TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANEROID to:

to czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru, w postaci szczelnie zamkniętego naczynia oraz wskazówki mechanicznie połączonej z jego ścianą; przy wahaniach ciśnienia atmosferycznego powierzchnia ścianki puszki wygina się i tym samym porusza wskazówką (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.141

CHRONOMETR OKRĘTOWY, DEIZM, NARCYZ, AKROTERION, TRANSPOZYCJA, LOKATA DYNAMICZNA, SKOCZNIA NARCIARSKA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, OSTRONOS WORKOWATY, TV, PROTESTANTYZM, KAMPANIA, ZAMYKANIE USZU, ADRES KORESPONDENCYJNY, LANDTAG, MERSYTEMA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, MIŚ, CYJANOHYDRYNA, ZMIERZCH CYWILNY, HOMOMORFIZM, ŻABKA, SPINAKER, ZEA, TSUNAMI, KORA, PRZEDMURZE, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, KWADRAT, OBRONA, KAROLINA, NATURALIZM, PUNKT WYPADOWY, DROZD, PROBLEMISTYKA, GRAFIKA, RODNIK, ZAPUSTY, NOSOROŻEC BIAŁY, TERAPIA REINKARNACYJNA, WIKIPEDYSTKA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, IZBA, FLASZKA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, REAGINA, LOT, PODKOWA, RASOWOŚĆ, CHIRURGIA OGÓLNA, ELEKTOR, KRAJNIK, STONÓG MYSZATY, INSTALOWANIE, FLAMENCO, BALERON, WARSTWOWANIE, MAZAJA, EKSKLUZYWIZM, PIĘKNODUCH, CUMMINGS, GORZELNIA ROLNICZA, OGRANICZONOŚĆ, KATEDRA, WSTRZYMANIE, TRZMIEL OZDOBNY, BOCHENEK, ORDYNACJA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, RÓŻA PUSTYNI, HURON, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KRÓLIK BAGIENNY, TYTANOZUCH, POLITYKA BUDŻETOWA, PŁYTA KONTYNENTALNA, REFLEKSOLOG, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, HELIOLATRIA, JĘZYK KAFIRSKI, MAFIJNOŚĆ, SIATKA, TURKANA, DOLNOSAKSOŃSKI, JĘZYK MASZYNOWY, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, ŻAGIEW, FAŁ, HIPOMANIA, METATEKST, SERNICA, BRÓG, ZAPAŁKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, CEREBROZYD, ZŁOŻE KOPALINY, PASIAK, MORFOFONEMIKA, KUMOSTWO, MANDŻURSKI, KRZTUSIEC, KONNICA, BAR, JĘZYK SPUSTOWY, PALEOORNITOLOGIA, ŚLUNSK, SONDA, MUSZKIETER, BALONET, BRUTALIZM, KASTYLIA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, TORNADO SATELICKIE, WYŁAWIACZ, WIRTUOZERSTWO, MIKROFON LASEROWY, SANDARAK AFRYKAŃSKI, KORMORAN ATLANTYCKI, CLERESTORIUM, KOMBAJN ZBOŻOWY, BILTONG, HETYTA, POPĘDLIWOŚĆ, BOSSA NOVA, UNIWERSYTUTKA, ZNAMIENITOŚĆ, KACZKA DOMOWA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ELIZJA, GWINT TRAPEZOWY METRYCZNY, APOTEOZA, ZBROJA NIEMIECKA, DIALOG OBYWATELSKI, PERYSELENIUM, FRANCISZKANIZM, PRECYPITAT, COACH, BAR TLENOWY, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, POŚCIEL, ZĘBOWCE, AGENEZJA NEREK, PROKSEMIKA, INTERWENCJA HUMANITARNA, SĘP USZATY, SYNTEZA MOWY, KONTRAPUNKT, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ZAWAŁ, EPUZER, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, WOREK OSIERDZIOWY, CIĄG POLIGONOWY, ZŁOŻE OKRUCHOWE, KOMISJA SKRUTACYJNA, PROTOBUŁGARSKI, USZKO, BRODAWKA, MENISK WYPUKŁY, KROCZKI, RUCH DROGOWY, ŻWACZ, RADZPUTANA, STAN ŚREDNI, IMPULS, PAŁAC, ŚCIEŻKA HAMILTONA, JĘZYKI DARDYJSKIE, OSTRA REAKCJA NA STRES, OKSZA, OSTEOTOMIA, KRAJE, OSOBISTOŚĆ, REINKARNACJA, OPONA, CYKL ŻYCIOWY, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, MIKROCHEMIA, KARTACZ, ZWIERZĘ, WIEWIÓRKA, PRZEWALENIE SIĘ, INŻYNIERIA TKANKOWA, REFREN, RETUSZ, SZÓSTKA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, KRONOZAUR, KOLANO, ROZGRZEWACZ, LAKTOWEGETARIANIN, KARETKA REANIMACYJNA, SKRZYNKA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, BANDOLET, WALEC, PODEJŹRZON LANCETOWATY, SPÓR, FOREMKA, ŚLIZGAWKA, GEOFAG, DROGI MOCZOWE, RAMKA CZERPALNICZA, MIARA PROBABILISTYCZNA, WERTIKAL, ZAJĄC BIELAK, INOSTRANCEWIA, DISC JOCKEY, WOREK TRZEWIOWY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PRZEBITKA, DNO, PÓŁMISEK, WEKTOR SWOBODNY, MUGOL, EGZEKUTYWA, NIEZLICZONOŚĆ, GROSZ PRZY DUSZY, EPIMYTHION, BASEN OCEANICZNY, APARAT SZPARKOWY, KATASTROFA BUDOWLANA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, RAKOWATOŚĆ PNIA, BUJDA NA RESORACH, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, MAGIERA, ARCYDIAKON, WIRUS, NIEWYDOLNOŚĆ, MESJANIZM, CHORALISTA, INDIAŃSKI, KOŻUSZEK, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, GRADACJA, LOTNE PIASKI, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, STERYLIZACJA, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, STRÓJ KĄPIELOWY, PANEW, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, BOTNET, POWTÓRZENIE, TIOTIKSEN, GRZEBIEŃ, PTAK MIMETYCZNY, TELEKS, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, GRUCA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, NARZECZEŃSTWO, NUTA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, POST, LAKTOOWOWEGETARIANIN, SUPERNOWA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, PAULOWNIA, TUNEL, KOPROFAGI, SZACHOWNICA PUNNETTA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, UKŁAD ADAPTACYJNY, BAT, AMEN, POMPA GŁĘBINOWA, KLESZCZ, GRAF PŁASKI, GONGORYSTA, MEDIALNOŚĆ, GODZINA MILICYJNA, GRUBA ZWIERZYNA, GONIOMETRIA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, NAWÓZ SZTUCZNY, METRUM, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, WIECHA, BOSS, ASESOR KOLEGIALNY, WIATR POZORNY, FONTANA, ECHOLOT, CHIRONOMIA, RODZIC CHRZESTNY, SAMOCHÓD PUŁAPKA, GRA SINGLOWA, PRZEDZAMCZE, RYSOWNICA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ANKSJOGENIK, BRZĘKADŁO, LUNETA, HISZPAŃSKIE BUTY, ?WISKOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.141 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANEROID to czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru, w postaci szczelnie zamkniętego naczynia oraz wskazówki mechanicznie połączonej z jego ścianą; przy wahaniach ciśnienia atmosferycznego powierzchnia ścianki puszki wygina się i tym samym porusza wskazówką (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANEROID
to czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru, w postaci szczelnie zamkniętego naczynia oraz wskazówki mechanicznie połączonej z jego ścianą; przy wahaniach ciśnienia atmosferycznego powierzchnia ścianki puszki wygina się i tym samym porusza wskazówką (na 7 lit.).

Oprócz TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - TO CZUJNIK CIŚNIENIOMIERZA, GŁÓWNIE BAROMETRU, W POSTACI SZCZELNIE ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA ORAZ WSKAZÓWKI MECHANICZNIE POŁĄCZONEJ Z JEGO ŚCIANĄ; PRZY WAHANIACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO POWIERZCHNIA ŚCIANKI PUSZKI WYGINA SIĘ I TYM SAMYM PORUSZA WSKAZÓWKĄ. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x