REAKCJA WRODZONA (ODRUCH), AUTOMATYCZNA, ZACHODZI PRZEZ POBUDZENIE ODPOWIEDNICH RECEPTORÓW, ZAKOŃCZEŃ NERWOWYCH, NERWÓW CZUCIOWYCH ORAZ POBUDZENIE ORGANÓW EFEKTOROWYCH (GŁÓWNIE MIĘŚNI) POPRZEZ NERWY RUCHOWE LUB AUTONOMICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODRUCH BEZWARUNKOWY to:

reakcja wrodzona (odruch), automatyczna, zachodzi przez pobudzenie odpowiednich receptorów, zakończeń nerwowych, nerwów czuciowych oraz pobudzenie organów efektorowych (głównie mięśni) poprzez nerwy ruchowe lub autonomiczne (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REAKCJA WRODZONA (ODRUCH), AUTOMATYCZNA, ZACHODZI PRZEZ POBUDZENIE ODPOWIEDNICH RECEPTORÓW, ZAKOŃCZEŃ NERWOWYCH, NERWÓW CZUCIOWYCH ORAZ POBUDZENIE ORGANÓW EFEKTOROWYCH (GŁÓWNIE MIĘŚNI) POPRZEZ NERWY RUCHOWE LUB AUTONOMICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.107

MORŚWIN BEZPŁETWY, KOLEGIUM KONSULTORÓW, STRZAŁA, GRUSZE EUROPEJSKIE, NOŻYCE CEN, TABU, POPLECZNICTWO, PALTO, OŚMIOKROTNOŚĆ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ŻACHWA, PRACA, TYP DZIKI, EWALUACJA, KURAWONGA ZMIENNA, DZIELNICA HISTORYCZNA, KRIS, BROKAT, BYDLĘ, ŻYŁA KLASTYCZNA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, PARA KINEMATYCZNA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, KAMPUS, ZOOFAG, PRZESMYK, FIGURACJA MELODYCZNA, UPIĘCIE, NIHILIZM, WISKOZA, PRZEBÓJ, BRAMA TRIUMFALNA, AGREGAT, OŚ LICZBOWA, TENISISTA STOŁOWY, WYDATKI, ZABORY, OFICERKI, BULIONÓWKA, ŁUPEK BENTONITOWY, BEZCZYNNOŚĆ, HORMON TROPOWY, TOR, NÓŻ FIŃSKI, KARAFKA, MARRAN, INKASKA, OLEJ, WORCZAKOWATE, CHOROBA STARGARDTA, GOL KONTAKTOWY, DANIEL DUBICKI, OCZKO, CYKL PERYGLACJALNY, SURF ROCK, KREWETKA ATLANTYCKA, JUDASZOWIEC, RURA ODPŁYWOWA, TEST KOMPLEMENTACJI, SER, KOLOROWOŚĆ, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, DUCH OPIEKUŃCZY, KORONIARZ KOŃCATY, STRÓŻA, JEZIORO LODOWCOWE, ZIELENICE, URANIZM, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, ELEGIA, ZASTRZALIN, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, MARKA, CIUPAGA, ARTROZA, ŚWIADEK KORONNY, BRUK MORENOWY, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, JASNOŚĆ, ANALIZA WARIANCJI, KORDON, OFERTA WARIANTOWA, KLAWISZ, DESNOYER, KRÓLEWICZ, JĘZYK GALICYJSKI, CARSTWO, DYSKRETKA, TURANIE, SILNIK KOMUTATOROWY, KORYFEUSZ, BARWNIK, PIRACTWO, PRZESTRZELENIE, MARA, BIEG PRZEŁAJOWY, MOCHWIAN, HASŁO WYWOŁAWCZE, SPLOT, ZAGŁÓWEK, NIEWYDAJNOŚĆ, TRAKTAT WERSALSKI, TERYLEN, DRÓB, EGZEMPLARZ PRÓBNY, KURS, ŚMIAŁOŚĆ, MISIEK, KOMISARZ, UISTITI PIGMEJKA, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, ZAUROZUCH, DEINSTALACJA, ABAJA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, WARNIK, JANSENIZM, BOCIANIE GNIAZDO, TELETECHNIKA, MINUCJA, INSTANCJA, DRAPACZ, STREFA NADGRANICZNA, PRĄTNIK ALPEJSKI, SONAR, TOKSYNA SINICOWA, KRAKWA, ŻABKA, AGAMA, PRYMITYWIZM, DZIERŻAWCZOŚĆ, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, TACA, ISTOTA SZARA, KONFISKATA, REKONWERSJA, CYGAN, STARA WIARA, BATALIA, SPÓŁKA-CÓRKA, MAKART, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, POLIGAMICZNOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, RADA, POZYTYW, FUTERKO, SZCZELINA LODOWCOWA, SEKULARYZACJA, MORENA KOŃCOWA, PUGILARES, REZYDENT, OBLIGACJA SKARBOWA, EGZOSZKIELET, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, DOMINIUM, TRAFIENIE, NER, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, CHANEL, MIARA, PRZEPIS KOŃCOWY, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, BARWY, FORMACJA SKALNA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, LICZBA PRZESTĘPNA, KREDYT KONSORCJALNY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PODSADKA, FACHOWIEC, PŁANIETA, RODZINA PSZCZELA, STRATYFIKACJA, DYSK LOKALNY, MLEKO, DOBRE RZĄDZENIE, PIŁA, MUZA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, JASTRYCH, POJEDYNKA, SZAMANKO, ORDYNACJA PODATKOWA, TELESKOP, POŁYSK, NARTOW, TOM, BOMBERKA, GOŁOBORZE, MONASTYR, SKWAPLIWOŚĆ, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, PRZYPAŁ, CZYSTKA, ODRZUT, PRZESIEDZENIE, PANTALONY, GRAFOLOGIA, PRZEDSTAWIENIE, KACZKA, PODUSZKA, ŻABKA, RUGBY, DZIÓB, SIECZKA, CHODNIK OBRONNY, SEN, POLE ELEKTRYCZNE, GAD, DACH ŁAMANY, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, CYKL PALIWOWY, DUET, KOCIOŁ, ZŁORZECZENIE, CZAPKA WĘGIERSKA, ZAŚLEPIENIE, SUTENERSTWO, ONEIRONAUTA, CETNO, WSPÓLNOTA, CENZURA, TECHNIKA GRAFICZNA, NARKOTYK MIĘKKI, TABOR, KASETOFON, ŻÓŁTY GUZEK, EKSTENSJA, STEROWANIE NUMERYCZNE, OBROŃCZYNI, DEWELOPER, SKRZYDŁO, ZBLIŻENIE, FINAŁ, TRENING AUTOGENICZNY, STRZEMIĘ, MUSSAKA, MARCIN, POJĘCIE LOGICZNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SPRZEDAWCA, IMINA, BENTOS, GAVARNI, WYBRANKA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, CENTAUR, PODMIOT DOMYŚLNY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, POMINIĘCIE, SAMOLOT KOSMICZNY, PASIERB, EŁK, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, PIERWOTEK, LIPOLIZA, HEMOROID, STRZAŁKA, OZONEK, POSIEDZENIE, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, APARAT WOLCOTTA, POGOŃ ZA RENTĄ, BRUDAS, KUTER, RUCH BEZWIZOWY, MUFKA, DUJKERY, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, ŚLUZICE, CZOP, TABLETKA, MANIERYZM, TEMAT, BOLERO, PAS, PARTNERKA, KOLANO, LIST ZASTAWNY, DROŻDŻOWNIA, KWASKOWATOŚĆ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, BRYTFANKA, ZAWODOWIEC, SYSTEM AUTONOMICZNY, PŁYWAK, KĄT PÓŁPEŁNY, OSKÓREK, WIEŃCE, LAKTOOWOWEGETARIANIN, DIAGRAM FAZOWY, ?CARL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.107 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REAKCJA WRODZONA (ODRUCH), AUTOMATYCZNA, ZACHODZI PRZEZ POBUDZENIE ODPOWIEDNICH RECEPTORÓW, ZAKOŃCZEŃ NERWOWYCH, NERWÓW CZUCIOWYCH ORAZ POBUDZENIE ORGANÓW EFEKTOROWYCH (GŁÓWNIE MIĘŚNI) POPRZEZ NERWY RUCHOWE LUB AUTONOMICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REAKCJA WRODZONA (ODRUCH), AUTOMATYCZNA, ZACHODZI PRZEZ POBUDZENIE ODPOWIEDNICH RECEPTORÓW, ZAKOŃCZEŃ NERWOWYCH, NERWÓW CZUCIOWYCH ORAZ POBUDZENIE ORGANÓW EFEKTOROWYCH (GŁÓWNIE MIĘŚNI) POPRZEZ NERWY RUCHOWE LUB AUTONOMICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODRUCH BEZWARUNKOWY reakcja wrodzona (odruch), automatyczna, zachodzi przez pobudzenie odpowiednich receptorów, zakończeń nerwowych, nerwów czuciowych oraz pobudzenie organów efektorowych (głównie mięśni) poprzez nerwy ruchowe lub autonomiczne (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODRUCH BEZWARUNKOWY
reakcja wrodzona (odruch), automatyczna, zachodzi przez pobudzenie odpowiednich receptorów, zakończeń nerwowych, nerwów czuciowych oraz pobudzenie organów efektorowych (głównie mięśni) poprzez nerwy ruchowe lub autonomiczne (na 18 lit.).

Oprócz REAKCJA WRODZONA (ODRUCH), AUTOMATYCZNA, ZACHODZI PRZEZ POBUDZENIE ODPOWIEDNICH RECEPTORÓW, ZAKOŃCZEŃ NERWOWYCH, NERWÓW CZUCIOWYCH ORAZ POBUDZENIE ORGANÓW EFEKTOROWYCH (GŁÓWNIE MIĘŚNI) POPRZEZ NERWY RUCHOWE LUB AUTONOMICZNE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - REAKCJA WRODZONA (ODRUCH), AUTOMATYCZNA, ZACHODZI PRZEZ POBUDZENIE ODPOWIEDNICH RECEPTORÓW, ZAKOŃCZEŃ NERWOWYCH, NERWÓW CZUCIOWYCH ORAZ POBUDZENIE ORGANÓW EFEKTOROWYCH (GŁÓWNIE MIĘŚNI) POPRZEZ NERWY RUCHOWE LUB AUTONOMICZNE. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x