FRAGMENT MURU WIEŃCZĄCY ŚCIANĘ; ROZCIĄGA SIĘ POWYŻEJ LICA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORONA to:

fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORONA

KORONA to:

państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.)KORONA to:

nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.)KORONA to:

górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.)KORONA to:

w muzyce: fermata (na 6 lit.)KORONA to:

w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.)KORONA to:

w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.)KORONA to:

stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.)KORONA to:

w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.)KORONA to:

przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.)KORONA to:

przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.)KORONA to:

górna część zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)KORONA to:

zbiór szczytów górskich (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.)KORONA to:

brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)KORONA to:

Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.)KORONA to:

u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.)KORONA to:

klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.)KORONA to:

zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)KORONA to:

najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.)KORONA to:

konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.)KORONA to:

FERMATA (na 6 lit.)KORONA to:

na głowie króla (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT MURU WIEŃCZĄCY ŚCIANĘ; ROZCIĄGA SIĘ POWYŻEJ LICA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.601

ROLADA, KAUCZUKOWIEC, SONDA, PRZESYŁ, OKRĄGŁOŚĆ, UNIWEREK, AKINEZJA, BATYMETRIA, KLESZCZ, CHRYZMO, ŁUG, INTERPRETACJA, ARMIA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, NIEWIDKA, CHOROBA PICKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, WĘŻOWIDŁO, ORGANIZM MODELOWY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ŁADOWNIK, POŚCIELÓWKA, METODA AGLOMERACYJNA, BUFET, BASEN, TEKST REZULTATYWNY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ROOIBOS, DESZCZOCHRON, CIASTECZKO, NISZA NIWALNA, KOMUNA, KLASTER, RYGORYSTKA, GROOMING, WSTECZNICTWO, BLUSZCZ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, ORYNNOWANIE, RONDO, BLASZKA SITOWA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, PONCZ, ŁOSKOT, UPADEK, GREEN, KURZA STOPKA, MACIEJKA, PRZEDMIOT, REWANŻ, ANDROPAUZA, KSENOLIT, ZGODA, LÓD WŁÓKNISTY, WIELOCUKIER, DRGANIE AKUSTYCZNE, MODLITEWNIA, LAMBADZIARA, OKRES ZALICZALNY, SPIĘTRZENIE, MORS, CZŁOWIEK GUMA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, LEGISLATYWA, TWARDY TYŁEK, PARTNER, BERSON, PRZEGRANA, MUNGO, GOŁĘBIĄTKO, MAANAM, KABAŁA, PUŁAPKA KREDYTOWA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, FALA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, IRANIZACJA, ERPEG, SUBSKRYPCJA, UZBECKI, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, FECHTMISTRZ, POJEMNIK, KRUŻA, PARASOLNIK, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, ALBUMIK, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, OBWAŁ, RAGLAN, RÓJKA, AMH, GRUPA NILPOTENTNA, LEPIARKOWATE, BIBIMBAP, CENTRUM KONFERENCYJNE, SEJSMOMETRIA, DZIEWIĄTA FALA, DROGI RODNE, FONDUE SEROWE, SYLWETKA, DINUKLEOTYD, REUMATYZM, NAWIGACJA SATELITARNA, APELACJA, TEKST, ANALIZATOR WZROKOWY, BATERIA ANODOWA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, NAPAD, DZIADZIENIE, KLUCZ, KIELICH, KOMORA, GWIAZDA, PRĄD GALWANICZNY, LAMBDA, BEANIA, PLAN