ELEMENT KONSTRUKCYJNY W POSTACI KRÓTKIEGO PRĘTA UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZESUWANIE SIĘ CZĘŚCI NIM ŁĄCZONYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁEK to:

element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁEK

KOŁEK to:

najczęściej drewniany, podłużny element, który czasami ma zaostrzony koniec, żeby można go było gdzieś wbić (na 5 lit.)KOŁEK to:

w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny (na 5 lit.)KOŁEK to:

narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.)KOŁEK to:

element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.)KOŁEK to:

element konstrukcyjny w formie plastikowej, metalowej lub drewnianej rurki, którą wkłada się w dziurę w ścianie, a następnie osadza się w niej śrubę czy wkręt (na 5 lit.)KOŁEK to:

osoba nierozgarnięta, głupawa (na 5 lit.)KOŁEK to:

sam jak ... w płocie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT KONSTRUKCYJNY W POSTACI KRÓTKIEGO PRĘTA UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZESUWANIE SIĘ CZĘŚCI NIM ŁĄCZONYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.346

SAMOZAPALENIE SIĘ, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, SZKOŁA, CIUPAGA, RUCH KRZYWOLINIOWY, BROŃ TERMOJĄDROWA, TANATOPSYCHOLOGIA, MAHAJUGA, HYDROLAT, UKŁAD HAMULCOWY, ZESPÓŁ DRAVET, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, HERBACIARKA, OŚRODEK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KOŃCÓWKA, PEPINIERA, POŻAR, MOPS, MALARZ, ZASADA D'ALEMBERTA, MEADE, TANCERKA BRZUCHA, STARY WYŻERACZ, ANAMORFOZA, GUANO, BERGMAN, HIPERTONIA, ŻAGIEW, WODORÓWKA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, ROZDZIAŁEK, EKLER, KOMUNA, PŁYWACZEK, PRZEKŁADACZ, PRZEJRZYSTKA, SZMUGLERZ, NIEDOMYKALNOŚĆ, DOMINANTA KOMPOZYCYJNA, ŻAL, OBSERWATORKA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SHONEN-AI, POWTÓRZENIE, SZARPANKA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, KRYSTALOCHEMIA, KOTEWKA, SZEW STRZAŁKOWY, NOC, OSŁONKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, FOWIZM, POSTĘPACTWO, MACHIAVELLI, DRZWI, BOHATER RENEJSKI, GATUNEK SEMELPARYCZNY, SZKOŁA, EROZJA WĄWOZOWA, KAMIEŃ, POMORZE ŚRODKOWE, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, SZURPEK POWINOWATY, ROŻEK, BLASZKA SITOWA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, POWIJAKI, ANTENA YAGI, GÓRMISTRZ, PŁYTKA, SZTUCZNE PŁUCO, STOPOFUNT, INTERMEZZO, WORECZKOWY, ŚMIERDZĄCE JAJO, GROOMING, PAŹ ŻEGLARZ, SYF, ZNAK TOWAROWY, MAŹNICA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, CZERSKA, ZALANIE PAŁY, KINESTEZJA, USUWISKO, CZWARTACZKA, JĘZYK WIETNAMSKI, NOWA TWARZ, RĘKAWEK, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, DAMAN, IMMUNOFARMAKOLOGIA, IGE, KAPISZONÓWKA, ŚWIADECTWO, SYLWETKA, TANGO, ROJSTONA KRÓLEWSKA, WYPADEK, CZAPKA SPORTOWA, OAZA SPOKOJU, BETONOSKOP, PRZYCZYNA MATERIALNA, SKROMNOŚĆ, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, MECH IRLANDZKI, JEZIORO EUTROFICZNE, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, KINETYKA CIECZY, PŁETWA, PRZYGODA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, DWUBÓJ KLASYCZNY, DYSK OPTYCZNY, ZRAZOWA, WYŚCIG, TAMARAW, ZJAWISKO SEEBECKA, PŁYN STAWOWY, AGATIS, EWOLUCJA MOLEKULARNA, WYRAZ OBCY, RZUTKA, ANGLOSASKA, WSPOMNIENIE, ARYJSKOŚĆ, KOFFLER, RÓWNIA POCHYŁA, ANTRESOLA, ASTEROIDA, FILTR BUTTERWORTHA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, MELANODERMA, CEMENTOWE BUTY, KOMORA ZAMKOWA, ESTER, JABŁKO NANERCZOWE, SZPRYCA, WAN, KRANIOLOGIA, BLOK