SUBSTANCJA CHEMICZNA SKŁADAJĄCA SIĘ WYŁĄCZNIE Z ATOMÓW O TAKIEJ SAMEJ LICZBIE PROTONÓW W JĄDRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERWIASTEK to:

substancja chemiczna składająca się wyłącznie z atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze (na 11 lit.)PIERWIASTEK CHEMICZNY to:

substancja chemiczna składająca się wyłącznie z atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze (na 20 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERWIASTEK

PIERWIASTEK to:

substancja chemiczna składająca się wyłącznie z atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze (na 11 lit.)PIERWIASTEK to:

liczba, która gdy zostanie podniesiona do potęgi, da określoną liczbę podpierwiastkową (na 11 lit.)PIERWIASTEK to:

główny morfem wyrazu, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów (na 11 lit.)PIERWIASTEK to:

metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA CHEMICZNA SKŁADAJĄCA SIĘ WYŁĄCZNIE Z ATOMÓW O TAKIEJ SAMEJ LICZBIE PROTONÓW W JĄDRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.554

SIATECZKA, NACIECZENIE, CIĘŻKA DUPA, GRZEBIEŃ BIODROWY, STOPA DYSKONTOWA, PAS RADIACYJNY, CYKL GOSPODARCZY, ALGOLOGIA, MARAKUJA, ARETOLOGIA, MOTYLEK, WYZNAWCA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, NERKA WĘDRUJĄCA, KAZAMATA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, FRANCISZKANIZM, GEOLOGIA PODSTAWOWA, STARY WRÓBEL, KONTAKCIK, DŹWIGNICA LINOTOROWA, BEANIA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, MIGRACJA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SPIĘCIE, PIEC WAPIENNY, JURA DOLNA, NIEWYPARZONA BUZIA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ABORCJONISTKA, STAW OSADOWY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, DUK, JĘZYK TAMILSKI, WIECZORÓWKA, FUNKCJA BORELOWSKA, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, GALWANOSTEGIA, BRIT POP, ANARCHISTA, STEEL PAN, FURA, ORDU, ZAKON MENDYKANCKI, MAGMA, SAMIEC, KORPUS, SIŁA NOŚNA, PYCHA, MONILOFITY, CERAMIKA SZNUROWA, POLITYK, SAMOGŁOSKA DŁUGA, OBRZEŻKOWATE, AMFIBIJNOŚĆ, MIENIE ZAMIENNE, PALATALIZACJA, JAMA OTRZEWNA, TRANSSEKSUALISTKA, PIES MYŚLIWSKI, CUMMINGS, DIALOG, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, LUSTERKO, SILNIK ZAMKNIĘTY, CZYRAK MNOGI, KOŁOMYJEC, RURA CROOKESA, LÓD FIRNOWY, ŻEGLARZ, DZIDZIA PIERNIK, FOWIZM, LARP, ODBYTNICA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, POWTÓRZENIE, ŁUT SZCZĘŚCIA, PARZYSTOŚĆ, PROSIAK, PANORAMA, RODZINA NUKLEARNA, RAMIENISKO, CYTRANGA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, NOTORYCZNOŚĆ, ŚWIERK, WĘZEŁ WINDSORSKI, PIĘTKA, ŚLIZG, POCZĄTEK, CYNA, CYRK, DRĄGOWINA, FILOLOGIA, SASZETKA, OŚRODEK AKADEMICKI, TEMPERATURA BARWOWA, ROŻEN, LINIA ŚNIEGU, WTYCZKA, PROSZEK DOVERA, BALKONIK, REGION STREFOWY, IKAR, KOMA, WIRTUALIZACJA, WILAMOWSKI, FOKSTROT, CIEPLUCH, BŁONICA KRTANI, OPENER, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, MIKSER, NIMFAJON, BADANIE JAKOŚCIOWE, PEBA, MIECZ UCHYLNY, PERKOZ DWUCZUBY, STEREOIZOMER, PANDA, ORKISZ, ODMIANA UPRAWNA, SMAR MASZYNOWY, POKOST, WINDSOR, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, INIA, KOROWÓDKI, CAŁUSEK, PRZEPYCHACZKA, KOLEŻANKA PO FACHU, KŁOBUK, STRATEGIK, AMINOKWAS BIOGENNY, DOWÓD NIE WPROST, PARAGENEZA, LIOTARD, SANKCJA, PRYSZNIC, MOTYL DZIENNY, EGZOTYK, NIEMIEC, OTWARTOŚĆ, KISIEL, KUCHNIA, WŁÓKNO, KASA, TERMOMETR CIECZOWY, DROŻNOŚĆ, ŁOŻE BOLEŚCI, NEKTARYNKA, MAŁPI GAJ, TEATR LALEK, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ZOONOZA, EUTEKTYKA, PROMIENICE, FALA, SKARGA, CYTOARCHITEKTONIKA, SKAŁA PLUTONICZNA, RÓWNIA POCHYŁA, SYNDROM WILKOŁACZY, KIERUNEK, WSPÓŁZIOMEK, SERWITUT, SZEW, ALKOHOLIZM, LAICKOŚĆ, PATENA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ŁUSKOSKÓRNE, ASYRYJSKI, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PIPA, SILNIK SKOKOWY, PIZOID, WYSYP, CIAŁKO KIERUNKOWE, MINIMALIZM, WYBIEG, MASA RELATYWISTYCZNA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, SYGNIFIKATOR, BRANDMUR, UKRYCIE, HUYGENS, OWOC MORZA, OPONENT, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ADSORBAT, PLEUSTOFIT, ZABUDOWANIA, BROM, UCINKA, WIBRACJA, WEBDESIGNER, DIASTOLE, IMPULSYWNOŚĆ, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, FRYZ ARKADOWY, OCZKO W GŁOWIE, OZÓR, UPARTOŚĆ, STĘPKA PRZECHYŁOWA, DIONIZYJSKOŚĆ, SUKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, JEFFRIES, UNIWERSUM HERBRANDA, UMOWA SPONSORSKA, LATAWIEC, BRĄZOWNIK, ETIOLOGIA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, OCZKO, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, OSPALSTWO, WŁÓCZYKIJ, JEDENASTKA, LIŚĆ ZARODKOWY, WODA PODSKÓRNA, WIR, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, LUNETA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, METATEKST, NIEKONSEKWENCJA, NAKIEROWANIE SIĘ, WZROST GOSPODARCZY, SKRZYNECZKA, PODRÓŻ, FRAZA, SZALE, PODKÓWKA, RONDO, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, CHOROBA THOMSENA, BIOPIERWIASTEK, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, POBORCA, GRUSZKA, SPRZEDAŻ, LEUKOCYT, CZIROKEZ, TUBA, PRASOWNIA, SZEWNICA BZÓWKA, MŁYNOWY, POCHŁANIACZ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, PASYWIZM, NACIEK, SPEKTROSKOPIA, SYSTEM PRZYPOROWY, IMIĘ, SPRAY, SEITAN, KONSERWIARNIA, ZWIERCIADŁO, PLEBS, HARACZOWNIK, POLARYZATOR, MEANDER, MŁYN, KOLEGIUM, POPŁÓD, GANGSTER, SZCZUR PACYFICZNY, NAPEŁNIACZ, EPICYKL, MAK OPIUMOWY, KRĄŻEK PRZESUWNY, AGREGAT KRYSTALICZNY, PRĄD FARADYCZNY, STREFA RYFTU, ETER KOSMICZNY, JAZZ, BALUT, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, WYSPIARSKOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, COKÓŁ, KRYZYS, NIEPUNKTUALNOŚĆ, ŻERDNIK, DRABINA, CZYNELE, WYZIEWY, BLOK, EFEKT RYGLA, STROIK, WOREK, BINOKLE, POTRZEBA, WERSJA KINOWA, ?ŚRODEK SPOŻYWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA CHEMICZNA SKŁADAJĄCA SIĘ WYŁĄCZNIE Z ATOMÓW O TAKIEJ SAMEJ LICZBIE PROTONÓW W JĄDRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA CHEMICZNA SKŁADAJĄCA SIĘ WYŁĄCZNIE Z ATOMÓW O TAKIEJ SAMEJ LICZBIE PROTONÓW W JĄDRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERWIASTEK substancja chemiczna składająca się wyłącznie z atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze (na 11 lit.)
PIERWIASTEK CHEMICZNY substancja chemiczna składająca się wyłącznie z atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERWIASTEK
substancja chemiczna składająca się wyłącznie z atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze (na 11 lit.).
PIERWIASTEK CHEMICZNY
substancja chemiczna składająca się wyłącznie z atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze (na 20 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA CHEMICZNA SKŁADAJĄCA SIĘ WYŁĄCZNIE Z ATOMÓW O TAKIEJ SAMEJ LICZBIE PROTONÓW W JĄDRZE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SUBSTANCJA CHEMICZNA SKŁADAJĄCA SIĘ WYŁĄCZNIE Z ATOMÓW O TAKIEJ SAMEJ LICZBIE PROTONÓW W JĄDRZE. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast