IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GERMAŃSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)SZWABSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 8 lit.)TEUTOŃSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GERMAŃSKI

GERMAŃSKI to:

ironicznie: niemiecki - język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich (na 9 lit.)GERMAŃSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)GERMAŃSKI to:

któryś język germański, zazwyczaj: jeden z dawnych języków Germanów (lub: rekonstruowany język pragermański) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.895

ESTAKADA, RUMSZTYK, ODBÓJ, BURGRABIA, BYLINA, BŁĄD LEKARSKI, OBIEG PIENIĄDZA, MONILOFITY, SZALENIEC, SETER, PODKÓWECZKA, STEMPEL, ŁADUNEK BOJOWY, ETOLOGIA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, SPRAWA, PEŁZAK, WEREŻKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, OGLĄD, BROKER UBEZPIECZENIOWY, KLASTER REGIONALNY, WIELKIE NIEMCY, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, KONDOMINIUM, MŁODZIEŻÓWKA, PLATFORMÓWKA, BILANS ENERGETYCZNY, KARAFKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, FUTURE SIMPLE, LOTNE PIASKI, KORMA, WERSJA LEKTORSKA, KLĄTWA, TEORIA PIERŚCIENI, SKŁAD, WRZAWA, SKAFANDEREK, PERYPATETYK, WĘGIER, WSPÓŁUCZEŃ, BORN, RENÓWKA, ZIARNO, DRYF, DOKŁADNOŚĆ, ANUSZKIEWICZ, ZATOPIONA DEPRESJA, RETRANSMISJA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, MASZYNA TŁOKOWA, MUTACJA DYNAMICZNA, MSZA GREGORIAŃSKA, CYKL KOSMICZNY, KOTWICA RYBACKA, PATRON, BAJECZNOŚĆ, MINIATURA, AKSJOMAT, DWUDZIESTKA, ATRAKTANT, RUCH PRECESYJNY, KASA, RÓŻNICOWANIE SIĘ, DYSKRETKA, LORI, REPOZYCJA, GATUNEK POGRANICZNY, MAKART, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ZNAK, DŻEMIK, SĄD OSTATECZNY, LOGIKA MATEMATYCZNA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, STAN, GRATEK, ŻAGIEW, SMORODINÓWKA, UWAGA, EKONOMIA DOBROBYTU, IDENTYFIKACJA, BENTO, ROZŁUPNOGŁOWCE, OPONENT, CYKL EKONOMICZNY, KLINOPIROKSEN, MAKSIMUM, RETINOPATIA, STYL MOTYLKOWY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, SAMOODNOWA, PANEGIRYSTA, CHOROBA BERGERA, TAJEMNICA ADWOKACKA, TERYNA, ŻABA DARWINA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, KILKAKROTNOŚĆ, KRAWAT, LANDLORD, STACCATO, WORKOWCE, ZWICHNIĘCIE STAWU, WARTOWNIA, ALFABET SYLABICZNY, OSTROKÓŁ, DOLMAN, HERBATNICA, LEJEK, KIEP, GOUDA, LIMFOBLAST, OSTOJA, ARTRETYZM, GRANAT, ŚCIANA, KOŃ ARABSKI, PUCHTA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PORZĄDEK LINIOWY, SYNTEZATOR, RYZYKO INWESTYCYJNE, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, CEREMONIALNOŚĆ, STYLISTKA, BUT, TELEGRAF OPTYCZNY, TAKTYKA, POKŁAD GÓRNY, PLASTYKA, SZTUKA, KONKURENCJA, MIKROGRAFIA, SILNIK CZTEROSUWOWY, IZBICA, WOJNA, SORABISTYKA, KREPA, SŁUGA BOŻY, BICIE POKŁONÓW, JARZĘBINA, CYKL PERYGLACJALNY, LOŻA, ROZKOSZNIACZEK, DIAPAUZA ZIMOWA, POCISK SMUGOWY, GRZYB PLEŚNIOWY, NIEWYPARZONA GĘBA, TEORIA DOMINA, ŻONA LOTA, TELEMETR, SIEDLISKO, EKLER, OWOCNIK, GRÓD, PIKOT, PIŁA CZOPOWA, PARTNERKA, OPÓR WZNIESIENIA, DIELS, REKIN, OTWARCIE RÉTIEGO, ZIMÓWKA, NEUROLOGIA, WZIERNIK, RZEŹNIK, ETOLA, KLERK, TARTINKA, SFERA NIEBIESKA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, OWAD, KONCENTRACJA, ARETOLOGIA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, OSŁONICA, TURMA, LAPARENTOZAUR, SASZETKA, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, ŁAZIENKI, CHOROBA KENNEDY'EGO, KOZOJEBCA, DROGI MOCZOWE, PODYPLOMÓWKA, GHEE, ŁOPATA, MATMA, TECHNIKA GRAFICZNA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, POCHLEBSTWO, POMNIK, DZIRYT, SWOJAK, MOLESKIN, BIZNESMEN, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, GRZYBNIA, KEPPEN, TECHNIKA OLEJNA, ANALIZA FUNKCJONALNA, MACZUGA, OKOCENIE SIĘ, TRZYMADŁO, BAR, KARA GŁÓWNA, PALIA, KISIEL, SZOPEN, TEORIA KATASTROF, SYNOD, PASTERZ, MYŚLENIE MAGICZNE, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, ZBÓJNICKI, SZEJK, WÓR, KOŁEK, STARY MALUTKI, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, TENOR, LAMPERIA, KARCZMA PIWNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, PAŁANKA, RYGIEL, PERYKARP, AMPUŁA, MŁOTEK, MAK, DOŁEK, CHOROBA RUBARTHA, DZIURAWKA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, GAMBIT VILLEMSONA, LODÓWKA, IMMUNOFLUORESCENCJA, IZDEBNIK, ZAKOP, KABARET, ŚWIĘTE KOLEGIUM, MARIO, ANTAŁ, RANEK, CERES, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, PARAFRAZA, WIĄZANIE, PAN, DEKORATORKA WNĘTRZ, ARMILLA, FORMACJA ROŚLINNA, WINDA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ANTYPERTYT, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, MATURZYSTA, PRZEWOŹNIK, NIEZRĘCZNOŚĆ, LIBRA, RODZAJ, MAORYJSKI, DZIEWCZĘCOŚĆ, GRAFA, ŁĘKOTKA, KWAS LINOLENOWY, SUTERENA, FAKTORYZACJA, KURCZAK TIKKA MASALA, RYTON, DZIEGCIARZ, MAKROREGION, NEURON CZUCIOWY, KAKEMONO, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, SEPTET, OPINIA, KROK SKRZYŻNY, OGNIWO, DUOLA, GITARA, OPUCHLIZNA, PIGWA POSPOLITA, DYWDYK, NIEUBŁAGALNOŚĆ, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KAPLICA CHRZCIELNA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, PENTAPTYK, GOSPODARSTWO TOWAROWE, GAZYFIKACJA, BABINIEC, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, ?KROPLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GERMAŃSKI ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)
SZWABSKI ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 8 lit.)
TEUTOŃSKI ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GERMAŃSKI
ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.).
SZWABSKI
ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 8 lit.).
TEUTOŃSKI
ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.).

Oprócz IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x