GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 18 ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSIEMNASTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 18 elementów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSIEMNASTKA

OSIEMNASTKA to:

liczba 18, numer 18 (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

przyjęcie z okazji czyichś osiemnastych urodzin (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

osiemnastolatka (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone osiemnastką, noszące taki numer (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

śmietana, która ma 18% tłuszczu (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 18 ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.674

EKSHIBICJONISTKA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, MAMUT WŁAŚCIWY, TRZEŚNIÓWKA, ŁĄCZNIK, INFA, MODYFIKACJA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, POPYT, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, WITRYNA, ROMANTYZM, ZATYCZKA DO USZU, WSPOMNIENIE, ZASOBY KOPALIN, GRUNGE, FIFKA, TRAWERS, WŁAŚCIWOŚĆ, CZTERDZIESTKA, CHÓR, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ZORBA, TRIADA KARTAGENERA, LEGENDA, KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA, KENIJSKI, LEGWAN GŁUCHY, DOMINACJA CAŁKOWITA, HULMAN SZARY, TYFLOPEDAGOGIKA, STRUNA GŁOSOWA, SZPRYCKA, PAMIĘĆ, STAW SKOKOWY, KOLANÓWKA, ŁYKOWATOŚĆ, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, BONGOSY, RYNEK HURTOWY, LITERATURA POPULARNA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, CZARNY KARZEŁ, SCYT, OPERATOR LOGISTYCZNY, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, TOŻSAMOŚĆ, APOGEUM, MORS, RACHUNKOWOŚĆ, ANIMATOR, FITOGEOGRAFIA, KOŁO, STOPKA, OBRZEŻKOWATE, SSAKI WŁAŚCIWE, PALUCH, DYSTANS, PRZEPRÓCH, BOCIAN, WZGÓRZE, STAWONOGI, KOJEC, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, PASOŻYT, NAPÓJ WINOPOCHODNY, TŁUSZCZYK, AUTOSZCZEPIONKA, ZEWNĘTRZE, DORYCKI, CZARNE KINO, JĘZYK PRASEMICKI, KUKURYDZIANKA, PETARDA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, JASZCZURKA WĘŻOWATA, TATERNIK, KONTROLKA, LIŚCIEŃ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, WIELKI ATRAKTOR, SOKOLE OKO, PARAFRAZA, ODBOJNIK, KŁUSOWNIK, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ODCZYNIACZ, LASKA, SPOLEGLIWOŚĆ, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, ODNÓŻA, PIERWIASTEK, MNIEJSZE ZŁO, ELEKTRONOWOLT, POMAZANIEC BOŻY, BAŁAGUŁA, ŚMIECIARZ, WOLANT, WIDEOFON, KRAINA MITOLOGICZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, IRANIZACJA, CZTEROSUW, UTLENIANIE, RADA STARCÓW, CIUCIUBABKA, FALKA COIFLET, GESTAPO, PÓJDŹKA, ORGANIZM WYŻSZY, NIEPOKÓJ RUCHOWY, NIEPOJĘTOŚĆ, KOPISTKA, MILCZĄCA ZGODA, MŁODA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, OPAD, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, GRZYB ATOMOWY, USTNIK, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, CIENKA SKÓRA, ATRAPA, ADAPTER CUMOWNICZY, CHELAT, HALOFIT, RACHUNEK KAPITAŁOWY, GOSPODARKA MIESZANA, GRUPA KRWI, EPIKUREIZM, SIŁOWNIA JĄDROWA, GRUSZKA, ORZEŁ, WASZA WYSOKOŚĆ, STRUP, MYSZ WERTYKALNA, ANTYCYPACJA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, PROEPIDEMICZKA, WYCIĄG TOWAROWY, BOHATERKA, DZIKUSKA, OŚWIETLACZ, POSTĘPAK, SYTUACJA PODBRAMKOWA, LANE CIASTO, DYKTATOR, KONFIGURATOR, CZŁOWIEK ŚNIEGU, ZAŁAM, AMPUŁKA, ZUPA PIWNA, OFICJEL, ORZESZEK PINIOWY, ŚWIATŁO CZERWONE, ODRĘB, GRUPA KETONOWA, HIMALAJE, PODPINKA, ASTROFOTOMETRIA, SPREJ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, TROGLOBIONT, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, WĘZEŁ, ŁĄCZNIK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PASTISZ, KOKTAJL, STECHIOMETRIA, CMOKIER, ZAWODOWIEC, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, GUMA NATURALNA, LANTANOWIEC, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, RARYTAS, RANA, ODKRYWCA, SPLOT, MIKSER, MEANDER, HAZARDZISTKA, NAUKOWIEC, KONSERWACJA ZABYTKÓW, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, UKŁAD NIEINERCJALNY, POPULACJA STATYSTYCZNA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, SEMINARZYSTA, CHRZAN, GNETOWE, LIGNINA, KANAŁ, GIDRAN, SOCJOBIOLOG, ASTROLOGIA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, PRECYPITAT, MANIERY, KANIKUŁA, POTENCJAŁ, ELEMENT TOCZNY, MATMA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, EKSPERT, POTWARZ, OPRAWCA, WYDATKI BIEŻĄCE, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, PŁYTKI TALERZ, CENTRUM, PRACOHOLICZKA, WODY INGLACJALNE, SZLAK ŻEGLUGOWY, WIĘZADŁO KARKOWE, OPRAWKA, SŁOŃ, ZWYCZAJ LUDOWY, RESTAURATOR, ZATOKA, REEWANGELIZACJA, SAMORZĄDCA, KRÓL, MĘTY SPOŁECZNE, CHWALBA, RZEŹNIK, JEŻYNA, WYKRZYKNIENIE, RUCH, TEATR LALEK, ŁEBEK, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, JĘZYK ALEUCKI, GAŁĘZATKA KULISTA, LAMUCKI, MIGRACJA, NADBUDÓWKA, ZDRADA, NAŁOGOWOŚĆ, POŚCIELÓWKA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, SKLEP MONOPOLOWY, KOMBINACJA, UBYTEK, DZIWOŻONA, STROJNICA, RAMA KOMUNIKACYJNA, POMORSKI, PROMOTOR, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, FILOSEMITA, PIKIEL, IMIONNIK, ZUBOŻANIE, PROSTNICA, OBROŃCZYNI, ODRĘTWIENIE, ZWODZICIEL, REFREN, LEWOSKRZYDŁOWY, ŚWINKA, EKRANOPLAN, ŻĄDŁÓWKI, FRYZ, ZESTRÓJ, TRIMER, AMORFICZNOŚĆ, PROLOG, DOKUMENTARZYSTA, ASESOR, POŁOŻNICTWO, PATROL, ATASZAT, BUŁGARSZCZYZNA, BEZKRĘGOWIEC, PŁUG KOLEŚNY, SMARKATA, ROPUCHA PANTEROWATA, ORGIA, POROST, PORNOGRAFIA TWARDA, RYZYKO KREDYTOWE, MASAJ, PRZEMYSŁ NAFTOWY, GRUPA, MAHDI, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, CEROWNIA, ŻYCZLIWY, PRACUŚ, LODOWICA, LANCKNECHT, GRUCZOŁ ŁZOWY, ?ODPRZĘG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 18 ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 18 ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSIEMNASTKA grupa obiektów, która składa się z 18 elementów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSIEMNASTKA
grupa obiektów, która składa się z 18 elementów (na 11 lit.).

Oprócz GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 18 ELEMENTÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 18 ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x