SYPKA SUBSTANCJA POWSTAJĄCA PRZEZ ROZDROBNIENIE (SIĘ) JAKIEJŚ STAŁEJ SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROSZEK to:

sypka substancja powstająca przez rozdrobnienie (się) jakiejś stałej substancji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROSZEK

PROSZEK to:

sproszkowany, a następnie uformowany w zwartą formę (najczęściej tabletki) lek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYPKA SUBSTANCJA POWSTAJĄCA PRZEZ ROZDROBNIENIE (SIĘ) JAKIEJŚ STAŁEJ SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.553

STOPA, BISIOR, DEFENSYWA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, REMIX, INTERPRETATOR, PAŃSZCZYŹNIAK, RUDA DARNIOWA, SUBSTANCJA MATECZNA, ACENA BUCHANANA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, OGON, DEBIUT ZAMKNIĘTY, BIOAKTYWNOŚĆ, ZABÓR, NOC, BRUDNIAK, GRZYB NADRZEWNY, ŻYCIE, POIDEŁKO, STATYSTA, ŁATWOPALNOŚĆ, ŹDZIEBLARZE, ZACHOWANIE, SIDLISZ PIWNICZNY, GAZOWY OLBRZYM, WINNICA NABOTA, ANTIFA, JĘZYCZEK U WAGI, ODKUWKA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, GANGLIOZYDOZA GM2, SAMORZUTNOŚĆ, LENIUCHOWANIE, GAŁKA BLADA, ELEGANT, ROŚLINY ZARODNIKOWE, WIBRACJA, LEPKOŚĆ CEN, PUNKT PRZYZIEMNY, SZKARADZTWO, LIGUSTR, ZEGAR WODNY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, DOMINATOR, SZKOŁA WYŻSZA, MAHDI, UCZEŃ, HEWEA, FAETON, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, BODARZ, ARYTMETYZACJA, AREOGRAFIA, LAKONIZM, LAICKOŚĆ, KISIEL, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, LĘK, KRYZYS, LOCJA, DAUMONT, GMERK, TUPANDAKTYL, OWOCNIK, PIONEK, KUNDMAN, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, POSTANOWIENIE, PRZETARG OGRANICZONY, REZONANS, WYTAPIALNIA, CERATOFILID, SKRĘT, USTNOŚĆ, REKTYFIKAT, PIES OZDOBNY, PRZEJĘCIE, PRĄD STAŁY, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, DEZAKTYWACJA, ZDZIADZIENIE, BECZKA, HYDRA, WYWROTNOŚĆ, PROBLEMISTYKA, RYGOR, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, KANONISTYKA, KARMA, SPŁAWIK, BIFURKACJA, MODEL AMERYKAŃSKI, NACZYNIAK GRONIASTY, SKAUT, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, ZESKALANIE, PARABENZOCHINON, PARÓWKA, POLECANKA, POSKRZYP, SAMOLOT KOSMICZNY, TERMIN ZAWITY, AKUMULACJA, OSOBA PRAWNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SKLEPIENIE PALMOWE, REJON, SEJSMOGRAM, CHRZĄSTKA, WZGÓREK NASIENNY, RAMIENICA POSPOLITA, SIEROTA, MARSZ ŚMIERCI, RATY, KWARTALNIK, KSIĄŻĘ Z BAJKI, SARDANA, REMONT BIEŻĄCY, TERMOMETR CIECZOWY, POŻAREK, UCZUCIE, DOLNONIEMIECKI, DOBRA WIARA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, FELOPLASTYKA, ATAWIZM, NARTA WODNA, POWRÓT, TORPEDA LOTNICZA, PROTEST, FREEGANIN, KASYNO, BEZCZELNOŚĆ, KRÓTKOWIDZTWO, PĘTAK, OBSERWACJA, NAUKOWIEC, SKORUPIAKI, RODZINA NUKLEARNA, GORZKA ZGNILIZNA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, ODWRÓT, FREATOFIL, SZAMOTANINA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, WYWIAD SKARBOWY, AGORA, NOŚNA, ULM, SKALA PODATKOWA, PEDOSFERA, DYSKURSYWNOŚĆ, STORCZYKARNIA, KROWIA WARGA, WTYCZKA, PIOTR, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, MIESIĘCZNICA, WIELOPIĘTROWIEC, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, KARTUZJA, ROZNOSICIEL, PŁEĆ, ESKORTA, JATKA, POTÓWKA, KARATE, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SPLOT, FALKONKA, KOLEJ GONDOLOWA, OKRES WEGETACYJNY, IDEA, GEODETA, ŻÓŁW BRUNATNY, OMO, NAUKA PRZYRODNICZA, RUCH, ESTETYKA, MURENA WSTĄŻKOWA, MECHANIKA PŁYNÓW, ABAJA, FONIATRIA, OBSŁUGA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PARTNERKA, ŁUŻYCKI, OKTANT, DROŻNOŚĆ, DOCHÓD WŁASNY, AULA, KATEGORIALNOŚĆ, PAŃSTWO UNITARNE, DRAG, SYLWESTER, MAŁPA WĄSKONOSA, PRAWIDŁO, FUNDUSZ STRUKTURALNY, DESKA KLOZETOWA, SYLWETKA, ŚLUZICE, SZURGOT, ILUZJA PIENIĄDZA, OBOWIĄZEK WIZOWY, KOLUMNA, CHÓD, DOSIA, KOMEDIA NISKA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, CHRYSLER, NOTACJA DIRACA, SŁOWO, STOIK, LOGIZACJA, KAZNODZIEJSTWO, RZEZAK, DYSRUPCJA, DACH MANSARDOWY, TYMBARK, DOBRA KONSUMPCYJNE, POCISK NIEPENETRUJĄCY, ZWIERZĘTA, PLAC, IGRZYSKA, PRĄD BŁĄDZĄCY, ZLEPNOŚĆ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, CLARINO, WIBRACJA LABILNA, OSOWIAŁOŚĆ, SKARANIE BOSKIE, KRYSTALIZACJA, WENDAT, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, STADIUM ANALNE, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, KUCZKA, RADIO TAXI, GONIEC, UKŁAD HAMULCOWY, ROSYJSKOŚĆ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, TRÓJKĄT, DEZERCJA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, TURBINA CIEPLNA, ANARCHISTKA, SMERFETKA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, PIGMENT, MULTIPLEKS, PAŃSTWO ZŁOŻONE, KOMBINACJA ALPEJSKA, FORSYCJA, OSOBA PODEJRZANA, ALBULOKSZTAŁTNE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, CZUCHA, HARUSPIK, WYTRZYMAŁOŚĆ, DYWIZJA, KAUTOPIREIOFAGIA, ULICA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, MINERALIZACJA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, FLUIDYZACJA, PROGRAM, SORBAT, KRUCHOŚĆ, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, STAROGERMAŃSKI, CYBORIUM, CHONDRYT, ORGANIZACJA, KOLEGIUM, TUSZ, CHOPIN, RZEŻUSZNIK, BOSSA NOVA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ŚLIMAK, POPŁUCZYNA, DOŚWIADCZENIE, ZATOROWOŚĆ, APARAT POJĘCIOWY, PORFIRYNA, AFLATOKSYNA, ULUBIENIEC, ZAKŁADZINY, USTAWA, ZASADA D'ALEMBERTA, ZAPASY, ?ZARYSOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYPKA SUBSTANCJA POWSTAJĄCA PRZEZ ROZDROBNIENIE (SIĘ) JAKIEJŚ STAŁEJ SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYPKA SUBSTANCJA POWSTAJĄCA PRZEZ ROZDROBNIENIE (SIĘ) JAKIEJŚ STAŁEJ SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROSZEK sypka substancja powstająca przez rozdrobnienie (się) jakiejś stałej substancji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROSZEK
sypka substancja powstająca przez rozdrobnienie (się) jakiejś stałej substancji (na 7 lit.).

Oprócz SYPKA SUBSTANCJA POWSTAJĄCA PRZEZ ROZDROBNIENIE (SIĘ) JAKIEJŚ STAŁEJ SUBSTANCJI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - SYPKA SUBSTANCJA POWSTAJĄCA PRZEZ ROZDROBNIENIE (SIĘ) JAKIEJŚ STAŁEJ SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast