TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANEROID to:

to czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru, w postaci szczelnie zamkniętego naczynia oraz wskazówki mechanicznie połączonej z jego ścianą; przy wahaniach ciśnienia atmosferycznego powierzchnia ścianki puszki wygina się i tym samym porusza wskazówką (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.141

LIŚCIOZWÓJ, AKROCYJANOZA, REJTERADA, SINGIEL, SIEĆ, WIDZENIE SENNE, KOMANDO, PRZYTULIA, CHOROBA FAZIO-LONDE, GWIAZDA, PARLER, PAS PLANETOID, KARTEZJUSZ, STAROLUTERANIN, WYRAŹNOŚĆ, KOMPUTEROWIEC, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, CHOROBA HALLOPEAU, FLORYSTA, TELEKOMUTACJA, RÓWNIA, MASKA, ZASOBOŻERNOŚĆ, EDOMETR, ŹRÓDŁO, KURZAJKA, SKOCZ DŁUGOCZUBY, LITOSFERA OCEANICZNA, PROJEKT UNIJNY, SHONEN-AI, CICHODAJKA, AGREGATOR, FRANCUZ, PLEWA, SKARYFIKACJA, STRATEGIK, ZEZ ROZBIEŻNY, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, DEZERCJA, SPOŻYCIE, PODAWCA, KNAJPA, HYDROAKUSTYKA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, CUKIER LODOWATY, SAMOGRAJ, MACIERZ SCHODKOWA, WINO WZMACNIANE, POCZĄTEK, LATAWICA, TELEBINGO, DOŚWIADCZENIE, ZARZUCAJKA, PARA MINIMALNA, WYKRĘCANIE, KOLACJA, DEOKSYGUANOZYNA, SNOBISTYCZNOŚĆ, ZATRACENIE, LIZAK LOGOPEDYCZNY, LINA RATUNKOWA, MULAK, MUTACJA DYNAMICZNA, KOLCZAK CZARNY, HOMOSEKSUALIZM, ELEKTROLOKACJA BIERNA, BOTNET, NIERZĄDNICA, RZUT WOLNY, METR NA SEKUNDĘ, ANEROID, CIEMNIA OPTYCZNA, SOGDYJSKI, ANTAŁECZEK, ANTENA YAGI, GRZBIETOPŁAT, SOFISTA, GAZETA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, TOPIELISKO, PRZYPŁYW, ANTYSZTUKA, PRZYBŁĘDA, SOPLICA DAMARA, TURUNGIA, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, WZROST ZEROWY, AZYMUT, KWAS POROSTOWY, BÓL, TROMBOLITYK, MORENA KOŃCOWA, ALGI, POSTĘP ARYTMETYCZNY, NASIENNIK, ALNIKO, PRZECZULICA SKÓRNA, SZKŁO Z MURANO, WYDATKI OSOBOWE, KAPLICA PRZYCMENTARNA, KWAS NALIDYKSOWY, KOLEJ ŻELAZNA, GESTALT, RAMFORYNCH, NAGRODA, EDYKUŁA, NATARCZYWOŚĆ, WIGOŃ, PROCENT PROSTY, STROLLER, IZOFONA, ROZMODLENIE, JEZIORO POLITROFICZNE, KOPROFIL, CZAD, CHOCHELKA, JER SŁABY, ZACHÓD, ARTROZA, ADMIRER, MAKROŚWIAT, KWARTET SMYCZKOWY, TOPSPIN, KOTWICA, WAHACZ, ZACHŁYST, WIELOŚCIAN FOREMNY, OSADA, KICHLARZ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, NARZECZEŃSTWO, PANTOFAG, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, INWENTARZ ŻYWY, SHAKER, ANION HYDROKSYLOWY, MALUCZKOŚĆ, AIDEOLOGICZNOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, PAKIET POMOCOWY, NOCEK ORZĘSIONY, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, FARMACEUTA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, BOŚNIACKI, SZEW, GARNKI, SKORUPA, ANTEFIKS, PIERÓG KARELSKI, ZAZDROŚĆ, NYLON, RAMIENISKO, CZERKIESKA, UMOWA KONTRAKCYJNA, PIECZARNIK WŁOSKI, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, START ZATRZYMANY, LORDOSTWO, FALKA, CUDOTWÓRCZYNI, BOLOMETR, POJAZD SILNIKOWY, ZIMA, GAŁĘZIAK, OPPERT, CHOROBA OLLIERA, BILARD FRANCUSKI, IGLICA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PRZEDROST, KINETYKA CIECZY, NIEODZOWNOŚĆ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, MIESIERKA, PARALAKSA, BOCZNIAK, BOGRACZ, WALEC, SSAKOPODOBNE, UNIWERSUM HERBRANDA, INTEGRACJA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, ŻABA SZTYLETOWATA, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, DURANGO, BUDA, ROZGWIAZDY, AKLIMATYZACJA, PRZYGOTOWALNIA, BEZROBOCIE JAWNE, TARAN, CIĄG POLIGONOWY, WIOSKA, JĘZYK WEHIKULARNY, POKARM, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, ORTOPEDIA, MIKROWAGA KWARCOWA, HARMONIJKA, MORALNOŚĆ, KOŃ OLDENBURSKI, GUZEK MONTGOMERY'EGO, PIKIETA, VERTIKAL, GŁODÓWKA, OSTINATO, KRUCHOŚĆ, MISTERIUM, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, PŁYN INFUZYJNY, DALEKOWIDZTWO, ELASTOMERY, CIEŚŃ NADGARSTKA, BYTOMIANKA, ORGANKI, DOBRO NIEMATERIALNE, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, STRATOTYP, FENYLOBUTAZON, LICO, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, UBÓJ, RENTGENOLOGIA, O-BENZOCHINON, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, UMOCNIENIE, PORA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PIASECZNICA, RUCH, PATRYCJAT, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, AŁMATY, GENETYKA POPULACYJNA, DREPANOZAUR, OBŁONIAK, SLIP, WĘZEŁ, BIZNESIK, DOKUMENTACJA BUDOWY, GATUNEK KATADROMOWY, USTNIK, INSTRUMENTOLOGIA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, PRAWA MIEJSKIE, AMORFIZM, DOBRO PUBLICZNE, KLEJÓWKA, SOLE MINERALNE, STADIUM LARWALNE, PARKINGOWY, WYPRAWIACZ, KROPKA, BOJKOWSZCZYZNA, OPERA, POKŁAD DOLNY, BEANIA, WZW E, ALUMN, MOIETA, FILOLOGIA KLASYCZNA, WYGŁAD TEKTONICZNY, LIAONING, NIESYMPATYCZNOŚĆ, BALOT, WSTAWKA, MODELARZ, DZWONO, SURFAKTANT, UKŁAD ADAPTACYJNY, PROTEZA WOKALICZNA, OTRZEWNA, MIRA, BUDOWLA CENTRALNA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, KARP KRÓLEWSKI, CYFRA, OPTYKA, PISARZ, MOC WYTWÓRCZA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, INDIAŃSKI, ORANIA, KACERSTWO, PLICHTA, KOŁO, BRODAWKA STÓP, ORTOPTYSTA, NERWOWOŚĆ, ROPOWICA KŁĘBU, KUPLER, RACHUNEK BIEŻĄCY, RĄBEK, SAMOTNA MATKA, ?INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.141 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANEROID to czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru, w postaci szczelnie zamkniętego naczynia oraz wskazówki mechanicznie połączonej z jego ścianą; przy wahaniach ciśnienia atmosferycznego powierzchnia ścianki puszki wygina się i tym samym porusza wskazówką (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANEROID
to czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru, w postaci szczelnie zamkniętego naczynia oraz wskazówki mechanicznie połączonej z jego ścianą; przy wahaniach ciśnienia atmosferycznego powierzchnia ścianki puszki wygina się i tym samym porusza wskazówką (na 7 lit.).

Oprócz TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast