PISTACIA TEREBINTHUS L. - GATUNEK DRZEWA Z REJONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, Z JEGO ŻYWICY WYTWARZA SIĘ TERPENTYNĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRZEWO TERPENTYNOWE to:

Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 18 lit.)PISTACJA TERPENTYNOWA to:

Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 20 lit.)TEREBINT to:

Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PISTACIA TEREBINTHUS L. - GATUNEK DRZEWA Z REJONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, Z JEGO ŻYWICY WYTWARZA SIĘ TERPENTYNĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.008

ŻÓŁW SZYLKRETOWY, CZAPLA GALAPAGOSKA, WARCABNIK, KRYZA, KRYZYS, LAPIDARNOŚĆ, XHOSA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WĄŻ OSTROGŁOWY, KUPA, KONWOKACJA, PARAPLAKODUS, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ALPINIA PURPUROWA, KORYTO RZEKI, USTAWKA, GASTRONOM, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PIECZARNIK SARDYŃSKI, CZARNY KARZEŁ, RAK SZWEDZKI, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, OSIEDLENIEC, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ALEKTYS ALEKSANDRYJSKI, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, RECEPTOR WĘCHOWY, PENŻYŃSKA, PETREL WYSPOWY, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, WYSPA PŁYWOWA, GRABARZ, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, NAKRYCIE, BURZYK BRUNATNY, OFENSYWA, KRYZYS OTOLITOWY, CZAPLA ŚNIADA, JABŁOŃ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, BURSZTYNIARZ, RZEKOTKA SARDYŃSKA, HISTORIA LITERATURY, HEŁMORÓG, RZEKOTKA WYLĘGARKA, GITARA BASOWA, DINODONTOZAUR, SYSTEM AUTONOMICZNY, PRUSY, NAWAŁNIK GALAPAGOSKI, BOLIMUSZKA JESIENNA, ŁABĘDŹ TRĄBIĄCY, MARSZ, TURNIURZYK SAWANNOWY, WSTRZYMANIE, CIEMIENIEC KĘDZIERZAWNY, ZWINNIK CZERWONOUSTY, MAKROREGION, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, PŁASKONOS CZARNOLICY, TEMPERAMENCIK, ORCZYK, DOROBKIEWICZ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, POPYCHŁO, KUKIEL DŁUGOSTERNY, GEODEZJA NIŻSZA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, PŁUCNIK, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, TOPOLE, SPUSZCZENIE, SUBSTANCJA OBCA, SKUPYWACZ, PRAPŁAZIEC, GMATWEK, KUKIELNIK WIELKI, PROSIONEK PIWNICZNY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, ROOIBOS, ŁOPATOGŁÓW, PARADOKS, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, ASTRONOMIA, RZEZAK, KACZKA JARZĘBATA, RÓG, NASNUWNIK, SKRĘTEK WAPIENNY, PRZEBITKA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, MUNSZTUK, ŚRODEK TRWAŁY, OPĘTANY, KOSOLIMBA, WRAŻENIE, RASOWOŚĆ, DRZEWOŁAZ KARŁOWATY, PROGRAM TELEWIZYJNY, DIPOL ZAŁAMANY, RYTUAŁ, GĘŚ EGIPSKA, PLAŻA, PŁONKA, ŚWIERZBOWIEC NASKÓRNY, PINGWIN HUMBOLDTA, RUDBEKIA DWUBARWNA, KLASA, PIELGRZAN, NEWIRAPINA, IDENTYFIKACJA, SZYDŁOSZ CIENKI, LITEWSKI, KOSOGON, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, OSTROŻNOŚĆ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, CZARNA PORZECZKA, RYBONUKLEOZYD, KROKUS SIEBERA, KOENDU, ROZPRZE, HARAM, CZYNNIK ONKOGENNY, DREWNO TEKOWE, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, TRWOŻNICA POSPOLITA, MATRYCA LOGICZNA, METAFIZYKA KLASYCZNA, QUICKSTEP, NIEPYLAK MNEMOZYNA, BAZYLIKA, TRZECIE OKO, TANIEC WSPÓŁCZESNY, STOKŁOSA DŁUGOOŚCISTA, POZYCJA, KOBIETA SPOD LATARNI, KIEŁŻ RZECZNY, KĄT, FARMA, HYDROFOB, JOŁOP, WIGILIA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KABOTYNIZM, FARERCZYK, NUWORYSZ, KOORDYNACJA RUCHOWA, KOREK TOPLIWY, OSPAŁOŚĆ, MOSKWICZ, RYWALIZACYJNOŚĆ, STREFA TROFOLITYCZNA, KACZKA CHIŃSKA, ŚMIGŁO, ŻĄDZA, IRGA