STARTOWY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, GEOLOGIA ZŁÓŻ, SZKLANKA, MONOGENEZA, ESRUM, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, BRAZYLIJSKI, BULDER, WESELNIK, ELEGANCIK, COKÓŁ, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, DZIEŻKA, POLEMIZATOR, JAMS, ZABAWA, TUBKA, SZPULA, STROIK, RANGPUR, OPIEKUN FAKTYCZNY, UPADEK, ŻYŁKA, PISARZ POLNY, FTYZJOLOGIA, ROK, LIS, ASTROGRAFIA, SOJA, KULON, ROZPAD SKAŁ, INTERAKTYWNOŚĆ, SZTUKA MINOJSKA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, KONWOKACJA, DRAMAT WOJENNY, WŁADCZOŚĆ, OKRES PRZEDRZYMSKI, ROZWIERACZ, CEROWNIA, ROŚLINA NASIENNA, PRYSKAWKA, RĘKODAJNY, SOS, LAKIER, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, NAMYSŁ, KRAŃCOWOŚĆ, SMYCZ, WIERTŁO CYLINDRYCZNE, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, KOLORYSTYKA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, KAPA, CINGULUM, DYGNITARZ, SŁUPEK, ZMIANA CHOROBOWA, GOTOWOŚĆ, MADERA, ROŚLINA AKWARIOWA, SKOCZNIA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, KARTA MOBILIZACYJNA, SERM, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KRIONIKA, DOBRO, BEZPIEŃKA, JĘZYK GURAGE, SZNAPS, PALISADA, KOMUNIA, OWADOŻERNE, PAMIĘĆ FERRYTOWA, ŚWIĄTYNIA, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, GAMELAN, MINERALOGIA GENETYCZNA, ZSYP, BRUZDNICE, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, POROŚLE, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, REWIZJONIZM, CZĘŚĆ, KUKICHA, ŚWIADCZENIE, TEBY, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, OBIEG SYNODYCZNY, DEFLEKTOR, KOD DWÓJKOWY, STOS ATOMOWY, STADION, POLEWA, PRZESŁUCHANIE, PINGWIN ADELI, SEKWENCJA, KUMULACJA, MECHANIZM KORBOWY, STACJA, AKT NORMATYWNY, DIADOCHIA, SIATKA CENTYLOWA, KATEGORYCZNOŚĆ, CANZONA, KROWA, LICA, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, KLASTER, DASZEK, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, WIRTUOZERSTWO, FIGURA HERALDYCZNA, NACISKANIE, SYMILOGRAFIA, CZOPIK, OSTATNIA PROSTA, ZWYCZAJOWOŚĆ, NIEPRZYJACIÓŁKA, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, MEGALOPOLIS, KARCIANE DOMINO, KORONKA BRABANCKA, PERYFERYJNOŚĆ, NACHLANIE SIĘ, KRAWIECZYZNA, PAŁĄK, GORYL NIZINNY WSCHODNI, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, WINDSOR, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, BALON, TYP ORIENTALNY, JUDASZ, PROMIENIOWANIE ALFA, BRODA, RETROGRADACJA, NAGAR, BARIATRA, GLIZA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, AZYL, NIEUNIKNIONOŚĆ, JĘZYK SOGDYJSKI, KOBIAŁKA, POKER ROZBIERANY, ?KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT KONSTRUKCYJNY W POSTACI KRÓTKIEGO PRĘTA UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZESUWANIE SIĘ CZĘŚCI NIM ŁĄCZONYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT KONSTRUKCYJNY W POSTACI KRÓTKIEGO PRĘTA UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZESUWANIE SIĘ CZĘŚCI NIM ŁĄCZONYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁEK element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁEK
element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT KONSTRUKCYJNY W POSTACI KRÓTKIEGO PRĘTA UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZESUWANIE SIĘ CZĘŚCI NIM ŁĄCZONYCH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ELEMENT KONSTRUKCYJNY W POSTACI KRÓTKIEGO PRĘTA UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZESUWANIE SIĘ CZĘŚCI NIM ŁĄCZONYCH. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast