Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GERMAŃSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)SZWABSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 8 lit.)TEUTOŃSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GERMAŃSKI

GERMAŃSKI to:

ironicznie: niemiecki - język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich (na 9 lit.)GERMAŃSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)GERMAŃSKI to:

któryś język germański, zazwyczaj: jeden z dawnych języków Germanów (lub: rekonstruowany język pragermański) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.120

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, FLACHA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, ROLETKA, TRANSPORTER, ROZTWÓR KOLOIDALNY, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, BIS, SZPEKUCHA, EUTENIKA, KANAŁ, JAGODÓWKA, KOŁYSANIE, LIPA, PAJĘCZYNA, CZYŻNIE, CIELENIE, BAZGRAŁA, OBELGA, PNEUMATOLIZA, KONDOMINIUM, POZYCJA BALETOWA, KOMÓRECZKA, SZALKA PETRIEGO, SZCZOTKA, KARTA PODATKOWA, WZIERNIK, STRACCIATELLA, KOMUNIA, PIÓRO, TŁUMIK, SUPERNOWE, CENOBIORCA, ARAKAŃCZYK, PIERŚCIEŃ, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ALEJA SZTYWNYCH, KANTOR, GRAFICIARZ, ANOMALIA POLANDA, ALBUMIK, CANZONA, KASZTEL, LUZACKOŚĆ, ODCIEŃ, REKLAMANT, NOWOZACIĘŻNY, TEFILIM, BOMBA EKOLOGICZNA, CHOROBA SEITELBERGERA, SZPIK KOSTNY, DWUKADŁUBOWIEC, BEZPARDONOWOŚĆ, STOPKA, PIEZOMETR, BRAK, DERYWAT WŁAŚCIWY, SZACHOWNICA, FARBIARSTWO, HISTORYK, GAZ WULKANICZNY, WDOWI GROSZ, CHEMIA, SZTAFAŻ, HALABARDA, ŚLIZGAWKA, TRANSFORMATORNIA, MOTYLEK, PAŹDZIERZ, POCZUCIE HUMORU, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, GANGLIOZYDOZA GM2, SYNKOPA, OŚLA GŁOWA, KOSTIUMERNIA, BIEG, MCHY WŁAŚCIWE, SORABISTYKA, PANIER, SZKUTNIK, CACHAÇA, NIEBACZNOŚĆ, BUDOWA, MATURKA, BESTIARIUSZ, KALETA, TUBULOPATIA, ERGASTULUM, ZAPŁON ISKROWY, KREDYT BALONOWY, JONIZACJA, MIĘSOPUST, PODRYG, GULASZ, GANC POMADA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, TURANIE, KARBIDKA, SKRĘCANIE, PARALAKSA, SKALA PODATKOWA, PIZZER, WSPÓŁISTNIENIE, ŁYSIENIE, WYCINEK, MUZYKA ELEKTRONICZNA, SZLAK GRADOWY, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, BIOKOMPONENT, KOMORA, HEGEL, GALTON, PAMIĘTNIK, STACJA ZAKŁADOWA, STANIĘCIE, SEJSMIKA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ARACHNOLOGIA, PINCETA, MORWA, RABARBAR, ROSOŁEK, TOLERANCJA WYMIARU, ZABYTEK NIERUCHOMY, DIATRYBA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, ROBAK, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GALASÓWKA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, BIEDRONKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GRAFFITI, BALON, OBRĘCZ, SUBKULTURA, ODPŁYW, BEAR, FALC, ELUWIUM, CHOCHLA, GALARETA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, TYRANIA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, DZIECINNOŚĆ, PIKIETA, SONG, NAJEM, BAWEŁNA, KURWIARZ, CZARDASZ, SYMULACJONIZM, GLIPTYKA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, WYRAŻENIE, KIRPAN, STULEJARZ, KAFAR, NÓŻ, JEDENASTKA, BABA-CHŁOP, OTOLOGIA, MIEJSCE POCHÓWKU, EGZOCENTRYZM, FUZJA PIONOWA, KOPCIUCH, TEFILIN, PODŁOGA, KORZENIONÓŻKA, ZASTRZAŁ, MIECH, ŁATA, OBRĄCZKA, SALWA, PODATEK ROLNY, STRATEGIA, PRĄD ZAWIESINOWY, KRAJ NORDYCKI, MOTOR, JAZGOT, MASZKARA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, STOPA DOCHODU, WISKOZA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, PRZEMYTNICTWO, ODPÓR, MŁAKA, SERCÓWKA, OSKARŻENIE, PTASZEK, OLEANDER, EN GRISAILLE, PAROSTATEK, SIEDLISKO, CZYR, CZELADNIK, STREFA PODKOSZOWA, LICZARKA BANKNOTÓW, ONE-LINER, FACH, NUTACJA, PRZEJEZDNY, BARYCENTRUM, GNOJOWNIK, BACH, ANSAMBL, OPONA PNEUMATYCZNA, WYRAZISTOŚĆ, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, DZWONNICA, KOŁATKA, ALLEGRETTO, DZIEŁO SZTUKI, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, CHOROBA NASU-HAKOLI, UKŁAD LOGICZNY, CRANACH, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, SZTYFT, PANEK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KOZAK, CHROMANIE PRZESTANKOWE, LUKSEMBURSKI, DYSZKANCIK, ALOCHTON, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, KONCERT ŻYCZEŃ, PANEKLA, SUBTERRANEOTERAPIA, KANDYZ, HALA PERONOWA, EDYL, PANNA, WAŻNIK, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, DZWONEK RĘCZNY, TERCJA, KOLEJ, CIASNOTA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, GŁĘBSZY, MASCARPONE, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, ŁUPEK ILASTY, KOSSEL, KINOMANIAK, EKONOMISTA, KUTER UZBROJONY, ŁACINNICZKA, DIAKONIA, ZMYWACZ, ORGANISTA, ARSENEK, HIEROTOPOGRAFIA, MIENIE ZAMIENNE, GEN HIPOSTATYCZNY, SABOTY, GEST, REGENERATOR, WIEWIÓRKA, MISZNA, ANASTYLOZA, MONOCHORD, TEORIA CIAŁ, PRZESTĘPCA, GMINNOŚĆ, GNIAZDO, EKSKREMENTY, LABORATORIUM, OBJAWIENIE, BANK ZRZESZAJĄCY, MAGDALENKA, BINGO FANTOWE, HYDROCHEMIA, WALKA, POJAZD LĄDOWY, ODSTRZAŁ, CHOROBA FAHRA, MUSZKA, OPENER, OPUCHLIZNA, COTELE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, STYL TOSKAŃSKI, WSPÓŁWŁADCA, JARSTWO, KITEL, KIELON, ANTYGRAWITACJA, DIPOL ZAŁAMANY, WODZIK, MASER, BUŁAT, SPIS POWSZECHNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.120 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
germański, ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)
szwabski, ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 8 lit.)
teutoński, ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GERMAŃSKI
ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.).
SZWABSKI
ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 8 lit.).
TEUTOŃSKI
ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x