POZIOMA, GARNCZEK, AMPUŁKA, HALIBUT ATLANTYCKI, KUKLIK OGRODOWY, KOMEDIALNIA, TRIADA KARTAGENERA, JEŻ ZACHODNI, MIĘSOPUST, POCZEKALNIA, AUTOBUS SZYNOWY, JABŁOŃ PŁASKOOWOCOWA, BRUDNIAK, TORREJA KALIFORNIJSKA, DELFIN, FRYZ, SKORPION CZARNY, GALANGAL MNIEJSZY, NANERCZ, RADIO TAXI, PAKU CZARNOPŁETWY, SZCZELINA SKRZELOWA, LATAWIEC, RĘKAWICZNIK, SIŁA DOŚRODKOWA, RADZIECKOŚĆ, BARYŁKARZ BIELINIAK, KRÓTKI RÓG, NASIENIE, KRATA, KRAWCOWA, ETNOPSYCHOLOGIA, POZA, SKÓRA WŁAŚCIWA, KIKUT, WĘGIERSKI, MANIOK, SOSNA MASSONA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, NERWOWOŚĆ, HOSTEL, BIAŁA DAMA, BATAT, BYLICA FREYNA, WOLA, FILOLOGIA, KAMIEŃ, IMPULS, EKSPERTKA, POLIP, PARKIETAŻ PENROSE'A, OMIEG ZACHODNI, DERMATOGLIFIKA, TRASZKA SARDYŃSKA, PAJĘCZYNÓWKA, MIKOLOGIA, REKLAMIARZ, JEMIOŁA, KOSZYCZEK, HOHENZOLLERNOWIE, JĘZYK KARYJSKI, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, MISKA SOCZEWICY, ROCK AND ROLL, ROSZPUNKA KORONIASTA, DABOJA LEWATYŃSKA, POPRZEDNICA, CEDR, PRAWO OBYWATELSKIE, ROŚLINA NASIENNA, BREAKDANCE, RAJA KANADYJSKA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, STRONA, HRECZKOSIEJ, CHOMIK TYBETAŃSKI, MIŁORZĄB, STYCZNOŚĆ, KLEJNOT HERBOWY, BILBIL OLIWKOWY, SAKRAMENT, SARDYNELA ATLANTYCKA, JEDWABNICA RDZAWOŁBISTA, RAK, SALAMANDRA CZERWONOPOLICZKOWA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, POEMAT HEROIKOMICZNY, NOSOROŻEC INDYJSKI, FILOLOGIA ROSYJSKA, FIKNIĘCIE KOZŁA, LUGER, JAMA OTRZEWNA, PRAŻUBR, STERNICZKA, MYSZ WERTYKALNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, FILEMON BIAŁOSZYI, ZAWAŁ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, SZTAMBUCH, KONWERTOR, PAKIET POMOCOWY, KALAGUR MALAJSKI, SOPLICA DAMARA, MASTURBACJA, OLCHA, GEOFIT RYZOMOWY, GLOSA, BACIK, ALGEBRAIK, SANDARAK, FARMACEUTA, KOKSOWNIK, KRWAWNIK KAUKASKI, KORALNIK ŻÓŁTOPŁATKOWY, ROZTOCZNICA NAGA, SKRZELONOGI, CHMURA NISKA, KANGUR DRZEWNY, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, POWIEŚĆ CYKLICZNA, KOKPIT, NIEFTIEGORSK, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, HORMON TROPOWY, ŚREŻOGA, GARDEROBA, ERA, WOREK REZONANSOWY, OCZKO W GŁOWIE, ZERWA KŁOSOWA, PERSONALNIK, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, BRUTAL, AFRYKANISTYKA, CYMES, WELINGTONIA, ?GĘGAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PISTACIA TEREBINTHUS L. - GATUNEK DRZEWA Z REJONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, Z JEGO ŻYWICY WYTWARZA SIĘ TERPENTYNĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PISTACIA TEREBINTHUS L. - GATUNEK DRZEWA Z REJONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, Z JEGO ŻYWICY WYTWARZA SIĘ TERPENTYNĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRZEWO TERPENTYNOWE Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 18 lit.)
PISTACJA TERPENTYNOWA Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 20 lit.)
TEREBINT Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRZEWO TERPENTYNOWE
Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 18 lit.).
PISTACJA TERPENTYNOWA
Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 20 lit.).
TEREBINT
Pistacia terebinthus L. - gatunek drzewa z rejonu Morza Śródziemnego, z jego żywicy wytwarza się terpentynę (na 8 lit.).

Oprócz PISTACIA TEREBINTHUS L. - GATUNEK DRZEWA Z REJONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, Z JEGO ŻYWICY WYTWARZA SIĘ TERPENTYNĘ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PISTACIA TEREBINTHUS L. - GATUNEK DRZEWA Z REJONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, Z JEGO ŻYWICY WYTWARZA SIĘ TERPENTYNĘ. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x