ZDJĘCIOWY, IZOTROPIA, CEWA, BOCIAN, AMORY, KABEL, ZASTÓJ, RECEPCJA, TUŁACZKA, HELIKAZA, SZMAT, JEZIORO POLITROFICZNE, REGIONALISTA, LANDRYNKA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, REHABILITANT, TORNADO SATELICKIE, ZĘBOWCE, EPISTOLOGRAFIA, DASZEK, OWADOŻERNE, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, OKOT, ARYJSKOŚĆ, PŁASKONOS, WĘDKA, BUT, BEZTORBIKI, TCHÓRZLIWOŚĆ, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, PIRACTWO, WOLA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KASTANIETY, NAUKI KOGNITYWNE, EGOCENTRYCZNOŚĆ, PALEC ŚRODKOWY, PONIEWIERKA, WIRTUOZERSTWO, DWA OGNIE, MAJDANIARZ, PROROK, BIUSTONOSZ, MARZENIE SENNE, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, LANGOSZ, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, ANTYNATURALIZM, MOST, MĘTY SPOŁECZNE, GOLARZ, RYNEK DETALICZNY, KARTAGIŃSKI, NIEPRZYJACIEL, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, POŁUDNIK STRUVEGO, PRAWO RUSKIE, MARABUT, STROIK, OCHOTNIK, ANGLISTYKA, KIEROWNIK MUZYCZNY, ŁAZIK, ZWARCIE, HYDROFIL, ZAUWAŻALNOŚĆ, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, EPIZOD, SZAMKA, KARPLE, ANTYSYJONISTA, WĘZEŁ DROGOWY, GRZYB WOLAK, WIELKI WYBUCH, CIEMNOGRÓD, NACIĄG, IZOMER GEOMETRYCZNY, GARDEROBA, PŁYTA GŁÓWNA, RYBA, WEGETARIANIN, KACZKA PO PEKIŃSKU, STRZELNICA SPORTOWA, ODBÓJ, INTERROGACJA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, JAWNOGRZESZNIK, SIEDZENIE, UMOWA AGENCYJNA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, WZNOWIENIE, IMMUNOONKOLOGIA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ODLEWNIK, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, BIOENERGOTERAPIA, KOŃ ARDEŃSKI, WCINKA, GANOIDY KOSTNE, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, SZKARADZIEJSTWO, KOŚĆ PODNIEBIENNA, KRASNAL, ARDEN, GLEJCHENIOWATE, CIŚNIENIE STATYCZNE, BATUTA, DEMONOLOGIA, KASZANA, ELOKWENCJA, BAR MLECZNY, TAJEMNICZOŚĆ, AUSTRONEZYJCZYK, AGRESOR, TERENOZNAWCA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, JĘZYK OBCY, ROZSADNIK, TRANSPOZYCJA, CHOROBA SEITELBERGERA, NATARCZYWOŚĆ, KRAV MAGA, PALLASYT, GARIBALDKA, FIGURA, SZEREG NEPTUNOWY, DWUDZIESTA CZWARTA, CYMES, KOD GRAYA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, GOLONKO, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, ŚCIANA OGNIOWA, LANCRET, DROZD, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ALGRAFIA, KOTEW, DYM, DZIEŻA, WYPRYSK KONTAKTOWY, PRAWNICTWO, ANATOMIA WARSTWOWA, SYLFIDA, INSTALATOR, MYDLARNIA, AKTOR KOMICZNY, PLEŚNIAK, SUPORT, DŻINN, ODSTĘPSTWO, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, BICIE CZOŁEM, STACJE ZLEWNE, STREFA RYFTU, POWTÓRZENIE, GWAŁTOWNOŚĆ, BEZPOSTACIOWOŚĆ, TUNEZYJSKI, CHOROBA VERNEUILA, PUŁK, OOLIT, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, GEODEZJA GÓRNICZA, KOPARKA POPRZECZNA, AMPUŁA, CZARNY CHARAKTER, MAGIERA, KARDIOIDA, DYWIZJON RAKIETOWY, WIESZCZBIARNIA, CORBETT, EKONOMIK, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, SZCZUDLARSTWO, FILEMON BRĄZOWY, ?NOTARIUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.601 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT MURU WIEŃCZĄCY ŚCIANĘ; ROZCIĄGA SIĘ POWYŻEJ LICA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT MURU WIEŃCZĄCY ŚCIANĘ; ROZCIĄGA SIĘ POWYŻEJ LICA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONA fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORONA
fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.).

Oprócz FRAGMENT MURU WIEŃCZĄCY ŚCIANĘ; ROZCIĄGA SIĘ POWYŻEJ LICA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - FRAGMENT MURU WIEŃCZĄCY ŚCIANĘ; ROZCIĄGA SIĘ POWYŻEJ LICA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast