO SKAŻENIA TERENU, NA MOŻLIWIE DUŻYM TERENIE PRZY WYKORZYSTANIU WYBUCHU KLASYCZNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BOMBA, KTÓREJ CELEM JEST ROZSIANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO, A PRZEZ TO DOPROWADZENIE DO PROMIENIOTWÓRCZEGO SKAŻENIA TERENU, NA MOŻLIWIE DUŻYM TERENIE PRZY WYKORZYSTANIU WYBUCHU KLASYCZNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x