AKT PRAWNY LUB DOKUMENT REGULUJĄCY JAKIEŚ ZAGADNIENIE LUB POSTULUJĄCY PEWNE ZASADY W JAKIMŚ OBSZARZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEKLARACJA to:

akt prawny lub dokument regulujący jakieś zagadnienie lub postulujący pewne zasady w jakimś obszarze (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEKLARACJA

DEKLARACJA to:

ustne lub pisemne zobowiązanie się do czegoś (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

publiczne oświadczenie, zajęcie stanowiska, wypowiedź w jakiejś sprawie (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

formularz, dokument zawierający czyjeś zobowiązanie lub oświadczenie mające moc prawną (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

prośba o rękę kobiety (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

pisemne oświadczenie lub zobowiązanie się do czegoś, mające moc prawną (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

konstrukcja programistyczna w określonym języku programowania, służąca związaniu z określonym identyfikatorem jego znaczenia i atrybutów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT PRAWNY LUB DOKUMENT REGULUJĄCY JAKIEŚ ZAGADNIENIE LUB POSTULUJĄCY PEWNE ZASADY W JAKIMŚ OBSZARZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.256

TROMPA, TRZECI, KREDYT PAŃSTWOWY, SZKIELET, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ŻNIWIARKA, KILOMETR ZEROWY, TYTULIK, KURATORSTWO, STAW, CASTING, ZIMÓWKA, KSIĘGA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, ZAŚPIEW, ORNAMENT, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, BENEFICJUM, POPITA, DESTRUKCYJNOŚĆ, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, BAGATELA, ZACIERKA, ANTYBIOZA, ZAPŁON, SKARGA KONSTYTUCYJNA, KOREK, PIĘTRO, UKŁAD WIELOKROTNY, KATASTROFA, HIPOTEZA ZEROWA, BAGAZJA, JASKÓŁKA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PLOMBA, PROTEKTORAT, TERMOLOKATOR, TURBINA SPALINOWA, UZBROJENIE, KARBIDEK, ADRES KORESPONDENCYJNY, WINO ZIOŁOWE, HISZPAŃSKIE BUTY, DZ, NEURON LUSTRZANY, OSTROWIANIN, WOLANT, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, RAUT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, HAZARD, WYTRZESZCZ, KALATOS, PRZYJEZDNA, GIERKA, REWERSAŁ, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, GRZYB NIEJADALNY, MASKOWANIE, AUDYT, IGŁA, MAJKA, TOTEM, PARKA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, MARKA, MANSZETA, AMFITEATR, CIĘŻKA ARTYLERIA, WYDERKA, PRZENOŚNOŚĆ, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, AZOLLA AFRYKAŃSKA, NADZIENIE, PATOGENNOŚĆ, PANDAN, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ALMIKI, POŁOŻENIE, URAZ, WIEŻA HEJNAŁOWA, KLIKOWOŚĆ, PIANA, RYPS, BIEŻNIA, DOBRO OSOBISTE, ACHTERPIK, ŚMIESZNOSTKA, KOMORA, PATRON, JIM, RESPIRATOR, MATRYCA STRUKTURALNA, SNOBISTYCZNOŚĆ, SZURPEK, CYKL, GAUGUIN, OSAD DELUWIALNY, WINIAN, KONCESJA, ROZWIDLACZ, KOMÓRECZKA, OSTENTACYJNOŚĆ, DOPŁYW, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KASZKIET, DUSZA, REKOLEKCJE, ALGA, ODTRUTKA, TRANSGRESJA, KOLUMNA, MORDENT, ZOOCHORIA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, TYTUŁ WYKONAWCZY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ASTRAGALOMANCJA, WARIATKA, PLEBEJUSZ, ZIEMIA NICZYJA, BABULA, MANIFESTACJA, HIPERMEDIA, DEKLARACJA, BASILEUS, ZĄB, POWSINOGA, IMPREZA TURYSTYCZNA, PRAŻONKA, PRZYRZĄD, ŚLIWA, KET, SULFOTLENEK, ROLA, KANAŁ, TUŁACZ, SZTUKA KINETYCZNA, AKRYL, TACZKA, SYMBOLICZNOŚĆ, PRĄD, MODULACJA SKROŚNA, PRZEWŁOKA, KONIK, ANGOL, POMOC, ABSORPCJA, PAPIER WELINOWY, ANTYPKA, WIDZOWNIA, KLASTER, MELUZYNA, SIUR, CZĘŚĆ ZAMIENNA, TRANSPORT AKTYWNY, PANI, INDUKTOR, BURLESKA, HALO, MARMURKOWANIE, MACH, MAH JONG, PŁYTA KONTYNENTALNA, STYLON, JUMPER, MSZA, ZLEW, ROZKAZ DZIENNY, DEBILNOŚĆ, STOŻEK DZIOBOWY, KAROTENOID, PRZEWÓD, ARTUR, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, DZIEWIĘTNASTKA, CEBULARZ, DOGODZENIE SOBIE, WCIĄGARKA, ŁUG, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SMUTNI PANOWIE, HARMONIA, DOŁEK, AKCENT OSTRY, MEMORIAŁ, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, SCENOPISARSTWO, MEGATSUNAMI, SYSTEM OBRONNY, POLE BITOWE, GENE, GWIAZDA, BIAŁORUSKI, TENOR, ABNEGATKA, DIABELSKOŚĆ, SILNIK CZTEROTAKTOWY, CHRUST, PRZODOWNIK, PODODDZIAŁ, EMOTKA, KRWIOŻERCZOŚĆ, WYRAŻENIE, BEKHEND, WYKONAWCA, PROCH, BRAZYLIJSKOŚĆ, MANTYLA, KUTIKULA, APLIKACJA, RUMPEL, FUNKCJA ZDANIOWA, NAPÓJ WINOPODOBNY, MINA, SMOCZEK, SZEREG, KLESZCZE, POCISK ODŁAMKOWY, WTAJEMNICZONY, WĘGLIK, ZAWORA, GUMNO, KOŁOWANIE, PEWNOŚĆ, MONTOWNIA, MERENGA, KRZYŻ PAPIESKI, SURDYNKA, KOMPLIKACJA, ŹRÓDŁO, SIŁA WYŻSZA, UJĘCIE, ODSUWACZ, ZIOŁO, KUTER UZBROJONY, MUR, MOTET, DYSKRECJONALNOŚĆ, RUGBY, GŁÓWKA ARTYKUŁU, SALA, TOREBKA, BANER, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, KOPULACJA, MARGARYNA, PARALAKSA, TRZYDZIESTKA, ELIMINACJA, RESPIRATOR, OPERA, ROZSZERZENIE CIAŁA, KOLOR LUKOWY, EMPORA, FAZA, PAJĄCZEK, WICEKAPELMISTRZ, ZBRODNIA STALINOWSKA, GRA WYŚCIGOWA, D, LAMPA ŁUKOWA, WIR, EGRETA, PIRACTWO, KLASZTOR, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PUNKT, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, CIĄGACZ, WĘDRÓWKA, INSTRUMENT MECHANICZNY, PRZYWILEJ EMERYTALNY, STARY BYK, HAUST, SKOCZ GRUBODZIOBY, MASKOTKA, RARYTASIK, JEŻYNA, BUZA, OŚLA GŁOWA, PREPAID, CZASZA, PODEJŚCIE, KALKA JĘZYKOWA, ELEKTORAT, GŁOSKA NOSOWA, ANTABA, CYSTERNA, DŹWIGACZ DACHOWY, NAGRODA RZECZOWA, INGUSZKA, ORGANIZACJA, HEMOROID, PADYSZACH, SERYJNY MORDERCA, PAWĘŻ, NEOPOGANIZM, ?GRÓDŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.256 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT PRAWNY LUB DOKUMENT REGULUJĄCY JAKIEŚ ZAGADNIENIE LUB POSTULUJĄCY PEWNE ZASADY W JAKIMŚ OBSZARZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKT PRAWNY LUB DOKUMENT REGULUJĄCY JAKIEŚ ZAGADNIENIE LUB POSTULUJĄCY PEWNE ZASADY W JAKIMŚ OBSZARZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEKLARACJA akt prawny lub dokument regulujący jakieś zagadnienie lub postulujący pewne zasady w jakimś obszarze (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEKLARACJA
akt prawny lub dokument regulujący jakieś zagadnienie lub postulujący pewne zasady w jakimś obszarze (na 10 lit.).

Oprócz AKT PRAWNY LUB DOKUMENT REGULUJĄCY JAKIEŚ ZAGADNIENIE LUB POSTULUJĄCY PEWNE ZASADY W JAKIMŚ OBSZARZE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - AKT PRAWNY LUB DOKUMENT REGULUJĄCY JAKIEŚ ZAGADNIENIE LUB POSTULUJĄCY PEWNE ZASADY W JAKIMŚ OBSZARZE. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x